up
ara
Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk

Siyasetçi, Asker, Yazar

Mustafa Kemal Atatürk Kimdir?

19 Mayıs 1881 – 10 Kasım 1938 tarihleri arasında yaşamış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu, ilk cumhurbaşkanı, mareşallik rütbesine yükselmiş ve gazi ünvanı almış askeri deha, yazar ve başöğretmen. Kısacası: ATAMIZ.

Mustafa Kemal Atatürk Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk, Rumi takvime göre 1296 yılında, Miladi takvime göre ise 1881 yılında bugün Yunanistan sınırları içindeki Selanik’te doğdu. Babası, bir dönem gümrük memurluğu yapmış daha sonra ise ticarete atılmış Ali Rıza Efendi’dir. Annesi ise Zübeyde Hanım’dır. Altı çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu olan Mustafa Kemal’in üç kardeşi küçük yaşta difteriden vefat eder. En küçük kardeşi Naciye ise 12 yaşında vefat eder. Vefatlar üzerine Atatürk’ün Makbule’den başka kardeşi kalmaz.

https://www.resimag.com/ (Fotoğraf: Atatürk'ün doğduğu ev, Selanik)

Öğrenim Hayatı

Annesinin ısrarları üzerine mahalle mektebine yazılan Mustafa Kemal daha sonra, daha iyi olduğu düşünülen Şemsi Efendi mektebine başlar. Babasının ölümüne kadar bu okula devam eder. Babasının ölümünden sonra Zübeyde Hanım, kardeşinin çiftliğine yerleşir ve Mustafa Kemal eğitim hayatına ara verir. Altı ay sonra tekrar Selanik’e dönen Mustafa Kemal burada önce Mülkiye Rüştiyesinde daha sonra buradan alınarak kendisinin çabalarıyla Selanik Askeri Rüştiyesinin ikinci sınıfında eğitimine başlar. Mustafa Kemal kendi hatıralarında anlattığına göre Matematik dersine ilgi duyar. Çok sevdiği Matematik hocası Yüzbaşı Üsküplü Mustafa Sabri Bey, yetenekli ve olgun bu öğrencisine “Kemal” adını verir. Adını tarihe yazdıracak Mustafa Kemal bu okuldan dördüncülükle mezun olur. Kurmay subay Hasan Bey’in tavsiyesini dinleyerek Manastır Askeri İdadisi’ne başlar. 1898’de son sınıfta tüm derslerden yine tam not alarak liseden mezun olur. Yüksek Öğrenimi için İstanbul’a giden Mustafa Kemal burada harp okuluna başlar. Daha sonra bu okullar Padişah Abdülmecit’in fermanıyla Harp Akademilerine dönüştürülür. Mustafa Kemal 1902’de Erkân-ı Harbiye Mektebine başlar ve buradan Kurmay yüzbaşı olarak 21 Ekim 1904’te yemin ederek mezun olur.

Askeri Görevleri

Kurmay Yüzbaşı olarak göreve başlayan Mustafa Kemal’in ilk görev yeri Şam’da bulunan 5. Ordu olur. Ülke sorunlarına yakından tanık olup çözüm arayışlarına girerek "Vatan ve Hürriyet" adlı derneği kurar. Şam’da ki görevi bitince Manastırda bulunan 3. Ordu karargâhına atanır ve aynı zamanda Şark Demiryolu Müfettişliği görevinde de bulunur. 31 Mart Vakası olarak bilinen isyan ortaya çıkınca 1909’da Hareket ordusunun Kurmay başkanı olarak Selanik’ten İstanbul’a gelir. İsyan Bastırıldıktan sonra Mustafa Kemal sırasıyla şu görevlerde bulunur; Cumalı Karargâhındaki askerî manevralarda, 2'nci Redif Tümeni Kurmay Başkanlığında, 3'üncü Ordu Karargâhında ve 3'üncü Ordu Subay Talimgâhı Komutanlığında.

Tüm hayatı boyunca iyi bir subay olmak için çalışan Mustafa Kemal, kendisini mesleğine adamıştır. Trablusgarp’ta, Derne’de, Tobruk’ta, Balkan savaşlarında, Sofya’da önemli görevlerde bulunmuş ve büyük başarılara imza atmıştır.

https://www.resimag.com/ (Fotoğraf: Sivas'ta Heyeti Temsiliye üyeleriyle birlikte; Rauf Orbay, Mustafa Kemal, Alfred Rüstem)

Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi

Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşı’na girmesiyle birlikte Mustafa Kemal açılan cephelerden Doğu cephesinde, Çanakkale cephesinde ve Sina-Filistin-Suriye cephelerinde görev yapmıştır. Özellikle Çanakkale cephesi Mustafa Kemal’in Türk tarihine doğduğu ve parladığı cephe olmuştur. Dört yıl süren uzun ve yorucu bir savaşın ardından Osmanlı devletinin de içinde bulunduğu İttifak devletleri yenilgiyi kabul etmek durumunda kalmışlardır. Savaş sonucunda Mondros Ateşkes anlaşması imzalanmıştır. Yurt genelinde işgaller başlamıştır. Mondros Ateşkes Anlaşması hükümlerini yerine getirmek için harbiye nazırlığı tarafından oluşturulan üç ordu müfettişliğinden, 9. Ordu müfettişliğine Mustafa Kemal verilmiştir. Bu gelişme Anadolu’nun kurtuluşu için Mustafa Kemal’e fırsat yaratmıştır.

Tarihler 19 Mayıs 1919’u gösterdiğinde Mustafa Kemal Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan ayrılmış ve Samsun’a ayak basmıştır. Birlik ve beraberliği sağlamak için Mustafa Kemal toplantılar yapmış, genelgeler ve tamimler yayımlatmıştır. Sırasıyla; önce Havza Genelgesi, sonra Amasya Tamimi ve Erzurum ve Sivas Kongreleri yapılmıştır. Misak-ı Milli kararlarıyla; bölünmez bir vatan sınırları çizilmiş. Yeni devletin esasları için Kurucu Meclis açılmıştır. Bu arada Mondros Mütarekesi’nden sonra işgallere karşı ordumuz ve Kuvayı Milliye, doğu cephesinde, güney cephesinde ve batı cephesinde direniş göstermiştir. Tarihler 30 Ağustos 1922’yi gösterdiğinde Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi bitmiş; düşmanın dört bir tarafı sarılmış, büyük kısmı yok edilmiş ve esir edilmişti. Muharebe neticesinde ordumuz 9 Eylül 1922 sabahı İzmir’e girmiştir. 11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya Ateşkes Anlaşması ve 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye tüm dünyaya bağımsızlığını ilan etmiştir.

Yeni devletin kurulmasının ardından savaştan yeni çıkmış bir milleti toparlamak ve Dünya sahnesinde yerimizi almak adına İnkılaplar yapılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, tüm hayatı boyunca, önce cephede daha sonrada siyasi alanda kendini göstererek tüm ömrünü vatanına adamış bir insandır.

Vefatı

Tüm hayatını vatanına adayan Mustafa Kemal Atatürk’ün 1937 yılının sonlarına doğru sağlığı bozulmaya başlar. Son günlerini doktorların kontrolünde ve gözetiminde geçirir. 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat dokuzu beş geçe Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini kapar. 21 Kasım günü büyük bir törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konur. Ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’e ise 10 Kasım 1953 tarihinde yapılan devlet töreniyle defnedilir.

https://www.resimag.com/

Diğer Ülkelerin Gözünden Mustafa Kemal Atatürk:

“ATATÜRK adı insana bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihî başarılarını, Türk Ulusuna ilham veren önderliğini, modern dünyayı anlayışındaki ileri görüşlülüğü ve bir askeri önder olarak kudret ve cesaretini hatırlatmaktadır. Ölümünün yıl dönümünde bu büyük adamı saygı ile selamlarım.”
John F. KENNEDY, ABD Başkanı (Cumhuriyet, 10 Kasım 1963)

“Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk ulusunu yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın O'nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye'nin Ata'sına layık bir tezahürden başka bir şey değildir.”
Winston CHURCHILL, İngiltere Başbakanı (Tan, 18 Aralık 1938)

“Ben şimdiye kadar on beş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar yaptım. Bu geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. Mustafa Kemal'de büyük bir ruh kudretinin esrarı var.”
Sir Charles TOWNSHEND, İngiliz General

“O, Türkiye'yi kurmakla bütün dünya uluslarına Müslümanların seslerini duyuracak kudrette olduğunu ispat etti. Kemal Atatürk'ün ölümüyle Müslüman dünyası en büyük kahramanını kaybetmiştir.”
Muhammed Ali CİNNAH, Pakistan Devlet Başkanı (Millet gazetesi, 10 Kasım 1954)

“Arkadaşlar, yüzyıllar nadir olarak dâhi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki o büyük dâhi çağımızda Türk ulusuna nasip oldu. Mustafa Kemal’in dehasına karşı elden ne gelirdi?”
Lloyd GEORGE, İngiltere Başbakanı

Nişan ve Madalyaları

• Gümüş İmtiyaz Madalyası (1915)
• Gümüş Liyakat Madalyası (1915)
• Muharebe Liyakat Madalyası (1916)
• Altın Liyakat Madalyası (1916)
• Altın İmtiyaz Madalyası (1917)
• Harp Madalyası (1918)
• İstiklal Madalyası (1923)
• Beşinci Rütbeden Mecidi Nişanı (1906)
• İkinci Rütbeden Osmanlı Nişanı (1916)
• İkinci Rütbeden Mecidi Nişanı (1916)
• Birinci Rütbeden Kılıçlı Mecidi Nişanı (1917)
• Demir Salip Nişanı (1917)
• Alüyülala Nişanı (1923)
• Murassa Nişanı (1925)

Eserleri

• Takımın Muharebe Talimi
• Cumalı Ordugâhı
• Birinci Ta'biye Meselesinin Halli
• Taktik Tatbikat Gezisi 1
• Bölüğün Muharebe Eğitimi
• Taktik Meselenin Çözümü ve Emirlerin Yazılmasına İlişkin Öğütler
• Ta'lim ve Terbiye-i Askeriye Hakkında Nokta-i Nazarlar
• Zabit ve Kumandan İle Hasbihal
• Nutuk
• Medeni Bilgiler
• Geometri

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi


https://www.youtube.com/w...h?v=WWbnboXvuL4

Editörün Notu

Biliyorum Mustafa Kemal Atatürk hakkında ne kadar bilgi yazarsam yazayım eksik kalır. Hayatını anlattığım şu kısacık yazımda elimden geldiğince çok bilgi vermeye çalıştım. Hatalı ve yanlış bilgi olmasın diye kaynakça olarak, Genelkurmay başkanlığının arşivlerinin olduğu siteyi kullandım. Tüm bunlara rağmen sürç-i lisan ettiysem af ola. Derlerse ki nerden geliyor bu özgüven? Nasıl yazdın tüm bunları? Muhtaç olduğum kudret, damarlarımdaki asil kanda mevcutmuş.

Son olarak ATAM yediğimiz yemekte, içtiğimiz su da hakkın var. Biz, hepimiz, öğrettiklerini, seni, unutmadık. Sen rahat uyu. En derin saygılarım ve en içten sevgilerimle…

Kaynakça
anitkabir.tsk.tr/
ata.tsk.tr/
atam.gov.tr/
Mustafa Kemal'in Askeri

Mustafa Kemal'in Askeri

@mustafakemalinaskeri

“Cumhuriyet müesseslerinin bir müstebit (baskıcı/diktatör) eline geçeceğini mezarımda bile duysam millete karşı haykırmak isterim… Cumhuriyetin milletin kalbinde kök saldığını görmek en büyük emelimdir.” (Atatürk, 1930)
Mustafa Kemal Atatürk
ünlüye 10 verdi
10 beğen · 1 yorum
€ROS (@doktorno)
Nasıl bir öngörü nasıl bir özlem.Demokrasi için bedel ödemeyen milletler demokrasinin savunucu olamazlar elbet.
19.06.18 beğen 2 cevap
Sezgi

Sezgi

@sezgii

“Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.”
Mustafa Kemal Atatürk
ünlüye puan vermedi
1 beğen · 0 yorum
Sezgi

Sezgi

@sezgii

“Ülkeniz sizindir, Türklerindir. Bu ülke, tarihte Türk’tü bugün de Türk’tür ve sonsuza dek Türk olarak yaşayacaktır.”
Mustafa Kemal Atatürk
ünlüye puan vermedi
1 beğen · 0 yorum
Sezgi

Sezgi

@sezgii

“Türk budur: Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.”
Mustafa Kemal Atatürk
ünlüye puan vermedi
1 beğen · 0 yorum
Sezgi

Sezgi

@sezgii

“Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir.”
Mustafa Kemal Atatürk
ünlüye puan vermedi
1 beğen · 0 yorum
Fethi Uzun

Fethi Uzun

@fethiuzun

Sorumluluk, öyle bir hâldir ki kendisinden kaçındıkça yaklaşır. İnsan, onun üzerine yürüdükçe de kendinden uzaklaştığını görür.
ataç ikon Zabit ve Kumandan ile Hasbihal
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
4 beğen · 0 yorum
Fethi Uzun

Fethi Uzun

@fethiuzun

Kalp kazanmak, kalbe girmek kolay değildir.
ataç ikon Zabit ve Kumandan ile Hasbihal
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
5 beğen · 0 yorum
Fethi Uzun

Fethi Uzun

@fethiuzun

Barış zamanı, savaş zamanının aynasıdır.
ataç ikon Zabit ve Kumandan ile Hasbihal
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
3 beğen · 0 yorum
Fethi Uzun

Fethi Uzun

@fethiuzun

İlk görülenin ve öğrenilenin etkisi büyüktür.
ataç ikon Zabit ve Kumandan ile Hasbihal
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
Fethi Uzun

Fethi Uzun

@fethiuzun

Taarruz savaşçılıktır, savaş yeteneklerine sahip olmaktır, asıl askerliktir.

Savunma hareketsizliktir, güçsüzlük ve yavaş davranmaktır, manevra gücünün yokluğudur.
ataç ikon Zabit ve Kumandan ile Hasbihal
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
9 beğen · 5 yorum
Eseflal (@eseflal)
🤔 başka bir yerde 'savunma en etkili saldırıdır' diye okumuştum sanki 😅
17.04.19 beğen 1 cevap
Fethi Uzun

Fethi Uzun

@fethiuzun

"Subaylık demek, kendini ve canını feda etmeyi kesinlikle göze almış olmak demektir.
Bir subay, askerlik sanatı adına, hayatına ve varlığına hiç önem vermeyecektir. "
ataç ikon Zabit ve Kumandan ile Hasbihal
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
3 beğen · 0 yorum
Gülcan

Gülcan

@gulcann

Flört - İzmir Marşı
Ben ülkem için güzel şeyler olduğunda nasıl gösterişli sevinilir bilmem. Kazanılan milli maçlardan sonra, olimpiyatlarda alınan madalyalardan sonra ya da milli bayramlarda ver coşkuyu dediklerinde İzmir marşı açar yüzlerce kez "Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa" diye içimden coşkuyla bağırırım. Eeee dün de seçtik, seçildik. Mutluyuz. O zaman ver coşkuyu diyorum. 😎
Mustafa Kemal Atatürk
ünlüye 10 verdi, inceleme eklemedi.
6 beğeni · 0 yorum beğen ikon
Mustafa Kemal'in Askeri

Mustafa Kemal'in Askeri

@mustafakemalinaskeri

Tahta Kara Tebeşir Beyaz paylaşım fotoğrafı
Tahta Kara Tebeşir Beyaz
Bu vatanın çocuklarının tarihini doğru öğrendikçe geçmişini daha çok sevecek...
Mustafa Kemal Atatürk
ünlüye 10 verdi, inceleme eklemedi.
10 beğeni · 0 yorum beğen ikon
PİP!

PİP!

@nusretk

Mustafa Kemal paylaşım fotoğrafı
Mustafa Kemal
“Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.”
Mustafa Kemal Atatürk
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
7 beğeni · 0 yorum beğen ikon
Mustafa Kemal'in Askeri

Mustafa Kemal'in Askeri

@mustafakemalinaskeri

PRANGA paylaşım fotoğrafı
PRANGA
Pranga diyenlere, gerçek pranganın fotoğrafı ...

Atatürk'e çok şey borçluyuz.
Mustafa Kemal Atatürk
ünlüye 10 verdi, inceleme eklemedi.
15 beğeni · 0 yorum beğen ikon
Mustafa Kemal'in Askeri

Mustafa Kemal'in Askeri

@mustafakemalinaskeri

Sen Ölürsen Ben de Ölürüm paylaşım fotoğrafı
Sen Ölürsen Ben de Ölürüm
Türk Tarihi bu ve bunun gibi nice pek bilinmeyen ama hayati öneme sahip ayrıntılarla doludur.

“'Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.'
Mustafa Kemal Atatürk
ünlüye 10 verdi, inceleme eklemedi.
22 beğeni · 2 yorum beğen ikon
Sefa Selvi (@sefaselvi)
İnanılmaz cesaret!
26.01.19 beğen cevap
Selcan Kurt (@selcankurt)
Bu ayrıntıyı biliyordum.Bu çok büyük bir fedakârlık.
26.01.19 beğen cevap
Atatürk'ün Bütün Eserleri (1919-1920) Cilt:6
1970
Atatürk'ün Bütün Eserleri Cilt: 21 kitabının da yazarı Atatürk'ün Bütün Eserleri Cilt: 21 ve Türk Gençliğinin El Kitabı kitaplarının da yazarı Mustafa Kemal Atatürk tarafından kaleme alınan Atatürk'ün Bütün Eserleri (1919-1920) Cilt:6 kitabı Tarih, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Kaynak Yayınları yayınevinden 1970 yılında 9789753433303 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Atatürk'ün Bütün Eserleri (1919-1920) Cilt:6 isimli kitap 435 sayfadan oluşuyor. Atatürk'ün Bütün Eserleri (1919-1920) Cilt:6 kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Atatürk'ün Bütün Eserleri Cilt: 21
1970
Atatürk'ün Bütün Eserleri (1919-1920) Cilt:6 ve Türk Gençliğinin El Kitabı kitaplarının da yazarı Mustafa Kemal Atatürk tarafından kaleme alınan Atatürk'ün Bütün Eserleri Cilt: 21 kitabı Tarih, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Kaynak Yayınları yayınevinden 1970 yılında 9789753434966 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Atatürk'ün Bütün Eserleri Cilt: 21 isimli kitap 407 sayfadan oluşuyor. Atatürk'ün Bütün Eserleri Cilt: 21 kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Türk Gençliğinin El Kitabı
1970
Atatürk'ün Bütün Eserleri (1919-1920) Cilt:6 ve Atatürk'ün Bütün Eserleri Cilt: 21 kitaplarının da yazarı Mustafa Kemal Atatürk tarafından kaleme alınan Türk Gençliğinin El Kitabı kitabı Tarih, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Yayın B yayınevinden 1970 yılında 9786055622411 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Türk Gençliğinin El Kitabı isimli kitap 205 sayfadan oluşuyor. Türk Gençliğinin El Kitabı kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Atatürk'ün Bütün Eserleri Cilt: 15
1970
Atatürk'ün Bütün Eserleri (1919-1920) Cilt:6 ve Atatürk'ün Bütün Eserleri Cilt: 21 kitaplarının da yazarı Mustafa Kemal Atatürk tarafından kaleme alınan Atatürk'ün Bütün Eserleri Cilt: 15 kitabı Tarih, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Kaynak Yayınları yayınevinden 1970 yılında 9789753434126 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Atatürk'ün Bütün Eserleri Cilt: 15 isimli kitap 423 sayfadan oluşuyor. Atatürk'ün Bütün Eserleri Cilt: 15 kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Nutuk
0
Atatürk'ün kaleme aldığı bu eser, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 -20 Ekim 1927 tarihleri arasında Ankara'da toplanan İkinci Kurultayı'nda 36, 5 saat süren ve altı günde okunan tarihi bir hitabeye dayanmaktadır. Bu sebeple Nutuk adını almıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini öğrenmek isteyenlerin mutlaka okuması gereken çok değerli bir belge niteliği taşımaktadır.
Sence kaç puan almalı?
9.9
22 oy
0
SAYFA EDİTÖRÜ
Mustafa Kemal Atatürk sayfasının içeriği Gülcan isimli üyenin katkılarıyla oluşturulmuştur.