up
ara

Canan

Ben orospu ve çingeneleri severim ; biri namuslu numarası yapmaz ,diğeri milliyetçi ayağına yatmaz ...💃💃
Canan

Canan

@cnnhni

"Vicdan kelimesi sevgili Juliette, yasak olduğunu bilerek ya da bilmeyerek bir şey yaptığımızda içimizden yükselen sestir ve aslında bunun altında basit bir tanım yatmaktadır, vicdan eğitim ve yetişme ile aşılanır. Rahat yetiştirilmeyen bir çocuk kurallara uymaz ve başaramadığı için vicdan azabı duyar, eğitiminden başka ona zarar veren hiçbir şey olmadığını düşünür ve bu gerçektir."
ataç ikon Juliette - Erdemsizliğe Övgü
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
8 beğen · 0 yorum
Canan

Canan

@cnnhni

Dünyanın neresinde olursa olsun
namus ve geleneklere en çok bağlı gibi görünen yerler her zaman için en fazla zamparaların olduğu yerlerdir...
Örneğin dünyanın birçok yerinde değişen namus anlayışı aslında durumun ne kadar saçma olduğunu da ortaya koymaktadır. Avrupa'da bir adam .bir kadınla evlenirken , Afrika'da bir kadın birçok adamla evlenebiliyor, diğer yandan Asya ile Avrupa için Türkiye'yi örnek göste-
rebiliriz, Türkiye'de bir adam birçok kadınla evlenebiliyor. Yani her ülke, her toplum kendi zevkine göre namus anlayışı geliştirmiştir. Yani bu sistem bencil , hastalıklı ve baştan sona bozuktur. Yeniden söylüyorum, insan yaşayan her hangi bir canlı üzerinde baskı kurma hakkı-
na sahip değildir! İnsan kendini değiştirmesi, yenilemesi için rahat bırakılmalidir..(syf:81)
ataç ikon Juliette - Erdemsizliğe Övgü
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
10 beğen · 2 yorum
vedat (@vedat34)
Kesinlikle
11.02.19 beğen cevap
Lavinya (@lavinya279)
Bence kimsenin namusu kimsenin diline düşecek kadar değersiz değil ama gelin görün ki iki laflarından biri namus oluyor.
11.02.19 beğen 1 cevap
Canan

Canan

@cnnhni

İnsanın hayal gücü böyledir Thérèse; aynı nesne, öylesine farklı formlarda, öylesine farklı tarzlarda ortaya çıkar ki, onu sevmesini ya da nefret etmesini, hayal gücünün bu nesneden al-
dığı etki belirleyecektir. Eğer, nesneden aldığı şok, onu keyifli bir şekilde etkilerse, aslında bu nesnenin keyifli hiçbir yanı olmasa da, sever onu, tercih eder; bir başkasının gözünde değerli
olduğu kesin olan bu nesne, hayal gücüne hoş gelmediyse, uzaklaşacaktır ondan, zira bütün duygularımız, değişik nesnelerin hayal gücümüzde yarattığı, gerçek kıldığı duygular aracılığıyla ortaya çıkar. Buna göre, birinin hoşuna gidenin, diğerinin hoşuna
gitmemesinde şaşırtıcı bir yan yoktur ve tam tersi olarak, en olağandışı şeyin bile müritleri vardır... Aykırı insan da, kendini güzel gösteren aynalar bulur kendine.📖📖📖📖📖📖
Evrenin dörtte üçü, gülün kokusunu güzel bulur; oysa bu, onu kötü bulabilecek dörtte birinin yanıldığını doğrulamayacağı gibi, bu kokunun gerçekten de güzel olduğunu kanıtlamaz📖📖📖📖
ataç ikon Justine - Erdemin Felaketleri
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
10 beğen · 0 yorum
Canan

Canan

@cnnhni

,,📖📖📖İtibarı olmadığı gibi, kimse tarafından da korunmayan bir zavallının davası, erdemin sefaletle örtüşmediği, bahtsızlığın sanığa karşı yeterli kanıt kabul edildiği bir ülkede kısa sürüyordu;
burada, pek de haklı olmayan bir önyargıya göre, suç işleyebileceği düşünülen kişi bunu yapmış kabul ediliyordu; duygular suç-
lunun bulunduğu duruma göre değerlendiriliyordu ve masumiyet
para ya da ünvanla kanıtlanmadığında, masum olma olasılığı olmadiği kanıtlanmış oluyordu.📖📖📖(syf:47)
.........
📖📖📖📖kendi iyiliğimiz söz konusu oldu-
ğunda diğerlerinin kaderi bizim için anlam taşımamaliydi;
burada kesin olan, bizim kurtulacak oluşumuzdu; suç ortağı ve arkadaşı olan dört adam bizimle buluşacak, bizi özgürlüğümüze
kavuşturacaklardı....

Size daha önce de söyledim madam, içimdeki masumiyeti cezalandıran Tanrı, suçu koruyucum aracılığıyla sunuyordu; alevler
yükseldi, yangın korkunçtu, yirmi bir kişi yanarak öldü, ama biz kurtulmuştuk.📖📖📖📖📖

şimdi nasıl bir yaşamın hoşuna gideceğine kendin karar verebilirsin, ama benim
tavsiyem, gördüğün gibi seni de başarıya götürmeyen erdemli hayattan vazgeçmen; seni idam sehpasının ayaklarına kadar gö-
türen bir iyilik, kurtaransa korkunç bir suç oldu; iyi bak, iyilik bu dünyada hiçbir işe yaramıyor ve kendini bunun için feda etmekten vazgeç!📖📖📖📖📖📖(syf:48)
ataç ikon Justine - Erdemin Felaketleri
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
6 beğen · 0 yorum
Canan

Canan

@cnnhni

Boynu Bükük Öldüler
"Adamın avrat kısmına eli kalkmaz Ağam; o erkek olsaydı,
paçasından tuttuğum gibi ikiye ayırırdım; tavuk gibi cartdadak
ayırırdım vallaha. Ama napiyim ki avrat." ...(syf:105)
........................
İşte hayat! Ölümle yan yana ...
Onlar da seziyorlardı bunu. Korkunç olan ölümün kendisi
değil, görüntüsüydü. Korkunç olan, ölümü düşünmek, ölümü
kendinde varsaymaktı. Aslında Hıdır'ı düşünen yoktu. O bir
araçtı yalnız. Yoklukla varlık arasında bir iletmendi. Onun kişi-
liğinde kendilerini görüyorlardı. Türlü türlü kılıkiara giren duy-
gularının yanında yaşamak, bütün çekiciliğiyle ayakta, ölüme
karşı dipdiri duruyordu.....(syf:116)
............................

Birbirlerinin yüzlerini gözlerini öpüyorlardı. içlerine akan,
anlaşmaktan, barışmaktan doğan bir tattı. insanca yaşama umu-
dunun tadıydı. İyi günlere açılan bir kapının, dost yüreklerin,
özlemlerin, mutlu akşamların tadıydı bu. Halime' nin elleri ka-
lındı, sertti, ama gözlerindeki yumuşaklık yetiyordu Omar'a.(syf:127)
.............
Çiçeklerin süsû, yaprağın yeşili, toprağın kokusu, ırgatların gönlünde oluşan
bir duyguyu besliyorlardı. Bu, umutsuz da olsa, daha iyinin bek-
lenişiydi. Bilmedikleri, ama sezdikleri bir gelecek duygusuydu.
Her yılın baharında bu duygu olancalığıyla yeşerirdi. Yaz ayları
başlar, güz gelir, kış gelir, beklenen olmaz, bu duygu da, ağaç-
tarla birlikte yapraklarını dökerdi.
ataç ikon Boynu Bükük Öldüler
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
7 beğen · 0 yorum
Canan

Canan

@cnnhni

Boynu Bükük Öldüler
"Sevda başkadır Halil. Adamın içini yakar, başını döndürür.
Kan kusturur Halil, kan. Hele tutma milletine hiç yaramaz. Tutmamilleti demek esir milleti demektir Halil. Bundan dolayı da
bizim için felaket olur. Ama n' aparsın ki bizim de sevda ya açık
bir yüreğimiz var. Biz de insanız, ama evimiz yok. İnsan evsiz
olur mu? Daha geçen kış bizim ağanın ortanca oğlu Sırrı Efendiyüz bin liralık otelini kumara basmış. Hem de bir gecede.
Yüz bin lira bu; yüz lira değil."
ataç ikon Boynu Bükük Öldüler
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
20 beğen · 4 yorum
Semih Oktay (@semihoktay)
Çok güzel!.. 😌👌 Yılmaz Güney yazdıklarının içerisinde yaşamış bir Yazarımız aynı zamanda. "Tutma milleti" demesini ben nereden bilirim misal hep şehirde yaşamış biri olarak? Cevap : BOYNU BÜKÜK ÖLDÜLER romanından.
04.02.19 beğen 1 cevap
doğala özdeş (@superkimyonn)
Semih Bey yukarıdaki yazınızda birçok yazım hatası bulunmakta edebiyat zümrelerine dahil arkadaşlarımızdan dahi daha bilgili ve iddialı olduğunuzu söylediğiniz yazım kuralları konusuna karşı hassasiyet ve aidiyet hissinize ne oldu acaba?
04.02.19 beğen 1 cevap
Canan

Canan

@cnnhni

Boynu Bükük Öldüler
....."Sen gençsin yine," dedi Hıdır, "sağlamsın. Hastalığın mastaliğin da yok.
Ama ben hastayım kardaşım; hem hastayım hem
sevdalıyım. Bir adamın başında bu iki dert oldu mu, iflah olmaz.
Benim derdim çok Halil. Anlatmaynan bitmez. Biz Mardin' liyiz.
Babamın elli dönüm tarlası vardı zamanında. Bir de bağımizBizse on kardaştık. Dördü kız, altımız erkek. Elli dönüm
toprak kime yeter, kimin karnını doyurur? Büyük kardaşlarımız
yaşlıydı. Tarlayı ve bağı onlara bıraktık, biz dört küçük kardaş
başımızı aldık gurbete çıktık. Gurbet zor Halil. On yıldır bu acıyi
çekerim ben. Sıla gözümde tüter gidemem. Babaocağı, o eski
günler gözümde tüter kardaş. Evimiz vardı, öküzlerimiz vardı,
ineklerimiz vardı. Fakat o kadar adama ne yeter? Arasıra aklıma
düşüyor babaocağı, yüreğim sızlıyor kardaş."
ataç ikon Boynu Bükük Öldüler
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
6 beğen · 0 yorum
Canan

Canan

@cnnhni

Totem ve Tabu
Animizm, dar anlamında, ruhla ilgili kavramlar kuramı, geniş
anlamındaysa, genellikle tinsel varlıklar kuramıdır....
Animizm bir düşünce sistemidir, tek bir olayı açıklamakla kalmaz,
bütün dünyayı bir noktadan bir süreklilik (continuité) olarak kavrayan
bir açıklama verir.
...........
S. Reinach "büyüyle sihir'' adını verdiğimiz
bu yöntemlere animizmin stratejisi adını vermek istemektedir; fakat
ben Mauss ve Hubert ile birlikte, bunları tekniğe benzeteceğim ....
"İnsanlar
kendi kafalarındaki düşünce düzeninin doğanın düzeni olduğunu
sanmış ve bu yüzden kendi düşüncelerini denetleyebilmelerinin ya da
denetler gibi görünmelerinin kendilerine eşyayı da denetleme erkini verdiğini sanmişlardir...
ataç ikon Totem ve Tabu
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
7 beğen · 0 yorum
Canan

Canan

@cnnhni

Ölümün ilkel kabilelerde bir totem oldgunu savunan incelemeler doğrultusunda degisik kabilelerde ölümünden sonra ölen kişiye dokunmamak,yaklaşmamak gbi hatta bazi kabilelerde adinin anilmasinin bile yasak ve tabu oldğunu söylerler ,čunku bütün bunlar ölunun ölduktan sonra seytanlastigina inanilirmis.Ilkel kabilelerin tabularini baz alan araştirmalar neticesinde Freud günumuz kosullarinda ölum sonrasi yasta olan kişi ičin şoyle der:
"Ölmüşe karşı beslenen çifte duygu, yani şefkat ve düşmanlık
duyguları, sevilen kimsenin ölümü karşısında kendini yas ve doyum
biçiminde anlatmaya çalışır, bu karşıt duygular arasında doğal bir
çatışma baş gösterir; bunların bir tanesi, yani düşmanlık duygusu,
tümüyle ya da büyük ölçüde bilinç dışı olduğu için, bu çatışma
(örneğin sevdiğimiz bir kimsenin bizi incit iği zaman onu
bağışlamamızda olduğu gibi) düşmanlık ya da şefkat biçiminde bilinçli
bir ayırmayla sonuçlanmaz. Bu iş genellikle, psikanalizde üstüne atma
adı verilen özel bir ruhsal mekanizma aracılığıyla başarılır. Bilgisiz
olduğumuz ve bilmek de istemediğimiz bu bilinmeyen düşmanlık, iç
dünyamızdan dış dünyaya çevrilir ve böylece kendi benliğimizden
sökülüp çıkarılır, başkasının üstüne atılır. Ölmüş olandan
kurtulduğumuz için sevinmeyiz, tersine onun için yas tutarız; fakat o
zaman, gariptir, o da bizim kederimizden zevk alan ve bizim ölmemizi
isteyen bir cadıya dönüşür. O zaman yaşayanlar kendilerini bu kötü
düşmandan korumak ister; böylece içlerinden gelen baskıdan
kurtulurlar. Fakat ancak bu baskının yerine dıştan gelen bir baskıyı
koymakla bunu yapmayı başarırlar.
Ölüyü kötü bir düşman dönüştüren bu üstüne atma durumunun
ataç ikon Totem ve Tabu
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
4 beğen · 0 yorum
Canan

Canan

@cnnhni

Totem ve Tabu
"Avustralya'da yasak olan bir klana bağlı biriyle cinsel ilişkinin
cezası daima ölümdür. Kadın ister aynı yerli topluluktan olsun, ister
başka bir boydan kaçırılmış olsun, önemi yoktur; onu karısı olarak
kullanan suçlu ve kadın klan arkadaşları tarafından öldürülebilir. Bazı
olaylarda belirli bir zaman için ele geçmekten kurtulursa suç
unutulabilir. Yeni Güney Gal'de Ta-ta-thi boyunda görülen ender
olaylarda erkek öldürülür, fakat kadın yalnızca öldüresiye dövülür ya
da mızraklanır ya da her ikisi birden yapılır. Kadını büsbütün
öldürmemenin nedeni, onlara göre, kadının zorlanmış olma
olasılığıdır. Hat a gelip geçici aşklarda bile klan yasakları en korkunç
şeyler olarak düşünülür ve ölümle cezalandırılır.'
ataç ikon Totem ve Tabu
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
16 beğen · 12 yorum
Semih Oktay (@semihoktay)
Alıntıda bile yanlış var yahu! Bu kadar da olmaz ama!
01.02.19 beğen 1 cevap
PARKER MEMO (@parkermemo)
[silindi]
01.02.19 beğen 2 cevap
/ 3