up
ara
Antonio Negri

Antonio Negri

Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Çokluk, farklı grupların belli sorunlar üzerine tepkilerini ortaya koymak üzere eyleme geçtiklerinde birbirleriyle temas kurarak oluşturdukları anlık ve örgütsüz kümelenmelerdir. İçinde farklı yönlere gidebilecek enerjiler vardır, ama tam da insanları “monadik bireyler” halinde kendi içine kapatan bir düzenin karşısında, tekrar kolektif eylemin imkanlarını ortaya çıkarmak üzere insanları birbirleriyle iletişime sokacak ağsal bir yapıdır.
ataç ikon Çokluk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

...İnsan özgür doğmaz, özgür olur. Uyum içinde eyleyen zihinin ve bedeninin, akılda sevgiyi bulduğu bir başkalaşım yoluyla özgür hale gelir. Böylece bengilik, kurucu praksis içinde yaşanır. Ve kurucu praksis bizi bengi kılar...
148
ataç ikon Aykırı Spinoza
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

..." İnsanlar özgür doğsalardı, özgür oldukları müddetçe hiçbir iyi ve kötü kavramı oluşturmazlardı"...
145
ataç ikon Aykırı Spinoza
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

..." Özgür bir insan hiçbir şeyi ölümden daha az düşünmez ve onun bilgeliği yaşam üzerine bir tefekkürdür, ölüm üzerine değil"...
145
ataç ikon Aykırı Spinoza
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

...Spinoza, bize varlığın her daim yeni topraklarını, zeka, etik ve istençle yaratılan toprakların yaban keşfini deneyimleme olanağına sahip olduğunu öğretir. Spinoza’nın çağımızdaki anlamı, yenilenmenin verdiği haz, arzunun yayılması ve altüst etme olarak yaşam: Spinozacılığın çağımızdaki anlamı budur. Devrim bir ön kabuldür; soyut bir proje değil, pratik bir görevdir; seçim değil zorunluluktur. Olmakta olan bir devrimin çağını yaşıyoruz. Niyetimiz bunu gerçekleştirmektir. Devrim, etiği harekete geçiren işarettir...
133
ataç ikon Aykırı Spinoza
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

...Modern, kafayı değiştirmeden takkeyi değiştirir. Tüm yenilenme kapasitelerini tüketerek, aklın ve aşkınsallığın şematizminin kötüye kullanılmış biçimleriyle ikame etmeye çalıştığı, modernliğin çorak, baskıcı ve ütopik Hegelci tehditleini atlatmanın bin bir yolunu icat ederek sürüp gider. Bu durum, tükenmişliğin yavaş yavaş dağılmasına ve yeniden kendi üzerine düşünmesine dek devam eder...
117
ataç ikon Aykırı Spinoza
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Sence kaç puan almalı?
0
0 oy
0