up
ara
Çetin Yetkin

Çetin Yetkin

Orestes

Orestes

@sapareaude

Hristiyan burjuvasının Hitler'de affedemediği şeyin suçun kendisi değil,insanlığa karşı olması da değil,insanın küçük düşürülmesi de değil;beyaz adama karşı işlenmiş bir suç olması,beyaz adamın küçük düşürülmesi,yani o vakte kadar yalnızca Cezayir'in Araplarına,Hindistan'ın kulilerine,Afrika'nın zencilerine reva görülen sömürgeci muamelenin bu sefer Avrupa'ya uygulanmasıdr.
ataç ikon Siyasal Düşünceler Tarihi 4
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Orestes

Orestes

@sapareaude

Thomas Carlyle ise,''Zenci Sorunu Üzerine Söylev'inde'' üretimin artırılması için zenci yerli halkın,hiçbir hak tanınmaksızın,zorla çalıştırılması gerektiğini,Tanrı'nın buyruğunun da böyle olduğunu,aptal olan zencilerin doğanın yasası gereğince doğuştan efendi olan beyazların hizmetkarları olmak zorunda bulunduğunu öne sürdüğünü görmüş bulunuyoruz.
ataç ikon Siyasal Düşünceler Tarihi 4
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Orestes

Orestes

@sapareaude

Hegel'e göre,Afrika'nın kara derililerinde insanlıkla bağdaşan hiçbir şey bulunmuyordu.Her türlü kültürden ve gelişimden yoksundular.
ataç ikon Siyasal Düşünceler Tarihi 4
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Orestes

Orestes

@sapareaude

Darwin'in kuramını toplumsal alana taşıyanlar onun evrim yönünü görmezden gelerek,yaşam kavgasını ve güçsüzlerin ayıklanmasını öne çıkarmışlardı.
ataç ikon Siyasal Düşünceler Tarihi 4
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Orestes

Orestes

@sapareaude

Amerikan kapitalistlerinin gözünde Darwinci kuram kapitalizmin felsefesiydi...Amerikan iş dünyasının devleri kendilerini yaşam savaşında hayatta kalabilmeyi başarmış kişiler olarak görüyorlardı.
ataç ikon Siyasal Düşünceler Tarihi 4
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Orestes

Orestes

@sapareaude

Dünyanın ne kadar uzak ve ayrıklanmış kesimlerinde bulunursa bulunsunlar,aynı türün bütün bireyleri,ve aynı cinsin,ya da hatta daha büyük bir grubun bütün türleri ortak atalardan türemiştir.
Charles Darwin
ataç ikon Siyasal Düşünceler Tarihi 4
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Sence kaç puan almalı?
0
0 oy
0