up
ara
İlker Başbuğ

İlker Başbuğ

Orhan Şahin 🇹🇷

Orhan Şahin 🇹🇷

@orhansahin

- Ziya Gökalp’in “din dışı ahlak” sorunuyla, eğitimin toplumsal rolüne bakışı da oldukça önemliydi: “Ona göre ortada gerçekten ahlaki bunalım vardı. Fakat bunun çaresi okullarda din eğitiminin verilmesi değildi. Ahlakını dinin emirlerine ve yasaklarına dayandıran bir toplumdaki ahlak, onun deyimiyle “ibadetçilik” ahlakiyatıdır. Böyle bir ahlak, bütün ahlaki değerlerini dinden alan toplum var oldukça, olumlu bir rol oynayabilir. Fakat çağımızda ahlak değerlerinin kaynağı artık din değildir. Türk toplumunun bugün manevi bir bunalımla karşılaşmasının nedeni buradadır. Türk toplumu bir “ümmet” toplumu olmaktan bir “ulus” toplumu olmaya geçiş durumundadır. Eski ahlak değerlerinin dinsel temaya geçiş durumundadır. Eski ahlak değerlerinin dinsel temeli artık eskiden yaptığı görevi yapamıyor. Bu yüzden bugün ahlak değerlerini dine dayandırmak isteyenler, bilmeden ahlaki çöküşe katkıda bulunuyorlar. Bunun içindir ki, Türk toplumunda ‘din taassubuyla’ ‘riyakarlık’ daima yan yana yürür.”
ataç ikon Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Güç Odaklarının...
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Orhan Şahin 🇹🇷

Orhan Şahin 🇹🇷

@orhansahin

- Abdülhamid döneminin ahlakçılığı, 1901 yılında bir nizamnameyle, kadınların Avrupalı dükkanlara uğramalarını önlemiş, arabada bile peçe takmaya zorlanmış, giyecekleri çarşafların uzunluğu ve kalınlığını bile düzenlemiş ve sokağa yanında biri olmadan çıkmayı göze alan kadınların tutuklanacağını belirtmişti. Ancak, ahlakçı baskıya rağmen, yasakların ihlali de devam etti.
ataç ikon Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Güç Odaklarının...
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Orhan Şahin 🇹🇷

Orhan Şahin 🇹🇷

@orhansahin

- Voltaire, II. Katerina’ya yazdığı övgü dolu mektuplarla da tanınmaktadır. Voltaire’e göre Türkler Boğaziçi’nden kovulmalı ve Osmanlı İmparatorluğu da taksim edilmeliydi.
ataç ikon Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Güç Odaklarının...
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Orhan Şahin 🇹🇷

Orhan Şahin 🇹🇷

@orhansahin

- Orhan Bey’in üç eşinin de Rum soylusu olması, Osmanoğulları’nın “halis” Türkmenlik özelliğinin Orhan Bey’e kadar sürdüğünü ortaya koymaktadır.
ataç ikon Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Güç Odaklarının...
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Orhan Şahin 🇹🇷

Orhan Şahin 🇹🇷

@orhansahin

- Eski Türk toplumlarında askerlik ruhu, bütün gelenek ve değerlerin üstündedir. Şamanlıkta görülen pek çok inanış ve gelenek; savaşı, kahramanlığı, ölmeyi ve öldürmeyi yüceltmektedir. Şamanizm’e göre, her savaşçının öldürdüğü düşman o savaşçı öldükten sonra onun hizmetine girmektedir.
ataç ikon Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Güç Odaklarının...
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Orhan Şahin 🇹🇷

Orhan Şahin 🇹🇷

@orhansahin

- Göçebeler için güvenli ve yeterli geçim düzeyine ulaşmak zordur. Bu toplumların varlıklarını sürdürebilmesi için ek gelirlere ihtiyaç vardır. İşte savaş bu nedenle bir üretim kaynağı, bir gelir kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Savaş adeta bir “üretim biçimi” olarak görülmektedir. Bu yüzden, göçebe saldırganlığını anlaşılmaz bir barbarlık güdüsüyle, ilkel bir öldürme eğilimiyle açıklamak yerine somut ve anlaşılır koşulların güdümlediği “ekonomik bir toplum davranışı” olarak yorumlamak daha uygun olacaktır.
ataç ikon Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Güç Odaklarının...
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Sence kaç puan almalı?
10
2 oy
0