up
ara
‹ Richard Sennett

Richard Sennett Sözleri

Çocukluğun tarihine ilişkin ünlü bir kitap olan Centuries of Childhood adlı eserinde Philippe Ariés, çocukluğun bağımlı şartlarında harcanan sürenin modern tarihe doğru gelindiğinde nasıl uzatıldığını göstermeye çalışır. Locke’un zamanında sekiz, dokuz yaşlarındaki bir çocuğa “yetişkinmiş gibi” muamele edildiğini, yetişkin güçleri ve sorumluluklarının verildiğini, çocukların biyolojik olarak ergenlik çağına ulaşmadan önce evlendiklerini gözlemler. Ancak modern çocukluk, ergenliğin sonuna kadar uzatılmıştır; yetişkinliğin başlamasından önceki yılları doldurmak için yeni bir kategori olan ergenlik çağı icat edilmiştir.

Bu değişimi, temel bir gerçek olarak tıptaki gelişmeler kısmen açıklayabilir. Locke ’un zamanında ellili yaşlardaki kadın ve erkeklere yaşlı olarak bakılırdı. Bugün ise çocukluk ve gençliğin yirmi yılı hâlâ sağlıklı bir yaşam süresinin yalnızca bir çeyreğini oluşturuyor.

s. 118.
ataç ikon Saygı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Saygının yokluğu, açıkça yapılan bir hakarete nazaran daha az saldırgan olsa da, aynı derecede yaralayıcı bir hal alabilir. Örneğin, karşıdaki insana hakaret edilmiyordur ama onun bir insan olarak varlığı da tanınmıyordur: Bu kişi, varlığı önem arz eden tam bir insan olarak görülmüyordur. 

Bir toplum, yalnızca birkaç kişiyi ayırıp, geri kalan kitlelere bu şekilde davrandığı zaman, bu bir saygı kıtlığı yaratır. Sanki bu kıymetli cevherden herkese yetecek kadar yokmuş gibi. Çoğu açlıklar gibi, bu kıtlık da insan yapımıdır; yiyeceğin aksine saygının hiçbir maliyeti de yoktur. O zaman niçin saygı bu kadar kıt olsun ki?
s. 18.
ataç ikon Saygı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Bir âşık hayal edelim. şöyle desin: “Benim için endişelenme,ben kendi kendime bakabilirim, hiçbir zaman sana yük olmam.” Böyle bir âşığa kapıyı göstermeliyiz; zira bu hiçbir şeye ihtiyaç duymayan yaratık, bizim kendi ihtiyaçlanmızı da asla ciddiye almaz. Özel yaşamda bağımlılık insanları birbirine bağlar. Rehberlikleri için yetişkinlere bağımlı olamayan bir çocuk, öğrenemeyen, derin güvensizlik yaşayan çok ağır hasara uğramış bir insan olurdu. Yetişkinler olarak şayet biz hasta, yaşlı, kendimizden daha zayıf olup bizim yardımımıza gereksinim duyan kimselerden kendimizi sakınırsak, en iyi ihtimalle tanışlardan oluşan bir çevreye sahip oluruz, ama bu tanışınlar arkadaşımız olmaz.

s. 109
ataç ikon Saygı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
“Yeteneklerimizi, değerimizi topluma kabul ettirmemiz gerekir, çünkü modern toplumda asalaklık hoş karşılanmaz, kendine yetmeli, birey olunmalıdır ve karşılıklı saygı duyarak ve diğerlerine bu saygıyı geri vererek saygı kazanırız.”
ataç ikon Saygı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
flaneur

flaneur

@drsmetin

Ailemin acılarla dolu muhalif geçmişinden çok şey öğrendim; değişim, kitlesel ayaklanmalarda değil, ihtiyaçlarını birbirleriyle paylaşan insanların arasında, toprakta yeşerir.
ataç ikon Karakter Aşınması
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
flaneur

flaneur

@drsmetin

Başarısızlık, en büyük modern tabusu. Başarıya ulaşma reçeteleriyle dolu olan popüler kitaplar, başarısızlıkla baş etme konusunda büyük ölçüde sessiz.
ataç ikon Karakter Aşınması
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
flaneur

flaneur

@drsmetin

Kesin bir başarısızlığı tadan herkes bu dürtüyü tanır: Umudun ve arzunun kırılmasıyla birlikte, yaşamı katlanılır kılmanın tek yolu kişinin aktif "ses"ini yitirmemesidir. Yaşamın acılarına sessizce katlanmak yeterli olmaz.
ataç ikon Karakter Aşınması
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
flaneur

flaneur

@drsmetin

Bütün sanat eserleri bir yüzey ve sembolden ibarettir. Yüzeyin ötesine geçmeye kalkanlar, kendilerini büyük tehlikeye atarlar (Oscar Wilde). Modern toplumun yüzeyselliği ise, sanatın yüzey ve maskelerinden bile daha sığdır.
ataç ikon Karakter Aşınması
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
flaneur

flaneur

@drsmetin

...insan sürekli baştan başlamak, her gün kendini tekrar kanıtlamak zorunda kalır. Bu şekilde sürekli riske maruz kalmak, karakter duygunuzu iyice aşındırır.
ataç ikon Karakter Aşınması
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
flaneur

flaneur

@drsmetin

İnsanlar olumludan çok olumsuz uyaranlara karşı duyarlıdır... Sizi mutlu edecek birkaç şey varken, kendinizi kötü hissettirecek sayısız etken bulunur.
ataç ikon Karakter Aşınması
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
flaneur

flaneur

@drsmetin

Sıra dışı insanlar sürekli uçurumun kenarında yaşayarak bilenirler.
ataç ikon Karakter Aşınması
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
flaneur

flaneur

@drsmetin

Ama insan bazen öyle bir duruma gelir ki; yeni bir şeylere girişmediğiniz takdirde, yaşamınızın, iyice eskimiş bir elbise gibi lime lime olacağını hissedersiniz.
ataç ikon Karakter Aşınması
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
flaneur

flaneur

@drsmetin

Karşımıza çıkan alternatifleri ancak yerleşik alışkanlıklarımıza göre sınarız. Anlık itkilerin ve kısa süreli davranışların hakim olduğu, düzenli rutinlerden mahrum bir yaşam anlamsız bir varoluştur.
[Anthony Giddens]
ataç ikon Karakter Aşınması
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
flaneur

flaneur

@drsmetin

Sınıfsız toplum görüntüsü, ortak bir konuşma, giyinme ve hayata bakış biçimi, derindeki farklılıkların gizlenmesini sağlıyor; herkesin eşit gözüktüğü bir düzlem var, ama insanlar bu yüzeyi kırabilecek bilgiye sahip değiller,. İnsanların kendileri hakkında sadece en kolay ulaşılabilen gerçekleri bildiği bir toplumda bu zaten mümkün olamaz.
ataç ikon Karakter Aşınması
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
flaneur

flaneur

@drsmetin

Bir kişinin görüş ve inançları kendi iradesine dayanmaz, zihnine sunulan kanıtları istemsizce takip eder.
ataç ikon Karakter Aşınması
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
flaneur

flaneur

@drsmetin

Rutin, belirli bir noktada zararlı hale gelmeye başlar. Çünkü insanoğlu kendi çabası üzerindeki kontrolünü yitirir; çalışma zamanı üzerindeki kontrolün yitmesi ise insanın zihnen öldüğü anlamına gelir.
ataç ikon Karakter Aşınması
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
flaneur

flaneur

@drsmetin

İnsanlar değişime aç; çünkü piyasa tarihte görülmedik ölçüde tüketici odaklı artık.
ataç ikon Karakter Aşınması
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
flaneur

flaneur

@drsmetin

Toplumun en altındakilerin serbestçe yararlanabileceği yegâne kaynak zamandır.
ataç ikon Karakter Aşınması
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
hk

hk

@haticeee

Günümüzdeki otorite korkusu tam da, insanlar üzerindeki denetimlerini en yıkıcı eylemleri gerçekleştirmek için kullanan kişilerden duyulan korkudur.
ataç ikon Otorite
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
hk

hk

@haticeee

İnsanlar iktidar hakkında düşünmezler; iktidardakilerin onlara telkin ettiği şeyi düşünürler.
ataç ikon Otorite
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Çoğu açlıklar gibi, saygı kıtlığı da insan yapımıdır; yiyeceğin aksine saygının hiçbir maliyeti de yoktur. O zaman niçin saygı bu kadar kıt olsun ki?
ataç ikon Saygı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Herkesin bir çeşit yeteneği olduğuna ve tüm yeteneklerin bir değeri olduğuna inanmak isteriz. Ancak yeteneğin birbirine eşit olmayan iki biçimi vardır. Bir şeyi iyi yapmanın kendine has özellikleri, insanlara saygı duyulması ve kendilerine saygı duymaları için yapılan nesnel eylemler alanına girer. Potansiyel yetenek ise, farklı bir kategoriye girer; imkânlarla olduğu kadar motivasyon ve irade ile yakından ilgili, oldukça kişisel bir değerlendirmedir. Tam da bu farklılık çok önemli bir eşitsizliğe sebep olur. Kendini dönüştürmek fikri, kişinin daha önceden bildiği bir yaşamı arkasında bırakma gücüne sahip olduğunu farz eder. Bu aynı zamanda kişinin daha önceden tanıdığı insanları da arkasında bırakması anlamına gelir. Bu nedenle, genç doktor gibi "gelecek vaat eden" bir kişi, ardında bıraktıklarının kendilerine olan saygısının altını oyabilirdi. "Çalış, gayret et!" komutunun arkasındaki mesaj, "Eğer ben bunu yapabiliyorsam, siz neden yapamayasınız?" idi. Elbette ki genç doktor hayata atıldığında hiçbir kültürel sermayesi yoktu; yükselişi tamamen kendi çabasıyla ve kendi görüşüne göre yalnızca dünsel inancı sayesinde olmuştu. Fakat kendi geleceğine inanç, onu dinleyicilerinden ayırıyordu. İlham almaya gelen dinleyiciler daha ilerisini göremediler ya da kendilerinin başka bir versiyonunu hayal edemediler; doktorun kendine güveni yalnızca dinleyicilerin eksiklik hissini keskinleştirdi.
ataç ikon Saygı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

"Toplumda, özelinde de refah devletlerinde karşı karşıya kaldığımız sorunun özü, güçlünün nasıl zayıf kalmaya yazgılı olanlara karşı saygı duyacağıdır"
ataç ikon Saygı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

"Merhamet yorgunluğu, sürekli acı verici gerçeklikler karşısında sempatilerimizin tükenmesini ifade eder. İşkence kurbanları, vebayla dünyadan silinen insan yığınları, Holocaust'un vahşi boyutları gibi şeyler duygularımız üzerinde öyle çok talepte bulunur ki, sonunda herhangi bir şey hissetmekten vazgeçeriz. Merhamet, sonunda yanıp biten ateş gibi tükenir."

s. 151
ataç ikon Saygı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

"Şüphesiz ki insanın kendisiyle ne yapacağını bilmesi de bir tuzak olabilir. Çocukların geliştirdiği yeterlilik, bir oyunda nasıl iyi oynanıp galip gelineceğini öğrenme örneğindeki gibi, oyun oynamakla yakından ilgilidir. Bunun nihai amacını ya da değerini ölçmek çok da gerekli değildir. Bu tamamıyla işlevsel yeterlilik, daha sonra genç bir yetişkinin hayatına zarar verebilir. Toplum anne-baba ve öğretmenlerin kişiliğinde bu işlevsel seçimi onaylayabilir; fakat bu, genç yetişkin açısından fazla kolaya kaçmaktır, karmaşık arzulara ve hayatın gürültüsüne kendini kaptırmak kolaycılıktır. Ne istediğini tam olarak bilen bir genç, ancak sınırlı bir insan olabilir."

s. 40
ataç ikon Saygı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
/ 2