up
ara
‹ Halide Edib Adıvar

Halide Edib Adıvar Sözleri

Tuba YILDIZ

Tuba YILDIZ

@tubayildizz

Evet, iyimserim. Çünkü; yaşadığım sürece, her karanlığın ardından güneşin yeniden doğduğuna şahit oldum. Ayrıca şuna da inanıyorum: ''En güzel şafak, hep en sert fırtınadan sonra sökendir.''
ataç ikon Handan
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir2

Misafir2

@misafir001

Evet, iyimserim. Çünkü; yaşadığım sürece, her karanlığın ardından güneşin yeniden doğduğuna şahit oldum. Ayrıca şuna da inanıyorum: ''En güzel şafak, hep en sert fırtınadan sonra sökendir.''
ataç ikon Handan
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

"... aylığını hak etmek veya yeniden Sultan Hamid'e sokulup bir şeyi elde etmek için önüne geleni jurnal eden bir hafiye ordusu vardı. O hafiye sistemi maalesef memleketimizde bir türlü temizlenemeyen bir salgın hâlini aldı. Abdülhamid'den sonra dahi her rejimde hür fikirli vatandaşlar bu hafiyelik yüzünden rahat yüzü görmediler."

s. 148.
ataç ikon Mor Salkımlı Ev
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

En korkunç ve sakınılması lazım gelen isyan, bu en sakin Anadolu halkının isyanıdır.

s. 280.
ataç ikon Mor Salkımlı Ev
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Zulme dayanan herhangi bir idare iflasa mahkümdur.

s. 274.
ataç ikon Mor Salkımlı Ev
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 yorum
Hanımcı Beyza ོde (@koraycem)
Zulüm, zalimin malı değil aksine zalim zulûmün esiridir.
28.03.19 beğen cevap
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Tek başıma Sultan Ahmed Meydanında durur, içimde sonsuz bir hüzünle minarelere bakar, bir yabancı ordusunun bu diyara girmesi ihtimali kalbimde öyle bir acı uyandırırdı ki, yüz üstü yatıp taşları öpmek isterdim. Evet, beni bu yerden hiçbir yabancı kuvvet ve tehlike ayıramazdı. Bu toprakların alın yazısını daima paylaştık ve paylaşacağız.

s. 226.
ataç ikon Mor Salkımlı Ev
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Oğlum Ayetullah o sene meydana geldi, on altı ay sonra ikinci oğlum Zeki Hikmetullah'a kavuştum.

s. 165.
ataç ikon Mor Salkımlı Ev
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

İdealizm kadar, maddi bakımdan olduğu kadar manevi bakımdan da insanı daimi bir yalnızlığa sürükleyen şey yoktur.

s. 200.
ataç ikon Mor Salkımlı Ev
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

"Türkler, Arap dünyasına, Anadolu'dan çok fazla emek ve para sarf ettiler. O topraklarda Türk kanı döktüler. Fakat Araplar, memleketlerini müdafaa eden Türkleri istemiyordu."

s. 277.
ataç ikon Mor Salkımlı Ev
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Malum ya, eski ihtiyar kadınlar için kına, dini bir zorumluluktur. Ak saç onlara göre, yalnız kokonalara yaraşır...

s. 12
ataç ikon Mor Salkımlı Ev
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Mor Salkımlı Ev
İnanıyorum ki ne kadar ileri olursa olsun, insaniyet aile yuvasının ve ananın yerini tutabilecek bir şey bulamamıştır. Ne kadar fenni usullere tabi olarak işlerse işlesin, hiçbir müessese onların yerini tutamıyor.

s. 281.
ataç ikon Mor Salkımlı Ev
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Mor Salkımlı Ev
Manakyan Tiyatrosu da daima tercüme veya uyarlanmış piyesler veren tiyatromuzdaki Garplılaşmamızın bir başlangıcı sayılabilirdi. Bu günkü Türk sahnesinin de ilk basamağı odur."

s. 91.
ataç ikon Mor Salkımlı Ev
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Mor Salkımlı Ev
Hayvanlar bekaları için her türlü canavarlığı yapabilirler, fakat hiçbir zaman bu, sadece bir eğlence değildir.

s. 50.
ataç ikon Mor Salkımlı Ev
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Mor Salkımlı Ev
"Küçük yaştakinlerin serbest ve tabii inkişafları (gelişmeleri) ancak etraflarının lüzumundan fazla tesiri altında kalmamaları ile mümkündür."

s. 148.
ataç ikon Mor Salkımlı Ev
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Mor Salkımlı Ev
Hamallar:
—Söyle bize, meşrutiyet ne demektir?
Rıza Tevfik:
—Meşrutiyet öyle büyük bir şeydir ki onu bilmeyen eşektir.
Hamallar:
—Biz hep eşeğiz.
Rıza Tevfik:
—Babanız da bilmiyordu. Siz eşek oğlu eşek olduğunuzu söyleyiniz bakalım!
Hamallar hep bir ağızdan:
—Hepimiz eşek oğlu eşeğiz.

s. 146.
ataç ikon Mor Salkımlı Ev
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Mor Salkımlı Ev
Bir kadın, her zaman kocasının dışarıdaki münasebetlerine tahammül edebilecek bir vaziyette olsa dahi kendi evini başkası ile paylaşması mümkün değildir. Çin yazılarında bunu ifade edebilen iki sembol vardır. Açıkta iki kadın sulh sembolüdür, dam altında iki kadın harp sembolüdür.

s. 106.
ataç ikon Mor Salkımlı Ev
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Mor Salkımlı Ev
İnsan tabii vatanını bir bütün olarak sever. Fakat ne olursa olsun, herkesin bir çocukluk hissi ile bağlı olduğu bir köşe vardır. Talat Paşa için de o köşe Edirne idi.

s. 202.
ataç ikon Mor Salkımlı Ev
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Mor Salkımlı Ev
Burada hep Kant'ın bir sözünü hatırlarım: "Dünya sahnesine insanların girişini, şiddetle bir nefret duymadan seyretmek mümkün değildir. Çünkü insanların birbirlerine yaptıkları kötülük tabiatın yaptığından çok daha fazladır."

s. 226.
ataç ikon Mor Salkımlı Ev
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Damlanur

Damlanur

@damlanuralkan

İçimde bir şeyin yırtamayacağı ağır, kesif, elle tutulacak kadar katı bir sıkıntı vardı.
ataç ikon Kalp Ağrısı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
4 yorum
amour (@amour)
Rabbim inşirah versin inşAALLAH
17.02.19 beğen 1 cevap
ahmet enver söylemez (@ahmetenversoylemez)
hani derler “dağına göre kar” diye, hah işte herkesin bir derdi var bazısı içinde bazısı dışında bazısı resminde bazısı kaleminde yaşar, mesele bunu idrak etmekte de ne yazık ki ben dahil birçok insan hâlâ edemedik,,.
17.02.19 beğen 1 cevap
Ali Demiral

Ali Demiral

@alidemirall

"Sen git aşkımı sevgiliye söyle, sen kitaplar ve kâğıtların dilinden anlıyorsun, yanık şeyler söyle, beni istesin."
ataç ikon Ateşten Gömlek
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
sena

sena

@senatasoz

... ne kadar ileri olursa olsun insaniyet aile yuvasının ve ananın yerini tutabilecek bir şey bulamamıştır. ... eğer aile sisteminin yerini tutabilecek resmî bir sistem bulunsa ve tatbik edilse, mutlak insan cinsinin hüviyetinde esaslı bir değişme olacak, ve bu değişme daha iyi değil, daha çok fena olacaktır.
ataç ikon Mor Salkımlı Ev
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
sena

sena

@senatasoz

Kanaatimce Türkiye, Araplar'ı herhangi yabancı kültürden fazla Arap kültürüne bağlaması lazımdı. Fakat aynı zamanda Türk devleti'nin muhtelif ve zıt unsurlarını birleştirmek için Türk kültürünü ve dilini öğrenmesi de lazımdı. Bunu da devletin açacağı yeni mektepler temin edebilirdi. Yine inanıyorum ki, Arap milleti bir gün tam istiklâlini alırsa, iktisâdi, coğrafi ve hatta dini kültür bakımından Türklerle işbirliği lüzumunu idrak edecek, Türklerle medeniyet, Türklerle medeniyet ve sulh yolunda elele yürüyecektir. Bugün Lübnan'lı misafirlerin uyandırdığı alakayı gördüğüm zaman, acaba o yolun başında mıyız? diye kendi kendime soruyorum.
ataç ikon Mor Salkımlı Ev
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
sena

sena

@senatasoz

Suriye ve Lübnan'da geçen hizmet yıllarım baştanbaşa en derin ızdırap ve meşakkat içinde geçmiştir. Şikayetçi değilim, çünkü, gerçi her zaman "Çiğnerim, çiğnerim, hakkı tutar kaldırırım." iddiasında bulunamam. Fakat her zaman, her hangi şart içinde ızdırap çekenlere kalbim ve kollarım açıktır.
ataç ikon Mor Salkımlı Ev
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
sena

sena

@senatasoz

İnsanlar için birbirini anlamak, sulh içinde beraber yaşamak herhalde şu veyahut bu esasa dayanmak, şu veyahut bu ideale saplanmakla dahi mümkün olmuyor.
Burada hep Kant'ın bir sözünü hatırlarım: "Dünya sahnesine insanların girişini şiddetle bir nefret duymadan seyretmek mümkün değildir. Çünki insanların birbirlerine yaptıkları kötülük tabiatın yaptığından çok daha fazladır."
ataç ikon Mor Salkımlı Ev
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Esranın Dünyası

Esranın Dünyası

@esranindunyasi

Kalbim, üstünü yapabi ot bürümüş bir tarla gibi. Onları ayıklamadan artık yeni bir şey çıkmaz.
ataç ikon Son Eseri
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
/ 12