up
ara
Necip Fazıl Kısakürek

Necip Fazıl Kısakürek

Şair, Yazar, Düşünür

Necip Fazıl Kısakürek Kimdir?

1904 yılnda Maraşlı bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi ona Ahmet Necip adını verdi. 24 yaşında yayımladığı kaldırımlar şiiri ile tanınan şair 1983 yılında vefat etti.

Necip Fazıl Kısakürek Hayatı

1904 yılnda Maraşlı bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi ona Ahmet Necip adını verdi. 24 yaşında yayımladığı kaldırımlar şiiri ile tanınan şair 1983 yılında vefat etti.

Eğitim Hayatı

Bahriye Mektebi'nin namzet ve harp sınıflarını bitirdi. 1921-1924 Yılları arasında Darülfünun Felsefe Bölümü'nü okudu. 1924-1925 Yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile Paris'te gitti. Paris’te Sorbonne Üniversitesi Felsefe Bölümünde okudu.

Yurda döndükten sonra Hollanda, Osmanlı ve İş Bankalarında müfettiş ve muhasebe müdürü olarak çalıştı. Bir Fransız okulu, Robert Koleji, Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi, Ankara Devlet Konservatuvarında dersler verdi (1939-1942). Sonrakı yıllarda memurluğu bırakıp düşünce ve sanata yöneldi.

https://www.resimag.com/

Edebi Kişiliği

Şiir yazmaya 12 yaşında başlayan Necip Fazıl yazma serivenini Çile kitabının Takdim bölümünde şöyle anlatıyor :
Bahanesi tuhaftır :
“Annem hastanedeydi. Ziyaretine gitmiştim… Beyaz yatak örtüsünde, siyah kaplı, küçük ve eski bir defter… Bitişikte yatan veremli genç kızın şiirleri varmış defterde… Haberi veren annem, bir ân gözlerimin içini tarayıp:
-Senin dedi; şair olmanı ne kadar isterdim!
Annemin dileği bana, içimde besleyip de on iki yaşıma kadar farkında olmadığım bir şey gibi göründü. Varlık hikmetinin ta kendisi… Gözlerim, hastane odasının penceresinde, savrulan kar ve uluyan rüzgâra karşı, içimden kararımı verdim:
-Şair olacağım!
Ve oldum.”

İlk şiirleri 1922'de "Yeni Mecmua" dergisinde yayınlandı.
14 Mayıs 1929 - Ağustos 1936 arasında 17 sayılık Ağaç dergisini yayınladı.
"Büyük Doğu" dergisini 1943-1971 yılları arasında çıkardı.
Son Posta ve Yeni İstanbul gazetelerinde yazarlık yaptı.
1947 yılında "Sabırtaşı" (1940) oyunuyla 1947 CHP Piyes Yarışması'nda birincilik kazandı.
1930'lardan sonra özgün şiirden koptu. Mistisizmi İslami değerlere bağlayan, dinsel ve toplumsal bir kavga sanatına yöneldi.
Uzun bir aradan sonra "Sonsuzluk Kervanı" isimli şiir kitabını 1955'te yayınladı.
Sağlam bir dil yapısına ve trajik öğelere dayanan mistik eğilimli şiirlerinde çağdaş insanın bunalımlarını işledi
Tiyatro oyunlarında ise daha çok korku ve kaygı psikolojisini işledi.

https://www.resimag.com/

Özel Hayatı

Neslihan Hanım ile olan evliliğini şair şöyle anlatıyor:
Nihayet yoluma, otuzyedi yıldır çile ortağım Neslihan çıktı. Bana nur topu gibi beş çocuk hediye eden sevgili zevcem… Sırasıyla, Mehmet, Ömer, Ayşe, Osman ve Zeynep…
Dış yüzün dış yüzünde başlayan münasebet en kısa zamanda köklere kadar indi. Kendisini aldım, Eyüb'e götürdüm, evin önünden geçirdim ve biraz ilerideki (Piyer Loti) kahvehanesinde oturttum:
— Bekle biraz dedim; kendilerine haber vereyim… Çağırırlarsa koşar, gelir seni götürürüm. İzinsiz çıkaramam huzurlarına…
Kızcağız derin bir tevekkül içinde, oturdu, nasibini bekledi.
Huzurlarındayım:
— Efendim; bir kızla tanıştım, ismi Neslihan… Bildiğiniz modern kızlardan; Bâban'lardan, Bâbanzadelerden… Buraya kadar da getirdim. Şu anda ilerideki kahvehanede oturuyor. Takdir buyurursunuz ki, zamane kızlarına güven zor… Şüpheliyim… Ne emredersiniz?
Bir ânda şimşek gibi bir hareketle sordular:
«— Üzerinde ne var?..»
— Yeşil bir manto, efendim!
Yine bir anda, şimşek gibi bir hız içinde, âni bir dalış ve uyanış:
«— Sen, ondan değil, kendinden şüphe et!»
Suratımda şaklayan takdir tokatının zevkiyle, Neslihan'ın bu kadar güzel kabul edilişindeki zevk, içimde birbirine karışmış, koştum; (Piyer Loti) kahvehanesinden zevcemi aldım ve evlerine getirdim.
Şadırvan başında yalnız Şakir ve yakınlarından bir delikanlı, Mehmet… Kendileri içeriye geçmişler, belki birdenbire görünmek istememişlerdi.
Neslihan, ben, Şakir ve o delikanlı, bir arada oturduk.
Akit temellendirildikten ve iş belediye dairesindeki tescile kaldıktan sonra, birdenbire Efendi Hazretleri, evden çıktılar ve yanımıza gelmeden bahçe kapısına doğru yürümeye başladılar. Arkalarından ilerledik ve ellerinden öptük…


Eserleri

• Örümcek Ağı (1925)
• Kaldırımlar (1928)
• Ben ve Ötesi (1932)
• Birkaç Hikâye Birkaç Tahlil (1933)
• Tohum (1935)
• Beklenen (1937)
• Bir Adam Yaratmak (1938)
• Künye (1938)
• Sabır Taşı (1940)
• Namık Kemâl (1940)
• Çerçeve (1940)
• Para (1942)
• Vatan Şairi Nâmık Kemâl (1944)
• Müdafaa (1946)
• Halkadan Pırıltılar (Veliler Ordusundan) (1948)
• Nam (1949)
• Çöle İnen Nur (İzinsiz Baskı) (1950)
• 101 Hadis (Büyük Doğu'nun 1951'de verdiği ek) (1951)
• Maskenizi Yırtıyorum (1953)
• Sonsuzluk Kervanı (1955)
• Cinnet Mustatili (Yılanlı Kuyudan) (1955)
• Mektubat'tan Seçmeler (1956)
• At'a Senfoni (1958)
• Büyük Doğu'ya DOĞRU (İdeolocya Örgüsü) (1959)
• Altun Halka (Silsile) (1960)
• O ki O Yüzden Varız (Çöle İnen Nur) (1961)
• Çile (1962)
• Her Cephesiyle Komünizm (1962)
• Türkiye'de Komünizm ve Köy Enstitüleri (1962)
• Ahşap Konak (Büyük Doğu'nun 1964'te verdiği ek) (1964)
• Reis Bey (1964)
• Siyah Pelerinli Adam (Büyük Doğu'nun 1964'te verdiği ek)(1964)
• Hazret (1964)
• İman ve Aksiyon (1964)
• Ruh Burkuntularından Hikâyeler (1965)
• Büyük Kapı (O ve Ben) (1965)
• Ulu Hakan II. Abdülhamid Han (1965)
• Bir Pırıltı Binbir Işık (1965)
• Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar I (1966)
• Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar II (1966) • Büyük Kapı'ya ek (Başbuğ Velilerden) (1966)
• İki Hitabe: Ayasofya / Mehmetçik (1966)
• El Mevahibü'l Ledüniyye (1967)
• Vahidüddin (1968)
• İdeolocya Örgüsü (1968)
• Türkiye'nin Manzarası (1968)
• Tanrı Kulundan Dinlediklerim I (1968)
• Tanrı Kulundan Dinlediklerim II (1968)
• Peygamber Halkası (1968)
• 1001 Çerçeve 1 (1968)
• 1001 Çerçeve 2 (1968)
• 1001 Çerçeve 3 (1968)
• 1001 Çerçeve 4 (1968)
• 1001 Çerçeve 5 (1968)
• Piyeslerim(Ulu Hakan/Yunus Emre/S. P. Adam) (1969)
• Müdafaalarım (1969)
• Son Devrin Din Mazlumları (1969)
• Sosyalizm Komünizm ve İnsanlık (1969)
• Şiirlerim (1969)
• Benim Gözümde Menderes (1970)
• Yeniçeri (1970)
• Kanlı Sarık (1970)
• Hikâyelerim (1970)
• Nur Harmanı (1970)
• Reşahat (1971)
• Senaryo Romanları (1972)
• Moskof (1973)
• Hazret (1973)
• Esselâm (1973)
• Hac (1973)
• Çile (Nihaî Tertib) (1974)
• Rabıta (1974)
• Başbuğ Velilerden 33 (Altun Silsile) (1974)
• O ve Ben (1974)
• Bâbıâli (1975)
• Hitabeler (1975)
• Mukaddes Emanet (1976)
• İhtilal (1976)
• Sahte Kahramanlar (1976)
• Veliler Ordusundan 333 (Halkadan Pırıltılar) (1976) • Rapor 1 (1976)
• Rapor 2 (1976)
• Yolumuz, Halimiz, Çaremiz (1977)
• Rapor 3 (1977)
• İbrahim Ethem (1978)
• DOĞRU Yolun Sapık Kolları (1978)
• Rapor 4 (1979)
• Rapor 5 (1979)
• Rapor 6 (1979)
• Aynadaki Yalan (1980)
• Rapor 7 (1980)
• Rapor 8 (1980)
• Rapor 9 (1980)
• Rapor 10 (1980)
• Rapor 11 (1980)
• Rapor 12 (1980)
• Rapor 13 (1980)
• İman ve İslâm Atlası (1981)
• Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu (1982)
• Tasavvuf Bahçeleri (1983)
• Kafa Kâğıdı (1984)
• Hesaplaşma (1985)
• Dünya Bir İnkılâp Bekliyor (1985)
• Mümin (1986)
• Öfke Ve Hiciv (1988)
• Çerçeve 2 (1990)
• Konuşmalar (1990)
• Başmakalelerim 1 (1990)
• Çerçeve 3 (1991)
• Hücum Ve Polemik (1992)
• Başmakalelerim 2 (1995)
• Başmakalelerim 3 (1995)
• Çerçeve 4 (1996)
• Edebiyat Mahkemeleri (1997)
• Çerçeve 5 (1998)
• Hâdiselerin Muhasebesi 1 (1999)
• Püf Noktası (2000)
• Bekleyen
• Bayram
Beril UZUNER

Beril UZUNER

@beril25

Zor adamdır Necip Fazıl
Necip Fazıl Kısakürek
ünlüye puan vermedi
beğen · 0 yorum
Emine 🍁

Emine 🍁

@solukbirgolge

Tuzlu suyu şerbet yapan bir süzgeç gibi kalemi. Aynı dili konuşuyor, aynı kelimeleri kullanıyoruz ama aynı kelimelerin O'nun süzgecinden geçip oluşturduğu şekillere hayran kalıyorum.
Necip Fazıl Kısakürek
ünlüye puan vermedi
beğen · 0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

https://www.resimag.com/

Dostoyevski'nin Kumarbazı'nı Yazabilirmiş Ama Malum Kahve Kültürü

Aşk acısıyla her an yanar er kişi,
Kadını üzer mi yansa da erkişi,
Kılıç'a oturduk bu gece Safa'yla,
Gelmedi si.tiğimin kupa beşi.

NFK
Necip Fazıl Kısakürek
ünlüye puan vermedi
beğen · 0 yorum
kübra kara

kübra kara

@kubrakara

necip fazıl ANLATILMAZ . . .
Necip Fazıl Kısakürek
ünlüye puan vermedi
beğen · 0 yorum
mustafa şenyurt

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Dünyada bin yıllık tarihi silinen ve o günü bayram olarak kutlayan başka bir millet yoktur.
Necip Fazıl Kısakürek
ünlüye puan vermedi
beğen · 0 yorum
sε∂α үαsαя🌸

sε∂α үαsαя🌸

@dibekahvesi

Hangi iz yok edilebilmiş ki?
ataç ikon Çöle İnen Nur
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

“ …Böyle bir sözü söyleyecek başbakanın kölesi olduğumuzu söylemekten şeref duyarız. Tekrar ediyoruz; partimize, siyasi muhitimize, kabinemize, tezatlarımıza ve hatıra gelen gelmeyen her şeyimize rağmen, en saf ve halis tarafından azat kabul etmez köleliğimizi kabul buyurunuz.”


İstanbul, 1994, s. 212.
ataç ikon Benim Gözümde Menderes
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

“ …Böyle bir sözü söyleyecek başbakanın kölesi olduğumuzu söylemekten şeref duyarız. Tekrar ediyoruz; partimize, siyasi muhitimize, kabinemize, tezatlarımıza ve hatıra gelen gelmeyen her şeyimize rağmen, en saf ve halis tarafından azat kabul etmez köleliğimizi kabul buyurunuz.”


İstanbul, 1994, s. 212.
ataç ikon Benim Gözümde Menderes
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Büyük Doğu Cemiyeti
‘’Bütün icraatı, baştanbaşa en keskin din ve şeriat düşmanlığını billûrlaştıran Birinci Cumhur Reisinin bu mevzuda izhar edilmiş (net) ve (ideolojik) sözleri ve görüşleri büyük bir yekûn teşkil etmediği ve bilinmediği için, icraatı sözden daha büyük bir fikir tecellisi diye alacak herhangi bir irfan zümresinin de eksikliği yüzünden, Birinci Cumhur Reisi hakkında «Canım, İslamiyet’e ne yaptı? Allaha ve Peygambere inanmadığı nereden malûm?» gibi bir demagocyaya muhatap bulunabilmektedir.

Şimdi bizim yapacağımız, din ve imanı yok etmek için 15 yıllık icraatı dağ gibi yükselen ve bütün bir lisan-ı hal ile her şeyi söyleyen Birinci Cumhur Reisinin bu icraata esas teşkil edici kanaat ve sözlerini, üzerinde münakaşa edilmez şekilde vesikalara bağlamak ve onun bu cephesini artık inhiraf kabul etmez bir vuzuhla tespit etmektir. Böylece, dine en küçük bir temayül ve sevgi içinde, Birinci Cumhur Reisini müdafaaya imkân kalmamalıdır. Müdafaacıları, cephelerini apaçık göstermeğe mahkûm şekilde, Birinci Cumhur Reisi dostluğuyla Allah ve Peygamber düşmanlığını bir arada temsile mecbur tutulmalıdır.” 


Necip Fazıl Kısakürek, Büyük Doğu Dergisi, 22 Aralık 1950, Sayı: 40, s. 3.
ataç ikon Büyük Doğu Cemiyeti
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Başmakalelerim 1
“Son on beş gündür her sabah yatağımızdan kalkıp Dolmabahçe Sarayı’nı yerinde bulduktan sonra, ona varlık ve mana izafe eden unsurun yok olduğuna inanabilmek, yaban bir idrak işkencesi; Atatürk’ten bir parça halinde kalan birçok şey arasında onun yokluğu, merkezi olmayan bir daire tasviri gibi, içinden çıkılmaz bir muhal hissi veriyor. Fındığın kabuğunu kırmadan içini yiyen korkunç bir sihirbaz edasıyla ölüm, Atatürk’ü hüviyeti etrafındaki büyük zarfa el değdirmeksizin aldı götürdü

Hiçbir Türk, kendini, devlet reisine, bütün dünyanın bu türlü bir saygı göstereceğini ümit etmezdi. Osmanlı İmparatorluğu’nun yarı dünyaya sahip olduğu devirlerde bile böyle bir ihtirama sahip olabilmiş hükümdar yoktur. Avrupa’nın, bize en yabancı milletlerine kadar heyetlerle, askeri kıta’larla ve en büyük mümessillerle Ankara’ya koşmuş olması gösteriyor ki garp, Atatürk’ün şahsında Türk ehliyet ve kıymetine artık inanmıştır. Bu inandırışın büyük aksiyonunu yapan milli kahraman’ın ölüsü karşısında da hiçbir protokol kaidesinin olmadığı ve hiçbir garplının bir yabancıya göstermediği bir hürmetle şapkasını çıkarmaktadır.”

Necip Fazıl K.
Son Telgraf 25 Kasım 1938
ataç ikon Başmakalelerim 1
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Çile
Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek; 
Böyle gelmiş bu dünya böyle mi gidecek! 
ataç ikon Çile
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 yorum
Hanımcı Beyza ོde (@koraycem)
Bu dâva hor, bu dâva öksüz, bu dâva büyük!..
Öyke ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal,
Ve ayrılık var, anadan, yardan, arkadaştan.
26.05.19 beğen 1 cevap
Süvari

Süvari

@kasva

...

Sükût... Kıvrım kıvrım uzaklık uzar;
Tek nokta seçemez dünyadan nazar.
Yerinde mi acep, ölü ve mezar?
Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz?
Güneşe göç var da, kalan biz miyiz?

...

Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte!
Ölsek de sevinin, eve dönsek de!
Sanma bu tekerlek kalır tümsekte!
Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir!
Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!
Necip Fazıl Kısakürek
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 yorum
Ka!?. (@nfk1)
Hâlimi düşünüp yanma Mehmed'im.
Ka'vuşmak mı belki daha ölmedim
21 sa beğen cevap
Necip Fazıl Kısakürek. paylaşım fotoğrafı
Necip Fazıl Kısakürek.
Kavuşmak nasıl olmaz, mademki ayrılık var?
Necip Fazıl Kısakürek
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 yorum
co-ex (@coexistanbul)
Romantizmi bozmak gibi olmasin ama sira sira camasir makineleri sandim ilk basta :)
12.06.19 beğen 3 cevap
Nihalyurtsever

Nihalyurtsever

@nihalyurtsever744

Necip Fazıl Kısakürek
Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık;
Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar.
İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık;
Biri benim, biri de serseri kaldırımlar.
Necip Fazıl Kısakürek
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hayrat-ı Süvari

Hayrat-ı Süvari

@yldrmerk4n

İnsan, insan eliyle kurulan her nizamda nedamete varmıştır.

Aman

Aman efendim, aman!
Galiba Âhir Zaman!
Manzarası yurdumun,
Tufan gününden yaman!
Göz görmez aydınlıkta;
Asümanedek duman.
Yer dumanmış ne çıkar,
Duman dolu âsüman.
Türk evi delik deşik;
Yıkı dökük hânüman.
Duraksız itiş kakış;
Süresiz karman-çorman.
Anne çocuk doğurur,
Köpek soyundan azman.
Beyinler zıpzıp kadar,
Mideler koskocaman.
Aziz fikir buğdayı,
Katıra mahsus saman.
Boş lâf, hep dalga dalga;
Uçsuz bucaksız umman.
Hayvanlık orkestrası:
Eşek, birinci keman.
Orman keleş, nebat kel;
Nebat adamlar orman.
Midelerde ihracat,
Günde beş milyon batman.
Bilmem kaç milyar harman.
Yangın evinde satranç;
Plân, reform ve uzman.
Tam bir buçuk asırdır,
Maymunlardan eleman.
Bizdeki hale nispet
Maymun taklitten pişman.
Hangi yol Türke uygun,
Hangi parti tercüman?
Çıkamaz meydanlara;
Camide mahpus iman!
Silah küfrün belinde,
Küfrün elinde, ferman.
Cehle sorarsan ilim;
Zehre sorarsan, derman.
Rahmet, meçhul kelime;
Bilinmez isim, Rahmân.
Kutsal kitaptır fuhuş;
Ahlâk, okunmaz roman.
Tarih, kontra gerçeğe;
Hürriyet hakka düşman.
Millete kasdedenin
İsmi milli kahraman.
Yere batsın bu dünya,
Bu dünyadan hayr uman!
Genç adam, at yorganı!
Sana haram, uyuman!
Aman, efendim aman!
Efendim, aman, aman!

Necip Fazıl KISAKÜREK
Necip Fazıl Kısakürek
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 yorum
Ka!?. (@nfk1)
🌱
31.05.19 beğen 1 cevap
oğuzhan demir

oğuzhan demir

@oguzhandemir

İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal.
Hamallık ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal,
Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan; 
Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan.

Necip Fazıl KISAKÜREK
Necip Fazıl Kısakürek
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

 Kazanda su kaynasa sanki ben pişiyorum / Bir kuş bir kuş öldürse ben can çekişiyorum... paylaşım fotoğrafı
" Kazanda su kaynasa sanki ben pişiyorum / Bir kuş bir kuş öldürse ben can çekişiyorum..."
Bu yağmur kanımı boğan bir iplik
Tenimde acısız yatan bir bıçak

Bu yağmur yerde taş ve bende kemik
Dayandıkça çisil çisil yağacak…

*
Bugün Türk edebiyatının Şairler Sultanı unvanlı şairi Necip Fazıl Kısakürek'in aramızdan ayrılışının 36. yıldönümü.

Rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet olsun.

Kafa Kağıdı, Aynadaki Yalan, Çöle İnen Nur, Hikayelerim...

Her bir kitabında inancın, aşkın, umudun ve tefekkürün yolunu açtı.

İyi ve güzel olanların ömrü uzun sürmüyor. Ama biz onun satırlarını muska gibi taşıyoruz. Bu ; dimağımıza hem varlığın hem yokluğun sabrını, bekleyişini ve metanetin gücünü umutla verdi.

Necip Fazıl Kısakürek “annesi yüzünden” şair olmuş. Annesi hasta olup hastanede yatarken hemen yanında yatan veremli kızı gösterip, “şiir yazıyor, senin de şair olmanı isterdim hep” demiş rahmetli Kısakürek'e. O da böylece şair olmuş, iyi ki de olmuş.

"Hikâyelerim" de en çok hoşuma giden, beni tutan cümleler den biri :

Demekki insan kendisini içinden saran kudrete karşı dışından hiçbir çare sahibi değildir.

-Çare nedir ôyleyse ?..

-Teslim olmak !..
Necip Fazıl Kısakürek
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Abdülhamid Han
2016
Osmanlı'nın son dönemlerinde, talihsiz zamanlarda tahta geçmiş olan Abdulhamid Batı'ya karşı dengeci, Doğu'ya karşı İslami politikalar yürütmüştür. 1908 yılında tahttan inmiş, 1918 yılında hata gözlerini kapamıştır. Necip Fazıl Kısakürek ile tarihin o dönemlerini, Abdulhamid'i daha yakından tanıyın.
Moskof
1970
Sence kaç puan almalı?
8.4
8 oy
0
SAYFA EDİTÖRÜ
Necip Fazıl Kısakürek sayfasının içeriği Can isimli üyenin katkılarıyla oluşturulmuştur.