up
ara
‹ Çetin Yetkin

Çetin Yetkin Sözleri

Orestes

Orestes

@sapareaude

Hristiyan burjuvasının Hitler'de affedemediği şeyin suçun kendisi değil,insanlığa karşı olması da değil,insanın küçük düşürülmesi de değil;beyaz adama karşı işlenmiş bir suç olması,beyaz adamın küçük düşürülmesi,yani o vakte kadar yalnızca Cezayir'in Araplarına,Hindistan'ın kulilerine,Afrika'nın zencilerine reva görülen sömürgeci muamelenin bu sefer Avrupa'ya uygulanmasıdr.
ataç ikon Siyasal Düşünceler Tarihi 4
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Orestes

Orestes

@sapareaude

Thomas Carlyle ise,''Zenci Sorunu Üzerine Söylev'inde'' üretimin artırılması için zenci yerli halkın,hiçbir hak tanınmaksızın,zorla çalıştırılması gerektiğini,Tanrı'nın buyruğunun da böyle olduğunu,aptal olan zencilerin doğanın yasası gereğince doğuştan efendi olan beyazların hizmetkarları olmak zorunda bulunduğunu öne sürdüğünü görmüş bulunuyoruz.
ataç ikon Siyasal Düşünceler Tarihi 4
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Orestes

Orestes

@sapareaude

Hegel'e göre,Afrika'nın kara derililerinde insanlıkla bağdaşan hiçbir şey bulunmuyordu.Her türlü kültürden ve gelişimden yoksundular.
ataç ikon Siyasal Düşünceler Tarihi 4
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Orestes

Orestes

@sapareaude

Darwin'in kuramını toplumsal alana taşıyanlar onun evrim yönünü görmezden gelerek,yaşam kavgasını ve güçsüzlerin ayıklanmasını öne çıkarmışlardı.
ataç ikon Siyasal Düşünceler Tarihi 4
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Orestes

Orestes

@sapareaude

Amerikan kapitalistlerinin gözünde Darwinci kuram kapitalizmin felsefesiydi...Amerikan iş dünyasının devleri kendilerini yaşam savaşında hayatta kalabilmeyi başarmış kişiler olarak görüyorlardı.
ataç ikon Siyasal Düşünceler Tarihi 4
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Orestes

Orestes

@sapareaude

Dünyanın ne kadar uzak ve ayrıklanmış kesimlerinde bulunursa bulunsunlar,aynı türün bütün bireyleri,ve aynı cinsin,ya da hatta daha büyük bir grubun bütün türleri ortak atalardan türemiştir.
Charles Darwin
ataç ikon Siyasal Düşünceler Tarihi 4
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Orestes

Orestes

@sapareaude

Var olma savaşı,bütün organik varlıkların büyük oranda çoğalma eğiliminde olmasının kaçınılmaz sonucudur...Yaşayabilecek olandan daha fazla birey üretildiği için,var olma savaşı her durumda,bir bireyle aynı türden başka bireyler arasında,aynı türlerin bireyleri arasında,ya da fiziksel yaşam koşullarına karşı vardır.
Charles Darwin
ataç ikon Siyasal Düşünceler Tarihi 4
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Orestes

Orestes

@sapareaude

Irkçılık,bir etnik grubun başka bir etnik grubu başka görüp dışlayarak kendisine tanıdığı haklardan onu yoksun bırakması ya da soykırıma uğratmasıdır.Irkçı düşünce ise bunun ideolojisidir.
ataç ikon Siyasal Düşünceler Tarihi 4
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Orestes

Orestes

@sapareaude

Tanrı,ideal şefe yakıştırılan tüm niteliklerle donatılır.Tanrıya gerçek şefe sunulan hizmetlerin örnek alındığı törenlerle tapınılır.Totemin tanrıya dönüşmesiyle birlikte totem törenlerinin yerini kurban törenleri alır.
ataç ikon Siyasal Düşünceler Tarihi 1
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Orestes

Orestes

@sapareaude

Eşitlikçi ilkel toplumda,tapınanlar,kendi istemlerini,toteme büyünün zorlayıcı gücüyle dayatırken;sınıflara ayrılmış,çoğunluğun yarattığı artı emeğe azınlığın el koyduğu,ekonomik ve siyasal gücün bir azınlığın elinde toplandığı düzende,tanrı,insanların üstünde ve onlara egemen bir tasarım olur.
ataç ikon Siyasal Düşünceler Tarihi 1
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
İbrahim

İbrahim

@ksfh

Prof. Dr. Feroz Ahmad'ın ''demokratik diktatörlük'' dediği şey, bu olsa gerek. Çünkü demiş ki: ''... demokratik diktatörlükler de olabilir. Bu diktatörlükler demokratik yoldan seçilmiş olabilirler, ama halka karşı davranışları hiç de demokratik olmayabilir.''
s.16
ataç ikon Antidemokrasizm
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
İbrahim

İbrahim

@ksfh

Tolstoy'un şu görüşünün düşündürücü olduğunu sanıyorum: bu büyük yazar diyor ki, 1 kişinin 99 kişi üzerinde egemen olduğu rejime ''monarşi'', 10 kişinin 90 kişi üzerinde egemen olanına ''oligarşi'', ama 51 kişi 49 kişi üzerinde egemense ona da demokrasi deniyor! Başka bir deyişle işin özü, aynı. Değişen yalnızca sayılar.
s.15
ataç ikon Antidemokrasizm
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
İbrahim

İbrahim

@ksfh

... siyasal iktidar için serbest ve âdil seçimlerin yapıldığı, ama ekonomik gücün siyasî güce ezici biçimde baskın olduğu bir ülkeyi düşünelim; böyle bir ülke seçim tanımına göre demokrasi sayılırken, iktidar tanımına göre sayılmaz.
s.11
ataç ikon Antidemokrasizm
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
İbrahim

İbrahim

@ksfh

... bu bağlılık ve inanç, daha ileri bir yönetimi aramamıza engel.
s.6
2012 basımı
ataç ikon Antidemokrasizm
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Orestes

Orestes

@sapareaude

Bir kere Godwin ,görüş ve düşüncelerini her şeyden önce ''adalet''kavramını temel alarak geliştirmiş bulunuyor.Bunun yanı sıra yine dayandığı ana kavramlardan biri de,''ahlak''.Ona göre,''cebir''ve''şiddet''ile''ahlak''çelişen kavramlar.Başka bir deyişle ,hiç kimse bu yolla ahlaklı olamaz.Bir başka temel düşüncesi de,insanın özünde ''iyi''olduğu,söz dinleyebildiği,doğru olana inandırılabildiğidir.Ama,uygulanan eğitim,toplumsal-siyasal koşullandırma bunlara engeldir.Öte yandan her durumda hükümet(iktidar) kötülüktür.Bu nedenle de olabildiğince kısıtlanmalı,giderek kaldırılmalıdır.İnsan,ancak bireyselliği içinde mükemmeliyete erişebilir ve ancak bağımsız/özgür olduğu oranda gelişebilir.Usun araştırma yetisini ve bir düşünce ya da düşünce dizgesinin yerine bir başkasının geçmesini otoriteye dayanarak engelleyen her şey açıkça adaletsizdir ve kendiliğinden kamunun gönencinin düşmanıdır.İnsanlık,sürekli ilerleme içindedir ve insan düşüncesi gelişmektedir,durağanlık insanlık için yıkımdır.Bilgisizlik ve kişisel hırs yüzünden doğru,adil,iyi vb. olarak kabul edilegelmiş toplumsal-siyasal kurum ve kuruluşların saçmalığı ve yanlışlığı insanlığın iyiliğine ve ilerlemesine ters düşmektedir.
ataç ikon Siyasal Düşünceler Tarihi 3
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Orestes

Orestes

@sapareaude

Bir bakkal yasalardan bahsetse,muhakkak herkesin tarçınla Hindistan cevizi almasını isterdi.
Voltaire
ataç ikon Siyasal Düşünceler Tarihi 2
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum