up
ara
Dale Carnegie

Dale Carnegie

kitabın ortası

kitabın ortası

@kitabinortasi

CİNSİYET HAKKINDA BİR KİTAP OKUMAK, EVLİLİK HAYATIMI FELAKETTEN KURTARDI

YAZAN: B. R. W.

bu hikayeyi imzasız bırakmak istemezdim. fakat pek mahremane olduğu için ismimi kullanmam mümkün değildi. maamafih Dale Carnegie, sıhhatine kefil olacaktır. kendisine on iki sene evvel anlatmıştım.

kolejden çıkınca büyük bir sanayi müessesesinde bir vazife aldım. beş sene sonra bu şirket, beni Uzak Doğu mümessili olarak Pasifik Okyanusunun karşı sahiline gönderdi. Amerika'dan ayrılmadan bir hafta evvel pek tatlı ve sevimli bir kız ile evlendim. fakat balayımız, her ikimiz için -ve bilhassa onun için- feci bir hayal kırıklığı oldu. Hawai adalarına vardığımız zaman öyle meyus ve mahzun olmuştu ki, eğer eski ahbaplarını görüp de hayatının en heyecanlı macerasındaki başarısızlığı itiraf etmekten utanmasaydı, memlekete dönecekti.

Doğuda iki sene bedbaht yaşadık. öyle keder ediyordum ki, bazen intiharı düşünüyordum. sonra bir gün tesadüf ettiğim bir kitap, her şeyi değiştirdi. ben kitapları daima çok severdim. bir gece Uzak Doğudaki bazı Amerikalı ahbaplarımı ziyaret ettiğim esnada zengin kütüphanelerine bakarken birdenbire Dr. Van de Valde'in "ideal izdivaç" unvalı kitabını gördüm. vaaz ve nasihat kabilinden bir şey zannettimse de merak edip açtım. gördüm ki, münhasıran izdivacın cinsi cihetiyle iştigal edilmişti; hem de açıkça ve adilikten tamamiyle münezzeh bir tarzda.

cinsiyet hakkında bir kitap okumak lazım geldiğini bana birisi söyleseydi hakaret sayardım. okumak mı? kendim yazabileceğime kani idim. fakat kendi izdivacım öyle bir felaket idi ki, ne olursa olsun bu kitaba bakmıya tenezzül ettim. ev sahibinden ödünç istemek cesaretini buldum. doğru olarak diyebilirim ki, bu kitabı okumak, hayatımın mühim vak'alarından biri oldu. karım da okudu. o kitap, feci bir izdivacı mes'ut ve sevinçli bir arkadaşlığa değiştirdi. eğer bir milyon dolarım olsa o kitabın yayımlanması hakkını satın alır, yeni evlilere binlerce nüshasını parasız dağıtırdım.

bir yerde okuduğuma göre, tanınmış ruhiyatçılardan Dr. John B. Watson demiş ki: "cinsiyet, hiç şüphesiz hayatta en mühim bir mevzudur. insanların saadetinde en çok tahribata sebep olduğu muhakkaktır."

eğer Dr. Watson doğru söylüyorsa -ben kaniim ki, bu beyanatı pek kat'i olmakla beraber tamamiyle değilse bile kısmen doğrudur- her sene milyonlarca cinsiyet cahillerinin evlenerek evlilik saadetinin bütün ihtimallerini tahrip etmelerine medeniyet neden müsaade ediyor?

izdivaçtaki hataları bilmek istersek D. G. V. Hamilton ile Kenneth MacGowan'ın "izdivaçtaki yanlışlık nedir?" unvanlı kitabını okumalıyız. bu kitabı yazmadan evvel evlilikteki yanlışlığı tetkik etmeğe dört sene çalışmış olan Dr. Hamilton der ki: "evlilik geçimsizliğinin çok defa cinsi uygunsuzluktan neşet etmediğini söylemek için pek düşüncesiz bir ruh hastalıkları mütehassısı olmalı. herhalde cinsi münasebet memnuniyet verici olsaydı başka müşküllerden zuhur eden geçimsizliklere çok kere ehemmiyet verilmezdi."

bu sözün doğru olduğunu biliyorum. feci bir tecrübeden dolayı biliyorum. evliliğimi iflastan kurtaran kitap Dr. Van de Valde'nin "ideal izdivaç"ı, büyük umumi kütüphanelerin çoğunda bulunabilir. bir nüshasını satın almanızı tavsiye edemiyeceğim -fazla pahalıdır- yedi buçuk dolar. maamafih bir gelin ile güveyiğe küçük bir hediye vermek isterseniz bıçak takımı vermeyin "ideal izdivaç"ın bir nüshasını verin. o kitap, saadetlerini artırmak için Amerika'nın bütün bıçak takımlarından daha faydalıdır.

bu kitabı mahalli kütüphanenizde bulamazsınız -isterseniz- herhangi kitapçı vasıtasiyle ısmarlayabilirsiniz, veyahut doğrudan doğruya naşirlere ısmarlayabilirsiniz. adresleri:

Bandom House, 457 Madison Evenue, New York City.
ataç ikon Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
2 yorum
yeni.BAŞTAN (@yenibastan)
Tşk ederim.. çok güzel anlattınız ya. Yakın zamnda alıp okuyup öneride bulunurım sizin gibi inşallah. Evlilikler e bir katre yardımı olacaksa orta sehbaların üzerinde yerini almalı...
21.05.19 beğen 1 cevap
Misafir2

Misafir2

@misafir001

Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak
ataç ikon Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Furkan Saka

Furkan Saka

@scofield67

Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak
ataç ikon Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Atakan Arslan

Atakan Arslan

@atakanarslan

Düşüncenin doğru seçimi ve uygulanmasıyla, başarı, beğeni ve mutluluk kazanırız.
ataç ikon Stres ve Endişeyle Başa Çıkmanın Yolları...
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak
“ Köylü kadın, kocasına yemek olarak, bir parça samanı önüne koyunca karşı çıkmış.
– Bu ne böyle saman mı yiyeceğiz, delirdin mi sen!
– Ne bileyim?.Yirmi senedir sana yemek yaparım, saman yemediğini gösteren tek bir kelime etmedin…"
Bu yüzden; size en yakın olanlardan gülümsemenizi eksik etmeyin. Çünkü ona ihtiyacı olmayan yoktur.. Gülümseyen insan, her zaman daha iyi satar, iyi öğretir, daha iyi yönetir ve daha mutlu çocuklar büyütür…
ataç ikon Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Emre Şahin

Emre Şahin

@kuskonmazcamkenari

-Akıllı insan için her gün yeni Bir yaşamdır.
-kural dünü ve yarını gömüp YALNIZCA BUGÜNÜ YAŞAMAK
-Kusurlarımızı Tanrı bağışlayabilir, ama sinir sistemi asla!
ataç ikon Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Kartaca

Kartaca

@leventmentese

 paylaşım fotoğrafı
Yaşım ilerledikçe insanların ne dediklerine daha az dikkat eder oldum. Sadece ne yaptıklarını izliyorum. D.C.
Dale Carnegie
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 yorum
Tam Bağımsız Proton (@tambagimsizproton)
Düşündüm.... Mantıklı :)
02.08.18 beğen 1 cevap
Sence kaç puan almalı?
0
0 oy
0