up
ara
‹ Panait Istrati

Panait Istrati Sözleri

Misafir

Misafir

@misafir000

Ne çesidi olursa olsun, softalık, iyiliği tekeline almak iddiasındadır ama iyilikten tamamen mahrumdur. Hiçbir zaman, hattâ mühleti bilinmiyen ölümde bile kesin olmıyan hayatın tam zıddı bir sey varsa o da taassuptur.
ataç ikon Arkadaş
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

İnsan gerçeğe ya erisemez, ya da büsbütün ötesine geçer...
ataç ikon Arkadaş
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
3 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Heyhat!... Kim anlatacak bize. neden insan kalbi sevgi yanında kinle de doludur?...
ataç ikon Arkadaş
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Ah! Bir adamın gözlerinin içine bakmak öyle kolay iş midir, sanırsınız? Adam her gün binlercegözle karsılasır. Bir an göz göze gelirsiniz, sonra, bir daha hiç görmemek üzere, sağa sola gidersiniz, tıpkı mezbahaya götürülen sığırların bakısları gibi. O gözlerin, o bakısların içinde kalbinizin ta derinliklerine isliyecek ve sizi anhyacaklar da vardır. Ama geçip gidenler. Siz de yolunuza gidersiniz. Bir anlık bir zaman içinde bizim için yaratılmıs dostu, hayatın, en asağılığına varıncaya kadar, her insana ayırdığı biricik dostu kaydederiz. Onu elimizden kaçırmısızdır. Çünkü biz yolda karsılasınca koklasan ve birbirlerine:
— Dur bir göreyim seni! Benim gibi bir hayvancıksın: Belki bana bir diyeceğin vardır, acı veya tatlı, ama beni de ilgilendiren bir. sözün vardır belki, çünkü ben de senin soyundanım.
Diyen o köpeklerden asağı yaratıklarız biz.
Bir adam? esperanto da dahil otuz altı dil bilse de birine seslenmek istediği zaman onun dilinden anlıyabileceğinden emin değildir. Bir köpek kadar bile tecessüsü yoktur. Ne diye seslenmeli bir adama? Sizinle aynı fikirde olmıyabilir (çünkü insanların fikirleri vardır) o zaman onu öldürmelisiniz, yahut da tek basına ölmeye mahkûm etmelisiniz, zaten ikisi de bir kapıya çıkar.
ataç ikon Arkadaş
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
Emine ARSLAN

Emine ARSLAN

@earslan

kimi zaman sokakta yüzü gözü sararmış, dalgın bakışlı bir adam ya da hıçkırıklar içinde bir kadın görürüz.gerçekten hayvandan üstün yaratıklar olsaydık, o adamla o kadını hemen durdurmamız, yardım elimizi uzatmamız gerekirdi.benim gözümde insan denen varlığı hayvandan üstün kılan tek şey budur! oysa bunun izi bile yoktur!
ataç ikon Kira Kiralina
kitaba 6 verdi, inceleme eklemedi.
5 beğen · 0 yorum
Yasemin Pforr

Yasemin Pforr

@yaseminkivircik - İstanbul

Neden insan birdenbire her konuda düşüncelere kapılır, küçük hesaplar yapar ve özellikle akıllıca davranır? Sakınmak neye yarar? Kendimizi cimrilik ederek harcamanın karşılığında elimize geçen ne?
ataç ikon Nerantzula
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Meursault Samsa

Meursault Samsa

@meursaultsamsa - Bursa

Bir kadın, gerçekten kadınsa, hayata atılır atılmaz ilk duyduğu ihtiyaç bir hami, bir dayanak ihtiyacıdır.
Onun için orospuların belalıları vardır. Bütün kadınlar içinde en yalnız olan onlardır. Etrafları erkeklerle çevrili olduğu halde yapayalnızdırlar. Çünkü bütün o erkekler onların gençliklerinden, güzelliklerinden çimlenmeye bakarlar. Gerçi gençlikle güzellikten, eser kalmadı mı, belalının da öteki erkeklerden farkı kalmaz, ama onun gördüğü hizmet daha başkadır. Onlar, bir orospunun gündelik hayatında eksik olmayan kederli saatlerin arkadaşıdır. Tanrının her namuslu kadına bahşettiği bu arkadaşı, orospu parayla satın alır. Hatta kendisini döveceğini ve istrismar edeceğini bilse de ondan vazgeçemez. Çünkü, yalnız yaşayan kadın için, yalnızlık en aşağı adamdan da beter bir felakettir. Sf: 68 - Varlık Yay. - 2. Baskı(1957)
ataç ikon İş Bulma Kurumu
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Meursault Samsa

Meursault Samsa

@meursaultsamsa - Bursa

Evet: bu genç ve ahmak vücudu çiğ çiğ yemeliydi! Ahmak mı? Amma da saçma laf ettin ha! Sanki sevişmek için zekaya ihtiyaç varmış gibi. Sf: 63 - Varlık Yay. - 2. Baskı(1957)
ataç ikon İş Bulma Kurumu
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Meursault Samsa

Meursault Samsa

@meursaultsamsa - Bursa

Kafamızı şişirdikleri o sosyal sınıfların değişmezlikleri meğer bir masalmış. Zenginin nasıl fakirleştiğini gördüm ki bu aslında o kadar ehemmiyetli bir şey değil, ama fakirin zenginleşmesi mümkün olur ve o bu hevese kapılırsa -zenginin yerine geçmeye heveslenmeyen bir fakir bulunmadığı da malum- iş değişir. Demek ki bir sınıf ahlakı yokmuş. Halbuki beni alakadar eden fakirin ahlakıdır, yoksa mecburen içinde bulunduğu şartlar değil. Çünkü biz istediğimiz kadar sınıfları ortadan kaldıralım her zaman daha iyi mevkiler ve vaziyetler bulunacaktır, bugünün proletaryası hakiki bir sınıf ahlakına sahip olmadıkça da bütün içtimai patırtılara rağmen refahlı hayat mücadelesi ve adaletsizlik daima baki kalacaktır. Sf: 16 - Varlık Yay. - 2. Baskı(1957)
ataç ikon İş Bulma Kurumu
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Cansu

Cansu

@cansuu

Şunu kafana sok Adrin ve sakın unutma! İhanete uğrayan biri doğru karar veremez! Yine sevmesi bilmeyen biri ihanete uğramanın da ne olduğunu anlayamaz.
ataç ikon Kodin
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Cansu

Cansu

@cansuu

İhanete uğramak işkencelerin en beteridir.
ataç ikon Kodin
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Cansu

Cansu

@cansuu

Bir insanın ne mal olduğunu mu anlamak istiyorsun ? Uzaktan izle , davranışlarını gözle , mutlaka kendisini ele verecek bir zayıflığını görürsün.
ataç ikon Kodin
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Hayatta iyi bir mevki sahibi olmak mı? Amma da iş! Sırf büyük bir patron, büyük bir tüccar olmak amacıyla yaşamak ha? Rahatlıktan, maddi refahtan başka aranacak şey yok mu? Bütün saatlerimi, bütün günlerimi, bütün ömrümü zengin olma yollarını aramakla geçireyim, sonunda da zengin olayım o zaman sen, bir de şu biçareler, beni takdir edeceksiniz... Ama, sana bir şey söyleyeyim mi, ben bu takdire metelik vermem, zengin olmaya da hiç heves ettiğim yok.
O zengin dedikleri adamların acınacak hayatları gözümün önünde, nasıl yaşadıklarını, neleri sevdiklerini, nelere düşkün oldukalrını görüyorum... Onlar insan solucanlarıdır. hayatın büyüklüğünden hiç ama hiçbir şey anlamazlar...
ataç ikon Mihail
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Malını akrabalığından başka bir niteliği olmayan akrabalarla paylaşmak, ya da bir kadına sırf kadın olduğu için varını yoğunu yedirtmek; söyler misiniz bana sadakalarını kendi kendilerine veren bu insanlarla benim ne yakınlığım olabilir? Hayır! Hayatımda mevki sahibi olmaya hak kazanacak tek yaratık, dostluk yüzünden bütün varlığını bana verecek ve benim de bütün varlığımla kendisine bağlanacağım insan olacaktır. Gerisi beni ilgilendirmez.
ataç ikon Mihail
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Bazı anlar sevdiğim o insanlardan kaçar, tek başıma buraya gelir, hırsımı bu nehre haykırır, ondan benim gibi bir dost, bir serseri isterim.
Hâl böyle olunca nasıl olur da size karşı hesaplı, içten pazarlıklı, bencil davranmamı isteyebilirisiniz? Sıkıntılarınızı paylaşmama izin vermeniz, beni mutlu etmek, bana şeref vermek demektir, bir dostun yardımını ödenmiş bir borç gibi kabul etmek dostluğun hakkını vermek demektir. Benim bildiğim biricik öz cömertlik budur; ötekilerden hiçbiri karşılıksız değildir. Hatta insanı gücendirmeyecek tek cömertlik de budur bence.
ataç ikon Mihail
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Ömer DEMİR

Ömer DEMİR

@omerdemir - İstanbul

''Ancak sıradan şeyler paylaşılır ve ortaklaşa yaşanır. İnsanoğlu çok mutlu olduğu anda yalnız kalır; çok mutsuz olduğu zaman da öyle. Küçük bir çukura herkes seninle birlikte atlayabilir; ama hiç kimse ardından uçuruma gelemez. Eksiksiz mutluluk da bir tür uçurumdur.''
ataç ikon Angel Dayı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Erkin Çoban

Erkin Çoban

@erkincoban - İstanbul

"Kardeşçiğim, seni tekrar aramıza almak, sevmek ve kendimizi sana sevdirmek istediğimiz için seni çağırttım... Artık hayatı sevmiyor musun? Artık hiçbir şeyi sevmiyor musun?"
"Sevsem de, sevmesem de, hepsi bir... Ve hepsi boş... Fakat abla, ne diye benimle uğraşıyorsun?"
"Nasıl, Angel? Ben senin ablanım, senin derdin benim derdim demektir."
"Doğru değil. Sen kendi dertlerini çektin ve çekiyorsun, fakat benimkileri değil."
"Hayır, Angel, kanı bir olanların dertleri de birdir."
"Kan birliği diye bir şey yoktur; bir bacağımı kessem, benim kanım akar, seninki değil."
"Öyle ama birlikte çektiğimiz acılar da var."
"Öyle bir şey yok. Allah göstermesin ama, yarın sen oğlunu kaybetsen, ben acırım, fakat sen ölürsün."
Ablası, bu mantığa acı acı aklı yatarak sustu; Angel Dayı da biraz daha rakı içti.
ataç ikon Angel Dayı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Erkin Çoban

Erkin Çoban

@erkincoban - İstanbul

Bildiğim bir şey varsa, o da, niçin, nasıl olduğunu bilmeden ahmakça ıstırap çektiğimiz, öldüğümüzdür. Şunu da biliyorum ki bizim en büyük hatamız mutluluğumuza fazla düşkün oluşumuzdur, halbuki hayat bizim arzularımıza karşı kayıtsızdır; mutluysak, tesadüfen, mutsuzsak, gene tesadüfen.
ataç ikon Angel Dayı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Erkin Çoban

Erkin Çoban

@erkincoban - İstanbul

Helva ve ümit, acı ağızlar için!
ataç ikon Angel Dayı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Erkin Çoban

Erkin Çoban

@erkincoban - İstanbul

Bil ki sıradan şeyler paylaşılıp birlikte yaşanabilir. İnsan fazla mutlu olunca yalnız kalır; fazla mutsuz olunca da yalnız kalır. Öyledir: küçük çukuru herkes seninle beraber atlayabilir; ama uçurumda kimse seni takip edemez.
ataç ikon Angel Dayı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Erkin Çoban

Erkin Çoban

@erkincoban - İstanbul

Balıklar, kuşlar ve böcekler, kurtlarla tilkilere rağmen sükûn içinde yaşıyor, varolmanın zevkini duyuyor ve Yaradanın eserine saygı gösteriyorlardı.

Yalnız o, yeryüzünde yaşayan hayvanların en yırtıcısı olan insan geçtiği her yere ölüm, sefalet, kölelik tohumlarını eker. O yerlerde ki, biraz çaba harcansa, çok daha az cinayet ve bunca zevk ve saadet bizi beklerdi.
ataç ikon Angel Dayı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
/ 9