up
ara
Mehmed Fuad Köprülü

Mehmed Fuad Köprülü

Ömer Karaca

Ömer Karaca

@omerkaraca

Gelmiş geçmiş en iyi tarihçilerdendir.
Mehmed Fuad Köprülü
ünlüye puan vermedi
0 beğen · 0 yorum
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

Zülfü kemendin ald’ele cellâd gamzesi
Benzer Figânî zulm ile berdâr eder seni

Figânî

Sevgilinin saçı, idamda kullanılan kemende benzetilir. Aşığın, görünm ihtimali çok düşük olan sevgilinin saçını görünce boynuna ip geçirilmiş gibi olur.

Gamze, bilindiği gibi sevgilinin çaktırmadan âşığı süzmesi, ona bakmasıdır. Bu bakışlar da cellat gibi âşığı öldürür.

Bu, zulüm ile dar ağacına asılan idam mahkumunun durumuna benzer.

Şair hem âşığın durumun hem de idam mahkumunun durumunu birbiriyle ilişkilendirerek dile getirmiştir. Bunun en güzel örneğini Necâtî vermiştir:

Ayağı yer mi basar zülfüne berdâr olanın
Zevk ü şevk ile verir cân ü seri döne döne

NECÂTÎ

İdam mahkumları halka açık yerlerde idam ediliyordu. Millet Kütüphanesi'nde bir mecmuada Gül Bekri diye birisinin idamının anlatıldığı bir tarihi okuyordum. Cellat elindeki kemendi mahkumun boynuna geçiriyor. Sıkıyor, sıkıyor, sıkıyor...
"Cellat Gül Bekri'nin üzerine atıldı." sözlerini okuyunca kitabı kapattım. İçim acıdı. Şairlerimiz de gördükleri bu acı manzarayı beyitlerinde tablolaştırmışlar...

Menkıbe vardır : " Bir kavim varmış. Cehennem korkusundan ibadet ederlermiş, onlara Abdü'l-Cehennem demişler. Bir kavim de cennete gitme arzusuyla ibadetlerini aksatmazlarmış, onlara da Abdü'l- Cennet demişler. Bir kavim de varmış, onlar da Allah rızası için ibadet ederlermiş, onlara da Abdullah demişler. Allah'ın kulu.

Cennet arzusu, cehennem korkusu değil, Allah aşkı. Fuzûlî'de hep İlâhî aşk vardır. Bu beyitler de apaçık onu dillendiriyor. Yunus'un dörtlüğü de açıklayıcı olmuş...


Okların cân almağa tîğınla yoldaş oldular
Sînelerden kan yalaştılar karındaş oldular

ÂHÎ

Ben şiirin söylendiği devrin sosyal hayatıyla ilgili izler görmeye bayılıyorum. Onun için böyle konular üzerinde durmak istiyorum. Herkes türlü şekillerde beyitleri inceleyebilir. Güzel de olur.

16.asırdan bugüne gelen bir geleneği anlatıyor şair. 1980'li yılların başlarında Bağcılar ve Güngören'in kasaba gibi olduğu zamanlarda arkadaşlarımızla kan kardeş olmak için kolumuzda bir yeri keser, birbirimizin kanını emerdik. Daha sonra kanayan yaraları birbirinin üstüne yapıştırarak kan kardeşi olurduk.
ataç ikon Divan Edebiyatı Antolojisi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Engin Şahinşah

Engin Şahinşah

@enginsahinsah

Birçok karineler bu hususla şüpheye
imkân bırakmıyor ki, Rûm Selçuklan Şii bir mezhebe mensuptular.
ataç ikon Anadolu'da İslamiyet
kitaba 6 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Türk Tarih-i Dinisi
1970
Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri kitabının da yazarı Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri ve Türkiye Tarihi kitaplarının da yazarı Mehmed Fuad Köprülü tarafından kaleme alınan Türk Tarih-i Dinisi kitabı Tarih, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Akçağ Yayınları yayınevinden 1970 yılında 9789753387460 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Türk Tarih-i Dinisi isimli kitap 160 sayfadan oluşuyor. Türk Tarih-i Dinisi kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri
1970
Türk Tarih-i Dinisi kitabının da yazarı Türk Tarih-i Dinisi ve Türkiye Tarihi kitaplarının da yazarı Mehmed Fuad Köprülü tarafından kaleme alınan Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri kitabı Tarih, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Kaynak Yayınları yayınevinden 1970 yılında 9789753433426 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri isimli kitap 215 sayfadan oluşuyor. Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Türkiye Tarihi
1970
Türk Tarih-i Dinisi ve Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri kitaplarının da yazarı Mehmed Fuad Köprülü tarafından kaleme alınan Türkiye Tarihi kitabı Tarih, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Akçağ Yayınları yayınevinden 1970 yılında 9789753387279 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Türkiye Tarihi isimli kitap 263 sayfadan oluşuyor. Türkiye Tarihi kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Hayat-ı Fikriyye
1970
Türk Tarih-i Dinisi ve Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri kitaplarının da yazarı Mehmed Fuad Köprülü tarafından kaleme alınan Hayat-ı Fikriyye kitabı Roman, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Akçağ Yayınları yayınevinden 1970 yılında 9789753388894 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Hayat-ı Fikriyye isimli kitap 182 sayfadan oluşuyor. Hayat-ı Fikriyye kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
2003
Türk Tarih-i Dinisi kitabının da yazarı Mehmed Fuad Köprülü tarafından kaleme alınan Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar kitabı Referans ve Kaynak, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Akçağ Yayınları yayınevinden 2003 yılında 9789753384797 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar isimli kitap 383 sayfadan oluşuyor. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Sence kaç puan almalı?
0
0 oy
0