up
ara
‹ İlber Ortaylı

İlber Ortaylı Sözleri

Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

''Teşkilatı mahsusa Enver Paşanın ve çalışma arkadaşı Süleyman Askerinin idare ettiği ve İttihat ve Terakki Cemiyetnin Batı Trakyaya ilişkin kararlarını uygulamakla görevli bir örgütün büyüyüp gelişmesiyle meydana gelmiştir.''
ataç ikon İttihat ve Terakki
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Erol Şadi Erdinç: Bizim İngiltereye parasını verip yaptırdığımız iki gemi var, Sultan Osman ve Reşadiye. İngiltere parasını aldığı halde savaşta kullanırız diye bunları bize vermemiş. Buna karşılık Almanya bize iki gemi gönderiyor: Goeben ve Breslau.
ataç ikon İttihat ve Terakki
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Erol Şadi Erdinç: Örgütlenmelerine model Carbonari Teşkilatı model olmuş.
ataç ikon İttihat ve Terakki
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Abdülhamit, S4lanik ve civarının ordu müfettişi olan Hüseyin Hilmi Paşa'ya soruyor: "Kimdir bu İttihatçılar?"

Hüseyin Hilmi Paşa' nın cevabı çok ilginçtir: "Kulunuzdan gayrısı Ittihatçıdır."

Bunun üzerine Abdülhamit, "Artık milletimin olgunluk seviyesine geldiğini anladım ve yeniden yürürlüğe koyuyorum," diyerek Kanún-ı Esâsî'yi yürürlüğe koyuyor.
ataç ikon İttihat ve Terakki
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

İlber Ortaylı: Sırplar ve Bulgarlar birbirine düşünce, Enver Paşa bundan yararlanıp Edirneyi geri aldı. Ama buranın ikinci fatihi oldu, bu çok önemli bir şey. Enver Paşa boş bir adam değil.
ataç ikon İttihat ve Terakki
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Kulunuzdan gayrısı İttihatçıdır.
ataç ikon İttihat ve Terakki
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Osmanlı'da masonluk o kadar etkin değil.İttihatçılar, Abdülhamid'e karşı toplantılarını rahat yapabilmek için mason localarında toplanmışlardır.Çünkü Abdülhamid'in hafiyeleri oralara giremiyor.Ancak İttihatçılardan bir kısmı da mason locasına kaydını yaptırmıştır; mesela Talat Paşa, Maliye Nazırı Cavid Bey, Şeyhülislam Hayri Efendi.Talat Paşa günümüzde bile masonlar için çok büyük nir isimdir.
ataç ikon İttihat ve Terakki
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

İttihatçılar arasında hırsız olmaz eğer biri hırsızlık yaparsa onu en yakın arkadaşı öldürür.
ataç ikon İttihat ve Terakki
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

5. Murad kabul edip tahta çıkıyor, ama birkaç ay sonra akıl hastalığı bahane edilerek hal'ediliyor. Aslında 5. Murad'ın alkol sorunu vardı.
ataç ikon İttihat ve Terakki
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Işe yaramayan müttefik, düşmandan beterdir.
ataç ikon İttihat ve Terakki
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Fethi Uzun

Fethi Uzun

@fethiuzun

Çok lisan bilmek Osmanlı kurmaylarının bir özelliğidir.
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Fethi Uzun

Fethi Uzun

@fethiuzun

Atatürk milliyetçidir..ama bunun yanında evrensel bir adamdır. Barışçıdır, dövüşmesini bildiği gibi barışmasını da bilir.”Mecbur kalmadıkça savaş bir cinayettir” demiştir.
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Fethi Uzun

Fethi Uzun

@fethiuzun

Atatürk bu milletin aranan lideridir.Millet, başı her sıkıştığında onu özler ve bu sebeple de silinemez bir şahsiyettir.
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Fethi Uzun

Fethi Uzun

@fethiuzun

Balkanlarda bugün bile birisi Müslüman olsa, ona ''Türk'' oldu derler.
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Fethi Uzun

Fethi Uzun

@fethiuzun

"Paşam gelmişler."

Geldikleri gibi giderler.
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

"Sadece 19. yüzyılda Osmanlı coğrafyası üzerine yazılan seyahatnamelerin sayısı 5000’i geçmektedir. Türkiye üzerine okuduğumuz en eski Fransızca ve Almanca seyahatnameler daha öncesine yani Osmanlı öncesine uzanmaktadır."

 s. 86.
ataç ikon Eski Dünya Seyahatnamesi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

Eski Dünya Seyahatnamesi
"Miladi 1135’ten itibaren Türkiye üzerindeki devamlı raporları bugün Vatikan arşivlerinde bulmak mümkün."

 s. 85.
ataç ikon Eski Dünya Seyahatnamesi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

"Mesela İstanbul’da müteferrika rütbesiyle rehin olarak bulunan Dimitri Kantemir, Boğdan voyvodası Konstanstin Kantemir’in oğludur. Osmanlı musıkisinden, Fars şiirinden mükemmel anlıyordu ve ilk Osmanlı tarihini Hammer’den evvel o yazmıştır."

s. 131
ataç ikon Son İmparatorluk Osmanlı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

Son İmparatorluk Osmanlı
"Osmanlı, imparatorluktu; bütün imparatorluklar gibi dağılmak için doğmuş ve büyümüştü. Ama klasik dünyanın şartları ve renkleri içinde doğan bu imparatorluk hukuken sona erdiğinde, onun devamı olan Türkiye Cumhuriyeti‘ni aynı dönemde kurulan Avusturya Cumhuriyeti ile karşılaştıramayız. Zira Türkiye Cumhuriyeti olayında; imparatorluk adeta uluslaşmıştır ama bünyesinde eskiyi elan devam ettiren bir konumdadır. Renkli bir coğrafya, devam eden dinanizm, gelişim ve genç nüfus; eski imparatorluğun kurumlarıyla devamını sağlamaktadır. Bundan başka impratorluğun eski parçalarındaki dağınık etnik yapının oluşturduğu bağlantılar ve olaylar ‘Osmanlı’nın ölüsü’nün bir ölçüde yaşadığını da gösterir."

s. 9.
ataç ikon Son İmparatorluk Osmanlı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

Avrupa ve Biz -Seçme Eserler- I
"Bu ethnocentrisme (milliyet merkezli bakış) aslında bir Eurocentrisme’nin (Avrupa merkezli bakışın) ve dünya görüşünün eseridir."

s. 8.
ataç ikon Avrupa ve Biz -Seçme Eserler- I
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

Avrupa ve Biz -Seçme Eserler- I
"Avrupa’yı sadece bir Hristiyan kulübü olarak görme sloganı bir noktayı kaçırıyor: Rusya Hıristiyandır; fakat, her şeye rağmen dışlanmaktadır."

s. 9.
ataç ikon Avrupa ve Biz -Seçme Eserler- I
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Nvn

Nvn

@birokuyucununnotlari

"Genellikle "Tarih yazıyla başlar" şeklinde açıklama yapılır. Peki, o zaman insanoğlunun yazıdan evvel sürdürdüğü hayat ne olacak? Onu tarihe dâhil etmeyecek miyiz? Kaldı ki yazı kadar bize fikir verebilecek başka malzemelerde olabilir. Bugünkü tarih anlayışı hatta dünkü tarih anlayışıyla da pekâlâ bir seramik vazo veya madeni bir alet de yazılı metin parçası kadar önem arz edebilir. Vesika dediğimizde hemen aklımıza bir yazılı kağıt gelir. Şüphesiz bir taş üzerine yazı yani epigrafik malzeme veya bir kitabe çok önemlidir ama unutmayın ki hayatta her şey vesika değerini haizdir. Geleceğin insanları bizleri iyi tanimak için her ayrıntıyı değerlendirmek zorundayız. Otobüs biletimiz, okul önlüğümüz, hele hastane dosyalarımız, evdeki disket, mutfak malzemesi, ecza dolabı... Say sayabildiğin kadar."
ataç ikon Türklerin Tarihi - 2
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Nvn

Nvn

@birokuyucununnotlari

"İnsan, tarihi okumak yazmak kadar görmek de ister. İnsanoğlu maziyi merak eden bir mahlûktur. Bu ihtiyacı kitap, okullardaki eğitim karşılamazsa -maalesef ki durum böyle- iş dizilere kalır. İşte o noktada dizilerin iyisi kötüsü ortaya çıkmaya başlar."
ataç ikon Türklerin Tarihi - 2
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Nvn

Nvn

@birokuyucununnotlari

"Bizim cumhuriyetimiz,Ortadoğu'da gerçek bir evrimin neticesinde ortaya çıkmıştır. Biz meşrutiyeti,meclisi,anayasayı denedik. Cumhuriyet için konvansiyonel bir meclis oluşturduk, bir harp yaptık ve bütün bunların sonunda cumhuriyeti kurduk."
ataç ikon Türklerin Tarihi - 2
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Nvn

Nvn

@birokuyucununnotlari

"Zaman geçtikçe her şey yoluna girer. Ben inanıyorum ki insanoğlu bu tarihî çevre kirliliğine daha fazla tahammül edemeyecek ve bazı restorasyonlara girişecek. Elli sene sonra İstanbul'da çok büyük gökdelenler yıkılmaya başlanacak. İnsanoğlunun idame-i hayat güdüsüne inanıyorsak bunların hepsi yıkılacak. Zaten tutunamayacaklar çünkü tabiata karşı çıkamazsınız. Bunlar bizi ruhsal bakımdan rahatsız edecek."
ataç ikon Türklerin Tarihi - 2
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
/ 10