up
ara
Ahmet Lütfi Kazancı

Ahmet Lütfi Kazancı

mustafa şenyurt

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Hazreti Ömer bir gün kendisini ziyarete gelen bir gruba şunları söylemişti:
- Bakın, Allah'ın malından bana helâl olanını size haber vereyim: Yılda biri kışlık, biri yazlık olmak üzere iki elbise. Hac, umre ve sair yolculuğumda binmem için bir binek. Buna ilave olarak benim ve bakmakla mükellef olduğum aile efradımın yiyeceği. Bu yiyecek ise, Kureyş kabilesinin orta halli bir ailesi ne kadar yiyorsa o kadardır. Ne çok zengin, ne de çok fakir.. Şunu bilmede fayda var: Ben Müslümanlardan bir ferdim. Onların başına gelen haller benim başıma gelir, onlar nasıl yaşarsa ben de onlar gibi yaşarım.
sayfa 279
0 yorum
Sence kaç puan almalı?
0
0 oy
0