up
ara
İmam Gazali

İmam Gazali

Adem ŞEN

Adem ŞEN

@ultradem

Gazali Hicri 450 (Miladi 1058) yılında Horasan'ın Tus şehrinde doğmuştur. İlk öğrenimini Tus'ta Ahmed bin Muhammed er-Razikânî’den almış, daha sonra Cürcan şehrine giderek Ebû Nasr el-İsmailî’den eğitim görmüş daha sonra 28 yaşına kadar Nişabur Nizamiye Medresesi’nde öğrenim görmüş, itikadi düşünce olarak Ebu Hasan Eş'ari’den ve ameli görüş olarak ise Şafiî'den etkilenmiştir. Hocası İmam-ı Harameyn lakaplı Abdülmelik el-Cüveynî 1085 yılında ölünce Nişabur’dan Büyük Selçuklu Devleti’nin veziri Nizamülmülk’ün yanına gider. Nizamülmülk'ün huzurunda olan bir toplantıda verdiği cevaplarla diğer bilginlerden üstünlüğünü kanıtlayarak 1091 yılında Bağdat’taki Nizamiye Medresesi'nin Baş Müderrisliği’ne tayin edilir. Burada bilgisi ve edindiği öğrenci topluluğuyla kısa sürede ün ve saygınlık kazandı. İçine girdiği ruhsal bunalımın da etkisiyle Sûfizm'e yöneldi ve Ebu Ali Farmedi'nin etkisiyle bu alanda yoğunlaştı. Bu ilgi ve hac arzusuyla medresedeki görevini bırakarak 1095 yılında Bağdat'tan ayrıldı ve Şam'a gitti.[3] Şam da iki yıl kaldıktan sonra 1097 yılında Hac'a gitti.
Hac sonrası Şam'a döndü ve buradan Bağdat yoluyla Tus'a geçti. Şam ve Tus'ta bulunduğu sürede uzlet yaşamı sürdü ve tasavvuf alanında ilerledi. Bağdat'tan ayrılışından on bir yıl sonra 1106 yılında Nizamülmülk’ün oğlu Fahrülmülk'ün ricası üzerine Nişabur Nizamiye Medresesinde tekrar eğitim vermeye başladı. Buradan kısa süre sonra Tus'a dönerek yaptırdığı Tekke'de müritleriyle birlikte Sûfi yaşamı sürdü. Gazali 1111 (Hicri 505) yılında doğum yeri olan İran'ın Tus şehrinde vefat etti.[4]

Gazali'nin anıtının giriş kapısı
Gazali’nin yaşadığı dönemde İslam aleminde siyasi ve fikri büyük bir karmaşa hakimdi. Bağdat’ta Abbasi halifelerinin gücü zayıflamasına karşın Büyük Selçuklu Devleti’nin sınırları genişliyor ve nüfuzu artıyordu. Melikşah’ın veziri Nizamülmülk savaş meydanlarında zaferler kazanıyor, ilim meclisleri denilen tartışma ortamlarını ve medreseleri açıyordu. Bu dönemde Mısır tahtında Şiî-Fâtımî hanedanı vardı. Avrupa’da ise Endülüs Emevi Devleti gerilemekte idi.
İlk Haçlı Seferi de Gazali döneminde yapılmış, Gazali 40 yaşında iken Antakya haçlılarca kuşatılmış bir yıl sonra da Kudüs ele geçirilmiştir. Hasan Sabbah ve Ömer Hayyam da Gazali ile aynı çağda yaşayan tanınmış kişilerdir. İslam âlemindeki bu karışıklığı fikri bir çöküntü tamamlıyordu.
Kaynak:Vikipedi
İmam Gazali
ünlüye puan vermedi
0 beğen · 0 yorum
Adem ŞEN

Adem ŞEN

@ultradem

Gazali’nin doğduğu ve büyüdüğü yer olan Tus, o yüzyılda büyük bir tasavvuf merkezi olarak anılıyordu. Gazalinin öğrencilik hayatında tasavvuf geri planda kaldı. Geçirmiş olduğu ruhsal bunalım sonrasında tasavvufa yöneldi. Silsile-i Saadat’tan olan hocası Ebu Ali Farmedi'den dersler alarak, tasavvuf konusunda icazet aldı. Gazali’ye göre tasavvuf, insanın manevi hastalıklarından kurtulmasında en önemli etkendir. Kimya-i Saadet adlı eserinde şöyle der[8];
“ Beden kalbin ülkesidir. Bu ülkede kalbin birçok askeri vardır. Kalb ahiret için yaratılmıştır. Allah’ı tanımak ise onun yarattıklarını bilmekten geçer. İnsanın bâtınında olan sıfatların genel hayvanlara, bazısı yırtıcı hayvanlara, bazısı şeytanlara ve meleklere ait olan sıfatlardır. İnsan bunların hangisinden olduğunun farkına varmalıdır. Çünkü insan bunları bilmezse doğru yolu bulamaz. Bu saydığımız sıfatların her birinin gıdası farklıdır. Hayvanın gıdası yemek, uyumak ve çiftleşmektir. Yırtıcı hayvanların gıdası mutluluğu da parçalamak, saldırmak ve öldürmektir. Şeytanların gıdası ise aldatmak, hile ve kötülük yapmaktır. Meleklerin gıdası ise Allah’ın cemalini müşahade etmektir. Hırs, hayvan ve yırtıcı hayvan sıfatları melekliğe çıkan yol değildir. Eğer sen aslında melek cevheri isen Allah’ı tanımaya uğraş ve kendini o cemali müşahade edecek hale getir. Kendini öfke ve şehvetin elinden kurtar ve bu hayvan sıfatlarının sende niçin yaratıldığını anlamaya çalış. ”

Kaynak:Vikipedi
İmam Gazali
ünlüye puan vermedi
0 beğen · 0 yorum
Beyaz Melek

Beyaz Melek

@beyazmelek

Her insanın zihninde var olan ölümsüzlük duygusu ona başkası tarafından telkin edilmediğine göre, bunun ilâhi kudret tarafından mayamiza katılan fitri ve temel bir duygu olduğunu kabul etmek gerekir. Nitekim inanan veya inanmayan her insanın ölümden sonra ölümden sonra anılarda yaşamayı, bıraktığı eserlerle tarihe geçmeyi, adının torunlarında, mezar kitabelerinde, cadde ve meydanlarda devamini istemesi, ruhundaki sonsuzluk ve ölümsüzlük arzusunun birer tezahürü değildir de nedir ?
ataç ikon Ölüm ve Ötesi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
7 beğen · 4 yorum
𝓪𝓶𝓸𝓾𝓻 (@amour)
Rabbim imanlı ömür imanlı ölüm nasip etsin inşAAŞLAH🤲
16.03.19 beğen 1 cevap
mustafa şenyurt

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Hazreti Ömer radıyallahu anh arkadaşta dindarlığı aramaya teşvik hususunda Said b. el-Müseyyeb'in rivayet ettiği sözünde şöyle buyurmuştur:
"Dürüst kardeşler edin, himayelerinde yaşarsın; onlar, saadetli anlarda ziynet durumundadırlar, musibetli anlarda ise arka çıkarlar. Kardeşine karşı vazifeleri en güzel şekilde yerine getir ki gerektiği zaman o da imdadına yetişsin. Düşmanından ayrı dur, arkadaşından da sakın, ancak emin olan arkadaş müstesna. Allah'tan korkan kimseden başkası da emin kimse olamaz. Fâcir ile arkadaşlık etme, onun fücürunu öğrenirsin. Fâcire sırrını açma. işlerinde, Allah'tan korkanlarla istişare et."
s. 52
0 beğen · 0 yorum
mustafa şenyurt

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

"Yalnızlık kötü arkadaştan, iyi arkadaş yalnızlıktan hayırlıdır"
Ebu Zer (Allah ondan razı olsun)
0 beğen · 0 yorum
mustafa şenyurt

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Arkadaşlığa seçilecek kimsede beş haslet bulunmalıdır;
1 Akil olmak
2 İyi ahlaklı olmak
3 Fasık olmamak
4 Bidat ehli olmamak
5 Dünyevi menfaatlere düşkün olmamak
s. 50
0 beğen · 0 yorum
mustafa şenyurt

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Peygamberimiz (salat ve selam olsun) şöyle buyurmuştur:
“Kim bir bidat ehlini azarlayıp kovarsa, Allah onun kalbine iman ve emniyet doldurur. Kim bid’at sahibine sert davranırsa, Allah onu büyük korku gününde selamete ulaştırır. kim ona mülayim davranır ve güzel güz gösterirse Allah’ın Muhammed’e (salat ve selam olsun) indirdiği ahkamı hafife almış olur.”
Ebu nuaym, 8, 199; Kudai, 1, 318, r. 537; Deylemi, 3, 567, r. 5579
0 beğen · 0 yorum
mustafa şenyurt

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

“Ey Ademoğlu! “kişi sevdiği ile beraberdir.” sözü seni aldatmasın kıyamet gününde iyi kimselerin arasına girebilmen ancak onlar gibi amel etmenle mümkün olur. Yahudiler ve hristiyanlar da peygamberlerini seviyorlar fakat ahirette onların yanında olamayacaklar”
Hasan Basri
0 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

TEVEKKÜL NEDİR ? paylaşım fotoğrafı
TEVEKKÜL NEDİR ?
Tevekkül, bütün dünya bir araya gelip engellemeye çalışsa bile Allah'ın senin için takdir ettiği şeyin sana ulaşacağına, bütün dünya bir araya gelip sana yardıma çalışsa bile Allah'ın senin için takdir etmediği bir şeyin sana ulaşmayacağına inanmandır.

* Razı kılan Allah'a hamd etmek, onun takdirinin en güzel nasip olduğuna inanmak gerekiyor.*
İmam Gazali
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
13 beğeni · 1 yorum beğen ikon
Asiye karakoç (@asiyekarakoc459)
kaderin önüne geçilmiyo.yaşanacak olan er yada geç insanı buluyor.Biz insanların da Allah(c.c)in takdirine uymak düşüyor.
05.02.19 beğen 1 cevap
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Ne yazıda, ne aşkta, ne acıda. Kalbin de daha ileri gidemediği bir yer var. paylaşım fotoğrafı
"Ne yazıda, ne aşkta, ne acıda. Kalbin de daha ileri gidemediği bir yer var."
Fernando Pessoa :

Kalbimde sıkıntılı bir huzur var ve dinginliğim tamamen kaderime razı olmamdan kaynaklanıyor.

Semiha Ayverdi :

Âh biz insanlar..!
Göründüğümüzden ne kadar başka ne kadar uzak kimseleriz…

İbrahim Tenekeci :

Şunu da biliyoruz;
Allah, uçamayan kuşuna alçacık dal verir.

Ve İmam Gazali hazretleri, fani dünyanın cefalarına maruz kalıp sabredenlere nefes aldıracak müjdeyi söylüyor.

Kıyamette “Şükredenler gelsin..!” diye seslenilir.

Onlar bir bayrak altında

Cennete girer.

Bunlar, darlık ve genişlikte,

Her hâlükârda Allahü teâlâya şükredenlerdir.

*Herkes hayatı evinde yani kalbinde yaşıyor.Allah herkesin evine metanet ve şükür versin diliyorum.*
İmam Gazali
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
9 beğeni · 0 yorum beğen ikon
Ey Oğul (Sohbet-003/P16)
1970
Yöneticilere Tavsiyeler kitabının da yazarı Yöneticilere Tavsiyeler ve Hidayet Rehberi kitaplarının da yazarı İmam Gazali tarafından kaleme alınan Ey Oğul (Sohbet-003/P16) kitabı İslam, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Pamuk Yayıncılık yayınevinden 1970 yılında Sohbet003/P16 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Ey Oğul (Sohbet-003/P16) isimli kitap 288 sayfadan oluşuyor. Ey Oğul (Sohbet-003/P16) kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Yöneticilere Tavsiyeler
1970
Ey Oğul (Sohbet-003/P16) kitabının da yazarı Ey Oğul (Sohbet-003/P16) ve Hidayet Rehberi kitaplarının da yazarı İmam Gazali tarafından kaleme alınan Yöneticilere Tavsiyeler kitabı Ekonomi, türünde okuyucusu ile buluşuyor. İlke Yayıncılık yayınevinden 1970 yılında 9789757105411 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Yöneticilere Tavsiyeler isimli kitap 192 sayfadan oluşuyor. Yöneticilere Tavsiyeler kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Hidayet Rehberi
1970
Ey Oğul (Sohbet-003/P16) kitabının da yazarı Ey Oğul (Sohbet-003/P16) ve Yöneticilere Tavsiyeler kitaplarının da yazarı İmam Gazali tarafından kaleme alınan Hidayet Rehberi kitabı İslam, İslam türünde okuyucusu ile buluşuyor. İnsan Yayınları yayınevinden 1970 yılında 9789755745695 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Hidayet Rehberi isimli kitap 175 sayfadan oluşuyor. Hidayet Rehberi kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Ecel Kıyamet Ölüm ve Sonrası
1970
Ey Oğul (Sohbet-003/P16) kitabının da yazarı Ey Oğul (Sohbet-003/P16) ve Yöneticilere Tavsiyeler kitaplarının da yazarı İmam Gazali tarafından kaleme alınan Ecel Kıyamet Ölüm ve Sonrası kitabı İslam, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Merve Yayınları yayınevinden 1970 yılında 9789758524099 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Ecel Kıyamet Ölüm ve Sonrası isimli kitap 416 sayfadan oluşuyor. Ecel Kıyamet Ölüm ve Sonrası kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
İhyau 'Ulumi'd-Din (4 Cilt Takım - Kutulu)
2006
Ey Oğul (Sohbet-003/P16) kitabının da yazarı İmam Gazali tarafından kaleme alınan İhyau 'Ulumi'd-Din (4 Cilt Takım - Kutulu) kitabı İslam, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Vefa Yayınları yayınevinden 2006 yılında 9789944506670 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan İhyau 'Ulumi'd-Din (4 Cilt Takım - Kutulu) isimli kitap 3591 sayfadan oluşuyor. Kitap Okunması Gereken Dini Kitaplar listesinde de yeralmaktadır. İhyau 'Ulumi'd-Din (4 Cilt Takım - Kutulu) kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Sence kaç puan almalı?
8.8
4 oy
0