up
ara
‹ İlber Ortaylı

İlber Ortaylı Sözleri

Mustafa Kerem

Mustafa Kerem

@mustafakerem

''12 Eylül harekatı tasvip edilmedi ama Türkiye'nin zaafları dolayısıyla kaçınılmaz bir tarihi olay olduğunu kabul etmek zorundayız.''

(Sayfa: 137)
ataç ikon Türkiye'nin Yakın Tarihi
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Mustafa Kerem

Mustafa Kerem

@mustafakerem

''Türkiye de 1960 'ların kırsal, fakir ülkesi değil.
Kırk yılda önemli bir burjuvazi ortaya çıktı. Orta sınıfların eğitim seviyesi ve dünya görgüleri arttı. Artık dünyanın kıyısında değil, merkezinde kavga ediyoruz.''

(Sayfa: 143)
ataç ikon Türkiye'nin Yakın Tarihi
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Mustafa Kerem

Mustafa Kerem

@mustafakerem

''Tarihimizi düzeltilmesi zor hatalarla inşa etmekten kaçınmalıyız. Heyecan değil; düşünmek, planlamak lazımdır.''

(Sayfa: 146)
ataç ikon Türkiye'nin Yakın Tarihi
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
Mustafa Kerem

Mustafa Kerem

@mustafakerem

''Avrupa Birliği'ne giderken en önemli zenginliğimiz genç nufusumuzdur; üstelik eğitim alanındaki sonsuz sorunlarımıza rağmen Türkiye nüfusunun üçüncü dünya ülkelerine göre eğitimli olduğunu unutmamalıyız. Bu nüfusu böyle birliklerin içinde dengesizce harcamaktan kaçınmalıyız.''

(Sayfa: 146)
ataç ikon Türkiye'nin Yakın Tarihi
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Mustafa Kerem

Mustafa Kerem

@mustafakerem

"Tarih yazmak mektup yazmaya benzemiyor, mürekkebi uzun zamanda kurur."

(Sayfa: 141)
ataç ikon Türkiye'nin Yakın Tarihi
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
Mustafa Kerem

Mustafa Kerem

@mustafakerem

''Yağmacılıkla kimse ezilmez, ne balkan Türklüğü ne Rusya Yahudiliği ezildi. İstanbul Rumları niçin yağmayla saf dışı edilsin ki? Dahiliye vekilimiz Dr. Namık Gedik ''Mozaik Çatladı'' demiş. Ne kadar tertip veya değil, olaylara İstanbul'un 1955'te artan işsiz takımı nasıl çekildi, hala anlaşılamıyor. Şurası da açık ki, 1955'te hiçbir yerin halkı polise ve kanuna rağmen bu kadar fütursuzca sokağa dökülemezdi. İmparatorluğumuzun yarattığı mozaik gerçekten o gün çatladı.''

(Sayfa: 106)
ataç ikon Türkiye'nin Yakın Tarihi
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Mustafa Kerem

Mustafa Kerem

@mustafakerem

''Beyoğlu Caddesi'nin halini doğrusu o zaman görmemiştim, ama anlatılanlar dehşetti.
Dehşeti Türkler üzülerek seyrediyor, daha aklı başında insanlar dökülen milli servete acıyor, Rum vatandaşların ise caddenin iki yakasından birbirine ''Bora ine thaperasi'' yani ''Bu da geçer yahu'' diye sesleniyormuş.''

(Sayfa: 105)
ataç ikon Türkiye'nin Yakın Tarihi
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Mustafa Kerem

Mustafa Kerem

@mustafakerem

"1955 sayımına göre bütün İstanbul vilayeti ancak 1.5 milyona yaklaşan bir nüfusa sahipti."

(Sayfa: 107)
ataç ikon Türkiye'nin Yakın Tarihi
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
3 beğen · 0 yorum
Mustafa Kerem

Mustafa Kerem

@mustafakerem

''Halkımızın yüzde sekseninin köylü, köylünün de yurdun efendisi olduğu, 1953'te benim başladığım ilkokulda ezberletilirdi. Sözün ilk yarısı doğruydu, öbür yarısı temenniydi.''

(Sayfa: 102)
ataç ikon Türkiye'nin Yakın Tarihi
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
Mustafa Kerem

Mustafa Kerem

@mustafakerem

''1946 demokrasisinin ilk muhalif partisi, Nuri Demirdağ'ın Milli Kalkınma Partisi'ydi. İsmet Paşa, Demirdağ'ı fena harcadı. Sermayesi battı, DP'liler de bu müdahaleyi sessizce tasvip ettiler.''

(Sayfa: 99)
ataç ikon Türkiye'nin Yakın Tarihi
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
Mustafa Kerem

Mustafa Kerem

@mustafakerem

''Demokrat Parti, CHP'nin çocuğudur.''

(Sayfa: 98)
ataç ikon Türkiye'nin Yakın Tarihi
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
Mustafa Kerem

Mustafa Kerem

@mustafakerem

''O vakte kadar geçerli olan altın miktarı ile dengeli banknot sistemi iflas etti; savaştan sonra da eski sisteme dönülemedi. Her yerde enflasyonlar ve iflaslar birbirini izledi. İşçi sınıfı bilinçlenmiş miydi yoksa kızgın mıydı? Nazizmin ve faşizmin gelişi kızgınlık tezini doğruluyor.''

(Sayfa: 48)
ataç ikon Türkiye'nin Yakın Tarihi
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Mustafa Kerem

Mustafa Kerem

@mustafakerem

''Kindar galiplerin asıl hedefi ise Osmanlı Türkiye'si oldu; koca Arabistan'ı yağmaladılar ve günümüzün sorunlarla dolu Ortadoğu'sunu yarattılar. İşgal ve parçalanma programının içinde yer alan Batı Anadolu için Britanya ordusu yorgun ve yetersizdi. Kasaları açtılar ve ihtiraslı küçük Yunanistan'ı kullandılar.''

(Sayfa: 49)
ataç ikon Türkiye'nin Yakın Tarihi
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Mustafa Kerem

Mustafa Kerem

@mustafakerem

''Cumhurbaşkanımız Celal Bayar, Demokrat Parti'nin baş kurucusudur ama ''Benim Partim'' diye söz ettiği Demokrat Parti değil, ''İttihat ve Terakki'' idi ve o Yassıada'da dahi İttihatçıydı.''

(Sayfa: 20)
ataç ikon Türkiye'nin Yakın Tarihi
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Mustafa Kerem

Mustafa Kerem

@mustafakerem

''1876 Kanun-u Esasi'si anayasal bir monarşinin belgesiydi.''

(Sayfa: 22)
ataç ikon Türkiye'nin Yakın Tarihi
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Mustafa Kerem

Mustafa Kerem

@mustafakerem

''1924 Anayasası hem bizim tarihimiz hem de yakın tarih için Balkanlar ve Ortadoğu'nun en ilginç kurucu belgelerindendir. Yaşanan tarihteki rolünü sonraki nesillerin de tam anladığını söylemek kolay değildir.''

(Sayfa: 29)
ataç ikon Türkiye'nin Yakın Tarihi
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Mustafa Kerem

Mustafa Kerem

@mustafakerem

''1924 Anayasası'na, Prof. Mümtaz Soysal ''Suçsuz Anayasa'' der.''

(Sayfa: 31)
ataç ikon Türkiye'nin Yakın Tarihi
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Mustafa Kerem

Mustafa Kerem

@mustafakerem

''İttihat ve Terakki Fırkası 1918'in sonunda kaybedilen savaşın ardından kendini feshetse ve önderleri yurt dışına iltica etse de, Türk siyasi hayatından çekilmiş değildir. İttihatçılık bir 'şiar' yani misyondur ve İttihatçı demek hayatları pahasına dayanışma içinde olan yoldaşlar topluluğu demektir.''

(Sayfa: 19)
ataç ikon Türkiye'nin Yakın Tarihi
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Mustafa Kerem

Mustafa Kerem

@mustafakerem

''Britanya için anayasa belgesinden söz edemeyiz fakat mükemmel işleyen bir anayasal mekanizması vardır.''

(Sayfa: 11)
ataç ikon Türkiye'nin Yakın Tarihi
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
Mustafa Kerem

Mustafa Kerem

@mustafakerem

Türkiyenin Yakın Tarihi
Sayfa: 18
ataç ikon Türkiye'nin Yakın Tarihi
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Tolstoy derki: Büyük adamın rolünü o kadar büyütmeyin; kaya çürür, kayanın altı çürür, boşalır ve o kayaya şöylesine dokunan onu yıkmış olur.
3 beğen · 0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Şarlman; Pirenelerden Bohemya’ya kadar, Kuzey İtalya’dan Almanya’ya kadar olan toprakları elinde tutuyor. Bu impratorluğun başkenti ise Almanya’nın batısındaki Aachen (Aix La Chapelle) kentidir.
0 beğen · 0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Açık olan şudur ki bize İslamı öğretenler İranlılardır, Araplar değil. Kabul ettiğimiz Arap alfabesindeki ek harfler, bazı dini terimler (peygamber, namaz, oruç) Farsçadan gelir.
4 beğen · 0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

İran’ın Türk ırkı ve Türk diliyle İslamiyet öncesi dönemde de çok yakın teması var. Bu nedenle Sasani dönemini anlamak önemli.

İran medeniyeti, Türk medeniyeti için bir çırpıda geçiştirilebilecek bir mesele değildir. Yunan-ı Kadim, yani eski yunan bugünki Batı medeniyeti için ne ifade ediyorsa İran da bizim için öyledir. Farsça, terminolojiden tutun da günlük hayatta kullandığımız dile kadar etki etmiştir.
2 beğen · 0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

12. yüzyılın düşünürü Kadı Ahmed Endülüsi diyor ki; “Türklerin medeniyete felsefe, matemetik, coğrafya, tarih yapma/yazma konusunda katkıları yok ama pratik zekâlıdırlar, silah ticareti yaparlar.”
3 beğen · 0 yorum
/ 13