up
ara
Ali Şeriati

Ali Şeriati

BUKALEMUN

BUKALEMUN

@karacurin

Çok bilgilenmekle beraber farklı düşünmeme neden olan bir yazar
Ali Şeriati
ünlüye puan vermedi
beğen · 0 yorum
x y

x y

@leqionnare

bu adama bir harika dostum :D
Ali Şeriati
ünlüye puan vermedi
beğen · 0 yorum
Sef ile Beyz

Sef ile Beyz

@sefbeyz

'Sizi rahatsız etmeye geldim' derken gayet ciddi olan biridir :) Farklı bir bakış açısı için değerlendirin.
Ali Şeriati
ünlüye puan vermedi
beğen · 0 yorum
zeyrek

zeyrek

@zeyrek

İran'da sünni olmakla, Türkiye'de şii olmakla suçlanan, İslam düşüncesine yeni bir anlayışla yaklaşan yazarın düşünceleri tehlikeli görülmüş ve genç yaşında canına kıyılmıştır. Düşüncelerinde Mevlana ve Muhammed İkbal etkileri görülür.
J.P. Sartre'nin hakkında şöyle bir ifadesi vardır: " Bir inancım yok, ama olsaydı bu Şeriati'nin dini olurdu."
Ali Şeriati
ünlüye puan vermedi
beğen · 0 yorum
sosyopat

sosyopat

@sosyopat35

Aşk herşeyi bir amaç uğruna vermek ve karşılığında hiçbir şey istememektir. Aşk, akıl ve mantığın ötesinde, bizi kendimize başkaldırmaya ve kendimizi yadsımaya çağırır. Gereğinde bir ülkü ve ya başkası uğruna fedakarlık etmeye çağırır. Bu insan olma sürecinin en üst aşamasındadır
ataç ikon İnsanın Dört Zindanı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 yorum
Abşalom (@hoptirilaylom)
Hımm
07.06.19 beğen cevap
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Ali Şeriati Terimler Sözlüğü
Bir toplumda kardeşçe yaşamak, "eşitçe" yaşamak dışında olanaklı değildir.
Sınıfsal düzenin, iktisadi sömürünün, bireysel mülkiyetin olduğu yerde din kardeşliğinden, ulusal birlikten ve insani birlikten söz etmek, konferansın, şiirin ve kompozisyonun işine yarayan edebi felsefi sözlerdir.

s. 156
ataç ikon Ali Şeriati Terimler Sözlüğü
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 yorum
Hanımcı Beyza ོde (@koraycem)
"Sonradan ilahi adalet diye adaleti göklere çıkardılar ki, yeryüzünde ondan söz edilmesin." / Ali Şeriati
31.05.19 beğen cevap
Hanımcı Beyza ོde (@koraycem)
"Sadece iktidarın konuşma hakkına sahip olduğu bir ülkede hiçbir söze inanmayın." / Ali Şeriati
31.05.19 beğen cevap
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Medeniyet ve Modernizm
Çok ilginçtir hiçbir zaman Dicle ile Fırat arasındaki yöreden (Beyne’n-Nehreyn) batı söz etmiyor. Çünkü bundan söz ederse geliştirdiği bütün teori bir anda boşa çıkacaktır. Oysa bütüncü bir gelişme seyri vardır. Daha önce de değindiğimiz gibi, Yunan medeniyetinin kaynağı Kürt'lere dayanır. Kürtler iki nehir arasının bir odağıdır. Mezopotamya, dünyanın kültür, medeniyet ve felsefe merkezidir. Riyazî bilimlerin ilk gelişme gösterdiği yer bu iki nehrin arası bölgedir. Sümerler ve Babilliler yıldızlar bilimini ve denizciliği keşfettiler. Sonraları Fenikeliler bu bilimleri bunlardan öğrendiler. Sümerler, bataklığa yakın bir yerde yaşadıklarından, bataklığı kurutmak zorundaydılar. İki nehrin arası (Mezopotamya) bütün dinlerin de kaynağıdır. Sözgelimi, nur’un bütün dinlerde soyluluğu ve kutsallığı vardır. Bu, her şeyden evvel Sümerlerle ilgilidir. Onlar tanrılarının yıldızlarda, en büyük tanrının da güneşte olduğuna inanırlardı. Yine onlara göre nur ve ateş kutsaldır ve güneşin kalıbında tecelli etmiştir. Bundan dolayı zarf yani kalıp olan güneş de kutsaldır. Ama güneşin asıl değeri ışık saçmasıdır. Bundan ilahî bir alamet olarak Ateş'e tapıcılık meydana geldi. İran’da Zerdüşt’ten evvel Mitraizm ve Rumlarda da Ay'a tapıcılık vardı. Rumlar, tapınaklarında ölmez, sönmez ateş yakarlardı. Bir genç kız da o kutsal ateşi korumakla görevlendirilirdi. Hıristiyanlık ilk çıkışında bu ateş inancıyla epey mücadele etmek zorunda kaldı.

Ali Şeriati, Medeniyet ve Modernizm, Birleşik yay., baskı 1984, çeviri: Ahmet Yüksek, s. 71.
ataç ikon Medeniyet ve Modernizm
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
3 yorum
Hanımcı Beyza ོde (@koraycem)
Fecr yayınevi'nin Ali Şeriati külliyatının çevirisinde Turanist bir ideolojik anlayışla sansür uygulanmış.
17.05.19 beğen cevap
Hanımcı Beyza ོde (@koraycem)
Fethullah Gülen'in "Prizma" adlı eseri, ikinci örneğimizde Fecr yayın evinin yapmış olduğu tahrifat olacaktır.
Ulusal tarihler niçin böylesine tartışmalı konular haline geldi? Ve insanlar “kelimenin tam anlamıyla” tarihin paylaşımı, satışı ya da icadı üzerine birbirleri ile savaşıyorlar?
Tarihi satın almak, uluslararası kabul görmenin, yönetimi meşrulaştırmanın ve iddia ne kadar yersiz olursa olsun, bir toprak parçası üzerinde hak iddia etmenin en ekonomik yoludur. İşte bu yüzden, sosyal bilimlerin ve insan bilimlerin başka hiç bir dalı, politika ile meşruiyet sorunu ile ve toprak talebi ile tarih kadar içli dışlı olmamıştır. Kürtler hem düşünsel olarak, hem de ekonomik olarak iktidarlaştıkça, kendine özgü, kültür, dil, din, tarih, tezini kendi belirleye bileceği gibi, aynı zamanda da tarihe yön verebilecektir.
17.05.19 beğen cevap
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Mektuplar
İslam (dünyası), Asya’nın büyük bir kısmında ve tüm Afrika’da Batı ve sömürgecilikle mücadele etmiştir. Bu iki düşman, onun bedenine ve ruhuna onulmaz yaralar açmıştır. Dolayısıyla İslam, Batı ve sömürgeciliğin nefretine tek başına direnmek zorunda kalmış, her ikisini de başka her şeyden daha fazla korkutmuştur. İslam konusunda seninle aynı hissiyata sahip değilsem de ben bile Üçüncü Dünya’da (izninle belirtmek gerek ki ben Yakındoğu ve Ortadoğu demeyi tercih ediyorum) İslam’ın alternatif teşkil edecek ideolojik ve toplumsal güce, sömürgecilik karşıtlığı konusunda gerekli kapasiteye ve Batı karşıtlığı vasfına sahip olduğuna dair tespitini en az senin kadar ısrarla dile getirdiğimi belirtmeliyim.

Umarım sizin o hakiki aydınlarınız, halk kitlelerini bilinçlendirirler ve onları Avrupa’dan gelen zehirli ve şüpheli fikirler, yöntemler ve çözümlerin cazibesine ve Batı’nın saldırısına karşı verdikleri o savunma savaşı dâhilinde seferber etmeyi bilirler. Umarım sizin hakiki aydınlarınız, Müslüman toplumlarında ve zihinlerde saklı olan o muazzam kültürel ve toplumsal kaynaklardan kurtuluşa yazgılı bir bakış açısı üzerinden istifade edebilirler ve Müslüman Doğu’nun bitap düşmüş bedenine bir ruh üfleyebilirler. Bu görevin ifa edilip edilmeyeceği sana ve arkadaşlarına kalmış. Zahirde görünenin aksine, bu yönde ortaya koyduğunuz çabaların, benim dile getirdiğim, üçüncü dünyaya ait bu ülkede birleşik ve ahenkli millet inşa etme hedefiyle uyumlu olduğuna hiç şüphe yok. Zira bizi bir araya getiren şey sayesinde, bugün söz konusu yaklaşımı belirlediğim ülküye doğru atılmış büyük bir adım olarak görüyorum.

Ama gene de bir yandan da mezhepçi ve dinî ruhun diriltilmesinin, her ne kadar henüz ulaşılması zor bir hedef olsa da, bu zaruri birlik sürecine mani olacağı ve hâlihazırda mevcut olmayan milleti, en iyi hâliyle “oluşum hâlinde olan milleti” onun için ideal kabul edilen gelecekten mahrum bırakacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla Fransa’nın kültürel sömürgeciliğine karşı mücadelede etkin ve önemli katkılar sunan ve saygıyı hak eden Mağrip Uleması Birliği’nin dürüst üyelerinin çabaları, beni hem korkutuyor hem de üzüyor.

Gelgelim sen, dinî ruhun yeniden doğumu ile ilgili yorumlar dile getiriyorsun, bugün içteki çatışmalar veya felç edici gelişmelerin rahat yüzü göstermediği bu büyük gücü seferber etmeye çalışıyorsun ve bunu da yabancılaşmanın ve kişiliksizleşmenin tehdit ettiği insanlığın büyük bir kısmını özgürleştirme gayesiyle yapıyorsun. Lâkin İslam’a dönüş, bir tür geriye çekilme yöntemi olarak, seni Afrika milliyetçiliğini diriltmeye çalışan Senghor, Jomo Kenyatta, Nyerere ve Katib Yasin’in açtığı yola ya da Henri Alleg’in klasisizmi yenileme çabasına tanıklık eden yola sokuyor. Bence her ne kadar ikimizin yolu ayrı olsa da hatta bu iki yol birbiriyle çelişse de yollarımızın ileride insanların daha iyi bir hayat sürecekleri güne o güne dek bir biçimde kesişeceğine kesin olarak kaniyim.

Frantz Fanon
ataç ikon Mektuplar
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir2

Misafir2

@misafir001

Mektuplar
Frantz Fanon'un Ali Şeriati'ye Mektubu;

İslam konusunda seninle aynı hissiyata sahip değilsem de ben bile Üçüncü Dünya’da İslam’ın alternatif teşkil edecek ideolojik ve toplumsal güce, sömürgecilik karşıtlığı konusunda gerekli kapasiteye ve Batı karşıtlığı vasfına sahip olduğuna dair tespitini en az senin kadar ısrarla dile getirdiğimi belirtmeliyim.

Gelgelim sen, dinî ruhun yeniden doğumu ile ilgili yorumlar dile getiriyorsun, bugün içteki çatışmalar veya felç edici gelişmelerin rahat yüzü göstermediği bu büyük gücü seferber etmeye çalışıyorsun ve bunu da yabancılaşmanın ve kişiliksizleşmenin tehdit ettiği insanlığın büyük bir kısmını özgürleştirme gayesiyle yapıyorsun.

Lâkin İslam’a dönüş, bir tür geriye çekilme yöntemi olarak, seni Afrika milliyetçiliğini diriltmeye çalışan Senghor, Jomo Kenyatta, Nyerere ve Katib Yasin’in açtığı yola ya da Henri Alleg’in klasisizmi yenileme çabasına tanıklık eden yola sokuyor. Bence her ne kadar ikimizin yolu ayrı olsa da hatta bu iki yol birbiriyle çelişse de yollarımızın ileride insanların daha iyi bir hayat sürecekleri güne o güne dek bir biçimde kesişeceğine kesin olarak kaniyim.
ataç ikon Mektuplar
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
kızımın adı eureka

kızımın adı eureka

@kiziminadieureka

Ebuzer
"Dostum Muhammed bana 'Acı da olsa hakkı söylememi ve kimsenin kınamasından korkmamamı' nasihat etti. Ben onun her zaman yaptığı duayı yapıyorum."

"Ey Rabbim, korkaklıktan sana sığınırım, hayatın en aşağılık dönemlerinden sana sığınırım. Yaşamın hilelerinden ve ölümün işkencesinden sana sığınırım."

Sayfa 127, Fecr Yayınları , 10. Baskı, Nisan 2017, Türkçesi: Abdullah Yeğin
ataç ikon Ebuzer
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Gideceğiz… Gölgemiz ardımızda uzadıkça... paylaşım fotoğrafı
"Gideceğiz… Gölgemiz ardımızda uzadıkça..."
Bir ruhun kemal derecesi,
yaşamaktan duyduğu sıkıntının derecesiyle doğru orantılıdır …

*Nazan Bekiroğlu bu sözü hiç boşuna söylemedi.

Öylesine işte, aniden, hiç sebep yokken.
Mor çiçeklere döktüm içimi baharlar geldikçe ve baharlar geçtikçe…
Ali Şeriati
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Ne zaman  başkalarıyla olsam  kendimi yalnız görüyordum…” paylaşım fotoğrafı
"Ne zaman başkalarıyla olsam kendimi yalnız görüyordum…”
Çocuktum.

Anneme "ağaca çıkacağım, yardım et " dedim, "Başkasının çıkardığı yerden inemezsin, düşersin "dedi.

Bunu hiç unutmadım…

Ne kadar doğru olduğunu büyüyünce anladım.

*Metinde geçen çocuk "büyüyünce anladım" diyor ya ; belkide Friedrich Nietzsche'nin "Aforizmalar" kitabını veyahut "İyinin ve Kötünün Ötesinde" isimli kitabını okumuş gibi bir sezgi ortaya çıkıyor.

"Kişioğlu da ağaca benzer, ne denli yükseğe ve ışığa çıkmak isterse, o denli kök salar yere, aşağılara, karanlığa, deliliğe, kötülüğe."

İnsan herşeyi sonradan öğreniyor. Ve bu çok uzun bir cümle.
Ali Şeriati
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Umut tuz gibidir, insanı doyurmaz ama ekmeğe tat verir.  paylaşım fotoğrafı
"Umut tuz gibidir, insanı doyurmaz ama ekmeğe tat verir. "
Biz, Allah’tan başka sahibi olmayanlarız.

Kimseye eyvallah etmeyen, kimseye biat etmeyen…

Bizi sadece bizden olanlar anlar.

Bizim konuşmalarımız da yalnızlık senfonisidir. Sessizdir, derindir, manalıdır.

Biz, gözlerimizden tanırız birbirimizi, göz bebeklerimizdeki hüzünden, yorgunluktan tanışırız.

*İç çekişlerimizle kursak da en uzun cümlelerimizi ; Ali Şeriatı'nın dediği gibi birleştiren cümlemiz oluyor.

"Evet, buldum, uygun cümleyi buldum:
Biz birbirimiziz…”
Ali Şeriati
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Güzel insan aramak ile, insanda ki güzelliği aramak arasında derin bir fark var…!  paylaşım fotoğrafı
"Güzel insan aramak ile, insanda ki güzelliği aramak arasında derin bir fark var…! "
Kelimelere muhtacız.

Ne kadar izin ve imkan verirlerse o kadar anlatabiliyoruz.

Anlatabilme gücümüz ne kadarsa kelimeler o kadar işimize yarıyor.

Ne kadar anlayabiliyorsak o kadar anlatabiliyoruz yada yazabiliyoruz.

*Ezcümle ; Allah herkese anlama yetisi makbul bir göz ve kulak versin diliyorum..*
Ali Şeriati
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Ne kadar çok kitapla tanışırsan birlikte olmaktan zevk aldığın kişilerin sayısı o kadar azalacaktır.” paylaşım fotoğrafı
"Ne kadar çok kitapla tanışırsan birlikte olmaktan zevk aldığın kişilerin sayısı o kadar azalacaktır.”
Kitap onu satın alanın malı değildir. Kitabın mülkiyeti olmaz. Kitap, onun parasını ödeyen, alışverişini yapan ve evindeki rafa koyanın malı değildir.

Kitap, okuyucusunun malıdır; sayfasını açanın, okuyanın, anlayanın, hissedenin, tat alanın, ondan etkilenenin malıdır.

Kelimeleriyle daha çok ünsiyet kuranın, satırlarına daha fazla aşina olanın, harfleriyle arasında gizli bir ruh yakınlığı olanın malıdır.

*Aklımızın, ruhumuzun tedavi yöntemi, Allah herkese mal sahibi fıtratı ve ruhu versin, ama inanarak, akılla kalbi birbirinden ayırmayacak şekilde deruhte etmeyi nasip etsin.

İranlı Müslüman sosyolog, aktivist, düşünür ve yazar Ali Şeriatı diyor ya ; "Kendimi unutmak için kendimi kollarına attığım ve başımı göğsüne bastırdığım bu işlerden biri de kitaptı. Ne güzel bir unutmalık.”

Bu unutmalık olmasa, aklımızı, ruhumuzu kim tedavi edebilir di acaba..?*
Ali Şeriati
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 yorum
Orhan Şahin 🇹🇷 (@orhansahin)
- 2 sene oldu asosyal olduk be abla. Kitap işini Bırakmak istiyorum ama sigara gibi işte olmuyor😂
15.01.19 beğen 1 cevap
Arif Özgan (@arifozgan)
Okudukça cevrende ki insanlar azalır ama bunlar yanlış insanlar olur ve geriye saglam dostluklar kalır
15.01.19 beğen 1 cevap
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

İnsanların kanatları yok,  İnsanların kanatları yüreklerinde...  paylaşım fotoğrafı
İnsanların kanatları yok, İnsanların kanatları yüreklerinde...
Hüzün, yok olanın eksikliğinden, üzüntü ise varolanın eksikliğinden kaynaklanır.

Ali Şeriati- İranlı Müslüman sosyolog, aktivist, düşünür ve yazar.
Ali Şeriati
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Sence kaç puan almalı?
7.8
4 oy
0