up
ara
Halit Kakınç

Halit Kakınç

Günay ilgar

Günay ilgar

@gunayilgar

Anadolu Ajansı 24 Şubat 1942 günü haberleri içerisinde şöyle resmi bir açıklamaya yer verdi:
Anadolu Ajansı'nın salahiyettar membadan haber aldığına göre, içinde 769 Romanyalı Yahudi bulunan Panama bandıralı Struma vapuru İstanbul' a 15 Kanunuevvel 1941 tarihinde geldi. Gemi makinesinde tamiri müşkül ve hatta kasten olduğu intibaını veren arızaların bu Yahudiler' i kabul edebilmesi ihtimali olan devletlerin Ankara'daki mümessillerine birkaç defa müracaat edildiği gibi bu Yahudş' leri geldikleri memleketi iade etmek imkanı olup olmadığı araştırıldı. Diğer taraftan da bu Yahudiler' e ya yollarına devam etmeleri veya geri dönmeleri için birkaç kere tebligatta bulunuldu. Müracaat edilen devletlerden kimş alaka göstermedi kimi de kabul etmeyeceğini bildirdi. Romanya'nın Ankara sefiri de bunların Romanya tebaalı Yahudi olduklarını, memleketi yolsuz bir şekilde terk ettiklerini ve kendilerinin Romanya'ya kabulünün asla bahis mevzuu olmayacağını bildirdi. Geminin tamiri hitam bulduğu halde, Yahudiler de ne yollarına devam ettiler ne de geriye döndüler. Çünkü geminin kaptan ve tayfası Bulgar olduğu ve Bulgaristan harp halinde bulunduğu için yollarına devam etmek istemiyorlardı. Binaenaleyh gemiyi geldiği denize iade etmekten başka imkan kalmadığı için cihetle bu hususta alaka gösterecekleri zannedilen devletlerin mümessillerin haber verildi ve badehu gemi 23 Şubat'ta Karadeniz'e iade edildi. Ertesi günü sabahleyin Boğaz dışında Yön Burnu' nun 4-5 mil kadar açığında bir infikaktan sonra geminin batmakta olduğu haber alınarak mahalline tahlisiyeler gönderildi.
ataç ikon Struma
8.2 (25 oy)
0 yorum
Günay ilgar

Günay ilgar

@gunayilgar

Kaptan Denezko seyir defterini şu notu düştü: "ShCh- 213 denizaltısı... 24 Şubat 1942 günü sabahı Struma adında korumasız bir düşman gemisi ile karşılaştı.
Gemş 1168 metrelik bir uzaklıktan başarı ile torpillendi ve battı... Astsubaylar, birlik komutanı ve resmen görevli olmayan astsubaylar ve torpili ateşleyen Kızıl
Donanma gemicisi cesaret gösterdiler."
ataç ikon Struma
8.2 (25 oy)
0 yorum
Günay ilgar

Günay ilgar

@gunayilgar

Faşist ülkelerden Filistin'e Yahudi göçmen taşıma gerekçesi ve bahanesiyle Karadeniz'e açılan gemilerin tamamı, Sovyetler Birliği'nin düşmanı ülkelerin ajanlarını taşımaktadır. Bu nedenle bandırılırı her ne olursa olsun şüpheli bulunan bütün gemilerin mutlaka batırılmaları gerekmektedir. Deniz kuvvetlerimizin bu konuda son derece dikkatli olmalarını ve gerekenin tereddüt etmeden yerine getirilmesini emrediyorum. "Stalin"
ataç ikon Struma
8.2 (25 oy)
0 yorum
Günay ilgar

Günay ilgar

@gunayilgar

Tanrı' nın daima asla bilemeyeceğimiz kendine göre nedenleri vardır.
ataç ikon Struma
8.2 (25 oy)
0 yorum
Günay ilgar

Günay ilgar

@gunayilgar

Bunların hepsi hain... Faşist domuzların adamları... Almanlar' ın köpekleri. Bizi ölüme göndermek için gelmişler... Hainler atın bu hedefleri denize... Boğulsunlar... Bizi hiç kimse buradan bir adım bile kımıldamaz!
ataç ikon Struma
8.2 (25 oy)
0 yorum
Günay ilgar

Günay ilgar

@gunayilgar

Karadan gemiye doğru gelecek bir motor bekliyorlardı. İçleri kıpır kıpırdı. Umut doluydu...
ataç ikon Struma
8.2 (25 oy)
0 yorum
Sence kaç puan almalı?
0
0 oy
0