up
ara
Harold Lamb

Harold Lamb

Halid Baykal

Halid Baykal

@halidbaykal

Bir yanda, çok sofu olan babasında gördüğü dindarlık, hocası Zeyneddin' in telkin ettiği dini akideler, Kur'an'ın şeriat kanunları; öbür yanda göçebe dedelerinden miras aldığı savaş zevki, yenmek hırsı ve galip bir el ile her şeyi mahvetmek düşkünlüğü; bütün bu tesir ve duygular onun ruhuyla birbiriyle boğuşup durmakta idi.
ataç ikon Emir Timur
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Halid Baykal

Halid Baykal

@halidbaykal

Emir Timur
Timur, şehrin dolaylarında, surlarla nehir arasında, ordusunun konakladığı yerde yollar, etrafı duvarlarla çevrili bahçeler, toprak altında çimento ve horasandan su hazneleri yaptırdı. Uzak dağlardan öküzlerle kurşuni renkte granitler taşıttı. Urganç' tan, Herat' tan gelen işçiler, Semerkant' ta Tatar süvarilerinin nezareti altında toplandı. İki tarafına söğüt ağaçları dikili geniş yollardan heybetli bir yürüyüşle elçiler geçiyor, şehrin konakları, misafirhaneleri dolup taşıyordu. Uçsuz bucaksız göklerin, derin suların ve yüksek dağların rengi olduğu için, mavi, Tatarlar' ın en çok beğendikleri ve sevdikleri renk olduğundan şehrin rengi bile değişti. Herat' ın mavi sırlı kiremit ve tuğlalarını görmüş olan Timur, Semerkant' ta da, soluk renkli kil tuğlaların yerine bunları kullanırdı. Yeni binaları bunlarla yaptırdı. Bu yapılar, üzerleri beyaz ve altın yaldızlı yazılarla yazılmış vecizeler, hakimane güzel sözlerle süslü olan firuze renkli cepheleriyle göz alıyordu.

İşte bundan dolayı şehre " GÖKKENT " adı verildi.
ataç ikon Emir Timur
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Halid Baykal

Halid Baykal

@halidbaykal

Emir Timur
Atsız kaldıkları bir gün Olcay yine dudaklarından gülümsemesini eksik etmemiş, sadece;
" Hey ne günlere kaldık, koca Timur! Sen de yaya yürüdükten sonra bizim için bundan özge kara gün mü olur! " demişti.
ataç ikon Emir Timur
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Promiyer

Promiyer

@pronuyer

Timur'un gelmesi, küçük toprak sahiplerini ve köylüler için de hayırlı oldu. Onları asilzadelerin baskısından kurtardı. Timur işini bilen bir liderdi. Bir insanı ekonomik olarak mahvolması, onu herkes için faydasız bir hale getirmek demekti. Bir ülkeyi harap etmek de onun gelirinden kendi hazinesini mahrum etmek demekti. Timur bunları hesap ettiği için böyle şeyler yapmadı; hazinesine yarayan bir siyaset güttü.
ataç ikon Timur Kasırga ve Dehşet
kitaba 5 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Promiyer

Promiyer

@pronuyer

Öyle anlaşılıyor ki Tebriz'de ahali teker teker vergi vermeyip, şehir meclisi, Timur'un "daroga"sına yıllık bir para veriyordu. Bu bir haraçtı. Fakat bu para ödendiği müddetçe de şehir için saldırıya uğrama korkusu yoktu; halkın kılına dokunulmazdı.
Kervanlarla gezen tacirle, yalnız gümrük vergisi ödemek karşılığında Timur'un toprakları üzerinde beş ay hiç korunda ihtiyacı duymadan yolculuk edebiliyorlardı.
ataç ikon Timur Kasırga ve Dehşet
kitaba 5 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Promiyer

Promiyer

@pronuyer

Timur, toprak ve mal mülkiyeti meselelerini de kesin olarak halletmişti. Askerleri, ordudan bir ücret alırlardı. Fakat o toprak üzerine oturan kimseden herhangi bir vergi almaları yasaktı. Hiç bir asker, sebep olmadıkça bir sivilin evine giremezdi. Ekilmeyen boş topraklar hükümdara aitti. Toprağı açan çiftçi veya zengin adam, ev veya köprü yaptıran bir kimse ilk yıl vergiden muaf tutuluyordu. İkinci yılı uygun gördüğü miktarda bir para verir, fakat üçüncü yıl vergi öderdi. vergiler, mahsul toplandıktan sonra alınırdı. Vergi oranı ürünün üçte biri kadar ya da onun karşılığı olan para miktarıydı, ancak bu oran toprakların sulanma durumuna göre değişirdi. İçinden su kanalları geçen topraklardan daha yüksek oranda, ürün almanın yağmura bağlı olduğu yerlerde ise daha az oranda vergi alınırdı. Büyük su haznelerinden faydalanan çiftçiler bunun için de bir vergi öderdi.
Memlekete mal getiren tacirler ticaret ve yol vergisi verirlerdi. Bu vergiler önemli bir gelir kaynağıydı, çünkü o çağda Asya içlerinden gelen kervanlar, Hristiyanlara ve onlara ait her şeye büyük bir düşmanlık besleyen Memlükler yüzünden, yavaş yavaş Mısır'a uğramamaya başlamışlardı.
ataç ikon Timur Kasırga ve Dehşet
kitaba 5 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Sence kaç puan almalı?
0
0 oy
0