up
ara

Eray Erdoğan

instagram.com/eray_erdgn
Eray Erdoğan

Eray Erdoğan

@erayerdogan

Toplum, Birey ve Eğitim
Günümüz dünyasında, hatta olaya daha yakın bir çerçeveden bakmak gerekirse Türkiye’de, insanlar kendisine ve dış çevreye duyarsız ve saygısız bireyler halinde yetişmekte. Bunun ana temeli, aile ve devlet tarafından verilmeyen, eksik verilen eğitimdir. Bireyler, tek başına bir birey olmadan önce ailelerine bağlıdırlar. Bu yüzden bilirkişiler her zaman ailenin insan üzerindeki etkisinden bahsederler. İş önce ailede başlar, daha sonra aile tarafından atılan düzgün bir temel sonrası bireyin karakteri şekillenir ve o temel karakter ise daha sonra kendisi tarafından yoğrulur. Eğer ki, bir şeyin temeli yoksa veya eksikse o temel üzerine bir şey inşa etmek imkansız ya da zordur. Günümüzde, en azından şu anda yetişen bireylerin eğitimi çok önemlidir. Çünkü ileride, bu bireyler büyüyüp anne baba olma yoluna girecekler ve sonrasında çocuk yapıp onları yetiştirecekler. İnsan, bir şeyleri bilmeden ya da farkındalığı içerisinde olmadan, başkalarına bir şey aktaramazlar ya da aktarsalar bile eksik veya yanlış olarak aktarırlar.

En önemli şey aile demiştik fakat devlet tarafından verilen ve gerçekten düzgün bir eğitim olmadan da bireylerin bilinci ve bilgisi tam olarak pekişemez. Peki ne yapılmalı? Bana kalırsa, daha eğitimin başı olan ilkokuldan itibaren, daha sonra insanların kendi tercihi ile yönlenmesi gereken dalları ders olarak vermeleri yerine bu tür, bireylerin kişiliğinde temel oluşturan ve bilinçli olmasını sağlayan türde dersler verilmesi çok ama çok gerekli ve önemlidir. Örneğin; müzik veya resim gibi dersleri ilkokulda vermek ya da onları ders olarak koymak bana göre son derece mantıksız bir harekettir. Müzik, ders olarak alınabilir fakat kişinin kendi tercihiyle olması gereken bir daldır. Bir tercihtir. Resim de nitekim öyle. Bunlar insanların tercihleri sonucunda ve yetenekleri ile beraberinde yönelimleridir. Bunun farkında olmak durumundayız toplum olarak.

Eğer ki, bu durum böyle sürüp giderse insanların tümü bu doğrultuda ilerler ve toplum olarak hiçbir şekilde gelişemezler. Böylece sürekli olarak gerilerler, günlük hayatta sürekli olarak sıkıntı yaşarlar ve bu yaşadıkları sıkıntılar, içinde oldukları ülkeyi de geriletir. Bunu maalesef günümüzde devleti yönetenler ve devletin ileriye yönelik gelişimini ve refahını sağlamakta sorumluluk sahibi olanlar düşünememekte ya da düşünseler de uygulamaya geçirememektedirler. Bu, ülkemizde yeterince gelişmiş, bilgili ve kültürel birikimi olan kişilerin gerekli merciilere getirilmemesi, yanlış bir sistem uygulanması sonucu oluşuyor fakat düzeltilebilir mi? Düzeltilebilir. Umarım bunun farkında değilseler bile farkına varırlar. Çünkü; bir milletin eğitim düzeyi, sosyal ve kültürel yetenekleri ne kadar iyi olursa, o millet o kadar ileriye gidebilir.

Sürçü lisan ettiysem affola.
3 beğeni · 0 yorum beğen ikon
Eray Erdoğan

Eray Erdoğan

@erayerdogan

English Practice
I looking someone for english practice. Contact me!
3 beğeni · 8 yorum beğen ikon
Batuuu (@batuuu)
i am looking for someone to practice my English,please contact me**
15.11.18 beğen 5 cevap
EL_NINO (@elnino)
matching has been completed :)
15.11.18 beğen cevap
Mehmet BaraN ? (@visalengiz)
sorry i don't have time for this :(
17.11.18 beğen cevap