up
ara
Necip Fazıl Kısakürek

Necip Fazıl Kısakürek

Şair, Yazar, Düşünür

Necip Fazıl Kısakürek Kimdir?

1904 yılnda Maraşlı bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi ona Ahmet Necip adını verdi. 24 yaşında yayımladığı kaldırımlar şiiri ile tanınan şair 1983 yılında vefat etti.

Necip Fazıl Kısakürek Hayatı

1904 yılnda Maraşlı bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi ona Ahmet Necip adını verdi. 24 yaşında yayımladığı kaldırımlar şiiri ile tanınan şair 1983 yılında vefat etti.

Eğitim Hayatı

Bahriye Mektebi'nin namzet ve harp sınıflarını bitirdi. 1921-1924 Yılları arasında Darülfünun Felsefe Bölümü'nü okudu. 1924-1925 Yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile Paris'te gitti. Paris’te Sorbonne Üniversitesi Felsefe Bölümünde okudu.

Yurda döndükten sonra Hollanda, Osmanlı ve İş Bankalarında müfettiş ve muhasebe müdürü olarak çalıştı. Bir Fransız okulu, Robert Koleji, Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi, Ankara Devlet Konservatuvarında dersler verdi (1939-1942). Sonrakı yıllarda memurluğu bırakıp düşünce ve sanata yöneldi.

http://www.resimag.com/

Edebi Kişiliği

Şiir yazmaya 12 yaşında başlayan Necip Fazıl yazma serivenini Çile kitabının Takdim bölümünde şöyle anlatıyor :
Bahanesi tuhaftır :
“Annem hastanedeydi. Ziyaretine gitmiştim… Beyaz yatak örtüsünde, siyah kaplı, küçük ve eski bir defter… Bitişikte yatan veremli genç kızın şiirleri varmış defterde… Haberi veren annem, bir ân gözlerimin içini tarayıp:
-Senin dedi; şair olmanı ne kadar isterdim!
Annemin dileği bana, içimde besleyip de on iki yaşıma kadar farkında olmadığım bir şey gibi göründü. Varlık hikmetinin ta kendisi… Gözlerim, hastane odasının penceresinde, savrulan kar ve uluyan rüzgâra karşı, içimden kararımı verdim:
-Şair olacağım!
Ve oldum.”

İlk şiirleri 1922'de "Yeni Mecmua" dergisinde yayınlandı.
14 Mayıs 1929 - Ağustos 1936 arasında 17 sayılık Ağaç dergisini yayınladı.
"Büyük Doğu" dergisini 1943-1971 yılları arasında çıkardı.
Son Posta ve Yeni İstanbul gazetelerinde yazarlık yaptı.
1947 yılında "Sabırtaşı" (1940) oyunuyla 1947 CHP Piyes Yarışması'nda birincilik kazandı.
1930'lardan sonra özgün şiirden koptu. Mistisizmi İslami değerlere bağlayan, dinsel ve toplumsal bir kavga sanatına yöneldi.
Uzun bir aradan sonra "Sonsuzluk Kervanı" isimli şiir kitabını 1955'te yayınladı.
Sağlam bir dil yapısına ve trajik öğelere dayanan mistik eğilimli şiirlerinde çağdaş insanın bunalımlarını işledi
Tiyatro oyunlarında ise daha çok korku ve kaygı psikolojisini işledi.

http://www.resimag.com/

Özel Hayatı

Neslihan Hanım ile olan evliliğini şair şöyle anlatıyor:
Nihayet yoluma, otuzyedi yıldır çile ortağım Neslihan çıktı. Bana nur topu gibi beş çocuk hediye eden sevgili zevcem… Sırasıyla, Mehmet, Ömer, Ayşe, Osman ve Zeynep…
Dış yüzün dış yüzünde başlayan münasebet en kısa zamanda köklere kadar indi. Kendisini aldım, Eyüb'e götürdüm, evin önünden geçirdim ve biraz ilerideki (Piyer Loti) kahvehanesinde oturttum:
— Bekle biraz dedim; kendilerine haber vereyim… Çağırırlarsa koşar, gelir seni götürürüm. İzinsiz çıkaramam huzurlarına…
Kızcağız derin bir tevekkül içinde, oturdu, nasibini bekledi.
Huzurlarındayım:
— Efendim; bir kızla tanıştım, ismi Neslihan… Bildiğiniz modern kızlardan; Bâban'lardan, Bâbanzadelerden… Buraya kadar da getirdim. Şu anda ilerideki kahvehanede oturuyor. Takdir buyurursunuz ki, zamane kızlarına güven zor… Şüpheliyim… Ne emredersiniz?
Bir ânda şimşek gibi bir hareketle sordular:
«— Üzerinde ne var?..»
— Yeşil bir manto, efendim!
Yine bir anda, şimşek gibi bir hız içinde, âni bir dalış ve uyanış:
«— Sen, ondan değil, kendinden şüphe et!»
Suratımda şaklayan takdir tokatının zevkiyle, Neslihan'ın bu kadar güzel kabul edilişindeki zevk, içimde birbirine karışmış, koştum; (Piyer Loti) kahvehanesinden zevcemi aldım ve evlerine getirdim.
Şadırvan başında yalnız Şakir ve yakınlarından bir delikanlı, Mehmet… Kendileri içeriye geçmişler, belki birdenbire görünmek istememişlerdi.
Neslihan, ben, Şakir ve o delikanlı, bir arada oturduk.
Akit temellendirildikten ve iş belediye dairesindeki tescile kaldıktan sonra, birdenbire Efendi Hazretleri, evden çıktılar ve yanımıza gelmeden bahçe kapısına doğru yürümeye başladılar. Arkalarından ilerledik ve ellerinden öptük…


Eserleri

• Örümcek Ağı (1925)
• Kaldırımlar (1928)
• Ben ve Ötesi (1932)
• Birkaç Hikâye Birkaç Tahlil (1933)
• Tohum (1935)
• Beklenen (1937)
• Bir Adam Yaratmak (1938)
• Künye (1938)
• Sabır Taşı (1940)
• Namık Kemâl (1940)
• Çerçeve (1940)
• Para (1942)
• Vatan Şairi Nâmık Kemâl (1944)
• Müdafaa (1946)
• Halkadan Pırıltılar (Veliler Ordusundan) (1948)
• Nam (1949)
• Çöle İnen Nur (İzinsiz Baskı) (1950)
• 101 Hadis (Büyük Doğu'nun 1951'de verdiği ek) (1951)
• Maskenizi Yırtıyorum (1953)
• Sonsuzluk Kervanı (1955)
• Cinnet Mustatili (Yılanlı Kuyudan) (1955)
• Mektubat'tan Seçmeler (1956)
• At'a Senfoni (1958)
• Büyük Doğu'ya DOĞRU (İdeolocya Örgüsü) (1959)
• Altun Halka (Silsile) (1960)
• O ki O Yüzden Varız (Çöle İnen Nur) (1961)
• Çile (1962)
• Her Cephesiyle Komünizm (1962)
• Türkiye'de Komünizm ve Köy Enstitüleri (1962)
• Ahşap Konak (Büyük Doğu'nun 1964'te verdiği ek) (1964)
• Reis Bey (1964)
• Siyah Pelerinli Adam (Büyük Doğu'nun 1964'te verdiği ek)(1964)
• Hazret (1964)
• İman ve Aksiyon (1964)
• Ruh Burkuntularından Hikâyeler (1965)
• Büyük Kapı (O ve Ben) (1965)
• Ulu Hakan II. Abdülhamid Han (1965)
• Bir Pırıltı Binbir Işık (1965)
• Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar I (1966)
• Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar II (1966) • Büyük Kapı'ya ek (Başbuğ Velilerden) (1966)
• İki Hitabe: Ayasofya / Mehmetçik (1966)
• El Mevahibü'l Ledüniyye (1967)
• Vahidüddin (1968)
• İdeolocya Örgüsü (1968)
• Türkiye'nin Manzarası (1968)
• Tanrı Kulundan Dinlediklerim I (1968)
• Tanrı Kulundan Dinlediklerim II (1968)
• Peygamber Halkası (1968)
• 1001 Çerçeve 1 (1968)
• 1001 Çerçeve 2 (1968)
• 1001 Çerçeve 3 (1968)
• 1001 Çerçeve 4 (1968)
• 1001 Çerçeve 5 (1968)
• Piyeslerim(Ulu Hakan/Yunus Emre/S. P. Adam) (1969)
• Müdafaalarım (1969)
• Son Devrin Din Mazlumları (1969)
• Sosyalizm Komünizm ve İnsanlık (1969)
• Şiirlerim (1969)
• Benim Gözümde Menderes (1970)
• Yeniçeri (1970)
• Kanlı Sarık (1970)
• Hikâyelerim (1970)
• Nur Harmanı (1970)
• Reşahat (1971)
• Senaryo Romanları (1972)
• Moskof (1973)
• Hazret (1973)
• Esselâm (1973)
• Hac (1973)
• Çile (Nihaî Tertib) (1974)
• Rabıta (1974)
• Başbuğ Velilerden 33 (Altun Silsile) (1974)
• O ve Ben (1974)
• Bâbıâli (1975)
• Hitabeler (1975)
• Mukaddes Emanet (1976)
• İhtilal (1976)
• Sahte Kahramanlar (1976)
• Veliler Ordusundan 333 (Halkadan Pırıltılar) (1976) • Rapor 1 (1976)
• Rapor 2 (1976)
• Yolumuz, Halimiz, Çaremiz (1977)
• Rapor 3 (1977)
• İbrahim Ethem (1978)
• DOĞRU Yolun Sapık Kolları (1978)
• Rapor 4 (1979)
• Rapor 5 (1979)
• Rapor 6 (1979)
• Aynadaki Yalan (1980)
• Rapor 7 (1980)
• Rapor 8 (1980)
• Rapor 9 (1980)
• Rapor 10 (1980)
• Rapor 11 (1980)
• Rapor 12 (1980)
• Rapor 13 (1980)
• İman ve İslâm Atlası (1981)
• Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu (1982)
• Tasavvuf Bahçeleri (1983)
• Kafa Kâğıdı (1984)
• Hesaplaşma (1985)
• Dünya Bir İnkılâp Bekliyor (1985)
• Mümin (1986)
• Öfke Ve Hiciv (1988)
• Çerçeve 2 (1990)
• Konuşmalar (1990)
• Başmakalelerim 1 (1990)
• Çerçeve 3 (1991)
• Hücum Ve Polemik (1992)
• Başmakalelerim 2 (1995)
• Başmakalelerim 3 (1995)
• Çerçeve 4 (1996)
• Edebiyat Mahkemeleri (1997)
• Çerçeve 5 (1998)
• Hâdiselerin Muhasebesi 1 (1999)
• Püf Noktası (2000)
• Bekleyen
• Bayram
Beril UZUNER

Beril UZUNER

@beril25

Zor adamdır Necip Fazıl
Necip Fazıl Kısakürek
ünlüye puan vermedi
1 beğen · 0 yorum
Emine 🍁

Emine 🍁

@solukbirgolge

Tuzlu suyu şerbet yapan bir süzgeç gibi kalemi. Aynı dili konuşuyor, aynı kelimeleri kullanıyoruz ama aynı kelimelerin O'nun süzgecinden geçip oluşturduğu şekillere hayran kalıyorum.
Necip Fazıl Kısakürek
ünlüye puan vermedi
2 beğen · 0 yorum
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

http://www.resimag.com/

Dostoyevski'nin Kumarbazı'nı Yazabilirmiş Ama Malum Kahve Kültürü

Aşk acısıyla her an yanar er kişi,
Kadını üzer mi yansa da erkişi,
Kılıç'a oturduk bu gece Safa'yla,
Gelmedi si.tiğimin kupa beşi.

NFK
Necip Fazıl Kısakürek
ünlüye puan vermedi
0 beğen · 0 yorum
kübra kara

kübra kara

@kubrakara

necip fazıl ANLATILMAZ . . .
Necip Fazıl Kısakürek
ünlüye puan vermedi
0 beğen · 0 yorum
mustafa şenyurt

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Dünyada bin yıllık tarihi silinen ve o günü bayram olarak kutlayan başka bir millet yoktur.
Necip Fazıl Kısakürek
ünlüye puan vermedi
0 beğen · 0 yorum
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

Çile
Ortada kimse yoktu biz sökerken bayırı,
Açıldı şimdi sahte mürşitler panayırı

1978
Öfke ve Hiciv.
ataç ikon Çile
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
8 beğen · 0 yorum
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

PROFESÖR

En sinirlendiğim tabirlerden biri... Bu isim bana, herhangi bir filim kahramanının bıyıklarına göre bıyık kestiren bir delikanlının ruh plânını ihtar ediyor.
Niçin (profesör)?.. (Müderris) kelimesinin ne kabahati var?.. Nitekim (muallim)i kaldırabildik mi?.. Orta tahsil kadrosunun öğreticilerine (muallim ), yükseklere de (müderris) diyebilirdik. Daha neler diyebilirdik, daha neler!..
ataç ikon Çerçeve 2
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

Gün doğmakta, anneler ne zaman doğuracak?

1947
ataç ikon Çile
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

Bekleyin, görecektir, duranlar yürüyeni;
Sabredin, gelecektir, solmaz, pörsümez Yeni!

1947
ataç ikon Çile
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

Buluştururlar bizi, elbet bir gün hesapta;
Lâfını çok dinledik, şimdi iş inkılâpta!

1947
ataç ikon Çile
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

Yeni çirkine mahkûm, eskisi güzellerin;

1947
ataç ikon Çile
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Hayrat-ı Süvari

Hayrat-ı Süvari

@yldrmerk4n

Bize kalan aziz borç, asırlık zamanlardan
Tarihi temizlemek sahte kahramanlardan... Nfk
İşte iz geliniz...
Necip Fazıl Kısakürek
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
3 beğeni · 0 yorum beğen ikon
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Niçin hâlâ içimde doyurulmamış bir istek kalıyor..?  paylaşım fotoğrafı
"Niçin hâlâ içimde doyurulmamış bir istek kalıyor..?"
Sesimi alıpta kaybetse rüzgar,
Versem gözlerimi bir sonsuz renge..!

İçimde bir mahşer uğultusu var,
Ruhumdur çağıran,tenimi cenge.

Gözlerim bir kuyu,dilim kördüğüm.
Bir görünmez alem olsa gördüğüm,

Mermer bir kabuğa girip ördüğüm,
Kapansam içimden gelen ahenge.*Bir yokluğun şiiri, belki de yok olma isteğinin bir tezahürü. "Varlık ve Yokluk" şiirinde üstadın iki dizesi sonsuzluk gibi örüyor ruhumu.

Yokluk, sen de yoksun, bir var bir yoksun..!
İnsanoğlu kendi varından yoksun...
Necip Fazıl Kısakürek
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
5 beğeni · 0 yorum beğen ikon
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Ben gurbette değilim .Gurbet benim içimde. paylaşım fotoğrafı
"Ben gurbette değilim .Gurbet benim içimde."
Evet her şey bende bir gizli düğüm;
Ne ölüm terleri döktüm, nelerden?

Dibi yok göklerden yeter ürktüğüm,
Yetişir çektiğim mesafelerden.

*Rahmetli Cahit Zarifoğlu, "Yaşamak" ta dediği gibi "Şiirler yazmıştım, ama şimdi, şiir uzak."
Necip Fazıl Kısakürek
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
16 beğeni · 1 yorum beğen ikon
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Olmaz mı ? paylaşım fotoğrafı
Olmaz mı ?
Yön yön sarılmışım ne yana baksam;
Sarılan olur da saran olmaz mı..?

Kim bu yüzü çizen sanatkar ressam;
Geçip de aynaya, soran olmaz mı..?

Bir parçacığım ben, bütüne hasret;
Zaman döne dursun, o güne hasret;

Ruhumsa zamanın üstüne hasret;
Ebediyet boyu bir an...

Olmaz mı..?

*Ebediyeten zamanın bütününe temessük etmek dileğiyle...*
Necip Fazıl Kısakürek
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
4 beğeni · 0 yorum beğen ikon
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Rabbim, biraz daha bağışla beni…  paylaşım fotoğrafı
"Rabbim, biraz daha bağışla beni… "
Çocukken haftalar bana asırdı;
Derken saat oldu, derken saniye…

İlk düşünce, beni yokluk ısırdı;
Sonum yokluk olsa bu varlık niye..?

Yokluk, sen de yoksun, bir var bir yoksun..!
İnsanoğlu kendi varından yoksun…

Gelsin beni yokluk akrebi soksun..!
Bir zehir ki, hayat özü faniye…

*Şiiri okurken kendi içimdeki sesi duyuyorum, "Bilmezmiyim içindeki kederi..?"
Necip Fazıl Kısakürek
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
9 beğeni · 0 yorum beğen ikon
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

İnsan, manevi kaynaklardan uzaklaştıkça parça parça öldürmüş olur kendini… paylaşım fotoğrafı
"İnsan, manevi kaynaklardan uzaklaştıkça parça parça öldürmüş olur kendini…"
Bakma saatine ikide birde..!

Halin neyse saat onun saati...

*Zamanın hiç kaybolmadığı, bizlerin kaybolduğu bir zaman...*
Necip Fazıl Kısakürek
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğeni · 0 yorum beğen ikon
Yahudilik-Masonluk Dönmelik
1970
Çerçeve 3 kitabının da yazarı Necip Fazıl Kısakürek tarafından kaleme alınan Yahudilik-Masonluk Dönmelik kitabı Siyaset, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Büyük Doğu Yayınları yayınevinden 1970 yılında 9789758180936 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Yahudilik-Masonluk Dönmelik isimli kitap 200 sayfadan oluşuyor. Yahudilik-Masonluk Dönmelik kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Çerçeve 3
1970
Yahudilik-Masonluk Dönmelik kitabının da yazarı Necip Fazıl Kısakürek tarafından kaleme alınan Çerçeve 3 kitabı İslam, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Büyük Doğu Yayınları yayınevinden 1970 yılında 9789758180493 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Çerçeve 3 isimli kitap 278 sayfadan oluşuyor. Çerçeve 3 kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Abdülhamid Han
2016
Osmanlı'nın son dönemlerinde, talihsiz zamanlarda tahta geçmiş olan Abdulhamid Batı'ya karşı dengeci, Doğu'ya karşı İslami politikalar yürütmüştür. 1908 yılında tahttan inmiş, 1918 yılında hata gözlerini kapamıştır. Necip Fazıl Kısakürek ile tarihin o dönemlerini, Abdulhamid'i daha yakından tanıyın.
Moskof
1970
Yahudilik-Masonluk Dönmelik kitabının da yazarı Yahudilik-Masonluk Dönmelik ve Çerçeve 3 kitaplarının da yazarı Necip Fazıl Kısakürek tarafından kaleme alınan Moskof kitabı Tarih, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Büyük Doğu Yayınları yayınevinden 1970 yılında 9789758180288 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Moskof isimli kitap 349 sayfadan oluşuyor. Moskof kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Ulu Hakan İkinci Abdülhamid Han
1970
Yahudilik-Masonluk Dönmelik kitabının da yazarı Necip Fazıl Kısakürek tarafından kaleme alınan Ulu Hakan İkinci Abdülhamid Han kitabı Tarih, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Büyük Doğu Yayınları yayınevinden 1970 yılında 9789758180301 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Ulu Hakan İkinci Abdülhamid Han isimli kitap 734 sayfadan oluşuyor. Kitap Tavsiye Ettiğim Kitaplar listesinde de yeralmaktadır. Ulu Hakan İkinci Abdülhamid Han kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Bir Adam Yaratmak
1978
Başrollünde oyuncu Süleyman Turan yer aldığı, yönetmenliğini Yücel Çakmaklı üstlendiği film Dram türünde izleyicisini bekliyor. Beyaz perdede Dram, Kitap Uyarlaması türlerinde sinema filmlerinden hoşlanan izleyicilere hitap eden Bir Adam Yaratmak isimli filmi izlediyseniz inceleme ve replik eklemenizi unutmayın. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Sence kaç puan almalı?
8.4
8 oy
0
SAYFA EDİTÖRÜ
Necip Fazıl Kısakürek sayfasının içeriği Can isimli üyenin katkılarıyla oluşturulmuştur.