up
ara
Semen Aralov

Semen Aralov

Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Konya, eski bir tarikat olan Mevlevîliğin merkezidir. Tarikatın şeyhi olan Çelebi de burada bulunmaktadır. Bu tarikat Türkiye'de 700 yıl önce ortaya çıkmıştır. Tarikatın kurucusu, 1207-1273 yılları arasında yaşayan Mevlâna Celâleddin Rumî'dir. Konya'da bu tarikata bağlı 300 kişi kadar varmış. Bunlar siyah ipekli cübbeler ve kahverengi külâhlar giyiyorlardı. Mevlevîler daha çok halkın zengin çevrelerine bağlı kişilerdir. 1921 yılında Mustafa Kemal'e karşı olan ayaklanmaya bunlar da katılmışlardı. Mevlevî âyinlerini (izlemeye) kadınlar da katılırdı. Konya'daki Mevlevî tekkesi çok güzeldir. Bu tekkenin bir kafesle ayrılan bölümünde, Mevlâna'nın mezarını teşkil eden sanduka, altın işlemeli zengin örtülerle örtülüdür.

Tekkenin öbür bölümünde, âyinler yapılmaktadır. Uygunsuz bir zamana rastlamasına rağmen, bizim için özel bir âyin yapıldı. Celâleddin Rumî'nin mezarı (sandukası) önünde ayin yapıldıktan sonra, 13 Mevlevî ortaya çıkarak rübap, ney ve deflerin hazîn ahengi altında ağır adımlarla mezarın etrafını dolaştılar. Sonra cübbelerini çıkararak, ortaya çıktılar ve daha neşeli nağmeler altında raksa başladılar. Bu raks aralıksız yarım saat sürdü.

Daha sonra Selçukluların devrinden kalma eski bir camiye gittik. Bu olağanüstü güzel eser, savaşlardan zarar görmüş olup, hemen hemen harap bir halde idi. O zamanlar bunu onarmaya hazırlanıyorlardı. İkinci bir cami ise askerî depo haline getirilmişti. Genel olarak bina kıtlığı yüzünden bazı camiler, depo olarak kullanılmakta idi. Camilerden biri, subay hazırlama kursu olarak kullanılıyordu.

Semyon İvanoviç Aralov , RUS BÜYÜKELÇİSİ'NİN HATIRALARINDA ATATÜRK VE TÜRKİYE, çev.: Erol Cihangir, Kum Saati Yayınları, İstanbul 2005, s. 93-94.

***
Mevlevi Ayini ve Semâ Törenleri çok kez doluluk sözkonusu olabilmektedir. ÖnRezervasyon için internet sitesindeki http://www.rumimevlevi.com/ "rezervasyon talep formu"nu doldurup yollayabilir ya da " info@rumimevlevi.com " e-posta adresine rezervasyon talep formunda istenen bilgileri email olarak yollayabilirsiniz.
İstenen bilgiler: Tarih; Ad-Soyadı; Kişi sayısı; Cep telefon numarası?
ataç ikon RUS BÜYÜKELÇİSİ'NİN HATIRALARINDA ATATÜR...
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Sence kaç puan almalı?
0
0 oy
0