up
ara
Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Ahmet Hikmet Müftüoğlu

ruhadam

ruhadam

@ruhadam

Çıkarı uğruna maddi ve manevi varlığını sürekli olarak değiştirmeye hevesli olan insanoğlı, dinlerin saflığını da bozmuştur. Bu yüzden de her millet ve her din değişmiştir. Bu değişiklik dolayısıyla bazıları zamana göre ilerleme veya geri kalma safhaları göstermiştir. Bugün en eski din olan Yahudilik, Musa'nın telkin ettiği esaslardan ayrılmış ve Sefaratlar "İspanyalılar" ve Eskenazlar "Almanyalılar" adlarıyla Batı ve Doğu dallarına bölünmüş ve Batı Musevileri daha modern mezhep metotlarını kabul etmişlerdir. Hıristiyanlık da zamanın ihtiyacına göre birçok değişikliklere uğramış, Ortaçağ'ın kan dökücülüğünden doğan ve siyah bir matem, ebedi bir tasa emreden Ortodokslık, daha sonra insanlığı mutlu edememeye başladığından, zamanın ilerleyişine uygun olarak, dine şefkat, şiir, neşe, emirlere boyun eğme ve şanlı bir görünüş kazandıran Katoliklik icat edilmiştir. Sonra milletler arasında münasebetler artmış, fikirler ilerlemiş olduğu için, şefkat ve itaat adına Katolik kilisesinin, Papaların çeşitli kötü davranışları ve sahte tutumları halka ağır gelmeye başlamış ve yalnız vicdan terbiyesinden ibaret sade bir mezhep olan Protestanlık meydana çıkmıştır. Hıristiyanlık bir takım konsil denilen din alimlerinin toplanarak yenileştirme ve iyileştirmeler üzerindeki fikir birliğine varmaları sayesinde gücünü koruya gelmiştir.

Halbuki İslam, iyi ve kötüyü, hayrı ve şerri ayıran sağlam esaslara dayandığı için pek de akla yatkın olmayan değişiklik teşebbüslerine direnmiş ve olduğu gibi kalmıştır. Dindeki sağlamlılıktan yararlanmayı çıkarlarına uygun gören hırslı, cahil kimseler, iki yüzlü şeyhler ayet ve hadislerden dinin sağlam esaslarına ve İslam'ın ihtiyaçlarına göre hükümler çıkararak bunları uygulayacaklarına, bir takım uydurma yorumlarla şahısları için fayda sağlamaya çalışmışlardır.
ataç ikon Gönül Hanım
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
ruhadam

ruhadam

@ruhadam

Ya Rab! Türk'e, o senin birliğin, ululuğun uğruna kanını yüzyıllardan beri döke döke eriyen bu sadık, fedakar, talihsiz millete, nineleri gözyaşlarıyla, evlatları kendi kanlarıyla abdest alarak meydandaki mescitlerinde, yüce huzurunda secdeye varan senin öz kullarına neden cihanı düşman ettin? Neden onları alem nazarında hor ve hakir kıldın? Dünkü mutluluk ve ezici kuvvetlerinin hemen peşi sıra bugünkü sefalet ve perişanlıklarına sebep nedir?
ataç ikon Gönül Hanım
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
ruhadam

ruhadam

@ruhadam

Nur ve parlaklık içinde bir donanma, bir milli tören kutlarcasına kitabenin metnini bitirdiğim zaman, bu boşluk içinde son cümlenin de parlaya parlaya, dalgalana dalgalana ezelden ebede doğru süzlüp uçtuğu duyar ve görür gibi oldum. Eminim ki ben ve arkadaşlarım tamamen dünyadan geçmiş, bulutlara ve ışıklara, göklere karışmıştık. Bu yazılar, güneşin yaldızlarıyla, göğün mavi kubbesine kazılmış olaydı, gözlerimiz yine bu kadar kamaşacak, kalbimiz bu derece yükselecekti.
ataç ikon Gönül Hanım
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
ruhadam

ruhadam

@ruhadam

Ve Abdülhalim Efendi, "barbar" kelimesinin bile çok hafif kalacağı bir canavarlıkla, Rumlar tarafından üzerine ve sakallarına gaz dökülerek, reçine sürülerek diri diri yakıldı. Bununla da yetinmeyen caniler, karısı ile baldızının da birer gözünü oyup çıkardılar.

Elinizdeki tarihi romanın yazarı Ahmet Hikmet Müftüoğlu, işte o unutulmaması gereken, kahramanımız, yiğidimiz ve şehidimiz Abdülhalim Efendi'nin torunudur.
ataç ikon Gönül Hanım
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
ruhadam

ruhadam

@ruhadam

Zaten Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed insanlara öğrettikleri dinlerinin nasıl uygulandıklarını şimdi görseler kesinlikle memnun olmazlar.
ataç ikon Gönül Hanım
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
ruhadam

ruhadam

@ruhadam

İnsana karanlık endişe, loşluk ise düşünce verir. Aydınlık ise dimağı uyandırır ve vücudu çevikleştirir. Dünya alakalarından, benlik kaygılarından sıyrılıp, silkinip ahirete ve maneviyata sarılmak ve ruhuyla karşı karşıya gelmek için insanlığın sessizliğe ve mahremiyete ihtiyacı var.
ataç ikon Gönül Hanım
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Çağlayanlar
0
Gönül Hanım kitabının da yazarı Ahmet Hikmet Müftüoğlu tarafından kaleme alınan Çağlayanlar kitabı 100 Temel Eser, Anlatı türünde okuyucusu ile buluşuyor. Akçağ Yayınları yayınevinden 0 yılında 9789753388269 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Çağlayanlar isimli kitap 144 sayfadan oluşuyor. Çağlayanlar kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Gönül Hanım
0
Çağlayanlar kitabının da yazarı Ahmet Hikmet Müftüoğlu tarafından kaleme alınan Gönül Hanım kitabı Roman (Yerli), Türk Klasikleri türünde okuyucusu ile buluşuyor. Elips Kitap yayınevinden 0 yılında 9786054138234 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Gönül Hanım isimli kitap 112 sayfadan oluşuyor. Gönül Hanım kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Haristan
2011
Çağlayanlar ve Gönül Hanım kitaplarının da yazarı Ahmet Hikmet Müftüoğlu tarafından kaleme alınan Haristan kitabı Roman, Roman türünde okuyucusu ile buluşuyor. Dergah Yayınları yayınevinden 2011 yılında 9789759950088 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Haristan isimli kitap 200 sayfadan oluşuyor. Haristan kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Monologlar
2016
Çağlayanlar kitabının da yazarı Çağlayanlar ve Gönül Hanım kitaplarının da yazarı Ahmet Hikmet Müftüoğlu tarafından kaleme alınan Monologlar kitabı Deneme (Yerli) , türünde okuyucusu ile buluşuyor. Palet Yayınları yayınevinden 2016 yılında 9786059269131 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Monologlar isimli kitap 96 sayfadan oluşuyor. Monologlar kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Sence kaç puan almalı?
0
0 oy
0