up
ara
Ahmet Uçar

Ahmet Uçar

Ömer Faruk Çetin

Ömer Faruk Çetin

@omerfarukcetin

İnsanların hayatlarında en alıcı oldukları devir okul çağı ise, en zayıf oldukları yer de bir şifa aramak üzere gittikleri dispanserler veya hastanelerdi. Dolayısıyla Amerikalılar, misyonerlik faaliyetlerinde sağlık faaliyetlerine büyük önem vermişlerdi. Zaman içerisinde belli başlı misyoner istasyonları doktor, klinik ve hastane ile donatılmıştı. Nitekim bu devre ait birçok bilgi de bunu teyid etmektedir. Bir istatistikî veriye göre 1910′da Osmanlı ülkesinde American Board’a ait toplam 31 hastane ve 51 sağlık dispanseri faaliyet içerisindedir ve buralarda tedavi görmüş olan toplam hasta sayısı ise 350 bin civarındadır.
0 yorum
Sence kaç puan almalı?
0
0 oy
0