up
ara
‹ Samiha Ayverdi

Samiha Ayverdi Sözleri

Mehmet Fatih ÇELİK

Mehmet Fatih ÇELİK

@mehmetfatihcelik821 - Tekirdağ

“Göklerin dönüşünü aşkın dalgalarından bil; aşk olmasaydı dünya donar kalırdı”
ataç ikon Ateş Ağacı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Mehmet Fatih ÇELİK

Mehmet Fatih ÇELİK

@mehmetfatihcelik821 - Tekirdağ

Ben, vakit vakit lav püsküren bir yanardağım, gerçi senin, toprakla alışverişin var; onun dilinden anlar, huyunu bilirsin; fakat ben içi öylesine ateş dolu bir dağım ki, susmama inanma ve eteklerimde mesken kurma!
ataç ikon Ateş Ağacı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Mehmet Fatih ÇELİK

Mehmet Fatih ÇELİK

@mehmetfatihcelik821 - Tekirdağ

Hani dudaklarımın fethettiği ülke, hani kollarımın kuşattığı cihan?
ataç ikon Ateş Ağacı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Mehmet Fatih ÇELİK

Mehmet Fatih ÇELİK

@mehmetfatihcelik821 - Tekirdağ

Ben ki aşkın kendisiyim bir renkte, bir kararda kalmayan tezâhürümden gam yeme. Kaybolan da benim, bulunan da ben! Bil ki aşk için uzaklık ve yakınlık yoktur; zaman ve mesâfe, bunlar iptidâi ölçülerdir.
ataç ikon Ateş Ağacı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Mehmet Fatih ÇELİK

Mehmet Fatih ÇELİK

@mehmetfatihcelik821 - Tekirdağ

Ben seni aramak için, senden başlayan, sende nihâyetlenen bir yola girdim; girdiğim yol, insan ayağı ile fetholacak bir ülke değil... Onun için ben de başı ayağı bıraktım, senden ibâret bir vücutla yollara düştüm, seferdeyim.
ataç ikon Ateş Ağacı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Mehmet Fatih ÇELİK

Mehmet Fatih ÇELİK

@mehmetfatihcelik821 - Tekirdağ

Ben de büyük ve yakıcı bir aşka şiddetle muhtaç olduğum gün, talebimi insan süretinde gizlenmiş görerek ona koştum ve atıldım. İşte bu hengâmededir ki insan aşkıyla Allah aşkını birbirine karıştırdım, bir bardak suyu denize döktüm.
ataç ikon Ateş Ağacı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
M. Tuğrul

M. Tuğrul

@mtugrul - İstanbul

Ateş Ağacı
Bir göğüsten taşan aşk, bir dudaktan dökülen sevdâ, hekimin ilacından, yedi dağın otundan daha mı kudretsiz ?
ataç ikon Ateş Ağacı
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
M. Tuğrul

M. Tuğrul

@mtugrul - İstanbul

Ateş Ağacı
Hilkatin görünüşte biz kavî ve hâkim zümresi sayılan erkekler; dünya işlerini idare eden, kanlı savaşlara girişen, sınırlar çizen, hükümler veren, asıp kesen buyruk sahipleri, hakikatte küçük bir kadın elinin ördüğü nahif bir ağın mahkumlarıyız. (2016, s. 65)
ataç ikon Ateş Ağacı
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
5 beğen · 2 yorum
BUKALEMUN (@karacurin)
Yazarın bir eserini okudum ancak sonu çok acayip bitti.
21.12.18 beğen cevap
M. Tuğrul

M. Tuğrul

@mtugrul - İstanbul

Ateş Ağacı
Ben etiyle yaşayan bir kadınla değil, içiyle yaşayan bir kadınla evlenebilirdim.

2016, s. 32
ataç ikon Ateş Ağacı
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
4 beğen · 0 yorum
hamuş

hamuş

@suay - Bitlis

Belki de hâtıra, tasarruftan kurtulmuş bir ölü olduğu için, artık üstünde kimsenin gözü, müdahalesi, tesîri kalmamış bir mahremiyete dayanıp, yaslanmış olduğu için ona bu kadar yakın, dost ve âşinâyız.
ataç ikon Yusufcuk
kitaba 3 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Fatih Çevik

Fatih Çevik

@fatihcevik - İstanbul

Mesihpaşa İmamı
Hepsinin modası geçecek.. Sessizce büyük dogu'ya doğru gidiyoruz..
ataç ikon Mesihpaşa İmamı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
G.Atalay

G.Atalay

@gatalay

“Herkes bu meydana bir zafer için gelir; ben ise sade sana yenilmek için geldim.
Bu dünyada herkesin bir iddiası vardır; benim ise senin fermanından başka bir icazetim yok. Ama bunu kimseye anlatamıyorum; kimsede bunu bilmeye istek yok.

Düşüncenin eteği gözle görülür kıymetlere bağlı kaldıkça, insanoğlu aşkın kudret ve tasarrufu fezalarında olup biteni nasıl tecessüs edebilir?

Desem ki: Ben ortada bir sebepten başka şey değilim. Buna kimi, nasıl inandırabilirim? Yediğimiz bir lokma ekmeği, içtiğimiz bir yudum suyu kana çeviren uzviyet gibi, gönlüme gizlice yol bulan bir aşk lokmasının da, bu gönülde feryatlara, göz yaşlarına, ıztıraplara, zevklere döndüğünü anlatabilir miyim?”

Samiha Ayverdi – Yusufcuk
ataç ikon Yusufcuk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Gülsüm.

Gülsüm.

@tahrirvazifeleri - İstanbul

Bir an, kendinin rabbânî kudrete karşı yokluğunu bilerek yaşamak, beşeriyet kirleriyle yıllarca yaşamaktan daha âlâ ve faydalıdır.
/Sâmiha Ayverdi-Batmayan Gün, s.23
ataç ikon Batmayan Gün
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Gülsüm.

Gülsüm.

@tahrirvazifeleri - İstanbul

İnsanların büyük bir kısmı türlü dünya cereyanlarının içinde şuursuz bir telaşla koşarlarken, gâyelerinin ipine dolana dolana sıkışıp kalırlar ve her hareketleriyle de bu yumağı biraz daha çetinleştirir, çözülmez hâle sokarlar.
Bilmezler ki bu yumak içinde geçirdikleri hayat, bu çabalamalara buldukları fırsat, tıpkı kedinin avını öldürmeden evvel zevk almak için ona verdiği mühlet gibi aldatıcı ve işkencelerini çoğaltıcıdır.
Halbuki asıl yapılacak şey, o yumaktan kurtulmanın çarelerini aramak, ve o bağları kopararak rûhî bir sonsuzluğa, kendini kendine yaklaştıracak bir kemâle adım atmaktır.

Kendisiyle anlaşamamış, mânâsını bulup onunla bağdaşamamış kimseler, mecbûrî bir sürüklenişle şaşkın ve şuursuz, hayat selinin içinde kaybolup gitmekteler. Sırasında tabiatın büyük kuvvetlerine hükmeden insan, kendi zaaflarına söz geçirmekten âciz. Yükseldiği hiçbir zirve, ona ona kendini bilmek zevkinin güzelliğini bahşedemiyor.
Her şeyi yapan insan, bu noktaya gelince müflis ve bîçâredir işte.. Hakiki ideal, kendini bilmektir Aliye.. Zîra kendini bilen en yüksek hedefe ermiş demektir.. /Sâmiha Ayverdi,Batmayan Gün- s.170
ataç ikon Batmayan Gün
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Gülsüm.

Gülsüm.

@tahrirvazifeleri - İstanbul

-Mânâ ile alış verişi olanlar için maddî görünüş ve gösterişlerin hemen hemen hiç bir kıymeti yoktur..
Diyojen'le İskender'in meşhur konuşması ne güzeldir. Kendisine "Dile benden ne dilersen" diyen bir cihangire, "Gölge etme başka ihsan istemem!" Diyecek kadar varlıklara gönlünün huzûrunu tercih eden bir ferâgat... İşte bu ferâgatın sâhipleri hür adamlardır, Tabiat kayıtlarından kurtulamamış kimseler ise, görünüşte cihangir de olsalar gene esirdirler.. /Sâmiha Ayverdi,Batmayan gün- s.190
ataç ikon Batmayan Gün
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Sezgi

Sezgi

@sezgii

‘’Ölüm nedir bilir misin Yusuf? Ölüm, sensizliktir. İşte ben bu ölümle ölmekten korkuyorum. Sensiz kalmaktan korkuyorum. Bir nefes sensiz yaşamak, asırlarca azab çekmekten daha yaman, daha korkunç.. Benim sensiz kalmaktan başka hiç bir korkum yok. Varlığım, hayatım senden ibaret.. Kaçacak, sığınacak bucağım sen, gördüğüm bildiğim sade sen! Yüzüme bak Yûsuf! Ben senin bu uslu duruşundan, bu kaçamaklı hallerinden de korkarım. Bak, yüzüme bak da gözlerini göreyim... Ben onların ezelî perestişkârı, [ aşırı derecede bağlılık. Riyakâr gösterişten. ] esiri, kuluyum. Onlar benim mabudum, mihrabımdır.’’
ataç ikon Aşk Budur
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Sezgi

Sezgi

@sezgii

‘’Meryem, sen beni okuyan ve anlayan sevgili bir vücudsun. Senin bana aşkın, bende aşkın mutlak zuhurunu gördüğün içindir; benim sana aşkım da, sende kendimi gördüğüm içindir.’’
ataç ikon Aşk Budur
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
Sezgi

Sezgi

@sezgii

‘’Yusuf ve Meryem, diye iki ayrı varlık yok ki... Cihanda ne Meryem, var, ne de başka bir mevcud... Hattâ cihan da yok.. Meryem, için yer, gole, her “şey yalnız, yalnız Yusuf, yalnız o... Meryem, Yusuf tan başka bir şey görmüyor ve bilmiyor... Onun için Yusuf‟tan başka bir şey yok ki bilsin! Esasen hiç bir güzelliğin cazibesine iltifat etmeyen müstağni nazarlarından bütün cihan silinmiş Yusuf‟un istilakâr yarlığı, mükevvenatın bütün nakışlarını silmiş götürmüş. Hat'tâ genç kızın kendi vücudu bile çoktan bu adem kafilesinin arasına karışıp kaybolmuş...’’
ataç ikon Aşk Budur
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Sezgi

Sezgi

@sezgii

’Aşk, üç isimle yad edilir. Seven, sevilen ve sevgi. Fakat hakikatte her üçü de bir şeyi ifade eder. Sevilen sevenin aynası, sevgi de mecmuudur. Aynaya bakan bir kimsenin karşısında gördüğü şahsın bir vücudu yoktur; bu, bakanın gölgesidir. Keza, sevenin de sevilene karşı incizab ve meftuniyeti gene suretine, kendi aşkınadır. Yekdiğerini seven iki şahıs, bunun esas ve mahiyetinden bigâne oldukları için bu muameleyi iki taraflı görürler. Hâlbuki seven, sevilen; sevilen de sevendir. İşte aşk budur Meryem!’’
ataç ikon Aşk Budur
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Sezgi

Sezgi

@sezgii

‘’Bakış, insana bilmediğini öğretir, bildiklerini de unuttururmuş. Meryem, de yeni bir şey öğrenmiş ve pek çok şeyler unutmuştu. Belki de bu unutulanlar kafilesinde, bizzat kendi de vardı.’’
ataç ikon Aşk Budur
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Sezgi

Sezgi

@sezgii

‘’Boş yere yerlere kapanmayın. Bu mabudlar sizden de âciz, sizden de kudretsizdir. Tapılacak, bilinecek, görülecek hep hep kendi hakikatindir. O, her mevcudun canı, her mahlûkun çıktığı ve kavuştuğu noktadır.’’
ataç ikon Aşk Budur
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Sezgi

Sezgi

@sezgii

‘’Bir hükümdar hayatı ile bunların, bu esirlerin hayatı arasında yaradılış itibariyle ne fark vardı? Şurada, göz önünde sönen binlerce hayati, Firavun, nasıl ve hangi vicdanî salâhiyete istinatla düşünmüyordu. Kendi canı için hazineler feda eden bu adam, neden başkalarının hayatına kıymet vermiyordu. Ne garib, kendi eteğindeki bir tozun bulunmasına tahammül etmeyen insan, başkalarının sırtına çeki taşı yüklemekte, nasıl ve nereden gelmiş bir hak ve imtiyaz bulabiliyordu ?’’
ataç ikon Aşk Budur
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Sezgi

Sezgi

@sezgii

’’Siz, ipekkurdunun havadan, güneşten, sudan, hasılı her bir ihtiyaçtan müstağni olarak geçirdiği bu sarhoşluk alemini neden istihfaf ediyorsunuz? O hayatın tadını, o sarhoşluğun zevkini bilmediğiniz için değil mi? İpekkurdu kendini, kendinden başka sakini olmayan bu daracık hücreye, ihtiyariyle mukayyed [bağlı, kayıtlı, sınırlı. ] eder. Zira ona bu yalnızlıkta, fezaların ihata edemeyeceği bir genişlik vardır.’’
ataç ikon Aşk Budur
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Sezgi

Sezgi

@sezgii

‘’Ben, esas itibariyle dünyadan nefret etmiyorum. Bilâkis dünyayı güzel, hem de pek güzel buluyorum. Şu kadar var ki, her güzel şeyin, iğrenç cepheleri de olması tabiîdir, işte ben, dünyanın bu mülevves [kirli, bulaşık. ] kısmından istikrah [Bir şeyi kötü ve kerih görmek. Beğenmemek, nefret etmek. Bir şeyi cebir ve ikrah ile işlemek. ] ediyorum. İşte ben bundan tiksiniyor, bu taşkın, yorucu ve manasız hayattan uzak olmaya çabalıyorum. İpekkurdu, diye hor gördüğünüz o böceğin koza içinde geçen mahbus hayatı, manada azadlıktır. Zira göklere uçmaya müstaid [istidat ve kabiliyet sahibi olan. Zeki ve akıllı kimse, uyanık, anlayışlı. ] kanatları o, bu esarette tedarik eder. Onun için bu tecerrüde, esaret değil, hürriyet demelidir.’’
ataç ikon Aşk Budur
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Kerem Murat Yılmaz

Kerem Murat Yılmaz

@keremmuratyilmaz

"Çelebi'nin dudaklarından düşmeyen şu büyük sözü, çâresiz bir kabulle kendi kendime tekrarlıyorum: Emeline karşı ecelin gülüyor, tedbîrine karşı takdîrin gülüyor."
Sâmiha Ayverdi, Yaşayan Ölü, s. 103
ataç ikon Yaşayan Ölü
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
/ 5