up
ara
‹ Machado De Assis

Machado De Assis Sözleri

senfonikfısıltılar

senfonikfısıltılar

@senfonikfisiltilar

Zavallı kader! Ey insani ilişkilerin ihtiyar düzenleyicisi, bugünlerde senin adını pek duymuyoruz; insanlık seni sürgün etmiş gibi görünüyor. Belki yeni bir ten, yeni bir yüz, yeni davranışlar, yeni bir isim ediniyorsun...
ataç ikon Mezarımdan Yazıyorum
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Vüsat

Vüsat

@vayacondios

Gülünç dediğimiz şey, sadece gaddarlığın kılık değiştirmiş halidir, dostum, hepsi bu...
ataç ikon Asabiyeci
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Vüsat

Vüsat

@vayacondios

Sahiden hepsi deli miydi? Onları gerçekten iyileştirdim mi? Yoksa akli dengesizlik, benim yardımım olsun olmasın, er ya da geç ortaya çıkacak denli doğal ve içkin bir şey mi?
ataç ikon Asabiyeci
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
tabula rasa

tabula rasa

@tabularasa

"Pire limanına gelen bütün gemileri kendisinin sanan şu ünlü Atinalı deliyi kesin duymuşsunuzdur," dedi psikiyat­rist. "Adam bir dilenciymiş, herhalde içine girip uyuya­cağı bir fıçısı bile yokmuş; ama onun hayalinde gemilere sahip olması, Yunanistan'ın bütün drahmilerinden daha değerliymiş. İnanın bana, hepimizin içinde bir Atinalı deli vardır
ve her kim daha önce zihninde bir iki yelkenliye sahip olmadığını söylerse yalan söylüyor demektir."
ataç ikon Mezarımdan Yazıyorum
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
tabula rasa

tabula rasa

@tabularasa

Bir sabah, bir kenar mahallede bulunan evimde gezinirken kafamdaki trapeze bir fikir tutundu. Tutunur tutunmaz da kollarını ve bacaklarını esnetip insanın aklına gelebi­lecek en tehlikeli akrobatik hareketleri yapmaya başladı. Ben öylece durup onu seyrettim. Birden büyük bir sıçra­yış yaptı, kollarını ve bacaklarını bir X biçimi alacak şe­kilde açtı ve "Çözmezsen beni, yiyip bitiririm seni," dedi.
ataç ikon Mezarımdan Yazıyorum
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
tabula rasa

tabula rasa

@tabularasa

Uyuyamadı­ğım zaman sarkacın vuruşları mutlaka beni çok rahatsız eder; onun kuru, mahzun ve ağır tik takları, her bir vu­ruşunda, yaşayacak bir saniyemin daha eksildiğini söylüyormuş gibi gelir. Önünde, birinde "hayat" diğerinde "ölüm" yazılı iki torba bulunan ihtiyar bir şeytan canla­nır gözümde, ilk torbadaki bozuk paraları alıp ikinciye atarken şöyle demektedir: "Biri daha gitti ... Biri daha gitti ... Biri daha gitti ...
ataç ikon Mezarımdan Yazıyorum
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
tabula rasa

tabula rasa

@tabularasa

Ey öldüğüm güne dek sevgisini kazanmak için çır­pındığım kalabalıklar, sizin kayıtsızlığınızın intikamını böyle aldım işte: Siz etrafımda vızıldayıp durun, ben sizi duymuyordum bile. Benim bu tavrım, Aiskhylos'un Prometheus'unun, kendisine işkence edenlere karşı takın­dığı tavırla karşılaştırılabilir. Beni saçmalıklarınızın, önemsiz şeyler karşısında duyduğunuz heyecanın kayasına zincirleyebileceğinizi mi sandınız? Dostum, sizinki­ler zayıf zincirler ... Guliver gibi, bir kasımı oynattım mı, istediğim an kırarım ben onları.
ataç ikon Mezarımdan Yazıyorum
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
tabula rasa

tabula rasa

@tabularasa

Bilinen dünya, İskender için fazla küçükmüş; bir damın saçaklarıysa bir kırlangıç için sonsuzluk demektir!
ataç ikon Mezarımdan Yazıyorum
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
tabula rasa

tabula rasa

@tabularasa

...hüznün o sarhoş edici kokusu güç duyulan, sarı, yal­nız, iğrenç çiçeği içimde açmaya o zaman başladı. "Üzgün olup bir şey dememek iyidir." Shakespeare'in bu sözle­rini okuduğumda içimde bir yankı, nefis bir yankı duy­dum. Hatırlıyorum da, o sırada kitap önümde açık, ru­hum hasta bir tavuk gibi yılgın, bir demirhindi ağacının dibinde oturuyordum. Sessiz kederimi göğsüme bastırdım ve sefaletin şehveti denebilecek tuhaf bir duygu ya­şadım. Sefaletin şehveti.
ataç ikon Mezarımdan Yazıyorum
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
tabula rasa

tabula rasa

@tabularasa

Bizim küçük kılıçlarımı­zın her zaman için Napolyon'un büyük kılıcından daha üstün olduğu düşüncesinden hiç vazgeçmedim. Şuna da dikkatinizi çekmek isterim ki ben hayattayken, büyük fikirler ve bunlardan daha büyük laflarla dolu bir sürü konuşma dinledim ve kitap okudum, ama (nedendir bil­mem) dudaklarımdan dökülen coşkulu sözlere rağmen bazen zihnimde tecrübelerim sonucu edindiğim şu tu­haf fikir yankılanırdı:
"Kendini kandırma, seni kendi küçük kılıcından başka hiçbir şey ilgilendirmiyor."
ataç ikon Mezarımdan Yazıyorum
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
tabula rasa

tabula rasa

@tabularasa

...bizi dünya­nın hakimi kılan yeteneğimiz budur: Geçmişi yeniden kurmak. Böylece kanılarımızın değişkenliğini, sevgile­rimizin beyhudeliğini kanıtlamış oluruz. Pascal, insanın düşünen bir kamış olduğunu söylemiş. Yanlış ... İnsan düşünen bir dizgi hatasıdır. Hayatın her dönemi, bir önce­kini düzelten yeni bir basımdır ve her dönem, bir sonraki tarafından düzeltilecektir; ta ki nihai basım yapılana ka­dar, ki yayımcı bu basımı kurtlara adamıştır.
ataç ikon Mezarımdan Yazıyorum
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
tabula rasa

tabula rasa

@tabularasa

İnsanın, içinde yaşadığı anın mutluluğuna güvenmemesi lazım; o anın içinde hep bir damla safra vardır. İnsan ancak za­man geçip de gerginlik bittiğinde yaşananların gerçek anlamda tadına yarabilir; çünkü bu iki yanılsamadan, acısız olanı daha iyidir.
ataç ikon Mezarımdan Yazıyorum
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
tabula rasa

tabula rasa

@tabularasa

"Sahiden hepsi deli miydi? Onları gerçekten iyileştirdim mi? Yoksa akli dengesizlik, benim yardımım olsun olmasın, er ya da geç ortaya çıkacak denli doğal ve içkin bir şey mi?”
ataç ikon Asabiyeci
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
tabula rasa

tabula rasa

@tabularasa

Berber birkaç dakika düşündü ve ardından kamusal yetkiyle donatılmış olduğunu ilan etti; Yeşil Ev, “insan aklının o Bastille Kalesi” kati surette yok edilmeden, o da Itaguai’ye rahat nefes aldırmayacaktı - yerli bir şairden duyduğu ve şimdi büyük coşkuyla tekrarladığı bir deyişti bu. Sözlerini bitirince, destekçilerine bir işaret çakıp hepsini dışarı çıkardı.
ataç ikon Asabiyeci
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
tabula rasa

tabula rasa

@tabularasa

Buna rağmen, kalabalığın sayısındaki artış sürdü. Artık otuz değil üç yüz kişi Berberin peşinden gidiyordu - bu noktada, Berber’in, ayaklanmaya adını veren takma ismini de zikretmemiz gerekir: Kendisi Flaşlanmış Mısır olarak anılırdı ve bundan ötürü, bu ayaklanma da Haşlanmış Mısırcılar İsyanı şeklinde bilinir.
ataç ikon Asabiyeci
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
tabula rasa

tabula rasa

@tabularasa

“Aklıma gelen tek açıklama, Babil Kulesindeki lisan karmaşası,” dedi Rahip. “Şimdi düşünüyorum da, konuştuğumuz diller herhalde o derece iç içe geçmiş ki, aklını yitiren kişi, kolaylıkla birinden diğerine geçebiliyor.”
ataç ikon Asabiyeci
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
tabula rasa

tabula rasa

@tabularasa

Doktor, âşıkları bağışlıyor fakat kur yapanları affetmiyordu; ona göre, ilki, sağlıklı bir dürtüye boyun eğerken İkincisi, fethetmek için duyulan marazi bir arzunun kölesi oluyordu. Paragözlere de savurganlara da göz açtırmayan Doktor, her ikisini de akıl hastanesine kapatıyordu; tüm bu olup bitenler nedeniyle insanlar, Asabiyecinin tanımına göre istisnasız herkesin deli olduğunu söylemeye başlamıştı.
ataç ikon Asabiyeci
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
tabula rasa

tabula rasa

@tabularasa

... yani, normalliğin temelinde dengesizlik vardı ve anormal olanlar, yani gerçek hastalar, dengeleri yerinde ve bütünüyle akıl sahibi kişilerdi.
ataç ikon Asabiyeci
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
tabula rasa

tabula rasa

@tabularasa

“İnsanoğlunu dev bir istiridye kabuğu gibi düşün,” dedi. “İlk görevimiz, Soares, inciyi, yani aklı, ele geçirmektir. Bir başka deyişle, aklın doğasını ve sınırlarını belirlemeliyiz. Basit bir tanımla delilik, bu sınırların dışında kalan her şeydir. Fakat zihinsel yetilerimizin dengesinden başka nedir ki akıl? Dolayısıyla, herhangi bir konuda bu dengeden yoksun kişi, delidir.”
ataç ikon Asabiyeci
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
tabula rasa

tabula rasa

@tabularasa

Gülünç dediğimiz şey, sadece gaddarlığın kılık değiştirmiş halidir.
ataç ikon Asabiyeci
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
SweetHexe

SweetHexe

@glbn

Güzellik bakanın gözündedir.
ataç ikon Dom Casmurro
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
3 beğen · 1 yorum
Semih Oktay (@semihoktay)
Güzeeel!..
16.01.18 beğen 1 cevap
SweetHexe

SweetHexe

@glbn

Ahrete değil de dünyaya adanmış olan bir yüreği kiliseye sunamazdım. Kötü bir padre olurdum, daha doğrusu gerçek padre bile olamazdım. Beri yandan Tanrı açık yüreklileri esirgerdi. Tanrıya ancak bu dünyada kulluk edebileceğime göre burada kalmam uygun düşerdi.
ataç ikon Dom Casmurro
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
1 beğen · 1 yorum
Semih Oktay (@semihoktay)
,
16.01.18 beğen cevap
SweetHexe

SweetHexe

@glbn

"Yüreği temiz olanlar için bütün dünya bir kilisedir..."
ataç ikon Dom Casmurro
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
2 beğen · 4 yorum
Semih Oktay (@semihoktay)
Uh! Bu tümceden nasıl bir mana çıkarmalıyım? "Yüreği temiz olanlar için bütün dünya bir kilisedir..." Bir Hristiyan'ın hezeyan etmesi midir yoksa bu? Kendi dinime çeviriyorum tümceyi : "Yüreği temiz olanlar için bütün dünya bir camidir..." I-ıh! Olmadı sanki! Bu benzetme doğru olmadı.Ben istediğim yerde ibadet ederim,güneşin altında ya da yıldızların altında fark etmez lakin dünyayı bir camiye benzetemem.Benzetenimizi gördüm mü acaba?
16.01.18 beğen 1 cevap
SweetHexe

SweetHexe

@glbn

Tertemiz eller yaratmış olan Yaradanımız tertemiz dudaklar da yaratmıştır. Günah o iki yeniyetmede değil, senin sapık kafanın içindedir.
ataç ikon Dom Casmurro
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
4 beğen · 3 yorum
Semih Oktay (@semihoktay)
Şahane...
16.01.18 beğen 1 cevap
SweetHexe

SweetHexe

@glbn

İnsan ruhu gizem doludur.
ataç ikon Dom Casmurro
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
4 beğen · 1 yorum
Semih Oktay (@semihoktay)
Ruhlarımızın durumu aynen böyledir;evet...
16.01.18 beğen 1 cevap
/ 2