up
ara
Şaban Teoman Duralı

Şaban Teoman Duralı

Yavuz Selim Kıyak

Yavuz Selim Kıyak

@yskiyak

Önünde sonunda, sathî kültür felsefesi tarihcilerinin, yaklaşık beş yüz yıldır dillerinden düşürmedikleri, evrenin merkezinin, yeryüzünden alınıp güneşe tevdi olunması bağlamında Galilei'nin hüküm giymesi edebiyatı, yüzeyde kalan her şey gibi, gerçekliği derinlemesine yansıtmamaktadır. Nitekim fizik anlamındaki evrenin merkezinin güneş olduğu M.Ö. Üçüncü yüzyıldan beri Geç Eskiçağda, İslâm ile Ortaçağ Hıristiyan medeniyetlerinde önde gelen bilginlerin bildikleri bir husuhtur. M.Ö. Üçüncü yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan matematikci-gökbilimci Samoslu Aristarkhos, ay ile güneşin, yeryüzünden uzaklıkları üstüne yaptığı hesaplamaların ardından güneşin, sâbit yıldızlardan biri olduğunu tesbît etmiş, bir gezegen olan yeryüzünün de, onun etrâfında döndüğü sonucuna M.Ö. 270'lerde ulaşmıştır. Aristarkhos'un hesaplama işlemlerini sürdürerek güneşin merkezde bulunduğunu, yeryüzününse, çevresinde dolandığını M.Ö. 190'larda tekrar ıspatlayan Mesopotamya'da yaşamış Yunanlı gökbilimci Seloykeyalı Seloykos'tur.
ataç ikon Çağdaş Küresel Medeniyet
kitaba 0 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Yavuz Selim Kıyak

Yavuz Selim Kıyak

@yskiyak

Dünyaya yatay düzlemde, yânî olaylara gözümüzün önünde olup bittikleri tarzda baktığımızda, zorunsuzluk ilkesi reddedemeyiz. Akıl-deney yolu, başka bir sözle, positiv yöntem bunu gerektirmektedir. Eksik varolanlar olarak bunun dışına çıkamayız. İşte bu bağlamda olup bitenlere baktığımızda, doğada evrimi, toplumdaysa tarihi görürüz. Ne var ki, Vahiy ve "iç sesimiz" yani vicdânımız ise, bize mükemmeli, başka sözlerle, mutlak zorunluluğun hükmünü bildirirler. Zorunsuzlukları doğal olarak algılarız; mükemmellikse, bilinemez: Onun varlığına ya imân edilir ya da edilmez. Bu sebeple, sokakta yürürken başıma düşen saksı olayını ya "tesadüf eseridir", "kazadır" ya da "kaderin tecellisidir" şeklinde niteleyebilirim. İki tavır arasında bilgi teorisi açısından fark yoktur; ideolojik fark, tabii ki, âşîkârdır.
ataç ikon Çağdaş Küresel Medeniyet
kitaba 0 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Yavuz Selim Kıyak

Yavuz Selim Kıyak

@yskiyak

Köleliğin yasaklanması meselesine gelince; bunda zencîlerin bizzât dahli yoktur. Bu, insancıl renkteki kağıtlara sarılıp sarmalanmış aslında iktisâdî bir olaydır. 1770’lerin ortalarından itibaren sanayileşmek suretiyle “tezgahları kendi kendine hareket ettiren” İngilizler, salt beden gücüne ihtiyâçları kalmayınca, 1834’te imparatorluğun her yerinde köleliği yasaklamışlardır. Bununla da kalmayıp özge devletlerin köle ticâretini, öncelikle de deniz kuvvetlerinin gayretiyle, önlemeye çaba harcamışlardır. Mâliyeti ucuz salt beden gücüne tamamıyla muhtâc İspanya, Portekiz, Fransa çeşidinden denizaşırı toprakları bulunan rakîp devletleri böylelikle dize getirmeyi amaçlamışlardır. Bunu da nitekim, önemli ölçüde gerçekleştirmişlerdir.
ataç ikon Çağdaş Küresel Medeniyet
kitaba 0 verdi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
Deniz ve Kaşiflik
1970
Canlılar Sorununa Giriş kitabının da yazarı Canlılar Sorununa Giriş ve Çağdaş Küresel Medeniyet kitaplarının da yazarı Şaban Teoman Duralı tarafından kaleme alınan Deniz ve Kaşiflik kitabı Roman (Yerli), türünde okuyucusu ile buluşuyor. Şule Yayınları yayınevinden 1970 yılında 9786054498048 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Deniz ve Kaşiflik isimli kitap 286 sayfadan oluşuyor. Deniz ve Kaşiflik kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Canlılar Sorununa Giriş
1970
Deniz ve Kaşiflik ve Çağdaş Küresel Medeniyet kitaplarının da yazarı Şaban Teoman Duralı tarafından kaleme alınan Canlılar Sorununa Giriş kitabı Bilim, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Remzi Kitabevi yayınevinden 1970 yılında 2880000016052 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Canlılar Sorununa Giriş isimli kitap 220 sayfadan oluşuyor. Canlılar Sorununa Giriş kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Çağdaş Küresel Medeniyet
2016
Deniz ve Kaşiflik kitabının da yazarı Şaban Teoman Duralı tarafından kaleme alınan Çağdaş Küresel Medeniyet kitabı Din, Sosyoloji türünde okuyucusu ile buluşuyor. Dergah Yayınları yayınevinden 2016 yılında 9789757032922 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Çağdaş Küresel Medeniyet isimli kitap 248 sayfadan oluşuyor. Çağdaş Küresel Medeniyet kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Sence kaç puan almalı?
0
0 oy
0