up
ara

Görkem Kılıç

Alea iacta est.
Doğum Tarihi : 9 Haziran Pazar 1996
Katılım Tarihi : 10 Şubat Pazar 2019 10:29 - 192 gün
Medeni Durum : İlişkim yok
Üniversite :
Alea iacta est.
Görkem Kılıç

Görkem Kılıç

@gorkemkilic8

"bense şöyle düşünüyorum: yatmışım bu ekin yığının altında... kapladığım şu daracık yer, var olmadığım ve benimle hiç ilgilenilmeyen bütün diğer evrenle karşılaştırıldığında o kadar ufak ki... ve yaşayacağım kısacık zaman dilimi, var olmadığım ve olmayacağım sonsuzlukla karşılaştırıldığında tam bir hiç... ve bu atomda, bu matematiksel noktada kan dolaşıp duruyor, beyin çalışıyor bir şeyler istiyor kendince... nedir bu rezalet böyle! ne boş işler!"
ataç ikon Babalar ve Oğullar
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Görkem Kılıç

Görkem Kılıç

@gorkemkilic8

10.02.19

Oytun Bolsun ne demek?

Câmi'ut-tevârîh'e göre "ongun" kelimesi "oytun" kelimesinden türemiştir. Eski türklerde "hayırlı olsun, mübarek olsun" yerine "oytun bolsun" denilirdi. Tengrici anlayışa göre ongunlar kutsal ruh taşırdı. bozkurt bir ongun'dur mesela. Ayrıca oğuz han'ın her oğlunun da bir ongun'u vardı.

Cami'üt-Tevarih - Reșìdeʿd-dìn Fazlullāh
yorum