up
ara

Guguk Kuşu Filmi İncelemeleri

Ateş Böceği

Ateş Böceği

@concensus

Goffman'a Göre Guguk Kuşu

     Mc Murphly, daha önce hapishanede olan bir suçludur ve deli taklidi yaparak bir Tımarhaneye götürülüp ordan firar etmeyi planlamaktadır. Tabii bu planını uygulamadan önce orda vakit geçirmek zorundadır. Mc’de diğer hastalarla, etkileşim içerisinde bulur kendini ve onlarla iletişim kurmaya çalışır.

        Murphly hastaların özgürlükleri kısıtlandığı için öz benliklerini yitirmiş olduklarını fark eder. Bu hasta sanılan, Toplumdan dışlanmış insanlar gerçek hayattan öylesine uzaklar ki; bu onları deli olma rolüne itmiş ve bu rolün nasıl yapılacağını da onlara "Tımarhaneler" öğretmiştir.

Mc’in iletişim kurmaya çalıştıklarından biri de şef’tir. Şef çok uzun yapılı ve korkutucu durmaktadır fakat Mc onun dış görünüşüne uygar kayıtsız kalarak hemen iletişim kurmaya çalışır. Şef’in sağır ve dilsiz olduğunu öğrendiğinde ise onu damgalamaz ve beden dilini kullanarak ona bir şeyler anlatmaya çalışır. Sürekli ondan topu alıp potaya atmasını ister ve en sonunda Şef isteneni yapar çünkü artık Şef herkesin korktuğu, kimsenin konuşmadığı ve kale almadığı kişi rolünden çıkmıştır ve hemen yeni rolünü benimsemiştir.

   Mc bir gün hastalara gerçek hayat diye tanımladığı Dünyayı göstermek için otobüsü kaçırır ve denize açılırlar. Burda herkese bir görev verir. Bir hastaya ‘sen artık kaçık değilsin, bir hastaya sen balıkçısın, bir hastaya sen artık kaptansın diyerek görevler verir. Bu hastalara deli olma rolünü öğreten tımarhanelerdir fakat artık tımarhanede değiller o yüzden istedikleri maskeyi takabilirler ve gerçekten de öyle olur verilen görevleri içselleştirirler. Çünkü insanlar hayatın onlara verdiği rollere göre davranmak zorundaymış gibi hissederler. Aslında onlardan bekleneni yapmak isterler ve insanlar bir görevi yerine getirdiğini düşündüğünde kendini daha değerli hisseder.

Şef birinin onu damgalamadan etkileşime geçmeye çalıştığını gördükçe artık dayanamaz, sağır ve dilsiz rolü yaptığını Mc’e söyler. Bunun nedeni ise ;babası ile aynı dış görünüşe sahip olmasıdır ve babasının nasıl etiketlendiğini bildiği için aynı şeyin kendi başına da geleceğini düşünmesidir. İnsanlar farklı gördüklerini dışlama eğilimindedir .Şef de dış görünüşü yüzünden sağır ve dilsiz rolüne bürünmüştür. Belki de insanları duyup cevap verme zorunda hissetmeme duygusu, ona yaşamı daha yaşanılabilir kılmıştır. Mc’in etkilendiği hastalardan biri de Billy’dir. Billy, daha çok genç ve yakışıklı bir kişidir. Mc bu durumu anlamlandıramaz üstelik Billy orda gönüllü durmaktadır. Billy, sahne önünde sergilediği kişiliğiyle sahne arkasında olmak istediği kişi arasında sıkışıp kalmıştır. Gerçeklik yanılgısına düşmüştür. Çünkü tımarhaneye yatan kişi artık eski kimliğinden soyutlanmıştır. Mc tımarhaneden kaçarken Billy ve Şef’i de götürmek ister. Çünkü Mc hastalarda iyileşme sürecini başlatan"akıllı bir deli "rolüne bürünmüş kişidir.Mc büründüğü bu rolle, Harold Garfinkel'ın etnometodolojisindeki "ihlal deneylerini" de ustaca yerine getirmektedir.

           Mc’in bu düzeni bozma eğilimi, takımın bozulmasına hatta Billy’nin ölmesine neden olmuştur. Billy öldüğünde ;hemşirenin sahne arkasında belki üzülmesine rağmen, sahne önünde sadece hemşire maskesini takması Mc’de bardağı taşıran son hamledir ve hemşireye saldırır. Bu da Mc’in sonunu getirir. Bütün beyin fonksiyonlarını elinden alırlar ve onu ‘deli olma rolüne’ iterler. Düzene karşı gelen her zaman susturulur. Durkheim’ın da dediği gibi Toplumsal Kurumlar her zaman var olacaktır.Bütüncül kurum olan "tımarhaneleri" de var eden ve sürekliliğini sağlayan biz insani failleriz.

Mc Murphly ölmüş olabilir fakat en azından damgalanmak korkusu yüzünden deli rolü yapan birine, kişiliğini hatırlatmıştır. Mc’in unuttuğu tek şey ‘Tımarhanelerin gerçek hayatın ta kendisi olduğudur.’

                                                                                
Guguk Kuşu
filme 10 verdi
1 yorum
Pta (@rasimk)
Milos Forman kendisi de sovyet sisteminden kaçıp geldiği için Amerika'ya hep sistem dışıları anlatmıştır. McMurphly, Amadeus, Andy Kaufman , hepsinin sonu da genç yaşta ölüm, sistem sistem dısıları ehlileştirmeye çalışır , sonra da boğar.
14.06.19 beğen 2 cevap