up
ara
‹ Hüseyin Nihal Atsız

Hüseyin Nihal Atsız Sözleri

Lümeya

Lümeya

@ayriksii

Selim Pusat o zaman çocukluğunda, gençliğinde ve daha sonra ana kalbine, ana şefkatine dair okuduğu yazıları, şiirleri, dinlediği türküleri, atasözlerini hatırladı ve kainatta kendisini düşünen sadece anası olduğunu anlayarak ona gösterdiği vefasızliktan içi sızladı.
ataç ikon Ruh Adam
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Lümeya

Lümeya

@ayriksii

Bir görsen sen de çok seversin. Pek zeki ve bilgili kızlar. Üstelik o kadar da güzel şeyler ki.. Birer şiir kadar...
- Bir imha savaşı kadar da güzel mi?
- imha savaşı güzel olsa bile bir kızın güzelliği ile onun arasında nasıl bir benzerlik kurabiliyorsun?
- Kızların güzelliğini şiire benzetmiştin de...
- Evet?
- Şiir ince sanatlardan birisi olduğu için şiirin güzelliğini kızların güzelliğine benzettin. Harp sanatı ince sanatların başında gelir. En güzel örneklerini de imha savaşlarında bulabilirsin.
- Kabul ama bu ince sanat kan ve ölümle doludur. Bir genç kızın güzelliğine benzer mi?
- Şiir gözyaşıyla, harp kanla doludur. Kızın güzelliğini şiire benzetirken kızla şiirin benzer tarafları olarak neleri buluyorsun? Şiir ince, kız da ince... Şiir hoşa gidiyor, kız da hoşa gidiyor. Şiir gözyaşı döktürüyor, kız da gözyaşı döktürüyor, değil mi?
Ayşe neticenin nereye varacağını kestirmeden başıyla bir kabul işareti yaptı. Selim odada gezinerek ve Ayse'ye bakmayarak devam etti:
- Birkaç kişiye gözyaşı döktüren bir kızı güzel buluyorsun da bir kalabalığı kana bulayan kıza neden çok güzel demiyorsun? İmha savaşı yüksek ve ince bir sanatla ve cesaret mayasını kullanmak suretiyle vücuda getirilmiş bir eserdir. Sermayesi candır. İmha savaşına benzeyen bir kız, şüphesiz şiire benzeyen bir kızdan daha güzeldir. Çünkü imha savaşında bir kesin sonuç vardır. Şiirde ise hiçbir şey...
ataç ikon Ruh Adam
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Mevzû derin..
İki erkek aynı kızı seviyordu.
ataç ikon Deli Kurt
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

+Ben aşk şarkıları söylüyorum
- Bre sen aşktan ne anlarsın?
+Aman Murad Ağa! ben dünyanın birinci aşıkıyım. Ben anamdan aşık olarak doğmuş, doğdugumun ertesi günü anama, komşunun kızını bana alsana almazsan sütünü emmem demişim..
ataç ikon Deli Kurt
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Özledim, günlerce daha özlerim...
ataç ikon Yolların Sonu
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

"Ey saçları "alagarson" kesik hanım kız!
Gülme öyle bana bakıp sen arsız arsız!
Bacağımla alay etme pek topal diye.
Bir sorsana o topallık nerden hediye ?

Sen Şişli'de dansederken her gece, gündüz
Biz ötede ne ovalar, çaylar, ne dümdüz
Yaylaları geçtik, karlı dağları aştık;
Siz salonda dansederken bizler savaştık."
ataç ikon Yolların Sonu
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Ayırırken bizi yollar ve zaman
Sana kalbim daha çok yaklaşıyor.
ataç ikon Yolların Sonu
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Ram ol bana, ruhun yeni bir âleme girsin…
Yazmış kaderin: Aşkıma ömrünce esirsin!
Aklınla, şuurunla, hayâlinle bilirsin.
Mutlak seveceksin beni, bundan kaçamazsın..
ataç ikon Yolların Sonu
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Pervane olan kendini gizler mi alevden?
ataç ikon Yolların Sonu
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Her gece orda bir yaslanan mı var.?
Sessizce kirpiği ıslanan mı var.?
Uzaktan bana bir seslenen mi var.?
Ne diyor.? Sesini alamıyorum.
ataç ikon Yolların Sonu
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Desem sana: “Sevişelim!”
Dersin: “Hayır, konuşalım!”
Desem: “Kız gel öpüşelim!”
O dem hemen kaş çatarsın.
ataç ikon Yolların Sonu
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Sensiz yaşamak boştur, birlikte ölüm hoştur
ataç ikon Yolların Sonu
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Her şey silinip kayboluyorken nazarımdan,
Yalnız o yeşil gözlerin
ataç ikon Yolların Sonu
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Gerilir zorlu bir yay
Oku fırlatmak için;

Gece gökte doğar ay
Yükselip batmak için.
ataç ikon Yolların Sonu
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin;
Sen öldürüyorken de, vururken de güzelsin!
ataç ikon Yolların Sonu
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hüseyin Koçak

Hüseyin Koçak

@huseyinkocak269

Bana insanlardan mı bahsediyorsun?" demişti. "İnsanlar mazide ve tarihin yaprakları arasında kaldılar. Bu gördüklerin birer karikatürden başka bir şey değildir.
ataç ikon Ruh Adam
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Mayhoş

Mayhoş

@mayhosh

Ruhun mu ateş, yoksa o gözler mil alevden?

Bilmem, bu yanardağ ne biçim korla tutuştu?

Pervane olan kendini gizler mi alevden?

Sen istedin, ondan bu gönül zorla tutuştu...

 

Gün senden ışık alsa da bir renge bürünse;

Ay secde edip çehrene yerlerde sürünse;

Her şey silinip kayboluyorken nazarımdan

Yalnız o yeşil gözlerinin nuru görünse...

 

Ey sen ki kül ettin beni onmaz yakışınla,

Ey sen ki gönüller tutuşur her bakışınla!

Hançer gibi keskin ve çiçekler gibi ince

Çehren bana uğrunda ölüm hazzı verince

Gönlümdeki azgın devi rüzgârlara attım;

Gözlerle günah işlemenin zevkini tattım.

Gözler ki birer parçasıdır senden İlâhın,

Gözler ki senin en katı zulmün ve silâhın,

Vur şanlı silâhınla, gönül mülkü düzelsin;

Sen öldürüyorken de, vururken de güzelsin!

 

Bir başka füsun fışkırıyor sanki yüzünden,

Bir yüz ki yapılmış dişi kaplanla hüzünden...

Hasret sana ey yirmi yılın taze baharı,

Vaslınla da dinmez yine bağrımdaki ağrı.

Dinmez! Gönülün, tapmanın, aşkın sesidir bu!

Dinmez! Ebedî özleyişin bestesidir bu!

Hasret çekerek uğruna ölmek de kolaydı,

Görmek seni ukbâdan eğer mümkün olaydı.

 

Dünyayı boğup mahşere döndürse denizler,

Tek bendeki volkanları söndürse denizler!

Hâlâ yaşıyor gizlenerek ruhuma «Kaabil»,

İmkânı bulunsaydı, bütün ömre mukaabil

Sırretmeye elden seni bir perde olurdum.

Toprak gibi her çiğnediğin yerde olurdum.
ataç ikon Ruh Adam
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Mayhoş

Mayhoş

@mayhosh

İnsanlar, babalarıyla analarının dağ gibi ümitleriyle dünyaya geldikten sonra denizler gibi ümitsizlikler içinde boğularak kaybolup gidiyorlardı.
ataç ikon Ruh Adam
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir2

Misafir2

@misafir001

<< Acîzleri, layık olmadıkları mevkilere getiren devlet batar! >>
Bu alıntı günümüz iktidarına kapak olsun!!!
ataç ikon Ruh Adam
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Elsa Rose

Elsa Rose

@elsarosee

-Ne için seversin Güntülü?
Güntülü, hocasına hayretle bakarak birkaç defa gözlerini kırptı ve aynı esrarlı sesle cevap verdi:
- Sevginin niçini olmaz ki efendim… Düşünsem belki makul bir sebep bulabilirim. Fakat bu hakiki sebep olmaz. Çünkü biz önce severiz. Sonra sevdiğimiz şeyin güzel taraflarını bulmaya çalışırız. Buda hobinliğimizden doğar efendim.
ataç ikon Ruh Adam
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Dilhun

Dilhun

@dilhun924

“Onları bağışla. Beni bağışlama. Mademki benim insanlığımı kendi Tanrılığında yok ediyorsun, benim insanlığımın senin Tanrılığın üzerindeki hakkı ile, benim sana kavuşmama böylece sebep olan bu insanları senin de yarlıgamanı istiyorum.”
ataç ikon Ruh Adam
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
0 yorum
Dilhun

Dilhun

@dilhun924

Altıncı sınıf çocuklarını bebek mi farzediyorsunuz? On bir, on iki, on üç yaşındaki kızlar bir harbin nasıl yapıldığını bilmezler mi? Bu küçükler moda cereyanlarını, artist isimlerini, dans nevilerini kimse kendilerine öğretmeden biliyorlar. Çünkü çevrelerinin manevî havası onu icab ettiriyor. Böyle menfî bir manevî hava yerine müsbet bir manevîhava içinde olsalardı askerliğin de ne olduğunu öğrenir ve kafalarını havayi şeyler yerine gerçek fazilet prensipleriyle doldururlardı.
ataç ikon Ruh Adam
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
0 yorum
Dilhun

Dilhun

@dilhun924

Bak emrediyor: Daldığın âlemden uyan ki
Mutlak seveceksin beni, bundan kaçamazsın..
ataç ikon Ruh Adam
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
0 yorum
Elsa Rose

Elsa Rose

@elsarosee

Ruh Adam
Bu Harika kitabı bana kazandıran sevgili @ruhadam ‘a ithafen..

“Bana insanlardan mı bahsediyorsun? “ demişti. <<İnsanlar mazide ve tarihin yaprakları arasında kaldılar. Bu gördüklerin birer karikatürden başka bir şey değildir.>>


Hakikaten şu insanlar pek müz’iç mahluklardı. Kendi akıllarının üstünlüğüne inanarak başkasına öğüt vermekten vazgeçmiyorlar, fakat kendi güçlüklerini zavallılıklarını da bir türlü idrak edemiyorlardı. Sy:27
ataç ikon Ruh Adam
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 yorum
Elsa Rose (@elsarosee)
Bu alıntı nasıl olurda beğenilmez hayret doğrusu.
06.04.19 beğen 1 cevap
Müberrâ

Müberrâ

@muberramb

Ruh Adam
Vur şanlı silahınla , gönül mülkü düzelsin;
Sen öldürüyorken de , vururken de güzelsin!
ataç ikon Ruh Adam
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
/ 61