up
ara
Haldun Taner

Haldun Taner

BUKALEMUN

BUKALEMUN

@karacurin

Keşanlı Ali Destanı
Friedrich Luft
Oynanan oyun, Keşanlı Ali Destanı (yazar Haldun Taner) kıpır
kıpır bir halk hikayesi. Hem eğlenceli, hem heyecanlı, sosyal içe-
rikli, eleştirinin dozu da zaman zaman yükseliyor. Sıkça olayların
akışını harika şarkılar kesiyor. Zekice yapılmış bir halk müzikali
bu.
İstanbul'daki bir gecekondu semtinin yoksul çevresinde geçen
bir hikaye anlatılıyor. Önce cinayet, sonra derme çatma kebapçının
önünde oturan erkeklerin siyaset muhabbeti. Umumi tuvaletlerde
çalışan kadınların kendi sohbetleri. Sefil semte mafya hakim. Ken-
di iktidarı olmayanlar iktidar savaşında. Hep eğlence var, hayatta
kalma savaşı da var hep. Neşeli bir tuvaletçi kız, yolu gecekondu
semtinden geçen bir sosyete beyzadesi onu görünce bayıldı diye
beklenmedik şekilde sevimsiz zenginlerin arasına karışır.

Berliner Morgenpost, 2 Aralık l 980

Neredeyse küçük bir müzikal sayılabilecek olan oyun, kesin-
likle resimli kitaplardan çıkmış gibi bir İstanbul'da geçmiyor. Olay
mekanı, İstanbul'u çevreleyen, sacdan tahtadan derme çatma gece-
konduların oluşturduğu semtler. Ali'nin kaderi, adını, binlerce insanın onu yüzbinlerce sinekle paylaşınasından alan Sineklidağ'da
gerçekleşiyor. Ali'nin ahlak kavramının kökeni de Sineklidağ çün-
kü: "Erkek olanın namusu olur!"

Welt am Sonntag
0 yorum
BUKALEMUN

BUKALEMUN

@karacurin

Keşanlı Ali Destanı
"Kimi servet kokusunda Kimi spor totosunda Kimi kadın tutkusunda Bu miskinler tekkesinde Herkesin ağzında bir nıarpuç Eshabı keyf uykusunda

Sen bilirsin bir iki Ben bilirim on iki Boşuna değil bu ikramlar Var bunun elbet bir hikmeti Serp gözlere bir mahmurluk Ki görmesinler gerçeği «Şimdi ben buradan giderim» «Bütün barlan gezerim» «Yüz dirhem daha içerim» «Evde kandan dayak da yerim"
0 yorum
BUKALEMUN

BUKALEMUN

@karacurin

Keşanlı Ali Destanı
Bu kitap üzerine ortak okuma yapıp fikir alış_verişte bulunmak isterim.
0 yorum
Guapo

Guapo

@ilay

...- atların yirmi yaşı, insanların, aşağı yukarı altmış, altmış beşi demektir- ... s.7
0 yorum
Adem ŞEN

Adem ŞEN

@ultradem

Zemberek saatin değil, hayatın da özü, temeli.Bir bakıma, hepimiz kurulu bir saat değil miyiz? Yaşama,bir kurulma ve çözülme, bir dolma ve boşalmadan başka ne? Yaşlılıkta ölen, kurgusu biten; gençlikte ölen, zembereği bozulan... Eğitim, kültür bile az çok bir kurgu mekanizmasına benzetilmez mi? Kurarlar bizi, kurulduğumuz gibi konuşur hareket ederiz.Kimi hala alaturka saat ayarı üzerine işler.Kimi Greenwich ayarıdır, kimi San Francisco... Bazımız ileri gider, kimimiz geri kalırız.Memleket saat, yahut standart ayarlarından ileri gidecek olursak, kanun denilen muvakkit başı tutar bizi geri alır.Daha kafası kızarsa, büsbütün durduruverir.Geri kalacak olursak..."İleri alır" diyecektim ama geri kalana pek aldırmaz.Yurdumuz,Yenicami duvarındaki ezani saat ayarı ile işleyen nice alaturka saatlerle dolu.
ataç ikon On İkiye Bir Var
8.6 (5 oy)
0 yorum
Adem ŞEN

Adem ŞEN

@ultradem

Doktora vız geliyor.Bir sinir doktoru için, saatleşen bir insan kendini at sanan, tren sanan, olmuş bir armut sanan kadar olağandır.
Sapıklık, böyle böyle başlar.Hangi doktor hastasına resmen "Sen tozutuyorsun dostum" demiştir?
Bunu ben kendi irademle alt edemezsem beni doktor mu kurtarır, ilaç mı, telkin mi?
ataç ikon On İkiye Bir Var
8.6 (5 oy)
0 yorum
Sence kaç puan almalı?
0
0 oy
0