up
ara
Mustafa Özdamar

Mustafa Özdamar

Mayor EKREM

Mayor EKREM

@koraycem

1)

Tut Hakkı bilmek dilersen ehl-i irşad eteğin
Niceler bilmediler kim böyle erkân gizlidir

Değme bir hor ü hakire hor deyu kılma nazar
Kalbinin bir küşesinde Arş-ı Rahman gizlidir

2)

Gönüldür menzil-i canan gönüldür vasılı Rahman
Gönüldür aşık ü sadık değil hali temennadan

Çü sensin aşık ü maşuk çü sensin talib ü matlub
Haber vir gel nedir şahım murad olan bu gavgadan

3)

Suretinde biz ki Hakkın suretin gördük iyan
Men idemez bizi Haktan zahidin efsanesi

Ehl-i aşkın gözüne yeksan görünür daima
Mabed-i abid ile hem rahibin büthanesi

Sırr-ı ekber sahibidir sırr-ı meyhanem benim
Her taraftan cezbeder aşıkları humihanesi

4)

Senin zatındürür mescüt ana cümle eder secde
Mesacette eger aşık kilisada eger ruhban

(6)

Veli insan gibi mazhar olimaz zatına hergiz
Ki anı suretin üzre halkettin edüb insan

Ayni hak oldu vücudum kaçma ey hak sureti
Hak ile hak olagör gel vehmi kov, Şeytandır

Kalbin Allah olduğiçün suretin Rahmandır
Ki mükevvin ismin ey meh halıki ekvandır

Kim ki aşk ile vücudun bildi vü buldu bu gün
Kendi kend özün yitürmedi, ulu sultandır

(Talib ü matlub: isteyen ve istenilen, Yeksan: dümdüz, Mabid-i abid: ibadet edenin tapınağı, cami. Hum: küp, şarap küpü. Mesacit: mescitler. Hergiz: asla. Mükevvin: yaratan, yapan. Ekvan: yapılan, varedilen. Meh: ay Halık: halkeden, yaratıcı)
ataç ikon İsmail Maşuki İbrahim Aksarayi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Mayor EKREM

Mayor EKREM

@koraycem

Kalbin Allah olduğu içün suretin Rahmandır;
Kim Mükevvin(yaratan) ismin ey meh(ay), haliki(fani) ekvân(alem)dır.

Surete nispet mugayir(aykırı) görünür eşya kamu(bütün),
Lâkin ol ma'ni yüzünden cümlesi bir cândır.

Ayni Hak oldu vücudum, kaçma ey Hak sureti;
Hak ile Hak olagör, gel vehmi(küçk fikir-boş kaygı) ko, Şeytândır...

Nûş(tatlı içecek) kıldı çünki ruhum şol şarabı aşkını
Mest olup yitürdü kendin, baki ol sultândır.

Kim ki aşk ile vücudun bildi vü buldu bu gün
Kendü kendiözün yitürmedi; ulu sultândır.
ataç ikon İsmail Maşuki İbrahim Aksarayi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Tubb

Tubb

@ttt

Kadere iman edenler, kederden emin olurlar.
ataç ikon Mehmed Zâhid Kotku
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
Tubb

Tubb

@ttt

Kainatta hiçbir zerre kendi başına hiçbir harekete kadir değildir.
ataç ikon Mehmed Zâhid Kotku
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
3 beğen · 0 yorum
Tubb

Tubb

@ttt

Katiyyen sert konuşma ve çok da konuşma, yüksek sesle hele hiç konuşma, gayet yumuşak ve tatlı konuşmaya dikkat et.
ataç ikon Mehmed Zâhid Kotku
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Tubb

Tubb

@ttt

Görmez misin ki bir demir parçası bile, hem soğuk hem de sert bir madde iken, ateşin içine konduğu zaman nasıl onun gibi kıpkırmızı bir ateş oluyor, hem de huyunu değiştirip yumuşuyor. O halinde artık demirci onu istediği kılığa sokabiliyor. Şüphesiz ki bir insan hiçbir vakit bir demirle kıyas olunamaz. O demir iken işe yarar hale gelsin de, insan iyi bir terbiyecinin elinde neden terbiyecisinin halini kazanmasın?
ataç ikon Mehmed Zâhid Kotku
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Hacı Veyiszade
1970
Nasreddin Hoca kitabının da yazarı Nasreddin Hoca ve Hz. Rabia Ve Kadın Evliyalar kitaplarının da yazarı Mustafa Özdamar tarafından kaleme alınan Hacı Veyiszade kitabı İslam, Biyografi türünde okuyucusu ile buluşuyor. Kırk Kandil Yayınları yayınevinden 1970 yılında 9789758225323 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Hacı Veyiszade isimli kitap 400 sayfadan oluşuyor. Hacı Veyiszade kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Nasreddin Hoca
1970
Hacı Veyiszade ve Hz. Rabia Ve Kadın Evliyalar kitaplarının da yazarı Mustafa Özdamar tarafından kaleme alınan Nasreddin Hoca kitabı İslam, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Kırk Kandil Yayınları yayınevinden 1970 yılında 9789758225446 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Nasreddin Hoca isimli kitap 119 sayfadan oluşuyor. Nasreddin Hoca kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Hz. Rabia Ve Kadın Evliyalar
1970
Hacı Veyiszade ve Nasreddin Hoca kitaplarının da yazarı Mustafa Özdamar tarafından kaleme alınan Hz. Rabia Ve Kadın Evliyalar kitabı İslam, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Kırk Kandil Yayınları yayınevinden 1970 yılında 9789758225477 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Hz. Rabia Ve Kadın Evliyalar isimli kitap 175 sayfadan oluşuyor. Hz. Rabia Ve Kadın Evliyalar kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
İbrahim Hakkı Konyalı Ve Konyalı Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu
1970
Hacı Veyiszade ve Nasreddin Hoca kitaplarının da yazarı Mustafa Özdamar tarafından kaleme alınan İbrahim Hakkı Konyalı Ve Konyalı Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu kitabı İslam, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Kırk Kandil Yayınları yayınevinden 1970 yılında 9799758225070 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan İbrahim Hakkı Konyalı Ve Konyalı Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu isimli kitap 217 sayfadan oluşuyor. İbrahim Hakkı Konyalı Ve Konyalı Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Nazlar ve Niyazlar
1970
Hacı Veyiszade ve Nasreddin Hoca kitaplarının da yazarı Mustafa Özdamar tarafından kaleme alınan Nazlar ve Niyazlar kitabı İslam, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Kırk Kandil Yayınları yayınevinden 1970 yılında 9799758225384 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Nazlar ve Niyazlar isimli kitap 192 sayfadan oluşuyor. Nazlar ve Niyazlar kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Sence kaç puan almalı?
0
0 oy
0