up
ara
Murat Bardakçı

Murat Bardakçı

Mustafa Kemal'in Askeri

Mustafa Kemal'in Askeri

@mustafakemalinaskeri

...Komünist Partisi Reisi Suphi Bey, Bakü'de aleyhimde bulunduğu için biçareyi Trabzon'da evvelâ karla, tükürükle hamallar epeyce ıslattıktan sonra bir Batum'a iade etmek üzere yola çıkarmışlar.Halbuki yanında yanında yüzyirmi bin Rus altını olduğundan kendisini zanlarınca yolda öldürmüşler paralarını almışlar.Mamafih(buna ek olarak) bunu benim için yaptıklarından memnun olduğumu ve başkasına söylememelerini tembih ettim.Bence düşman da olsa, madem ki Müslüman, böyle olmamalıydı.Fakat ne çare, yazılan çekilirmiş.
ataç ikon Enver
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fevzi Burak

Fevzi Burak

@fevziburak

Efsaneleştirdiğimiz kişiler hakkında daha sonra yaptığımız hata ise mücadelesinde başarılı olamayan kumandanı kurtarıcı gibi göstermek ve başarı sahiplerinin karşısına bir rakip ve zaferin gerçek kahramanı gibi çıkartmaya çalışmaktır. Son senelerde Enver Paşa hakkında yapılan yorumlarda düşülen en büyük hata da zaten budur: Enver'i Mustafa Kemal Paşa yahut İstiklal Harbi'nin muzaffer kumandanlarıyla mukayese etmek gibi gereksiz yanlış ve olmayacak bir iştir. Zira mukayese edilen taraflardan biri tarihin mağlubu diğeri ise galibidir.
ataç ikon Enver
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
0 yorum
Müşkülpesent

Müşkülpesent

@bir2uc4bes

Enver
ataç ikon Enver
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Müşkülpesent

Müşkülpesent

@bir2uc4bes

Enver
ataç ikon Enver
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Müşkülpesent

Müşkülpesent

@bir2uc4bes

Süleyman Nazif "Enver paşa, Hürriyet Kahramanı Binbaşı Enver Beyi öldürdü" derken bunu, yani hürriyet kahramanının birkaç sene içerisinde memleketin en güçlü ama en korkulan ismi haline gelmesini; Şair Eşref de
" Devr-i istibdatta söz söylemek memnu idi / Ağlatırdı ağzını açsan hükümet ananı / Devr-i hürriyetteyiz sanma değişti kaide / Söyletirler evvela sonra s... ananı"
dörtlüğü ile İttihat ve Terakki'nin muhaliflere muamelesini kastediyordu.
ataç ikon Enver
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Vedat BAYSAL

Vedat BAYSAL

@vbaysal

Paşa'nın evrakı dikkatli bir şekilde incelendiğinde, tehcirin geniş çaplı bir yer değiştirme olduğu görülür. Meselâ, Van'daki Ermeni nüfusun bir kısmı İzmit'e, İzmit Ermenileri'nin bir bölümü Kütahya'ya, Kütahya'dakilerin bazıları da Afyon'a nakledilmekte; benzer nakiller birçok vilayette uygulanmakta ve dolayısıyla, tehcirin Ermeni nüfusun yoğun bulunduğu bazı bölgelerdeki Ermeniler'i imparatorluğun başka bölgelerine dağıtma maksadına yönelik olduğu anlaşılmaktadır.
0 yorum
𝓑𝓲𝓻𝓼𝓮𝓷

𝓑𝓲𝓻𝓼𝓮𝓷

@kitapkokulukadn

Bu ülkeye sorgulama yeteneği olan gençler lazım.
Çeyizi kitapları olan kadınlarla evlenin kardeşim.
Böyle bir nesli ancak onlar yetiştirir.

Murat Bardakçı
Murat Bardakçı
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
15 yorum
Baran Kaygusuz (@barankaygusuz)
İnsanlara yeni ufuklar açabilen dostlarda gerekli herşey okumak ve araştırmak ile alakalı
25.10.18 beğen cevap
Çeyizim yok annem yapmıyo kitap da çok okumadım 27yi geçmez şuan okuduğum kitaplar
25.10.18 beğen 1 cevap
ibrahim Ykr (@uzayedebiyati)
Sanırım 300 geçkin kitap okumuşluğum var, destanları sayarsak
25.10.18 beğen cevap

@

 paylaşım fotoğrafı
Murat Bardakçı
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Sence kaç puan almalı?
0
0 oy
0