up
ara
Saygı Öztürk

Saygı Öztürk

Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

İnönü, raporunda halkın isteklerini anlatırken muhacirler konusuna da değiniyor:

"Bütün Türk kasabaları etraflarına Türk muhacirleri getirilmesini isterler. Umman (Okyanus) içinde kalmış gibi, Türk sitelerinin boşluktan ve yalnızlıktan ürküntü hissettikleri sezilir. Dikkate değeri vardır ki halk Türk muhacirleri isterken yeni geleceklerin yeni ziraat usullerini kendilerine örnek vererek öğreteceklerinden ümitlidirler. Çiftçiliği fena yaptıklarını, hatta kâfi derecede çalışkan olmadıklarını sızlanarak anlatırlar. Altı aydan fazla karla kapalı, muvasalasız (temassız) ve işsiz yaşayış, yaşayış olmadığını anlamışlardır."
ataç ikon Kasadaki Dosyalar
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu

İşte rapordan bazı bölümler:

- Ağrı'da Kürtlerin medenileşip, sükunet bulmaları bile kardır. Karaköse, hükümete bağlı bir Kürt şehridir. Erzincan Kürt merkezi olursa Kürdistan'ın kurulmasından korkarım.

- Iğdır'da Kürtlerin yerinden oynatılmasına ne lüzum, ne imkan vardır.

- Türklüğe hevesli bir Arap şehri olan Siirt'in doğuya naklini tercih ederim

- Van ve Erzincan'da acele olarak, Muş Ovası'nda tedricen ve Elazığ Ovası'nda kuvvetli Türk kitleleri vücuda getirmek zorundayız.

- Türklerle Kürtler aynı okulda okumalıdır. Bu Kürtleri Türkleştirmek için etkili olacaktır.

- "Diyarbakır, kuvvetli Türklük merkezi olmak için tedbirlerimizi kolaylıkla işletebileceğimiz bir olgunluktadır.

- "Düşman unsurlar içinde saldırgan olan teşkilat Kürt reisleri ve adamlarıdır. Fransız istihbarat zabitleri her istedikleri anda Kürt reislerini çeteler halinde memleketimize saldırtmağa muktedirdirler."

- "Mardin vilayetinden çıkarılacak Hıristiyan ve Arapların yerlerini Kürtler derhal dolduracaklardır. Bu hal bizim için pek zararlıdır.”

-"Siirt Türklüğe hevesli bir Arap şehridir. Hükümete yakın itaatkar halkı vardır. Havası gayet iyi olan Siirt susuz, pis bir trahom merkezidir. Siirt vilayetinde başlıca kuvvetimiz; idare merkezlerimiz, memurlarımız ve zabitlerimizdir. İdare merkezlerimiz çok kuvvetli olmalı. İcabında konulup kaldırılmak üzere özel adliye rejimi kurulmalıdır."

- "Bitlis, Hizan ve Mutki arasında suni olarak daima devlet kuvveti ile vücuda getirilmiş bir Türk merkezidir. Bitlis olmasaydı bizim onu yaratmamız gerekecekti."

- "Muş Ovası uzun süre boş kalmayacak, herhalde Kürtler yavaş yavaş dolduracaklardır."

- "Van halkı derlemedir. Bütün halkın ümidi devletin göstereceği ilgidedir. Sağlam bünyeli şarkta Cumhuriyetin çok önemli bir temeli olacaktır. Böyle bir temel Türk hakimiyeti için her bakımdan lazımdır."

- Malazgirt kadar bitkin ve fena bir yer güçlükle tasavvur edilebilir. Halbuki buranın, yeni temiz bir Türk şehri Türk merkezi olarak kurulması bizim için pek kıymetli olacaktır."

- "Kürtleri verimli topraklardan nereye göndereceğiz? Hudut üzerinde bulunan yerleri derhal Kürtlerle dolacak. Ağrı'dan geçici olarak gelen Kürtleri de bir yere gönderemeyiz. Sükunet bulmuş olmaları bile kafi bir kardır."

- "Bundan 10 sene sonra Sarıkamış'ın ordugahına askeri olarak ihtiyacımız olacağını zannediyorum."

- "Kars'ı ve Artvin'i bir an evvel soyup tahrip etmek fikrinde değil, bütün kuvvetimizle son ana kadar muhafaza etmek kararında olduğumuza içeriyi ve dışarıyı kesin olarak inandırmak mecburiyetindeyiz."


Saygı Öztürk
- "Erzurum'un kalkınmasını az senelerde temin edebilirsek, şimalde hududa karşı ve içeride Kürtlüğe karşı sağlam bir Türk merkezini yeniden kurmuş oluruz."

- "Az zamanda Erzincan'ın Kürt merkezi olmasıyla asıl korkunç Kürdistan'ın meydana gelmesinden kaygılanmak yerindedir."

- "Bütün seyahatimizde en iyi şey olarak, belki bütün Türkiye'de bu bakımdan birincidir; Samsun hususi idare bütçesini gördüm."

- "Türkler ve Kürtleri ayrı ayrı okutmakta yarar yoktur. İlk tahsili birlikte yapmalılar. Bu, Kürtleri Türkleştirmek için etkili olacaktır."

- Dersim Vilayeti'nin teşkili ile askeri bir idare kurulması ve Dersim ıslahının bir programa bağlanması lazımdır.

- Memur yetiştirecek büyük müesseseler güneyde yoktur. Orta mektebe girecekler içerisinde Kürtlerden de müracaat olursa, onları da reddetmemeliyiz.
ataç ikon Kasadaki Dosyalar
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Sınır Ötesi Savaşın Kurmay Günlüğü
1970
Okyanus Ötesindeki Vaiz ve Belgelerle Dünden Bugüne 28 Şubat kitaplarının da yazarı Saygı Öztürk tarafından kaleme alınan Sınır Ötesi Savaşın Kurmay Günlüğü kitabı Tarih, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Doğan Kitap yayınevinden 1970 yılında 9786050901696 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Sınır Ötesi Savaşın Kurmay Günlüğü isimli kitap 180 sayfadan oluşuyor. Sınır Ötesi Savaşın Kurmay Günlüğü kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Okyanus Ötesindeki Vaiz
1970
Sınır Ötesi Savaşın Kurmay Günlüğü ve Belgelerle Dünden Bugüne 28 Şubat kitaplarının da yazarı Saygı Öztürk tarafından kaleme alınan Okyanus Ötesindeki Vaiz kitabı Roman, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Doğan Kitap yayınevinden 1970 yılında 9786051118512 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Okyanus Ötesindeki Vaiz isimli kitap 240 sayfadan oluşuyor. Okyanus Ötesindeki Vaiz kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Belgelerle Dünden Bugüne 28 Şubat
1970
Sınır Ötesi Savaşın Kurmay Günlüğü kitabının da yazarı Sınır Ötesi Savaşın Kurmay Günlüğü ve Okyanus Ötesindeki Vaiz kitaplarının da yazarı Saygı Öztürk tarafından kaleme alınan Belgelerle Dünden Bugüne 28 Şubat kitabı Siyaset, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Doğan Kitap yayınevinden 1970 yılında 9786050913163 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Belgelerle Dünden Bugüne 28 Şubat isimli kitap 280 sayfadan oluşuyor. Belgelerle Dünden Bugüne 28 Şubat kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Taşeron Mesih
2018
Sınır Ötesi Savaşın Kurmay Günlüğü ve Okyanus Ötesindeki Vaiz kitaplarının da yazarı Saygı Öztürk tarafından kaleme alınan Taşeron Mesih kitabı Siyaset, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Doğan Kitap yayınevinden 2018 yılında 9786051114477 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Taşeron Mesih isimli kitap 176 sayfadan oluşuyor. Taşeron Mesih kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Belgelerle Ergenekon
2008
Sınır Ötesi Savaşın Kurmay Günlüğü ve Okyanus Ötesindeki Vaiz kitaplarının da yazarı Saygı Öztürk tarafından kaleme alınan Belgelerle Ergenekon kitabı Siyaset, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Doğan Kitap yayınevinden 2008 yılında 9789759918866 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Belgelerle Ergenekon isimli kitap 372 sayfadan oluşuyor. Belgelerle Ergenekon kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Sence kaç puan almalı?
0
0 oy
0