up
ara
M. Es'ad Coşan

M. Es'ad Coşan

mustafa şenyurt

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Duanın Kabulü Şartları;
1. Yenilen lokma ve giyilen libasın helal olup haramdan olmaması.
2. Duanın laubali, gafil bir şekilde değil, candan yapılması kabul olacağına kâni bulunulması.
3. İstenen şey için acele ve telaş gösterilmeyip “bir hikmete mebnidir” deyip “kabul edilmedi” diye suizanna düşülmemesi.
4. Kulun, bolluk ve rahatlık zamanında da dua ehli olması, sadece dara gelip başı sıkışınca duaya kalkışanlardan olmaması.
5. Her mü’mine farz olan “emr-i mâruf ve nehy-i münker” vazifesini ihmal edip suçlu ve sözüne itibar olunmaz kul durumuna düşülmemesi.
6. Duanın başında sonunda Resûlullâh Efendimiz’e mutlaka salât u selam getirilmesi.
7. Şeriatin, bir iş için emrettiği ön tedbirleri ihmal edip o yüzden iş kötüleşince duaya kalkışanlardan olunmaması.
s. 105
ataç ikon Başmakaleler 4 - İdeal Yol
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
mustafa şenyurt

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

bazı kimseler, sosyolojik gerçeklere ve ilme aykırı bir zihniyetle ahlâkı, yüce dinimizden ayırmaya ve din dışı, materyalist ve inkârcı temellere oturtmaya çalışmıştır. Eğitim ve matbuat sahasında maalesef bazı taraftarları da olan bu yanlış ve zararlı tutum ve teşebbüs, tatbikatta bazı zümre ve gençlerin dindarlıktan uzak yetişmelerini sağlamış fakat ahlâklı yetiştirmeye kâfi gelememiştir. Günümüzdeki bunalım ve kargaşalıkların temelinde bu ters zihniyet yatmaktadır.
s. 99
ataç ikon Başmakaleler 4 - İdeal Yol
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
mustafa şenyurt

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

bütün müslümanlar –istisnasız– namaz kılmakla zorunlu tutulmuşlardır. Bir mü’min, hasta da olsa namazı bırakamaz, ayakta duramıyorsa oturarak, buna da güç yetiremiyorsa yatarken görevini yerine getirir. Su bulamasa teyemmüm ederek abdest alır, yine namazını kılar. Bu konuda daha başka kolaylıklar getirilmiş ve mazeretler de kabul edilmiştir. Ama namaz kılmamaya özür tanınmamıştır. Sevgili Peygamberimiz, düşmanla savaş esnasında bile namazını geçirmemiş, bir kısım savaşçılar düşmanı gözler iken o, diğerleriyle topluca namaz kılmıştır.
s. 49
ataç ikon Başmakaleler 4 - İdeal Yol
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
fatih ozan

fatih ozan

@fatihozan

Peygamber-i zişanımız sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz hazretleri, "İlim , İslamin canı, hayatıdır" buyurmuş ; yani ilim varsa , İslam canlıdır , güçlü kuvvetlidir , yoksa ölmüş demektir. İlim olduğu zaman İslam şuurla uygulanır, ihlas ve sa-mimiyetle yaşanır, iman sağlam olur, ibadetler halisane yaşanır, sosyal hizmetler iyi yapilır, kötülüklerle ciddi mücadele edilir, düşmana karşı mükemmel hazırlanılir, savaşta cansiperane çarpışılır, iman galip gelir , küfür mağlup düşer , İslâm yayılır , müslümanlanin yüzü güler, yeryüzüne hayır hâkim olur.

O halde ilme sarılacağız, gerçek alim olacağız, müslümanlari kaliteli, meziyetli, bilgili, görgülü, ahlaklı yetiştireceğiz. Müslüman, Amerika'daki, Japonya'daki, Avrupa daki meslektaşlarından daha ileri, daha yüksek, daha başarılı olacak. Onlari mutlaka yakalamalı, geçmeli, geride bırakmalıyız . Aksi takdirde İslâm " aziz " olamaz , müslüman iz- zetli, itibarlı, saygin,sözü geçerli olamaz, yeryüzünde fitne, fesat, zu- lüm, katl, gadr, harp, darp eksik olmaz.
0 beğen · 0 yorum
mustafa şenyurt

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Çocuklarımızı Fâtih gibi yetiştirmeye özen göstermeliyiz! Yâni, Fâtih nasıl 11 yaşında sorumluluğu almış, vâli olmuş yâni. Bu çok önemli... Çocuklara sorumluluk vererek, ama büyüklerin yanında, böyle yetiştirmek lâzım! Hocaların yanına çocukları alması lâzım! Biraz böyle asistan gibi yetiştirmesi lâzım!
Çocuklara dînî ruhu, yâni fetih ruhunu çok güzel öğretmemiz lâzım! Fâtih gibi çalışkan olmayı öğretmemiz lâzım! Okuyan, yazan, çalışan, düşünen, güzel ahlâka sahip bir insan olacak tarzda yetiştirmeye gayret etmemiz lâzım!
Kendimiz de, silkinmemiz lâzım! O güzel hasletlerden ibret alarak, Fâtih gibi hayat sürmeye zorlamamız lâzım!..
ataç ikon İstanbul'un Fethi ve Fatih
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
mustafa şenyurt

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Fâtih'i bu ahlâka sahip kılan eğitimden uzak kalamayız; gafil, cahil kalamayız. Ondan ibret almalıyız. İstanbul'un fethini ve Fatihlerini iyi tanımak, bizim neslimiz için hayati önemi haizdir. Ey yaşlı, olgun, imkânlara sahip müslüman kardeşlerim! Gençlerimizi yeni Fatihler olarak yetiştirmek için tüm gayretimizi sarfetmeli, her türlü maddi ve mânevî fedâkârlığı yapmalıyız.
Ey Fâtih'in akranları olan genç kardeşlerim! Fâtih İstanbul'u fethetti. Peygamber Hazretleri Roma'nın da fetholunacağını müjdeliyor. O da belki size nasib olur; Allah fethinizi mübarek eylesin!..
ataç ikon İstanbul'un Fethi ve Fatih
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
mustafa şenyurt

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Esad Coşan
Ben Kur'an'ı tanırım, başkasını tanımam diyor. Hadi oradan yalancı!!! Sen Kur'an'ı tanıyor olsan, Kur'an seni direkt Rasulullah'a götürürdü!
Mahmud Esad Coşan
M. Es'ad Coşan
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
5 beğeni · 3 yorum beğen ikon
kişibaşınadüşenmilligelir (@kisibasinadusenmilligelir)
Kime demiş bunu zat-ı mübarek?
06.02.18 beğen 1 cevap
Kaderin Gereği (@kaderingeregi)
Resulullah'ta bizi Kurana götürdüğüne göre,adamın dediğinin nesi yanlış?
06.02.18 beğen 3 cevap
mustafa şenyurt (@mustafasenyurt)
müsteşriklere demiş genel olarak bir isme gerek yok onlar kendilerini biliyor :)
06.02.18 beğen cevap
mustafa şenyurt

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Mahmud Esad Coşan
"İslam hoşgörü diniymiş!"
İslam hoşgörü dini değil! var mı diyeceğiniz!
İslam her şeyi hoş görmez, Aptal değil müslümanlar!
Hırsızlık hoş görülür mü, Riyakarlık hoş görülür mü, Yüzsüzlük hoş görülür mü, İhlâssızlık hoş görülür mü, Kibirlilik hoş görülür mü? Kötü şeyler hoş görülmez.
M. Es'ad Coşan
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğeni · 0 yorum beğen ikon
mustafa şenyurt

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Mahmud Esad Coşan
Başımıza gelen üzücü olaylardan, harblerden, darplerden, sıkıntılardan dolayı bir çökme, bir fetret, bir vehin (gevşeklik), bir gayretsizlik, ümitsizlik olmasın! Ümitsizlik İslâm'da haramdır. Ümidinizi dâimâ kuvvetli tutacaksınız. Allah'a dayanacaksınız. Allah'a dayanıp tevekkül edenin yaveri Hak'tır. Cenâb-ı Hak mutlaka üstün kılacak ve yeryüzünün her tarafı, bir zaman sonra müslüman olacak... Bunun hizmetinde olalım!
M. Es'ad Coşan
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
4 beğeni · 1 yorum beğen ikon
Beyaz Melek (@beyazmelek)
İnşallah
09.04.18 beğen 1 cevap
mustafa şenyurt

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Mahmud Esad Coşan
Allah'tan kork.
Hesabı, mahkeme-i kübrayı iyi düşün; dindaş, gönüldaş ve ülküdaşlarınla sıkı bir iş birliğine gir, hak ve hürriyetlerini iyi koru, ülkeni yabancılara kaptırma, müstevlileri kov, eski diyarları kurtar, İslam'ı cihana yay! Düşmandan korkma. Cenab-ı Mevla'ya tam tevekkül eyle ki O, müminlerin dostu ve yardımcısıdır.
M. Es'ad Coşan
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
5 beğeni · 0 yorum beğen ikon
mustafa şenyurt

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Mahmud Esad Coşan
Müslümanlar her işini, dinine, inancına uygun istikamette düşünür, halleder; kimseyi körü körüne, şuursuzca taklit etmez; boş ve batıl, kusurlu ve yanlış alışkanlık, töre ve âdetlere takılıp kalmaz, daima: “İlâhî ente maksûdî ve rıdâke matlûbî”(Allahım maksadım SENSİN arzum rızan ve hoşnutluğun) ana prensibine uygun hareket eder.
M. Es'ad Coşan
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
8 beğeni · 1 yorum beğen ikon
SODOMCU BABA (@demindensimdiyegeldim)
Bak ne dicem hadi içmeğa gidelim
25.03.18 beğen 3 cevap
mustafa şenyurt

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Mahmud Esad Coşan
Bizi düşman yıkmadı, yıkamazdı. Biz o muhteşem imanımızdan kademe kademe, derece derece uzaklaştığımız için kaybettik. Allah tarafından cezalandırıldık. Geçmişten ibret alıp toparlanmalı, hatalarımızı düzeltmeli, öz benliğimize, asil imanımıza dönmeliyiz. Muvaffakiyetimizin tılsımı, başarımızın altın anahtarı kalbimizde saklı duruyor
M. Es'ad Coşan
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
3 beğeni · 0 yorum beğen ikon
Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri
1970
Başmakaleler 1 - İslam Dergisi Başmakaleleri ve Hz. Ali Efendimiz'den Vecizeler kitaplarının da yazarı M. Es'ad Coşan tarafından kaleme alınan Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri kitabı Akademik, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Server İletişim yayınevinden 1970 yılında 9789758757107 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri isimli kitap 199 sayfadan oluşuyor. Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Başmakaleler 1 - İslam Dergisi Başmakaleleri
1970
Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri kitabının da yazarı M. Es'ad Coşan tarafından kaleme alınan Başmakaleler 1 - İslam Dergisi Başmakaleleri kitabı İslam, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Server İletişim yayınevinden 1970 yılında 9789758757015 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Başmakaleler 1 - İslam Dergisi Başmakaleleri isimli kitap 528 sayfadan oluşuyor. Başmakaleler 1 - İslam Dergisi Başmakaleleri kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Hz. Ali Efendimiz'den Vecizeler
2013
Hz. Ali Efendimizin Sözleri
Hz. Ali Efendimiz'den Vecizeler
2012
Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri ve Başmakaleler 1 - İslam Dergisi Başmakaleleri kitaplarının da yazarı M. Es'ad Coşan tarafından kaleme alınan Hz. Ali Efendimiz'den Vecizeler kitabı , türünde okuyucusu ile buluşuyor. yayınevinden 2012 yılında isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Hz. Ali Efendimiz'den Vecizeler isimli kitap 159 sayfadan oluşuyor. Hz. Ali Efendimiz'den Vecizeler kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Risale-i İslamiyye
2010
Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri kitabının da yazarı Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri ve Başmakaleler 1 - İslam Dergisi Başmakaleleri kitaplarının da yazarı M. Es'ad Coşan tarafından kaleme alınan Risale-i İslamiyye kitabı İslam, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Server İletişim yayınevinden 2010 yılında 9789758757220 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Risale-i İslamiyye isimli kitap 355 sayfadan oluşuyor. Risale-i İslamiyye kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Sence kaç puan almalı?
10
1 oy
0