up
ara
Hasan Aydın

Hasan Aydın

Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''...Şark medreseleri'nde Osmanlıca, Arapça, Farsça gibi dillerin yanında Kürtçenin de bir eğitim dili olarak kullanıldığı görülmektedir. Osmanlı Devleti, farklı etnik ve dini grupları bir arada tutmak üzere esnek bir yapı geliştirmiş ve farklı kültürlerin öğretimini ve dillerin eğitimini sağlamıştır.''
0 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''Dünyadaki anadilde eğitim uygulamalarına bakıldığında, dört modelin ön plana çıktığı görülmektedir. Bunlar; Geçiş, İdame, Zenginleştirici ve Miras Modelleridir.

I. Geçiş modelleri daha çok ABD ve bazı Batı Avrupa ülkelerinde uygulanmaktadır. Bu modelde öğrenci, genellikle eğitimin ilk iki yılında hem anadilde hem de egemen dilde eğitim almakta, daha sonra tamamen egemen dilde eğitime geçmektedir.

II. İdame modelinde de müfredat, iki dilde sunulmaktadır. Fakat buradaki temel fark, anadilde alınan eğitimin yoğunluğunun artması ve süresinin uzamasıdır.

III. Zenginleştirici modelde ise idame modelinin bütün özellikleri korunmakta, buna ek olarak azınlık dilini konuşmayanların da o dili öğrenmesi teşvik edilmektedir. Bu modelin, ayrımcılığı azalttığı, empatiyi geliştirdiği ve kaynaşmayı kolaylaştırdığı savunulmaktadır.

IV. Son olarak Miras modeli ise az kişi tarafından konuşulan ve kaybolmakta olan dillerin, eğitim dili olarak kullanılması yoluyla korunmasını amaçlamaktadır.
1 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''...Anadilde eğitimin toplumsal algısı diğer bir önemli sorundur. Birçok kişi, anadilde eğitimi, tek dilde eğitim gibi algılamakta ve Türkçenin belli kesimler tarafından eğitim dili olarak benimsenmeyeceği düşüncesini oluşturmaktadır. Bu dünyanın hiçbir yerinde olan veya olabilecek bir durum değildir. Bu, ne Kanada'da, ne İspanya'da, ne İngiltere'de ne de başka bir yerde olan veya olabilecek bir durum değildir. Saydığımız tüm ülkelerde anadil ile birlikte egemen dilde öğretilmektedir.

Anadilde eğitim, sadece anadilin öğretilmesi demek değildir. Egemen dilin yanında, anadilinde öğretilmesi demektir. Bu bakımdan Kürtçe anadilde eğitim, sadece Kürtçenin öğretilmesi demek değil, aynı zamanda Türkçenin de öğrenilmesi demektir.''
0 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''...Anadilde eğitimin toplumsal algısı diğer bir önemli sorundur. Birçok kişi, anadilde eğitimi, tek dilde eğitim gibi algılamakta ve Türkçenin belli kesimler tarafından eğitim dili olarak benimsenmeyeceği düşüncesini oluşturmaktadır. Bu dünyanın hiçbir yerinde olan veya olabilecek bir durum değildir. Bu, ne Kanada'da, ne İspanya'da, ne İngiltere'de ne de başka bir yerde olan veya olabilecek bir durum değildir. Saydığımız tüm ülkelerde anadil ile birlikte egemen dilde öğretilmektedir.

Anadilde eğitim, sadece anadilin öğretilmesi demek değildir. Egemen dilin yanında, anadilinde öğretilmesi demektir. Bu bakımdan Kürtçe anadilde eğitim, sadece Kürtçenin öğretilmesi demek değil, aynı zamanda Türkçenin de öğrenilmesi demektir.''
0 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''...Sorunu ertelemenin sorunu ortadan kaldırmadığı, tam aksine sorunu giderek derinleştirdiği ve içinden çıkılmaz hale getirdiği açıktır.''
0 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''...Eğitimde, sosyal yaşamda, siyasi ve ekonomik alanda ötekileştirildiğini hisseden kesimler, karşı duruşlar sergilediler ve direndiler. Halbuki, sorun çok karmaşık değildi. İnsanlar kültürleri, tarihleri ve dilleri ile var olmak istiyorlardı. Farklı yaşam tarzlarının, kültürlerin, dillerin ve fırsat eşitliğinin dikkate alındığı adil bir devlet sistemi talebi, en demokratik taleplerden biridir.

Bu bakımdan bakıldığında Kürt sorunu büyük ölçüde bir demokrasi sorunudur. Kültürel hakların güvence altına alınmaması ve kimliklerin tanınmaması bu sorunun temel kaynağıdır. Kürtçenin bir anadil olarak öğretilmesi ve eğitim dili olarak kullanılması, bu kültürel hakların ve kimlik mücadelesinin en somut alanıdır. Dilini özgür bir şekilde eğitimde, sosyal yaşamda ve kamusal alanda kullanamayan bir topluluğun, ayrımcı politikaları benimsemesi beklenemez. İnsanların kendi arzularıyla kültürel tercihlerde bulunması başka, yasaklarla bir kısım şeylere zorlanması başkadır.''
1 beğen · 0 yorum
Analitik Metotların Geliştirilmesi ve Validasyonu
2016
Ünlü Yönetmenlerden Sinema Dersleri ve İslam Düşünce Geleneğinde Din - Felsefe ve Bilim kitaplarının da yazarı Hasan Aydın tarafından kaleme alınan Analitik Metotların Geliştirilmesi ve Validasyonu kitabı Akademik, Eğitim türünde okuyucusu ile buluşuyor. Gazi Kitabevi yayınevinden 2016 yılında 9786053444169 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Analitik Metotların Geliştirilmesi ve Validasyonu isimli kitap 274 sayfadan oluşuyor. Analitik Metotların Geliştirilmesi ve Validasyonu kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Ünlü Yönetmenlerden Sinema Dersleri
2005
Analitik Metotların Geliştirilmesi ve Validasyonu kitabının da yazarı Hasan Aydın tarafından kaleme alınan Ünlü Yönetmenlerden Sinema Dersleri kitabı Sanat, türünde okuyucusu ile buluşuyor. İnkılap Kitabevi yayınevinden 2005 yılında 9789751023100 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Ünlü Yönetmenlerden Sinema Dersleri isimli kitap 200 sayfadan oluşuyor. Ünlü Yönetmenlerden Sinema Dersleri kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
İslam Düşünce Geleneğinde Din - Felsefe ve Bilim
1970
Analitik Metotların Geliştirilmesi ve Validasyonu ve Ünlü Yönetmenlerden Sinema Dersleri kitaplarının da yazarı Hasan Aydın tarafından kaleme alınan İslam Düşünce Geleneğinde Din - Felsefe ve Bilim kitabı Akademik, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Naturel Kitap yayınevinden 1970 yılında 9789756422175 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan İslam Düşünce Geleneğinde Din - Felsefe ve Bilim isimli kitap 225 sayfadan oluşuyor. İslam Düşünce Geleneğinde Din - Felsefe ve Bilim kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Mitos'tan Logos'a Eski Yunan Felsefesinde Aşk
2010
Analitik Metotların Geliştirilmesi ve Validasyonu kitabının da yazarı Analitik Metotların Geliştirilmesi ve Validasyonu ve Ünlü Yönetmenlerden Sinema Dersleri kitaplarının da yazarı Hasan Aydın tarafından kaleme alınan Mitos'tan Logos'a Eski Yunan Felsefesinde Aşk kitabı Din, Mitoloji türünde okuyucusu ile buluşuyor. Bilim ve Gelecek yayınevinden 2010 yılında 9786055888329 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Mitos'tan Logos'a Eski Yunan Felsefesinde Aşk isimli kitap 344 sayfadan oluşuyor. Mitos'tan Logos'a Eski Yunan Felsefesinde Aşk kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Doğu Uygarlığının Yükselişinin Tarihsel Nedenleri
2015
Analitik Metotların Geliştirilmesi ve Validasyonu ve Ünlü Yönetmenlerden Sinema Dersleri kitaplarının da yazarı Hasan Aydın tarafından kaleme alınan Doğu Uygarlığının Yükselişinin Tarihsel Nedenleri kitabı Roman, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Kaynak Yayınları yayınevinden 2015 yılında 9789753435598 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Doğu Uygarlığının Yükselişinin Tarihsel Nedenleri isimli kitap 80 sayfadan oluşuyor. Doğu Uygarlığının Yükselişinin Tarihsel Nedenleri kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Sence kaç puan almalı?
0
0 oy
0