up
ara
Robert J. Mackenzie

Robert J. Mackenzie

Nvn

Nvn

@birokuyucununnotlari

"Anne babalar, çocuklara işbirliği yapmaları için özel bir ödül veya rüşvet verdikleri zaman, aslında onlara işbirliğinin bir seçim olduğunu ve karşılığında bir ödül olmasının şart olduğunu söylemiş oluyorlardı."
ataç ikon Çocuğunuza Sınır Koyma
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Nvn

Nvn

@birokuyucununnotlari

"Sınırları olmayan özgürlük, demokrasi değil; anarşidir. Anarşi ile eğitilen çocuklar kurallara ya da otoriteye saygı duymayı ve özgürlüklerini sorumluluk içinde yaşamayı öğrenemezler. Önceliği hep kendilerine verirler. Kendi güçlerini ve kontrollerini abartırlar."
ataç ikon Çocuğunuza Sınır Koyma
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Nvn

Nvn

@birokuyucununnotlari

"Ceza vermek çocukları alçaltır. Duygularını incitir, onları öfkelendirir, direnmeye ya da geri çekilmeye iter. Sert yöntemler, işbirliği mesajlarının yerine ulaşmasını engeller."
ataç ikon Çocuğunuza Sınır Koyma
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Nvn

Nvn

@birokuyucununnotlari

"Bir eğitim modeli olarak cezacı yaklaşım, ana eğitim amaçlarımızın sadece bir bölümünü tamamlar. İstenmeyen davranışı durdurur ama bağımsız problem çözmeyi, sorumluluk ya da otokontrol hakkında olumlu dersi verememiştir. Neden? Çünkü kararları ebeveyn verir ve problem çözme aşamalarını onlar yürütür."
ataç ikon Çocuğunuza Sınır Koyma
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Özge

Özge

@ozgeselcuk

"Asıl amaç, onaylanmayan davranışı reddetmektir; o davranışta bulunan çocuğu değil. Bu yüzden vereceğimiz mesaj, davranışı düzeltmeye yönelik olmalıdır. Tavır, duygular ya da çocuğun değerine vurgu yapılmamalıdır."
ataç ikon Çocuğunuza Sınır Koyma
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Özge

Özge

@ozgeselcuk

"Sözlerimizle davranışlarımız uyumlu ise çocuklarımız sözlerimize güvenmeyi öğrenir ve bu sözlerin ardındaki kuralları kavrar. Sözlerimizle davranışlarımız uymazsa çocuklar sözlerimizi dikkate almaz ve davranışlarımızdan çıkardıklarına göre tepki verirler. İki aşamada kural öğrenirler: Teorideki ve pratikteki. "
ataç ikon Çocuğunuza Sınır Koyma
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Sence kaç puan almalı?
0
0 oy
0