up
ara
‹ Iris Murdoch

Iris Murdoch Sözleri

Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Yalnızca teknik, bir şairi şair yapmaya yetmez. Şairler büyük önem taşıyan şeyleri sezgisel olarak anlatabilirler (Yasalar 628 a), ve bilinçli düşünceye sahip olmaksızın başarıya erişenler tanrı vergisi yetenekler taşırlar.''
ataç ikon Ateş ve Güneş
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 yorum
A.Kadir Bedir (@akadirbedir)
Aynen öyle
15.05.19 beğen cevap
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Platon insan yaşamını görünüş dünyasından gerçeklik dünyasına yapılan bir yolculuk olarak görür.''
ataç ikon Ateş ve Güneş
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Çoklukta birliği aramak insan aklının karakteristik bir özelliğidir (Phaidros 249 b). Bilgi sahibi olabilmemiz için, çeşitlilik gösteren ve değişikliğe uğrayan 'oluş' dünyasından ayrı, yalın ve değişmez şeyler olmalıdır. Bu değişmez varlıklar aynı zamanda ahlakın birliği ve nesnelliğiyle, bilginin güvenirliğinin de güvencesidir.''
ataç ikon Ateş ve Güneş
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Şairler, ve aynı zamanda da çocuk öyküleri yazarları, dine saygı göstermemize, iyi insanlara hayranlık duymamıza ve suç işlemenin
yarar sağlamayacağını görmemize yardımcı olmalıdırlar.''
ataç ikon Ateş ve Güneş
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Sanat ya da öykünme ‘oyun' olarak saf dışı edilebilir, ne var ki sanatçılar kötü olan şeylere öykündükleri zaman dünyadaki kötülüğün toplamına bir şeyler eklerler. Ayrıca kötü bir adamı kopya etmek iyi bir adamı kopya etmekten daha kolaydır, çünkü iyi adam sessiz ve aynıyken, kötü adam çeşitli, eğlendirici ve aşırıdır. Sanatçılar yalın ve iyi olan şeylerle değil, adi ve karmaşık olan şeylerle ilgilenirler. Ruhun daha iyi olan bölümünü 'korumasını gevşetme'ye kışkırtırlar. Böylelikle kötülük ve aşırılık imgeleri, iyi insanları bile, gerçek yaşamda kabullenmekten utanacakları duyguları sanat aracılığıyla gizli gizli hoş
görmeye sürükleyebilir. Bu yüzden bizler tiyatroda zalimce şakalardan ve kötü beğeniden hoşlanır, sonra da evde kaba bir adam gibi davranırız. Sanat, ruhun en alttaki bölümünü hem dile getirir hem de hoşnut eder, körelmeye bırakılması gereken adi heyecanları besler ve canlandırır.''
ataç ikon Ateş ve Güneş
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Gerçekten de, bir eleştirmene, bir şairin büyük olduğu yargısına ne çeşit bir uzmanlık bilgisiyle varmış olduğunu sormak haklı bir tutumdur.''
ataç ikon Ateş ve Güneş
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Bir yazar için bakması gereken en iyi yazınsal paradigma (Kafka çağrışımları vardır bu deyişte) Yasalar kitabının kendisidir.''
ataç ikon Ateş ve Güneş
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Açgözlülük, pleoneksia, ölçülülük duyusunun bozulması, haz peşinde koşan kişinin tipik kusurudur.''
ataç ikon Ateş ve Güneş
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Bazı şeyler mutlak olarak (gerçek olarak, saf olarak) güzeldir, bazılarıysa, yalnız görece olarak (sahteliğe ya da karşıtlığa bağlı olarak).''
ataç ikon Ateş ve Güneş
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''... aşırı haz ve acının aklın en kötü hastalıkları arasında bulunduğu söylenir.''
ataç ikon Ateş ve Güneş
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Genelde, akıldan ayrı olarak haz en büyük düzmececiliktir (alazonistaton) ve en büyük hazlar gülünç ve çirkin olmaya eğilim gösterir.''
ataç ikon Ateş ve Güneş
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Edepli sanat gerçeğe uymalıdır, gerçek gerçekliğin bir anlatımıdır.''
ataç ikon Ateş ve Güneş
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Platon'un kendi katı gözlemlerinde şaşmaz biçimde kişisel bir yan vardır ve en çok da Yasalar'da, bize -insanların birer koyun, birer köle, birer kukla oldukları, tanrıların gerçeklik taşımayan eşyaları oldukları söylenir, ayrıca insanlar tanrıların oyuncakları oldukları için de talihlidirler, însani ilişkilerin ciddiye alınmaları gerekmekle birlikte, bu ilişkiler ciddi değillerdir. Kozmos bizim için değil, biz kozmos için var oluruz.''
ataç ikon Ateş ve Güneş
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Yeryüzündeki her şeyin ölçüsü insan değil, Tanrıdır.''
ataç ikon Ateş ve Güneş
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Kendi özel düşüncelerimde bile, tamı tamına nelere gülmeme izin vardır benim?''
ataç ikon Ateş ve Güneş
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Tolstoy için sanat, verebildiği hazla değil, hizmet ettiği amaçla tanımlanmalıdır.''
ataç ikon Ateş ve Güneş
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Kara Prens
"Akıntıya kürek çekmekten, deniz görmeyen semtlerden, televizyondan, gazeteden, beraber ve solo türkülerden, yağmurlu günlerde üstüne su basınca arasından su fışkırtan kırık parke taşlarından, sıkıntılı havalardan, çizik plaklardan, bozuk pikaplardan, davetsiz misafirlerden, camın ötesindeki göklere uzanan beton yığınlarından, telefon beklemekten, aşık olmaktan, sigara dumanından, güzel kitapların bitmesinden, pis kokan insanlardan, kalabalık otobüslerden, başkasına ait gazeteyi süzen gözlerden ve pastel boya takımında kullanılmayan tek renk olmaktan nefret ediyorum. .."
ataç ikon Kara Prens
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Yaşamın sanata benzemediğini gösteren şeylerden biri de aziz dostum, sanattaki karakterlerde tecavüz edilemez bir vakar olması...
ataç ikon Kara Prens
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Böylece yaşar gideriz; zamanın sürekli ölümüyle haşır neşir bir ruh; yitik anlamlarla, yeniden yakalanamayan anlarla, anımsanmayan yüzlerle haşır neşir, ta ki en son darbe bütün bu an'larımızı sona erdirinceye ve o ruhu, çıkıp geldiği boşluğa geri gönderinceye değin...
ataç ikon
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

"İnsan bir başka insanı ne zaman sahiden 'öğrenebilmiş'tir ki? Belki de öğrenmenin imkansızlığını kavradığı, öğrenmek arzusunu dışladığı ve en sonunda öğrenmeye ihtiyaç bile duymaz olduğu zaman! O zaman da insanın ulaştığı şey bilgi değil, bir tür ortaklaşa varoluştur ki bu da aşkın sayısız kisvelerinden biridir..."
ataç ikon
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Bütün uğraşlarla sevgiler, servet ve ün peşinde koşmalar, gerçeği aramalar, hepsi, tıpkı gerçeğin kendisi gibi akıp geçen ve hiçliğe dönüşen anlardan oluşmuştur. Gene de bizler bu hiçlikler dehlizinin içinde, geçmiş ve gelecekteki temelsiz barınaklarımızı yaratan o mucizeli yaşam gücüyle ilerler dururuz...
ataç ikon
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

İnsanın herhangi bir şeyi yapmak için iyi nedenleri varsa, kötü nedenleri de var diye o şeyi yapmaktan geri kalmamalıdır...
ataç ikon
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Böylece yaşar gideriz; zamanın sürekli ölümüyle haşır neşir bir ruh; yitik anlamlarla, yeniden yakalanamayan anlarla, anımsanmayan yüzlerle haşır neşir, ta ki en son darbe bütün bu an'larımızı sona erdirinceye ve o ruhu, çıkıp geldiği boşluğa geri gönderinceye değin.
ataç ikon
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Bütün uğraşlarla sevgiler, servet ve ün peşinde koşmalar, gerçeği aramalar, hepsi, tıpkı gerçeğin kendisi gibi akıp geçen ve hiçliğe dönüşen anlardan oluşmuştur. Gene de bizler bu hiçlikler dehlizinin içinde, geçmiş ve gelecekteki temelsiz barınaklarımızı yaratan o mucizeli yaşam gücüyle ilerler dururuz.
ataç ikon
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

İnsan bir başka insanı ne zaman sahiden "öğrenebilmiş"tir? Belki de öğrenmemin imkansızlığını kavradığı, öğrenmek arzusunu dışladığı ve en sonunda öğrenmeye ihtiyaç bile duymaz olduğu zaman! O zaman da insanın ulaştığı şey bilgi değil, bir tür ortaklaşa varoluştur ki bu da aşkın sayısız kisvelerinden biridir.
ataç ikon
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
/ 3