up
ara
Namık Kemal

Namık Kemal

Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Namık Kemal, Tasvir, İbret ve Hürriyet Gazetelerinde Latin Harfleri hakkındaki görüşlerinde şöyle diyordu: “Yazının düzeltilmesi için Latin harflerini kabul etmek ülkenin kalkınması için Frenk giysileri giymeye benzer biz Latin harfleriyle kendi sözlerimizi nasıl yazarız? Biz Müslümanlığı kaldırmadıkça Arap harflerini kaldıramayız. Avrupalılar bizi terbiye etmek istiyor. Bunu bütün İslam âlemi biliyor. Ama milletin tabiatı bunu kabul edemez.”
ataç ikon Makalat-ı Siyasiye ve Edebiye
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Namık Kemal şeriattan ve fıkıhtan yanaydı. Avrupa’da gelişmiş olan çağdaş evrensel hukuka karşıydı. Şöyle yazıyordu: “Yabancı ülkelerden aşırılan yasalar şeriatın kaynağı olan fıkıhın bütünlüğünü bozmuştur. İslam Uygarlığı’nın en büyük abidesi yüzyılların ürünü olan fıkıhtır. Bu muazzam bir okyanustur. Avrupa Hukuku şeriat ve fıkıh gibi dinsel bir destekten yoksundur. Sırf Avrupa devletlerinin baskıları yüzünden devleti bu dinsel destekten yoksunlaştırarak Avrupa yasalarını almak hiç de gerekli değildi.”
ataç ikon Makalat-ı Siyasiye ve Edebiye
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Midilli sürgünündeyken kızını evlendirmek istiyor. Padişahtan izin alıyor. Ondan sonra, Sultan Hamid iktidarına yanaşıyor. Sultan Abdülhamid’e mektuplar da yazıyor... Hünkâra bağlılığını, sevgisini, muhabbetini bildiren anlatımlarla bezeli on üç mektup yazıyor Sultan Abdülhamid'e. Methiyeler düzüyor. Son mektupta şöyle diyor: “Cenâbıı Hak, sâyei ma’delet ve ‘inâyetii pâdişâhilerinde ‘ahdi celîli humâyunlarını, envâ ‘ı fuyuzât ile kemâlât ile ma ‘bud u âşâr eylesin!”
ataç ikon Makalat-ı Siyasiye ve Edebiye
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

48 yıllık ömrünün 18 yılı sürgünlerde geçti. Ama Midilli’de sürgünde bulunduğu dönemde Saray’la arasını düzeltti ve Mutasarrıflığa atandı. “Devrimci şair, oyun yazarı, gazeteci” kimliğine eleştiriler yöneltildi. Namık Kemal, Mutasarrıflığa atandıktan sonra arkadaşları kendisine cephe alıyor. Namık Kemal’in iktidarda görev almasına adadaki gençler büyük tepki göstererek şöyle diyor: “Bu nasıl devrimcilik? Yıllarca Abdülaziz’e kafa tutacaksın, sonra o delirince Sultan Murad’a yanaşacaksın, o çıldırınca Sultan Hamid’e karşı olacaksın, o seni sürgünlere gönderecek ama orada gül gibi yaşayacaksın. Ne gazeteye yazı yazacaksın ne de tiyatro oyunu, sus pus oturacaksın, yalakalığa soyunacaksın. Yahu siz hiç utanmaz mısınız? Yıllar boyu halk sizi alkışladı, sırtında taşıdı, sonunda kavuk sallaya sallaya Mutasarrıf oldunuz. Kardeşim, biz ne zaman adam olacağız? Bunlardan bize hayır gelmez, bunlar mı devrim yapacaklar, eski hamam eski tas. Bu muydu bizim bel bağladığımız Yeni Osmanlılar? Yazıklar olsun!”

Önsöz
ataç ikon Makalat-ı Siyasiye ve Edebiye
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Şemsettin Sami Bey Tercüman’ı Şark’da Sosyalizmle ilgili bir yazı yazmış ve Namık Kemal o konuda şöyle demişti: “Şemsettin Sami Bey’in dediği gibi sosyalizm hafif bir şey değildir. Sami Bey yalnız Enternasyonal Fırkası üzerinde duruyor. Sosyalizm Türkçede “Islah-ı Halî Cemiyet” yani toplumu iyileştirmek isteyenlerin işidir. Bazıları sosyalizmi mülkiyet hakkını inkâr etmeye ve herkesin her türlü mülkiyete katılmasına kadar götürüyorlar. Bana kalırsa sosyalizm kazanacak olursa Avrupa darmadağın olur. Çünkü Sosyalistler nerede devrime kalkışmışlarsa oraya bin türlü felaket getirmişlerdir.”
ataç ikon Makalat-ı Siyasiye ve Edebiye
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir2

Misafir2

@misafir001

İntibah
Meşhûrdur...
ataç ikon İntibah
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

 Büyük bir tutku ile beklenilirse, zaman geçtikçe beklenilen günün yaklaştığı sanılır… paylaşım fotoğrafı
" Büyük bir tutku ile beklenilirse, zaman geçtikçe beklenilen günün yaklaştığı sanılır…"
Fakat heyhat !..

Acaba bir biçareye, gerçek ruhu olan sevgilisinin kucağında can verip de yaşamakta bulamadığı zevkle hiç değilse ölürken erişmek nasip olur mu..?

Felek, bu bahtiyarlığı esirgemeyecek kadar insaflı mıdır..?
Namık Kemal
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

... paylaşım fotoğrafı
...
İnsan zayıf, insan aciz…

Bir türlü kendini yenemiyor…

Bir türlü yaratılışına baskın çıkamıyor.

Ben de kendimi gönlüme söz geçirir sanırdım, heyhat…
Namık Kemal
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
İsmet

İsmet

@ismet245

 paylaşım fotoğrafı
‘Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini,
Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini ‘ Namık Kemal
Namık Kemal
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

... paylaşım fotoğrafı
...
Ne yâr-ı cân imişsin ah ey ümmid-i istikbâl

Cihanı sensin azad eyleyen bin ye’s ü mihnettenManası;

Ne candan bir sevgiliymişsin ah ey gelecek ümidi.

Dünyayı sensin kurtaran binlerce keder ve sıkıntıdan…
Namık Kemal
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Onur Efe

Onur Efe

@uzattiellerinibirnefesyalnizliga

 paylaşım fotoğrafı
Tekirdağ merkezde gezilecek yerlerden birisi yolunuz düşerse mutlaka görün. Şair Namık Kemal’in 1840 yılında Tekirdağ’da doğduğu evin yakın çevresinde eski Tekirdağ evleri örnek alınarak, Namık Kemal’in hatırasına Tekirdağ Namık Kemal Derneği tarafından 1993 yılında yaptırılmıştır ve 1994 yılında hizmete girmiştir. Namık Kemal Evi; Tekirdağ mutfağı, baş odası ve yatak odasını tanıtan etnografik eşya ile süslenmiş, ayrıca Namık Kemal ve onun hakkında yazılmış eserler evde teşhir edilmektedir.
Namık Kemal
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Sence kaç puan almalı?
10
1 oy
0