up
ara
M. Fatih Çıtlak

M. Fatih Çıtlak

nlgnycydncr

nlgnycydncr

@dunyasnilzehes

1967 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini İstanbul Fatih İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nde öğrenim görürken Arapça ve İslâmî ilimler tahsilinde bulundu. Bilhassa rahle-i tedrisinde ve sohbet halakalarında bulunduğu kıymetli şahsiyetlerden eğitimini sürdürdü.
Yurt içi ve yurt dışı birçok eğitim ve kültür organizasyonunda vazife aldı. İslâm tarihi ve tasavvuf sahasında birçok radyo ve televizyon programı yapan M. Fatih Çıtlak ayrıca birçok akademik çalışmaya katkıda bulundu. Konuşmacı olarak iştirak ettiği sempozyum, panel ve konferansların haricinde sanat danışmanlığı ve eğitmenlik vazifelerini icra etti.
Konuşmaları beğeniyle takip edilen M. Fatih Çıtlak’ın, Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi’nde devam eden Mesnevî sohbetleri, Cumhuriyet tarihindeki katılımı en çok ve en uzun süreli kültürel faaliyet olarak kaydedilmiştir. Kurucularından olduğu İstanbul Bilim Sanat Eğitim ve Kültür Derneği’nde medeniyet tarihimize ve halkımıza hizmet etmeye çalışan M. Fatih Çıtlak, evli ve dört çocuk babasıdır.
Yayımlanmış Eserleri: Kırk Mektup (2010) 18 Beyit Dinle, Mesnevî’nin İlk 18 Beytinin Şerhiyle Sesleniş (2010) Mesnevî Şerhi, Padişah-Cariye Kıssası (2011) Huzur Defteri (2012)
M. Fatih Çıtlak
ünlüye puan vermedi
beğen · 0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Nice bulanık şeyler vardır ki sen, onları saf ve berrak sanırsın.
ataç ikon Mesnevi Şerhi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

''Ömrüm geçti, sevgilim gelmedi diye ümidini kesme.
O vakitli vakitsiz gelir...''
ataç ikon Mesnevi Şerhi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Mihman

Mihman

@mihman

40 Mektup
ataç ikon 40 Mektup
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Mihman

Mihman

@mihman

40 Mektup
ataç ikon 40 Mektup
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Mihman

Mihman

@mihman

Güzel evlâdım, enbiyâ yani peygamberlerin hepsi ruhlar âleminde seçilir. Bir adam çalışmakla, muntazam bir hayat sürmekle, efendim şu sebebden bu sebebden peygamber oluvermez. Elma ile armut değil ki bu. Nebilerden bahsediyoruz. Peki “Kırk yaşında peygamber oldu.” demekle ne kasdedilir? Peygamber Efendimizin nübüvvetinin kırk yaşındayken ilân edilmesi kasdedilir. Yoksa “Kırk yaşında peygamberlik geldi.” demek ahmakça bir sözdür. Efendimiz saadetle buyurdular ki: “Adem toprak ile su arasındaydı, henüz cismi bile teşekkül etmemişti, ben peygamberdim.” Hatırladığım kadarıyla Sünen-i Tirmizi’de bu hadîs-i şerif zikrolunmuştur. Hadîs-i şerîfin metnine dikkat edersen, insandım veya ruhtum, demiyor. Resûldüm, diyor. Resûl ne demek? Kitap sahibi ve ümmeti olan zât demektir. Efendimiz daha semâvâtın nakşı olmadan, nev-i beşerden mevcûdatın haberi olmadan evvel risâlet tahtında Kelâmullah’ın mazharıydı. Sonra bu âleme geldiğinde ruh-i Muhammedîye’sinde bulunan o kelâm kırk yaşında tezahür eyledi.
ataç ikon 40 Mektup
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Mihman

Mihman

@mihman

Evlâdım İhsan Efendi, Kur’an-ı Kerim, kelâm-ı kadîmdir. Mahlûk değildir. O kelâmullahtır. Cenab-ı Hakk’ın kelâmına hudud olmaz. Kelâm mânâyı hâvidir (içinde barındırır). O halde kelâmına hudud olmadığı gibi Hak celle ve âlâ’nın sadece kelâmıyla işare ettiği mânâyı bile hududlandırmak mümkün değildir, bunun olabileceğini düşünmek bile muhaldir. Kişi kendi kabınca, ilmi kabiliyeti nisbetinde Kur’ân-ı Kerîm’den nasîbdâr olur. İnsanın idrakini Allah artırır. Lâkin Cenâb-ı Hakk her şeyi sebebiyle halkeylemiştir. Bu idrakin artabilmesi için kişi kendince iradesini teksif eylemelidir. Kur’ân-ı Kerîm’den feyiz almak için ilk lâzım olan şart, gönülden îmân ederek Kitabullah’ı okumaktır. Âlim de olsan, Arabî lisânı da bilsen bilmem ne kadar lügat da karıştırsan, Kur’ân’ın feyzinden istifade etmek istiyorsan bunların hepsi bir tarafa, muhakkak okumak îcab eder.
ataç ikon 40 Mektup
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Sence kaç puan almalı?
10
1 oy
0