up
ara

Ülkü Ediz

-
Ülkü Ediz

Ülkü Ediz

@deli

Atsız'ın Mektupları (Yücel Hacaloğlu, Ötüken Yayınları) adlı kitaptan şu alıntıları yapmayı uygun görüyorum:

"Sana Ruh Adam'ı yolluyorum. Ruh Adam, ilk yazılışına göre hayli değiştirildi. Romandaki şahısların hiçbiri muhayyel değil. Yalnız bir iki yerde, iki kişi tek şahıs veya bir kişi, iki üç şahıs olarak gösterilmiştir. Vak'alar da sahihtir ama çoğu temsilî olarak anlatılmıştır. Bu romanı bazıları hiç anlamıyor. Bazıları da hortlak veya cadı romanı gibi beğeniyor. Tabiî anlamak için edebî kültür ve zevk lâzım."
(Atsız'ın, Hacaloğlu'na 26 Ocak 1973 tarihli mektubundan)

"Ruh Adam için Adsız'ın Mayıs sayısında Kayabek'in bir tenkidi çıkacak. Şifahen romandan çok bahsolunuyor. Çok beğeniliyor. Çok da tenkid ediliyor. Senin gibi bir veya iki gecede okuyup çok tesirinde kalanlar bile acı itirazlardan geri kalmıyor. Netekim sen de mektubunda "Selim Pusat'ın âşık olmsı üzerinde çok duruldu ve bu yönde suçlandırıldı." yazıyorsun. Yani bu gençler, Atsız gibi bir Türkçü, aşık olmamalıydı demek istiyorlar. Fakat sen bunların kim olduğunu bildirmiyorsun. Zannederim Halûk ve arkadaşlarında Tansu Say bana, "Selim Pusat'ın küçük bir kıza yenilmesini beğenmedim." diyerek tenkidini yaptı. Bu roman, yaşanmış bir romandır. Hemen hemen bütün şahıslar gerçektir. Yalnız Şeref, şerefi; Kubudak ihtirası temsil ediyor. Kubudak, Moğolca ihtiras demektir. Türkçeye de geçmiştir.
Roman konusunda epey sorguya çekildiğimi sana yazmıştım. Sorgular devam ediyor. Benden sır koparmaya çalışıyorlar. Bir hadde kadar sır veriyorum. Ondan sonra sükût..."

(Atsız'ın, İsmail Hakkı Gökhun'a 9 Mart 1973 tarihli mektubundan)

"Güntülü ve Aydolu birer gerçektir ve gerçek isimleri de romandaki isimlerine yakındır. O romanda, hayal olan pek az şey var. Hakikatler biraz sembolik biçimde yazılmıştır. İmkân bulursam bu romanın devamını yazacağım. "
(Atsız'ın, Turan Bey'e 8 Haziran 1973 tarihli mektubundan)
ataç ikon Ruh Adam
kitaba 10 verdi
7 beğen · 0 yorum