up
ara
Necmeddin Şahiner

Necmeddin Şahiner

BUKALEMUNUS

BUKALEMUNUS

@karacurin

Bediüzzaman Said Nursiden Denizli Hapishane Mektupları
Gençlik Rehberi’nde izahı bulunan ibretli bir hâdisenin hülâsası şudur:
Bir zaman, Eskişehir hapishanesinin penceresinde bir cumhuriyet bayramında oturmuştum. Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları, onun avlusunda gülerek raksediyorlardı. Birden manevî bir sinema ile elli sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Ve gördüm ki: O elli-altmış kızlardan ve talebelerden kırk-ellisi kabirde toprak oluyorlar, azab çekiyorlar. Ve on tanesi, yetmiş-seksen yaşında çirkinleşmiş, gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar.. kat’î müşahede ettim. Onların o acınacak hallerine ağladım. Hapishanedeki bir kısım arkadaşlar ağladığımı işittiler. Geldiler, sordular. Ben dedim: Şimdi beni kendi halime bırakınız, gidiniz.
Evet gördüğüm hakikattır, hayal değil. Nasılki bu yaz ve güzün âhiri kıştır. Öyle de, gençlik yazı ve ihtiyarlık güzünün arkası kabir ve berzah kışıdır. Geçmiş zamanın elli sene evvelki hâdisatı sinema ile hal-i hazırda gösterildiği gibi, gelecek zamanın elli sene sonraki istikbal hâdisatını gösteren bir sinema bulunsa, ehl-i dalalet ve sefahetin elli-altmış sene sonraki vaziyetleri onlara gösterilse idi, şimdiki güldüklerine ve gayr-ı meşru’ keyiflerine nefretler ve teellümlerle ağlayacaklardı.
Ben o Eskişehir hapishanesindeki müşahede ile meşgul iken sefahet ve dalaleti tervic eden bir şahs-ı manevî, insî bir şeytan gibi karşıma dikildi ve dedi: “Biz hayatın herbir çeşit lezzetini ve keyiflerini tatmak ve tattırmak istiyoruz, bize karışma.”
Ben de cevaben dedim: Madem lezzet ve zevk için ölümü hatıra getirmeyip dalalet ve sefahete atılıyorsun, kat’iyyen bil ki: Senin dalaletin hükmüyle bütün geçmiş zaman-ı mazi ölmüş ve madumdur ve içinde cenazeleri çürümüş bir vahşetli mezaristandır. İnsaniyet alâkadarlığıyla ve dalalet yoluyla senin başına ve varsa ve ölmemiş ise kalbine, o hadsiz firaklardan ve o nihayetsiz dostlarının ebedî ölümlerinden gelen elemler, senin şimdiki sarhoşça, pek kısa bir zamandaki cüz’î lezzetini imha ettiği gibi; gelecek istikbal zamanı dahi itikadsızlığın cihetiyle yine madum ve karanlıklı ve ölü ve dehşetli bir vahşetgâhtır. Ve oradan gelen ve başını vücuda çıkaran ve zaman-ı hazıra uğrayan bîçarelerin başları, ecel celladının satırıyla kesilip hiçliğe atıldığından, mütemadiyen akıl alâkadarlığıyla senin imansız başına hadsiz elîm endişeler yağdırıyor. Senin sefihane cüz’î lezzetini zîr ü zeber eder. Eğer dalaleti ve sefaheti bırakıp iman-ı tahkikî ve istikamet dairesine girsen iman nuruyla göreceksin ki; o geçmiş zaman-ı mazi madum ve herşeyi çürüten bir mezaristan değil, belki mevcud ve istikbale inkılab eden nurani bir âlem ve bâki ruhların istikbaldeki saadet saraylarına girmelerine bir intizar salonu görünmesi haysiyetiyle değil elem, belki imanın kuvvetine göre Cennet’in bir nevi manevî lezzetini dünyada dahi tattırdığı gibi; gelecek istikbal zamanı, değil vahşetgâh ve karanlık, belki iman gözüyle görünür ki; saadet-i ebediye saraylarında hadsiz rahmeti ve keremi bulunan ve her bahar ve yazı birer sofra yapan ve nimetlerle dolduran bir Rahman-ı Rahîm-i Zülcelali Ve’l-ikram’ın ziyafetleri kurulmuş ve ihsanlarının sergileri açılmış, oraya sevkiyat var diye iman sinemasıyla müşahede ettiğinden, derecesine göre bâki âlemin bir nevi lezzetini hissedebilir. Demek hakikî ve elemsiz lezzet, yalnız imanda ve iman ile olabilir.
48 yorum
Batuuu (@batuuu)
her daldan okurum diyorsunuz:)
02.06.19 beğen 1 cevap
Hande (@handec)
Ben birşey sormak isterim . Gelecegi Allah'tan başkası göremez ya bu o genç kızlara baktığında kendisimi onları kabir azabinda görmek istiyor hissettiği bisey mi ?
02.06.19 beğen 3 cevap
Hande (@handec)
Çünkü Allah hiçbir kulundan umudu kesmez günahlarından tövbe edene kadar burda kirk-elli kişi dediği baya bir kişi.onlarin hepsi aynı olmaz ki 🤔
02.06.19 beğen 2 cevap
BUKALEMUNUS (@karacurin)
Genel bir cevap vereyim ; yıllar önce "Sözler" adlı eserini okumuştum fakat tam manasıyla anlayamamıştım o nedenle bu eserinide okuyup anlamaya çalışıyorum Sn.@handec; dediğiniz doğru fakat kitap bittikten sonra özellikle size değindiğiniz konuya dair izlenimimi belirteceğim. Sn.@batuuu; yorumumum başında belirtim vaktiyle bir eserini okuduğumu; çevremde Beddiüzzaman Said-i Nursi'yi Seven ve saygı duyan İnsanlar mevcut ve bahsi geçtiğinde bana konuştukları biraz abartı geliyordu ki yaşamında çilekeş bir hayat çektiği doğru ancak Hocanın anlattıklarını zannedersem algılamada biraz saptırıyorlar gibime geldi, bu konular çok dokunulmaz olduğundan bazı hususlar hoşuma gitmese bilmek babında okunmalı derim.
02.06.19 beğen 2 cevap
DENİZ (@deniz84)
Şu yazdıklarını bana 5 yaşında söyleseydi yine inanmazdım. Peygamberden daha büyük hikmeti mi varmış? Mezarda görmüşte kendisi tabutunun uçtuğunu da mı görmüş aceba? 😁😁
02.06.19 beğen cevap
Hande (@handec)
Birden, mânevî bir sinema ile elli sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Ve gördüm ki, o elli altmış kızlardan ve talebelerden kırk ellisi, kabirde toprak oluyorlar, azap çekiyorlar. ( Bu yaşadığı olay geleceğe gitmedir normal bizle mesela çok iyi tanığımız biri hakkında elli sene sonra bunun hali ne olur diyebiliriz. Ama sadece dış görünüşten veya olayın gerçekleştiği yerden bunu kestirmek imkansızdır. Şuan için konuşayım eğer bu durumdakilerin hali kabir azabıysa hepimiz cehenneme sürüleceğiz . Sinemayı geçtim elimizde telefon olmadan nefes alamıyor gibiyiz. Allah isterse herşey olur ona bir lafım yok ama toptan hüküm vermek bana mantıklı gelmiyor.)
02.06.19 beğen cevap
Hande (@handec)
Mesela ben kapalı birisi değilim . Bizim burada tanıdıklarımız hep imamların eşileri. Biz bir yere gidiyorduk bende tişort giymiştim. O hanım ,benim koluma vurarak açık olan yerine bunlar cehennemde yanacak dedi. Ben o ara peşinen hüküm verdiği için razı olmadım bu halden . Daha sonra kendi kızı kapalıydı üniversiteden sonra açıldı mesela ben kimin günahını aldım da bu bizim başımıza geldi diyor. Dini meselelerde toptan hüküm vermek yanlıştır. Bu cehenneme gidecek, bu kol yanacak, bu cennetlik hükümlerini bizler veremeyiz.
02.06.19 beğen 2 cevap
FiloWay 🍒 (@filoway)
@nfk1 nerdesin?
02.06.19 beğen 1 cevap
Ozan Ekinci (@ozanekinci)
Bu delinin gördüğünü ifade ettiği kişinin adile naşit olduğu bilinir. Ayrıca atatürk hakkındaki değerlendirmelerini ben burada ağzıma almak istemem. Yazılarında eski türkçe arapça farsça kelimeler kullanıp uzun fiyakalı ama esasında içi bomboş yazıları konuşmaları olan saidi nursi de dahil bütün bu soytarı takımı yıllardır bu ülkeye yapmadığı kötülüğü bırakmadı. Okuyup neyin ne olduğunu anlamada problem yok ama bu tipleri insanlara özendirmek sahip olmadıkları ulvi vasıflar eklemek bu topluma yapilacak en büyük kötülük diye düşünüyorum. Zamanında fetö içinde aynı minvalde konuşmalar yapılır sadece 300 sayfalık kitabı 1 dakikada okuduğu iddaa edilir üstün hafıza ve görsel bilinci olduğu söylenirdi. Lafı daha fazla uzatmıyorum bu tipler aynı tesbihin pes pese dizilen taneleri. Ben daha bu tiplerin içinde atatürk ve kadın düşmanı olmayanina rastlamadim. Kimi kendine taraftar bulma adına evirir çevirir kıvırır açıktan açığa düşmanlık yapmaya götü yemez. Kimileri gücü ve siyasi desteği bulunca söylemediğini bırakmaz. Kör atları iyileştirip kısır kadınları çocuk sahibi yaptığı iddaa edilen bu tipin ayrıca radyo dalgalarını meleklerin ve cinlerin taşıdığına dair çok ilmi tespitleri de vardır. Kendisine kitabı allahın yazdırdığını iddaa edip mustafa kemal hayattayken övüp öldükten sonra arkasından demediğini bırakmayan bu tipin benim gördüğüm en büyük mucizesi müridlerine mezardan gönderdiği kpss cevapları ve yoksul gariban çocukları yurtlarına alıp beyinlerini yıkadıktan sonra kamuda önemli kurumlara getirmesi. "Bütün şakirtler birbirinin cennete gitmesi için dua ederse, birinin bile duası kabul olsa hepsi cennete gider" gibi süper mantık yürütmeleri de mevcuttur. Milli mücadele döneminde istanbul ingilizlerin işgali altındayken yaptıkları ayrıca takdire şayandır. Bazı hususlar her ne kadar hoşunuza gitmese de bilmek babında okuyup buradaki genç dimağlara hocamizin bu yönlerini de anlatmaniz nacizane isteğimdir.
02.06.19 beğen 3 cevap
Muhammed Fatih Dilmaç (@muhammedfatihdilmac)
Şu paylaşımı yapan kardeşimden Allah razı olsun ama bu ortam bu insanın sözlerini haketmiyor bu ülkede insanlar ilim irfan konusunda topluma mal olmuş insanlar hakkında geçmişte olduğu gibi hala bile insaf dairesinde yorum yapmayı bilmiyor. Geçmiş olsun...
02.06.19 beğen cevap
iz'ah'sız (@izahsiz)
[silindi]
02.06.19 beğen cevap
-Frida- (@frida232)
Okunulan kitabın yazarı hakkında bir iki cümlesiyle aslında çok da iyi biliniyormuşçasına yorum yapıp ön yargıya kapılmaktansa konuya bütünüyle hakim olup o yönde yorum yapılması gerekir bana göre. Aksi halde gereksiz öfke barındıran söylemler bizi birbirimizden uzaklaştırır. Seviyeli tartışma ortamından uzaklaşır. Hayatını okuyan biri olarak bir kaç kaynaktan araştırılmasını tavsiye ederim. Yorumlarını paylaşan sevgili neokur üyeleri. Sevgiler.
03.06.19 beğen 1 cevap
Ozan Ekinci (@ozanekinci)
Kimin neyi ne kadar bildiğini sen nereden biliyorsun ? Paylaşan kişi okumaya yeni başladım diyor. Anladığım kadarıyla sende sadece şakirtin birinden "hayatını okuyan biri olarak" gelmissin burada aklınca tavsiye veriyorsun. En azından risalesini okumuş biri olarak ben bu adam hakkında ikinizden de fazla okuma yaptığımı kanıtlarsam söylediklerimin hepsinde haklı mıyım yani ? Ad hominem yapmaya gerek yok. Aklınca kullandigim dil üzerinden beni eleştirip bilgi birikimimi sorgulayarak söylediklerimi degersizlestirip yalan söylediğimi iddaa ediyorsun. Lafım sadece sana değil hazretin "ilim irfan konusunda topluma mal olmuş" bir şahsiyet olduğunu ifade eden arkadaş için de geçerli. Kaldı ki amacım sizinle seviyeli tartışma ortamı yaratıp sevgi çemberi oluşturmak falan hiç değil. 15-20 yaş arası bu tutumunuzdan etkilenip bu meczuplara sempati besleyebilecek genç arkadaşlar için hazretin pek dillendirmediginiz özelliklerinden bahsettim. Ayrıca açık konuşayım bir çoğunuzun bu meczuplara sempati duymasının sebebi söylediklerinden bir bok anlamamanız. Çünkü yazıları eski türkçe arapça farsça kelime dolu. Nutuğun ilk basımını mustafa kemal değil de adıyamanlı şıh abdulrezzak ismiyle şimdi piyasaya sürseler o kitabı da alır hiç okumadığınız risale setinin yanına koyar sergilersiniz. Sen hazreti anlayarak okuyup ilmine vakıf olabildiysen ne mutlu sana ama önce o ismi frida olarak bırakma şule yüksel falan yap ki herkes safını adam akıllı belli etmiş olsun.
03.06.19 beğen 2 cevap
venceremos (@venceremos)
Birileri aha fırsat varken Said Nursi ye de giydiriyim alakalı alakasız yorumları çok güzel olmuş.
03.06.19 beğen cevap
venceremos (@venceremos)
Baştan sona fiyasko. Bu dangalakça şeyleri yazan zaten riasele okumamıştır. Adam Eirc Hoffer ın kesin inançlarından daha güçlü bir eseri şatahata girmemek diye kaleme almış adını telvihat ı tis a koymuş. Eski Türkçe demiş filan falan soba ile konuşuyor demiş ıvır zıvır. Bunlar klasik piyasa zırvası bunlara cevap vermek boş abes. Resul u ekrem in dağa selam verdiğini bilseler ağaca sarıldığını filan ona da meczub diyebilirler. Demelerinde beis de yok. Bu şeye benziyor biri eski Türkçe filan diye eleştiriyor fuzuluyi modern edebiyatta bir Türk dergisi. Bir Azeri de cevap veriyor dergiye yel gayadan ne koparır
03.06.19 beğen cevap
Ozan Ekinci (@ozanekinci)
Yorumun için teşekkür ederim. Ilk yorumunda piyasa yapmak için sütyen muhabbeti yapan, ne ararsan karşına o çıkar dediğim için önce şahsıma sonra beğeni atanlara sayıp sövüp nasıl bir gerizekalı olduğunu saklamak için paylaşımı kaldıran arkadaşsın sanıyorum. Bu nasıl baldır bacak kime kısmet olacak mini etek giyene bastır ankaragücü söylemlerinle zaten ne mal olduğunu tastikleyip sonra incilin içinde para çıkarsa alırım "libertyen" olmak bunu gerektirir vesaire. Zaten o ya "liberten" yada "liberteryen" olacak artık hangisisin bilemiyorum da gecelim bunları. Değinmek istediğim nokta bu alengirli soylemlerinin altında son derece gerici ve ciddi derecede sapkın herifin tekisin. Teşekkür ediyorum çünkü seninle aynı şeyi savunmamak konudan bağımsız beni mutlu etti. Zaten başından beri göstermeye çalıştığım bu tip adamlardan bu tip insanlar çıkara kanlı canlı örnek olmuş oldun. Kadınlardan ve çocuklardan hatta genel olarak toplumdan izole edilmesi gereken bana göre son derece tehlikeli bir tipsin. Zaten buralarda zerre vicdanı olan bir admin olsa senin anonim maskeyle bu leş söylemlerine bir gün prim vermeden uzaklaştırmıştı. Bilgilendirme amaçlı bu yazdıklarım konudan bağımsız burada dursun onun dışında muhattabım değilsin buda sana ilk ve son cevabım olsun.
03.06.19 beğen cevap
venceremos (@venceremos)
Tişikkirler freud. Amk ironi cahili bağlam fakiri piçi. Kalk yıkık gavat. Üst perdeden insnalra teşhis koyuyor yaeak kürek alim mutlak havasında. Ad homeniem filan falan. Evet ankaragücü bestesi o. Hala söyler post modern ynri dalga femşnzme Hard core ankara gücü refleksi. Lflföf uff ciddi ciddi ironi açıklıyorum amk avwline. Salak incilin içinden para çıksa alırım misyonerlik faaliyetinin bir boka yaramadığının imgesi. Filan falan. Ama sen malsın. Senin gibi malarra bişry anlatmak boştur. Admine değil anana şikayet et. Change.org de kampanya başlat ezik.
03.06.19 beğen cevap
venceremos (@venceremos)
Az daha okudum kanser oldum. Mustafa Kemal hayatta iken övmüş sonra bıbıdı. Sonra havada melek var demişmiş. Hüve nüktesini götümle okudum demek istiyor hetalde orda. Ayrıca öyle dese bile bilim de bu minvalde sipritüal içerikli makalelerle filan akamdemik yazı ile güçlendirilebilşr. İzafi şeyler yani. İngilixlerin başına ödül koyduğu adama ne demiş kfkfmfmfmf. İstiklal harbinde yada ermeni fedailerle çetelerle çarpışan keçe külahlı taburu filan falan. 31 mart vakasında hep kilit rolde itidal. Uff ne işim var bu postun altında benşm nfmfmfmfm.
03.06.19 beğen cevap
venceremos (@venceremos)
Uff yeminle katıksız avel
03.06.19 beğen cevap
venceremos (@venceremos)
Be amk malı neden takip ediyorsun o zaman englan elle. Madem ironi fakirsin. Vay avel fıkrayı cinsiyetçi mi acaba düşünüp beş saat sonra gülen tipler var ya. Yani kabuktan atlayamayan zavallılar. Tam bir yıkıksın. Zorlama oğlum ben sana veriyim istediğini o kadar terlemene gerek yok. Bak küfür ettim sana avel filan dedim
03.06.19 beğen cevap
venceremos (@venceremos)
Anonim maske. İmiş. Yanı adamın her cümlesi leş. Tc mi yazayım istersen ne okura. Senin gibi avel kaynayan mecrada kendimi senin gibi avellere mi ıspatlayacam jfkfkfkd
03.06.19 beğen cevap
venceremos (@venceremos)
Götümdem ıkındım fetöden Nursi çıkardım temalı. Bu aveller bişry okumaz. Okuyanı da yobaz ilan ederler. Abdulhamide muhalefet ettiğini bilmez mesela.
03.06.19 beğen cevap
venceremos (@venceremos)
Sana sardım süt oğlan seni gibi mental rezervasyonlarla konuşan tipleri bulup hoffer Nursi ve Haydeger... kitaplarını kafasına vurarak öldürme timi kurdum
03.06.19 beğen cevap
venceremos (@venceremos)
Abovv libertyen e filan takılmış ordan ekmek çıkarıyor telefonun sözlüğğnden. Bak yine yanlış yazdım.
03.06.19 beğen cevap
venceremos (@venceremos)
Gel buraya yıkık adam. Limon sever misin yıkık adam
03.06.19 beğen cevap
venceremos (@venceremos)
İlk ve son cevabım deyim de kırmızı tuttum kurallar benden olsun. Ergen misin olum sen. Hamama girdin terleyeceksin. Muhittin abinin kahvesinde öğrendiğim bir laf var. Entel kitap kafelerden daha tercih edilir oralar. Yiyemediğin pırasanın altına girmeyeceksin. Şimdi sg. Yıkık. Salyalı pezevengr bak sağa sola dleş sapık diye yafta takscan kimse seni sikmeyecek öyle mi
03.06.19 beğen cevap
venceremos (@venceremos)
İşte böyle böyşe bu piçleri toplumdan izole edeceğiz. Bunların anladığı dil bu.
03.06.19 beğen cevap
Ergün Çil (@erguncil)
Bilimsel bir konu paylaşılsa kimsede tık yok, ama din ve inanç olunca konu, maşallah herkesin fikri var. Şaşırdım...
03.06.19 beğen 2 cevap
venceremos (@venceremos)
Ergül abi ile şimdi snaal gerçeklik ve bodillardın ssümülasyon simülark kuramı çerçevesinde yapay zekayı ve yapay zekanın sınırlarını konuşacağız arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yapay zeka tehdit mi. Yapay zeka insan yedeği mi yoksa hollywood istismar sineması gibi end of human yada become human mı? Fkflflflfkglfl. Neokur mu silikon vadisi mi belli değil
03.06.19 beğen cevap
venceremos (@venceremos)
Gördüğünüz gibi böyle piçleri böyle sustururacaksınız. Ota boka çoluk çocuğa sarar bu piçler insnalara kara çalar birileri bişey demeyince tatmin olur. İşte böyle gavatları işaretleyip ifşa etmek laızm. Bunlar ekmeğini taştan çıkarır bir bağlamı bir bağlama zorla düğümler böylece ekmeğini çıkarır.
03.06.19 beğen cevap
Ayhan Ceylan (@noyan)
Bende okudum harika eserler 👍
03.06.19 beğen cevap
Sence kaç puan almalı?
0
0 oy
0