up
ara
Sinan Meydan

Sinan Meydan

Mustafa Kemal'in Askeri

Mustafa Kemal'in Askeri

@mustafakemalinaskeri

Atatürk, İsmet İnönü'nün teşekkür telgrafına şu yanıtı verdi: “Hatırlarsınız; Türk köylüsünün Türk'ün efendisi olduğunu söylediğim zaman… Ben o efendinin arzu ve iradesi altında senelerden beri çalışmış bir hizmetkârım. Şimdi beni çok heyecana getiren hadise Türk köylüsüne naçizane olsa da ufak bir vazife yapmış olduğumdur. Milletin Yüksek Temsilciler Heyeti, bunu iyi görmüş ve kabul etmişlerse benim için ne unutulmaz bir saadet hatırasını bana vermişlerdir. (…) Söz konusu olan hediye, yüksek Türk Milleti'ne benim asıl vermeyi düşündüğüm hediye karşısında hiçbir kıymete haiz değildir. Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk Milleti'ne canımı vereceğim.”

Atatürk'ün “Ben icap ettiği zaman Türk Milleti'ne canımı vereceğim” dediği günlerde Hatay meselesi gündemdeydi. Atatürk, Hatay'la yatıp Hatay'la kalkıyordu. Belli ki, Hatay için ölümü göze almıştı.
5 beğen · 1 yorum
döşeğimde ölürken (@belirsizlik)
Bu alıntıda dikkate değer zerre bir şey yok.. Mistifikasyondan başka bir şey değil. Hem köylü kısmı Kemal Atatürk'ün değil.
10.05.19 beğen cevap
Mustafa Kemal'in Askeri

Mustafa Kemal'in Askeri

@mustafakemalinaskeri

11 Haziran 1937'de bir Başbakanlık tezkeresiyle Meclis'e sunduğu bir mektupla tüm örnek çiftliklerini, bütün taşınır taşınmaz mallarıyla birlikte millete bıraktı.
1 beğen · 0 yorum
Mustafa Kemal'in Askeri

Mustafa Kemal'in Askeri

@mustafakemalinaskeri

Çiftliklerin de dâhil olduğu mal varlığının kendi mirasçılarına geçmemesi için 12 Haziran 1933'te 2307 sayılı özel bir kanun çıkarttırdı. Böylece Medeni Kanun gereği akrabalarına kalması gereken “mahfuz hisse” dâhil tüm mal varlığını, dolayısıyla çiftliklerini Hazine'ye devretmenin yolunu açtı.
0 beğen · 0 yorum
Mustafa Kemal'in Askeri

Mustafa Kemal'in Askeri

@mustafakemalinaskeri

Atatürk çiftlikleri ve gelirlerini hiçbir zaman kendi şahsi malı olarak görmedi. Nitekim daha 1927'de çiftlikleri partiye bırakacağını söyledi, ancak sonradan fikir değiştirip 1937'de Hazine'ye bıraktı. Çiftliklerin gelirlerini de hiçbir zaman sahiplenmedi. Çiftlik gelirlerinin tek kuruşuna bile dokunmadı. Çiftlik ürünlerini parasını verip satın aldı. Tarihçi İsmet Görgülü'nün dediği gibi, “bir kilo çiftlik elmasını bile bedava yemedi.”
2 beğen · 0 yorum
Mustafa Kemal'in Askeri

Mustafa Kemal'in Askeri

@mustafakemalinaskeri

Atatürk, örnek çiftlik kurmak için gereken arazileri çok uygun fiyata satın almıştı. Hasan Rıza Soyak'ın ifadesiyle, “O zaman arazi çok ucuz, paramız da o nispette kıymetli idi. Bütün bu arazi için ödenen para miktarı 100-120.000 lirayı geçmiyordu.” (Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, C. 2, s. 685). Atatürk'ün 1925'te çok uygun fiyata satın aldığı çiftlikler, 13 yıllık sistemli bir çalışma sonunda doğal olarak çok değerlendi. Ancak Atatürk, çiftliklerin gelirlerini yine çiftliklere harcadı. (Soyak, age, s. 686).
0 beğen · 0 yorum
Mustafa Kemal'in Askeri

Mustafa Kemal'in Askeri

@mustafakemalinaskeri

Örnek çiftliklerin finansmanı

Atatürk'ün, AOÇ başta olmak üzere örnek çiftlikleri nasıl satın alıp nasıl finanse ettiği konusu, öteden beri Atatürk düşmanlarınca istismar edilmiştir.

İşin aslı şu:

Kurtuluş Savaşı yıllarında Hindistan Müslümanları Atatürk'e 600.000 lira civarında bir para göndermişti. Savaş sonrasında Atatürk'ün elinde bu paradan toplam 445.000 lira kaldı. Atatürk bu paranın 120.000 lirasıyla AOÇ başta olmak üzere örnek çiftlikleri, 250.000 lirasıyla da İş Bankası'nı kurdu. Geri kalan 75.000 liraya ise İş Bankası'ndan ve Maden TAŞ'tan hisse senetleri satın aldı. Çiftlikler, banka ve hisse senetleri gelirlerini İş Bankası'ndaki 2 Numaralı şahsi hesabına yatırdı. Hasan Rıza Soyak'ın dediği gibi Atatürk, bu hesaptan “şahsi hiçbir harcama yapmadı.” Bu hesaptaki parayı çiftliklerin giderleri için kullandı.
2 beğen · 0 yorum
Cumhuriyet Tarihi Yalanları 2. Kitap
1970
Cumhuriyet Tarihi Yalanları kitabının da yazarı Sinan Meydan tarafından kaleme alınan Cumhuriyet Tarihi Yalanları 2. Kitap kitabı Tarih, türünde okuyucusu ile buluşuyor. İnkılap Kitabevi yayınevinden 1970 yılında 9789751031693 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Cumhuriyet Tarihi Yalanları 2. Kitap isimli kitap 640 sayfadan oluşuyor. Kitap Atatürkçü Siyaset Üzerine Kitaplar listesinde de yeralmaktadır. Cumhuriyet Tarihi Yalanları 2. Kitap kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Cumhuriyet Tarihi Yalanları
1970
Cumhuriyet Tarihi Yalanları 2. Kitap kitabının da yazarı Sinan Meydan tarafından kaleme alınan Cumhuriyet Tarihi Yalanları kitabı Tarih, türünde okuyucusu ile buluşuyor. İnkılap Kitabevi yayınevinden 1970 yılında 9789751030542 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Cumhuriyet Tarihi Yalanları isimli kitap 528 sayfadan oluşuyor. Kitap Atatürkçü Siyaset Üzerine Kitaplar listesinde de yeralmaktadır. Cumhuriyet Tarihi Yalanları kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Akl-ı Kemal (3 Kitap Takım - Kutulu)
1970
Cumhuriyet Tarihi Yalanları 2. Kitap kitabının da yazarı Cumhuriyet Tarihi Yalanları 2. Kitap ve Cumhuriyet Tarihi Yalanları kitaplarının da yazarı Sinan Meydan tarafından kaleme alınan Akl-ı Kemal (3 Kitap Takım - Kutulu) kitabı Tarih, türünde okuyucusu ile buluşuyor. İnkılap Kitabevi yayınevinden 1970 yılında 9789751032706 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Akl-ı Kemal (3 Kitap Takım - Kutulu) isimli kitap 1160 sayfadan oluşuyor. Akl-ı Kemal (3 Kitap Takım - Kutulu) kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Atatürk Etkisi
2018
Cumhuriyet Tarihi Yalanları 2. Kitap ve Cumhuriyet Tarihi Yalanları kitaplarının da yazarı Sinan Meydan tarafından kaleme alınmıştır Atatürk Etkisi kitabı . İnkılap Kitabevi yayınevinden 2018 yılında 9789751039514 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Atatürk Etkisi isimli kitap 384 sayfadan oluşuyor. Atatürk Etkisi kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Akl-ı Kemal Cilt: 4
1970
Cumhuriyet Tarihi Yalanları 2. Kitap ve Cumhuriyet Tarihi Yalanları kitaplarının da yazarı Sinan Meydan tarafından kaleme alınan Akl-ı Kemal Cilt: 4 kitabı Tarih, türünde okuyucusu ile buluşuyor. İnkılap Kitabevi yayınevinden 1970 yılında 9789751033239 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Akl-ı Kemal Cilt: 4 isimli kitap 488 sayfadan oluşuyor. Kitap Atatürkçü Siyaset Üzerine Kitaplar listesinde de yeralmaktadır. Akl-ı Kemal Cilt: 4 kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Sence kaç puan almalı?
9.8
4 oy
0