up
ara
Mehmet Ali Kılıçbay

Mehmet Ali Kılıçbay

Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Siyasetin Bu Mu Türkiye?
"Bu durumda İslamcı ideoloji, dinden daha çok siyaset olduğunu farketmemekte, üstelik diğer siyasetleri ancak kendi önermelerine uygunlukları açısından değerlendirerek, onları sanki İslamiyet'ten sapmalarmış gibi görmekte ve göstermektedir.

İslamcı ideolojinin kamusal alanın tümünü ele geçirme gayreti içinde olduğu da son derece açıktır. Oysa, İslamiyetin salt bir din olarak yaşanabilmesi için kamusal alanın ve buraya yönelik taleplerin terki ve bireysel vicdanlara geri çekilmesi şarttır. Ancak İslamcı ideoloji bunu yaparsa, ideoloji olarak varlık bulamayacak, total kimliğini kaybederek, siyasetleri yok eden siyaset olmaktan da çıkacaktır. Böylece gerçek dini rahat bırakacak, ama kendini imha edecektir.

İslamcı ideolojinin bunu yapması olanaksızdır. O halde demokrasinin genişleyerek, bu ideolojinin totaliter zihniyet ve eylemini etkisizleştirmesi ve gerçek müslümanların da vicdani bir sorunu siyasal bir sorun olarak görmemeyi öğrenmeleri gerekmektedir."

Kaynak :
Mehmet Ali Kılıçbay, Siyasetin Bu Mu Türkiye, ebabil yayınları, Ankara 2006, s. 140.
ataç ikon Siyasetin Bu Mu Türkiye?
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Sence kaç puan almalı?
0
0 oy
0