up
ara
‹ İlber Ortaylı

İlber Ortaylı Sözleri

Mustafa Kerem

Mustafa Kerem

@mustafakerem

''1924 Anayasası hem bizim tarihimiz hem de yakın tarih için Balkanlar ve Ortadoğu'nun en ilginç kurucu belgelerindendir. Yaşanan tarihteki rolünü sonraki nesillerin de tam anladığını söylemek kolay değildir.''

(Sayfa: 29)
ataç ikon Türkiye'nin Yakın Tarihi
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Mustafa Kerem

Mustafa Kerem

@mustafakerem

''1924 Anayasası'na, Prof. Mümtaz Soysal ''Suçsuz Anayasa'' der.''

(Sayfa: 31)
ataç ikon Türkiye'nin Yakın Tarihi
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Mustafa Kerem

Mustafa Kerem

@mustafakerem

''İttihat ve Terakki Fırkası 1918'in sonunda kaybedilen savaşın ardından kendini feshetse ve önderleri yurt dışına iltica etse de, Türk siyasi hayatından çekilmiş değildir. İttihatçılık bir 'şiar' yani misyondur ve İttihatçı demek hayatları pahasına dayanışma içinde olan yoldaşlar topluluğu demektir.''

(Sayfa: 19)
ataç ikon Türkiye'nin Yakın Tarihi
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Mustafa Kerem

Mustafa Kerem

@mustafakerem

''Britanya için anayasa belgesinden söz edemeyiz fakat mükemmel işleyen bir anayasal mekanizması vardır.''

(Sayfa: 11)
ataç ikon Türkiye'nin Yakın Tarihi
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Mustafa Kerem

Mustafa Kerem

@mustafakerem

Türkiyenin Yakın Tarihi
Sayfa: 18
ataç ikon Türkiye'nin Yakın Tarihi
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Tolstoy derki: Büyük adamın rolünü o kadar büyütmeyin; kaya çürür, kayanın altı çürür, boşalır ve o kayaya şöylesine dokunan onu yıkmış olur.
0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Şarlman; Pirenelerden Bohemya’ya kadar, Kuzey İtalya’dan Almanya’ya kadar olan toprakları elinde tutuyor. Bu impratorluğun başkenti ise Almanya’nın batısındaki Aachen (Aix La Chapelle) kentidir.
0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Açık olan şudur ki bize İslamı öğretenler İranlılardır, Araplar değil. Kabul ettiğimiz Arap alfabesindeki ek harfler, bazı dini terimler (peygamber, namaz, oruç) Farsçadan gelir.
0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

İran’ın Türk ırkı ve Türk diliyle İslamiyet öncesi dönemde de çok yakın teması var. Bu nedenle Sasani dönemini anlamak önemli.

İran medeniyeti, Türk medeniyeti için bir çırpıda geçiştirilebilecek bir mesele değildir. Yunan-ı Kadim, yani eski yunan bugünki Batı medeniyeti için ne ifade ediyorsa İran da bizim için öyledir. Farsça, terminolojiden tutun da günlük hayatta kullandığımız dile kadar etki etmiştir.
0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

12. yüzyılın düşünürü Kadı Ahmed Endülüsi diyor ki; “Türklerin medeniyete felsefe, matemetik, coğrafya, tarih yapma/yazma konusunda katkıları yok ama pratik zekâlıdırlar, silah ticareti yaparlar.”
0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Bu topraklar Miladi 12. Asırda Türkleşmiştir. Memleketimizin adını Turchia, Turcmenia olarak koyanlar da biz değiliz; İtalyan gözlemcilerdir. Çünkü tüccar İtalyanlar o tarihte Akdeniz medeniyetinin sözcüleridir. Coğrafya ve dünyayı çok iyi bilirler. Bizim kendimize koyduğumuz isim ise Roma İmparatorluğu’dur. (İklim-i Rum veya Devlet-i Rum)
0 yorum
Serkan Eser

Serkan Eser

@serkaneser

Türklerin Tarihi - Orta Asyanın Bozkırlarından Avrupanın Kapılarına
ataç ikon Türklerin Tarihi - Orta Asya'nın Bozkırl...
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Serkan Eser

Serkan Eser

@serkaneser

Türklerin Tarihi - Orta Asyanın Bozkırlarından Avrupanın Kapılarına
ataç ikon Türklerin Tarihi - Orta Asya'nın Bozkırl...
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
sena

sena

@senatasoz

Atatürk'ün ne filolojiyle ne hümaniter dediğimiz bilimlerle teknik bir adam olarak alâkası vardı. Ama işte o zamanın kıt Türkiyesi'nde üniversite ıslahatında İstanbul Edebiyatı ve Allah'ın çölü Ankara'da Dil Tarih'i kurdu. Dil Tarih, Ankara Üniversitesi'nden de eskidir. Sümeroloji, Hititoloji, Hindoloji gibi bölümleri neden kuruyor? Bir kere anlıyor ki Türk tarihini anlamak için dünya tarihini bilmek lâzımdır.
ataç ikon Yakın Tarihin Gerçekleri
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
sena

sena

@senatasoz

Herhalde biraz ittifak arayan bir karakterimiz var ve hemen her şeyde gökte düğün var dense merdiven arayan şaşkın bir milletiz. Bu tavırlar 21. yüzyılın ciddiyetine yakışmıyor. Birtakım kabiliyetlerimizi, müesseselerimizi iyi kullanmamız lazım.
ataç ikon Yakın Tarihin Gerçekleri
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
sena

sena

@senatasoz

I. Dünya Savaşı biz Türklerin en çok bilmesi gereken bir dönemdir. Oysa ortada 100. yıl hazırlıklarının belirtisi bile yok. Hatta Genelkurmay'daki Askeri Tarih Enstitüsü (ATASE) bu 10 yıl için etkin bir faaliyet programı dahi ilan etmedi. Tarihin yakasına yapışıp hesap soran uluslar pek sıhhatli sayılmazlar. Zira böyle toplumlar aslında tarihi incelemek ve anlamak konusunda fevkalade ilgisiz ve bilgisizdirler. Yaptıkları sadece az bilgiyle çok gürültü çıkarmaktır.
ataç ikon Yakın Tarihin Gerçekleri
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
sena

sena

@senatasoz

Trablusgarp Savaşı ile Afrika 'daki son imparatorluk vilayeti elden çıktı. Ancak tıpkı Mısır gibi sembolik bir hilâfet hakimiyeti kaldı. Ama Türk komutan grubunun etrafı şaşırtacak derecede etkin örgütçü, eğitimci ve her şart altında savaşçı olduğu anlaşıldı.
ataç ikon Yakın Tarihin Gerçekleri
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

"Meselâ 17. asırda Jacob Nagy Harsabaniy diye bir Macar geliyor ve Türkçe öğretim el kitabı yazıyor; Türkçe öğrenmek için kaleme alınmış Latince / Türkçe ve Türkçeni Latin harfleriyle yazıldığı ilk kitaplardan biri bu. Şöyle başlıyor; "Ört başunu ayıptur." Burada kullanılan diyoloğun Türkçesinin pek hoş ve günümüze yakın olduğunu görüyoruz. Demek ki şapka çıkartıp- şapka giymekten başlayan bir kültür çatışması herkesin dikkatini çekmiş."
ataç ikon Avrupa ve Biz -Seçme Eserler- I
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
aylin doğanç

aylin doğanç

@aylindogancaysan

İspanya ise Amerika'dan yağmaladığı altınlara rağmen, mal üretemediğinden tarihte enflasyon canavarına teslim olan ilk ülkedir. ( syf 236 )
ataç ikon Eski Dünya Seyahatnamesi
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
aylin doğanç

aylin doğanç

@aylindogancaysan

Gitmedikleri ülkeleri dili ve dişiyle tanımak Arnavutlara has marifetlerden olsa gerek ( syf 104 )
ataç ikon Eski Dünya Seyahatnamesi
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
aylin doğanç

aylin doğanç

@aylindogancaysan

Üretimin artmadığı yerde her şey boş slogan olarak kalmaya mahkumdur. ( syf 31 )
ataç ikon Eski Dünya Seyahatnamesi
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
aylin doğanç

aylin doğanç

@aylindogancaysan

Bazı adetler zaman ve mekan tanımaz, devam eder ( syf 21 )
ataç ikon Eski Dünya Seyahatnamesi
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet Adıvar

Ahmet Adıvar

@yusufkelici

Türklerin Tarihi - Orta Asyanın Bozkırlarından Avrupanın Kapılarına
ataç ikon Türklerin Tarihi - Orta Asya'nın Bozkırl...
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet Adıvar

Ahmet Adıvar

@yusufkelici

Türklerin Tarihi - Orta Asyanın Bozkırlarından Avrupanın Kapılarına
ataç ikon Türklerin Tarihi - Orta Asya'nın Bozkırl...
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
hilaal

hilaal

@hilaal

Tarih,bir yönüyle değişmeyi gösteren fakat değişmeye fazla da müdehale edilemeyeceğini ihsas eden bir disiplindir.
ataç ikon Türklerin Tarihi - Orta Asya'nın Bozkırl...
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
/ 13