up
ara
‹ Samiha Ayverdi

Samiha Ayverdi Sözleri

Kerem Murat Yılmaz

Kerem Murat Yılmaz

@keremmuratyilmaz

Gitsem, onlara gitsem ve desem ki: Bana gerçeklik zevki veren ulular! Ben de sizin gibi oldum. Öldüm.
Fakat zehri şeker gibi yutmak değil, şekerden seçmeden yutmak gerekmiş. Zîra insan, değil acı ve tatlı kaydından, hattâ sırasında aşkından bile geçmedikçe ölmüş olmuyor.
Ölmeden yaşamak ise, can çekişmekten başka bir şey değil… işte ben de onun için öldüm; her zerresinden hayat taşan, her nefesi bin can satın alan bir Çelebi gibi, artık ben de yaşayan bir ölüyüm!
Sâmiha Ayverdi, Yaşayan Ölü, s. 221
ataç ikon Yaşayan Ölü
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Gülsüm.

Gülsüm.

@tahrirvazifeleri

"Şimdi bana dersin ki: Öyle ise niçin muazzam bir selin çağıltısını çerden çöpten engellerle önlemek istiyorsun? Sen ki ancak bir kovacık alabilecek güçtesin, bir ummânı kendi mahdut (sınırlı) varlığına nasıl sığdırabilirsin? Doğru... esâsen benim de eksik ve hatâlı cephem bu işte. Denizi bir kovaya sığdırmaya uğraşmak.
Belki gene dersin ki; mâdemki kınayacak iktidardasın o halde onları tashih et (Düzelt) ..
Hayır Leylâ, hayır... Bir şeyi ilmen bilmek hattâ tenkit ve tahlil salâhiyetini (Eleştirme, inceleme yetkisini) kazanmış olmak, o şeyi halletmek demek değildir. Nice bildiğimiz ve bildirdiğimiz gerçekler vardır ki, bunları bizzat gerçekleştirememekteyiz.."
ataç ikon Yaşayan Ölü
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
Gülsüm.

Gülsüm.

@tahrirvazifeleri

"Temennî ederim hiç kimse aşk ilmini en gizli hecesine kadar öğrenmedikçe ona müptelâ olmasın..."
ataç ikon Yaşayan Ölü
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Quaf

Quaf

@quaf

Ne mutlu o göze ki bu birbirine zıt olan eşyânın mânâsına nüfuz etmiş ve birliğin azâmetini hayretle temâşâya dalmıştır.
(164)
ataç ikon Yaşayan Ölü
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Abide Şahsiyetler
Zaman kalburu işini bilir.
Kendisine tevdi olunan her kıymeti, bıkıp usanmadan aheste aheste eler durur.
Düşene dur demez, kalanı da silkip atar.
Dökülen dökülür, kalan kalır...
ataç ikon Abide Şahsiyetler
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Fakat istemek olmak mıdır..? Bir kurbağanın da fil olmak istemediği ne malum..? İstek ve arzuya kabiliyetin de ilavesi şart..
ataç ikon Yaşayan Ölü
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
4 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Kızım, her ceviz yuvarlaktır; fakat her yuvarlak, ceviz değildir. Herkes insandır,fakat her gördüğün insan, insan değildir...
ataç ikon Yaşayan Ölü
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Şu muhakkak ki cihanda, her fert, şu veya bu cihetten hemen her gün bir insanlık imtihanına tabi olmakta... fakat herkesin sorguya çekiliş şekli o kadar birbirinden başka, birbirinden ayrı ve uzak ki, bu büyük vicdan imtihanının, çoğumuz farkında bile olmuyoruz...
ataç ikon Yaşayan Ölü
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Hancı
“Hüzün kapımı çaldı... Vuruşundan tanıdım. Kim o, demeye kalmadan itip içeri girdi.
Kızdım... Nedir bu destursuz geliş..? dedim. Kahkahalarla gülmeye başladı.
Hakkı da var ya...Kendi çatısı altına izinle gireni de kim görmüş...?”
ataç ikon Hancı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Hancı
'Handır bu gönlüm, ya misafirhane...

Dert konuklar, derman konuklar, hayal konuklar, melal konuklar; mümkün konuklar, muhal konuklar. Hele hasret, hiç çıkmaz ordan, çıkmaz ordan.

Handır bu gönlüm, yıkık, dökük...

Fakir konuklar, zengin konuklar, alim konuklar, cahil konuklar; gelen konuklar, geçen konuklar. Hele bir hancı vardır, hiç çıkmaz ordan, çıkmaz ordan....
ataç ikon Hancı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Hancı
Taş, seni bilmediği için taştır... Demir, seninle ısınmadığı için soğuktur... Seninle olup da senden olmayanlar da öyle, ahhh öyle... Sensiz olan zaman, bir bakar kör değil de ya nedir Allah'ım...?
ataç ikon Hancı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Batmayan Gün
ataç ikon Batmayan Gün
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Batmayan Gün
ataç ikon Batmayan Gün
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Batmayan Gün
ataç ikon Batmayan Gün
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Batmayan Gün
Denizin yüzünü buruşturan rüzgarın, derin sulara hükmü geçmez...
ataç ikon Batmayan Gün
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Cefaya katlanmak istemezsen dünyanın vefasına bağlanma.. !
ataç ikon Batmayan Gün
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Batmayan Gün
İnsanın çektiği elem ve gönül darlığı,dünyaya olan iltifat ve bağlılığı nisbetiyle artar...
ataç ikon Batmayan Gün
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Her uğradığın musibet, kendi fiili ve kavli hareketlerinin eserleridir. Birinden tokat yerken, kendinin de kime tokat vurduğunu veya vurmak niyetinde olduğunu veyahut başka bir suretle etrafını rencide ettiğini düşün..! Düşün...Zira en geniş hazine insanın kendi varlığıdır...Bu öyle bir sonsuzluktur ki, şu koskoca dünya onun köşesinde toz zerresi gibi kalır....
ataç ikon Batmayan Gün
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Batmayan Gün
Nasrettin Hoca'nın hoş bir fıkrası vardır: Kendisine,keçi boynuzu yer misin..? diye soran kimseye: Bir damla bal için bir çeki odun yiyemem,dediği gibi,nice klasiklerin arasında da bir damla bulabilmek için yüzlerce sahife çevirmek lazımdır...
ataç ikon Batmayan Gün
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Batmayan Gün
Hayat aşktandır...Ölüm ise aşksız olmaktandır...
ataç ikon Batmayan Gün
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Ateş Ağacı
Dünya galip bir zümre için Nasreddin Hoca'nın kürkünden başka nedir..?
ataç ikon Ateş Ağacı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Ateş Ağacı
Bir cihangir olsam, hatta bütün dünya şahsi mülküm olsa, ben benim olmadıkça kendimi hiçbir değere malik saymam...
ataç ikon Ateş Ağacı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Hayat,canbazın üstünde gezdiği ip gibidir, iman da bu ipin üstünde yürüyenin elindeki muvazene değneği gibidir. Emin ve tehlikesiz adım atmak isteyenler, mutlaka bu değneğe sahip olmalıdır...
ataç ikon Ateş Ağacı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Ateş Ağacı
Güya ki ruhlar vücut elbisesi giymeden evvel, her birinin eline cilalı, gönül alıcı birer top verilmiş...Sonra bu topları veren, onları birdenbire ellerinden kaparak fırlatıp atmış ve: Haydi arayın bulun..! demiş. Her ruh ,bir görüp kaybettiği o güzel şeyin telaşıyla yola düşünce ,kendini dünyada bulmuş.Fakat dünyada topu unutturacak neler neler var...
ataç ikon Ateş Ağacı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Ateş Ağacı
Ömründe aynaya bakmamış kimse, nasıl kendini tanımazsa, ben de ancak seni gördükten sonra kendimi en hurda çizgilerime kadar öğrendim...
ataç ikon Ateş Ağacı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
/ 5