up
ara
Peyami Safa

Peyami Safa

Yazar, Gazeteci

Peyami Safa Kimdir?

2 Nisan 1889, 15 Haziran 1961 yılları arasında yaşamış Türk yazar ve gazetecidir. Server Bedi mahlasını kullanarak romanlar yayımlayan yazar, “Kültür Haftası” gibi dergilerin de editörlüğünü yapmıştır.

Peyami Safa Hayatı

1889 yılında İstanbul’da doğup, 1961 yılında aynı şehirde hayata gözlerini yuman Peyami Safa; acılı bir hayatın deneyimleyicisi olmuştur. İlkokul yıllarında kemik veremine yakalanan Safa, hastaneler ve hastabakıcılarla geçen çocukluk yıllarına sahip olmuştur. Lİse eğitimini Vefa İdadisi’nde tamamlarken, Hasan Ali Yücel ve Elif Naci gibi isimlerle de arkadaş olmuştur. Yaşamının bir bölümü I.Dünya Savaşı’na denk gelmiş, bu dönemde yalnız olan annesine yardım amaçlı Posta ve Telgraf Nezareti’nde çalışmıştır. Ardından Rehber-i İttihad Mektebi’ne öğretmen olarak atanmış ve son olarak Düyûn-ı Umûmiye İdaresinde çalışmıştır. Peyami Safanin ölümü, oğlu Merve Safa’nın askerlikteki ölümünden dört ay sonra gerçekleşmiştir.

Edebi Kimliği

İzlenimsel betimleyici olarak adlandırılan yazar, yazın hayatını devam ettirdiği dönemin tarihi arkaplanını genelde karakterler üzerinden sunar. Sanatlı bir söyleyişin egemen olduğu eserlerinde genelde Kozmopolitlik karşıtı söylemler yer alır. Psikolojik çözümlemelerinin keskinliği ile göze çarpan yazar; eserlerinde mekan kavramını ana temanın işlenişinde etkin bir şekilde kullanır.

Editörün Notu

Birçoğumuzun “Fatih Harbiye” kitabıyla, daha doğrusu televizyon dizisiyle tanıdığ, Peyami Safa’yı; ben ilkokul beşinci sınıfa giderken “Cingöz Recai” serisiyle tanıdım. O zamanların ve Türk edebiyatının Sherlock’uydu Cingöz… Sonrasında da eserlerini okumaya devam ettim. Okurluk hayatımın en etkili eserini de Safa’nın kaleminden okudum. Bu eser “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” oldu. Hastalık ve hasta psikolojisinin konu edildiği bu otobiyografik eser, edebi teknikler dolu olmasının, dönemin aydınlarına elştiriler sunulmasının yanı sıra şekil özellikleri bakımından da ziyadesiyle tesirli bir eser olmuştur nazarımda. Eserde yer alan epigramlar kitaba şiirsellik katarken, betimlemelerin derinliği kitabın sanatsal vasıflarını bir nebze daha keskinleştiriyor. “iyot, eter, yağ, ifrazat ve sair kokular” betimlemesi hastane atmosferini o kadar güzel bir şekilde anlatıyor, o karamsarlık modu insanın içine bu kelimeler zerinden öylesine dehşet bir şekilde işliyor ki, kitaptan etkilenmemek imkansız bir hal alıyor. “O insan ki yüzünde bıkkınlıkla sebat mücadele eder…” daha fazlasını anlatmaya hacet bırakmadan Safa’nın keskin kalemini gözler önüne seriyor.

Peyami Safa'nın Eserleri


Roman
• Gençliğimiz (1922)
• Şimşek (1923)
• Sözde Kızlar (1923)
• Mahşer (1924)
• Bir Akşamdı (1924)
• Süngülerin Gölgesinde (1924)
• Bir Genç Kız Kalbinin Cürmü (1925)
• Canan (1925)
• Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1930)
• Fatih-Harbiye (1931)
• Atilla (1931)
• Bir Tereddüdün Romanı (1933)
• Matmazel Noralya'nın Koltuğu (1949)
• Yalnızız (1951)
• Biz İnsanlar (1959)

Öykü
• Hikayeler (Halil Açıkgöz derledi, 1980)

Oyun
• Gün Doğuyor (1932)

İnceleme - Deneme
• Türk İnkılâbına Bakışlar (1938)
• Büyük Avrupa Anketi (1938)
• Felsefî Buhran (1939)
• Millet ve İnsan (1943)
• Mahutlar (1959)
• Mistisizm (1961)
• Nasyonalizm (1961)
• Sosyalizm (1961)
• Doğu-Batı Sentezi (1963)
• Sanat- Edebiyat-Tenkid (1970)
• Osmanlıca-Türkçe- Uydurmaca (1970)
• Sosyalizm-Marksizim- Komünizm (1971)
• Din-İnkılâp-İrtica (1971)
• Kadın-Aşk-Aile (1973)
• Yazarlar-Sanatçılar- Meşhurlar (1976)
• Eğitim-Gençlik-Üniversite (1976)
• 20. Asır- Avrupa ve Biz (1976)

Ders Kitapları
• Cumhuriyet Mekteplerine Millet Alfabesi (1929)
• Cumhuriyet Mekteplerine Alfabe (1929)
• Cumhuriyet Mekteplerine Kıraat (Dört cilt, 1929)
• Yeni Talebe Mektupları (1930)
• Büyük Mektup Numuneleri (1932)
• Türk Grameri (1941)
• Dil Bilgisi (1942)
• Fransız Grameri (1942)
• Türkçe İzahlı Fransız Grameri (1948)
Buse

Buse

@csweetxc - İstanbul

Server Bedi takma ismini de kullanan yazar romanlarının yanı sıra, fikrî eserleri, polemikleri, köşe yazarlığı ve gazeteciliği ile de tanınır.
Peyami Safa
ünlüye puan vermedi
0 beğen · 0 yorum
Buse

Buse

@csweetxc - İstanbul

İlk romanlarında sola yakın görüşler taşıyan Peyami Safa, bir hastanın psikolojisini anlattığı otobiyografik romanı Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nu (1931) Nazım Hikmet’e ithaf etmiştir.
Peyami Safa
ünlüye puan vermedi
0 beğen · 0 yorum
Sinonino

Sinonino

@sinonino

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
''Görülecek, işitilecek, tadılacak, okunacak, yazılacak, yapılacak o kadar çok şey birikiyor ki, bundan sonra hayatımın bütün bunlara yetişmeyeceğinden korkuyorum. Kendi kendime karşı çok borçlandım. Kendime vaadettiğim şeyleri yapamazsam utancımdan aynaya bakamayacağım."
ataç ikon Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
5 beğen · 0 yorum
Ömer Aydemir.

Ömer Aydemir.

@seyyah73 - Çorum

Matmazel Noraliyanın Koltuğu
“Koltuğa oturdu. Eli sıcak avucun içindeydi. İçine doğdu vegözlerini kapandı. İçine doğdu ve ben’ini aradı. İçine doğdu ve ondan kopmaya çalıştı. Hafızasını tıkadı. Kendisi olduğunu hatırlatacak idraklerin kırıntılarını da şuurun üstünden silmeye uğraşıyordu. Çok zordu bu. Şuuru da onlarla beraber silinecek gibi oluyordu. Kulağının ta içinde ince bir ses:”Gayret!” dedi. Ne ile, ne üzerine ve nasıl tesir ettiğini bilmeden uğraşıyordu. Elini tutan avucu hissetmez oldu. Nerede olduğunu da bilmiyordu. Arada bir şuurunda belirip kaybolan kaçak idrak anlarında “Ben kimim?” diye kendi kendine sorarken kendi kendini tanıyordu. Bu anlar seyrekleşti. Gayret ediyordu. Bir daha gelmediler. Artık şuurunda kendi ben’ini değil, başka ve geniş ve her şeyle birleşmiş, sonsuz bir kendi vardı. Bu kendinden çıkan ve onu aşan, her şeyi kavrayan ve her şeyle bir olan bir kendi şuuruydu. Bu bir, mutlak birdir. Ansızın gözleri kör edecek kadar keskin bir ışığa benzeyen ve hududu görğnmeyen büyük bir aydınlık parladı; ve ansızın her şeyi kavradı ve sonsuz derinliklere iner gibi bir duygu bütün ruhunu sardı.”
ataç ikon Matmazel Noraliya'nın Koltuğu
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
10 beğen · 0 yorum
Ömer Aydemir.

Ömer Aydemir.

@seyyah73 - Çorum

Matmazel Noraliyanın Koltuğu
“Delilik şüphesiz aptallıktan iyidir. Delilik, var olmuş bir zekanın yok oluşudur; aptallık, var olmamış bir zekanın var olmamaya devam edişidir. Deliliğin hiç olmazsa mazisi şanlı. Aptallığın şerefli tarihi bile yok.”
ataç ikon Matmazel Noraliya'nın Koltuğu
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
12 beğen · 0 yorum
Ömer Aydemir.

Ömer Aydemir.

@seyyah73 - Çorum

Matmazel Noraliyanın Koltuğu
“Bir ses ki, şu tahta bölme gibi önüne çıkan her maddeyi bir tül kadar inceltip delik deşik ederken açtığı ince boşluklardan içeriye, cevheri örselenmeden, elenmiş bir halde giriyor. Bir ses ki yapışkan sürekli. Hala aynı şiddetle haykırıyor. Bir ses ki unutulmaz. Bir ses ki, bir ses ki, felaketli bir ömrün bütün zehirlerini, onların birikmesinde günahı olmayanların da içine doldurabilmek için, en küçük bir şikayet sebebini büyük bir boşalma fırsatı gibi yakalar, tizleşir ve kezzap gibi keskinleşerek yalnız sahibini değil, bütün insanları tehdit eden mechullere karşı imkansızlığın çığlığı imiş gibi, içimizdeki umut köklerini haşlar ve hepimizin müşterek haykırışımız olmak istidadını kazanır.”
ataç ikon Matmazel Noraliya'nın Koltuğu
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
14 beğen · 0 yorum
Hande Ç.

Hande Ç.

@handec - Aydın

Yalnızız
"Sevgili Dost,

Bu sabah kuş sesleriyle uyandım. Ne güzel değil mi? Hayır,güzel değil! Açık penceremden ok gibi dalıp yastığıma saplanan karga sesleriydi. Kuş sesleri dediğimde aklına asla karganın gelmediğini biliyorum. Bu, karganın da bir kuş türü olduğunu bilmeyişinden değil, karganın türünün en önemli özelliği olan güzel bir ötüşten mahrum oluşundan elbette. Yüzümü yıkarken, acaba diyordum; acaba türümüzün en önemli özelliklerini taşıyor muyuz? Hareketlerimiz ve sözlerimiz nerelere saplanıyor? Acaba insan' denince hatırlanıyor muyuz?"
ataç ikon Yalnızız
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
6 beğen · 0 yorum
erguvani

erguvani

@erguvankapisi - İstanbul

"Bu odada başkaları inleyecekler. Onları şimdiden gayet iyi tanıyorum üstümden çıkarıp yatağa attım robdöşambr içinde, ebediyen aynı insan bulunacak: Hasta."
Sayfa: 112
ataç ikon Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
16 beğen · 2 yorum
Ruh Hassası (@ruhhassasi)
Psikolojiye olan müptelalık derecesindeki arzumu tam manasıyla doyuran bir yazardır Peyami Safa. Neokur sakinlerinin dikkatini bu esere çekiyoruz.
16.04.19 beğen 1 cevap
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize - Balıkesir

Hissetmeden söylenenlerle hissedildiği halde söylenmeyenler arasında aşk, kaybolup gidiverir.  paylaşım fotoğrafı
"Hissetmeden söylenenlerle hissedildiği halde söylenmeyenler arasında aşk, kaybolup gidiverir. "
Elini nabzına götürdü, fakat birdenbire çekti; biliyordu ki sinirlere ve kalbe ait bir aksenin tezahürleri üstünde koyulaşan dikkat, vehimleri arttırır ve fena bir otosükjesyonla buhranı çoğaltır

*Hayatı boyunca pek çok hastalıkla mücadele eden Peyami Safa romanlarında hastalık ve yalnızlık kavramlarını çok sık kullanmıştır.

Otosükjesyon : Kendi kendini bazı fikirlere alıştırma, kendine fikir aşılama demektir.

İşte bu vehimler yüzünden ;

Hilmi Yavuz'un ;
"Kuşlarımı koymak için, bir gök resmi bulamadım.” sözüne tutkunuz.
Peyami Safa
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğeni · 0 yorum beğen ikon
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize - Balıkesir

Ne zaman eskiyor sevgiler..? Ödenen bedellerin acısı geçince mi..? paylaşım fotoğrafı
"Ne zaman eskiyor sevgiler..? Ödenen bedellerin acısı geçince mi..?"
Bazen ömrünün sonuna kadar unutmaz değil mi insan..?

*Bileşik, sıralı, bağlı ve uzun cümleler ve şiirlerle ne çok anlatıyoruz, kolay hatırlanan yapısı sağlam bir cümle neyimize yetmiyor anlayan için...*
Peyami Safa
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
7 beğeni · 0 yorum beğen ikon
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize - Balıkesir

Bir gülün açışı gibi, ruh, yavaş yavaş gelişir.  Mevsimler ve baharlar bekler. paylaşım fotoğrafı
"Bir gülün açışı gibi, ruh, yavaş yavaş gelişir. Mevsimler ve baharlar bekler."
Kaderinin şoförü sensin.
Emin ol.

Onu dram istikâmetinde sürme.
Biraz gül, yahu.!

Değmez vallahi bu dünya.

*İnsanoğlu, neye çabalardan sonu ölüme çıkıyor, Allah herkesin istikametini sevinç ve umuda sürsün inşallah.*
Peyami Safa
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğeni · 0 yorum beğen ikon
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize - Balıkesir

... paylaşım fotoğrafı
...
Ah benim sol memem kadar kalbime yakın çocuk..!

Bir sözün hiç hatırımdan çıkmıyor:

Kediler bile demiştin, fakat cins kediler, leşlerinin çirkinliğini gizlemek için tenha yerlerde ölmeğe giderlermiş...

*İnsan yüzlerinin yüzyıllardır değişmeyen bazı hâlleri, bir edebiyat metninde güzelleme olarak karşıma çıktığını hissediyorum.*
Peyami Safa
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
4 beğeni · 0 yorum beğen ikon
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize - Balıkesir

Büyük bir hastalık geçirmeyenler, her şeyi anladıklarını iddia edemezler. paylaşım fotoğrafı
"Büyük bir hastalık geçirmeyenler, her şeyi anladıklarını iddia edemezler."
Uyuyamadım, ağrılarım arttı, fakat ruhi azabıma nispetle çok asil, sade ve saf olan et ıstırabımı o gece sevdim.

*Anlamak herşeydi, aynı zamanda bir hastalıktı, bu hastalığı geçirmeyenler anlar gibi yapmasın...*
Peyami Safa
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
3 beğeni · 0 yorum beğen ikon
Gülcan

Gülcan

@gulcann - Balıkesir

10 Kasım 2018 paylaşım fotoğrafı
10 Kasım 2018
....çünkü biz O’nun gövdesine tapan bir putperest değil, ölmez eserine ve mânasına bağlı bir şuuruz. O, kendi vücuduyla beraber kaybolacak fani bir milletin değil, kendi manasıyla beraber yaşayacak ebedi bir milletin yaratıcısıdır. Yeise kapılmak hem O’nu, hem kendimizi anlamamak olur.

Peyami Safa 11 Kasım 1938


Rahat uyu ATAM. Seni anıyoruz ve özlüyoruz. Gözümüzün önündeki resminle değil, beynimizin içindeki fikrinle.
Peyami Safa
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
16 beğeni · 0 yorum beğen ikon
Sanat Edebiyat Tenkit
1970
Kavga Yazıları kitabının da yazarı Peyami Safa tarafından kaleme alınan Sanat Edebiyat Tenkit kitabı Sanat, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Ötüken Neşriyat yayınevinden 1970 yılında 9789754370294 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Sanat Edebiyat Tenkit isimli kitap 324 sayfadan oluşuyor. Sanat Edebiyat Tenkit kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Kavga Yazıları
1970
Sanat Edebiyat Tenkit ve Din İnkılap İrtica kitaplarının da yazarı Peyami Safa tarafından kaleme alınan Kavga Yazıları kitabı Roman, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Boğaziçi Yayınları yayınevinden 1970 yılında 9789754510126 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Kavga Yazıları isimli kitap 134 sayfadan oluşuyor. Kavga Yazıları kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Din İnkılap İrtica
1970
Sanat Edebiyat Tenkit ve Kavga Yazıları kitaplarının da yazarı Peyami Safa tarafından kaleme alınan Din İnkılap İrtica kitabı Siyaset, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Ötüken Neşriyat yayınevinden 1970 yılında 9789754370317 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Din İnkılap İrtica isimli kitap 232 sayfadan oluşuyor. Din İnkılap İrtica kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Fatih Harbiye
1994
Sanat Edebiyat Tenkit kitabının da yazarı Peyami Safa tarafından kaleme alınan Fatih Harbiye kitabı Roman (Yerli), Cumhuriyet Dönemi Roman türünde okuyucusu ile buluşuyor. Ötüken Neşriyat yayınevinden 1994 yılında 9789754370232 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Fatih Harbiye isimli kitap 138 sayfadan oluşuyor. Kitap Tüm Zamanların En Çok Satan Kitapları listesinde de yeralmaktadır. Fatih Harbiye kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Mahşer
1970
Sanat Edebiyat Tenkit kitabının da yazarı Peyami Safa tarafından kaleme alınan Mahşer kitabı Roman (Çeviri), Edebiyat türünde okuyucusu ile buluşuyor. Ötüken Neşriyat yayınevinden 1970 yılında 9789754370812 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Mahşer isimli kitap 288 sayfadan oluşuyor. Mahşer kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Sence kaç puan almalı?
10
2 oy
0
SAYFA EDİTÖRÜ
Peyami Safa sayfasının içeriği SILA isimli üyenin katkılarıyla oluşturulmuştur.