up
ara
‹ Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi

Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi Sözleri

Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

Benim vicdanımı yaralayan soruların cevabı kolay değil, olamaz da. Sonunda ne olacağımızla ilgili gerçekleri inkâr etmek için insanın hayvanca bir beyne, hissiz bir kalbe sahip olması ya
da ilim ve fenni bilmemesi gerekir.
ataç ikon Amak-ı Hayal
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

Evet azizim! Ben hayallerin arkasına gizlenmiş olan hayaletleri arıyorum. Ne yazık ki bulamıyorum. Tam olarak "bulamıyorum" demek de yanlış. Bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum.
ataç ikon Amak-ı Hayal
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

Ne arıyorsun? Ebedî hayatı mı? Zavallı Dostum! Bu geçici ha-yatta ne buldun ki onun ebedîsini arıyorsun? Sana soruyorum: Bu hayatta ne var?
ataç ikon Amak-ı Hayal
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

"İnsanlar yaratılış ve terbiye bakımından delidirler. Akıllı oldukları zamanlar çok nadirdir."
ataç ikon Amak-ı Hayal
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

"Elveda! Kim bilir gün gelir belki yine görüşürüz."
ataç ikon Amak-ı Hayal
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

Saadet, hayati olduğu gibi kabul edip, insana yüklediği yüklere razı olup, bunun daha iyi olması için gayret etmektir.
ataç ikon Amak-ı Hayal
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Saadet, yok olmanın güzel isimlerinden biridir.''
ataç ikon Amak-ı Hayal
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

Hz. İbrahim:
-Saadet; çalışıp kazanmak ve kazanılanları başkalarıyla paylaşmaktadır.
Hz. Musa:
-Saadet; nefsi, Firavun'un tutkuları gibi tutkulardan kurtarmaktadır.
Hz. Adem:
-Saadet; şeytana ve Havva'ya uymamaktadır.
Konfüçyüs:
-Bir tencere pirinç pilavına bütün lezzetleri sığdırmaktadır.
Platon:
-Daima yüce şeyleri düşünmektedir.
Aristo:
-Mantık! İşte saadet!
Zerdüşt:
-Saadet, karanlıkta kalmamaktadır.
Brahma:
-Saadet mi? Zannedilen şeyin aksidir.
Hz. İsa:
-Saadet; Maziyi unutmak, içinde bulunulan ani iyi değerlendirmek, geleceği düşünmemekle mümkündür.
Lokman Hekim:
-İnsanlar bu kelimeyi bütün dertlerini bir sözle ifade etmek
için icat etmişlerdir.
Hızır Aleyhisselâm:
-Saadet, tutkuların giremediği gönüllerde aniden görülen bir
hayalettir.
ataç ikon Amak-ı Hayal
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Yoklukla varlığın bir tek şey olduğunu kim ispat edebilir? Bunu söylemek bile bir deliliktir. Hâl böyleyken, bunu kim ispat edebilir?
-Kim mi? dedi Aynalı Baba. Bilmekle bilmemeyi bir tutan deliler.''
ataç ikon Amak-ı Hayal
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''...olmak için ilk önce olmamak gerekir.''
ataç ikon Amak-ı Hayal
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

Bir şeyi görmek onu anlamak için yetmiyor.
ataç ikon Amak-ı Hayal
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

Ruhu, yaşayanlar bilemez. Ölmeye razı mısın?
ataç ikon Amak-ı Hayal
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''-Azizim! İnsanlar mantiği, kendi söyledikleri doğru görünsün diye icat etmişlerdir.''
ataç ikon Amak-ı Hayal
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''...insanlarin gözü, hakikati görme noktasında arpacık soğanına benzer.''
ataç ikon Amak-ı Hayal
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
PİP!

PİP!

@nusretk

Yağmur mu yağıyor? Aaa
isteyen var istemeyen var. İsteyen ve istemeyen var. Ne isteyen ne de istemeyen var. Acaba var ne demek?
ataç ikon Amak-ı Hayal
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
PİP!

PİP!

@nusretk

- İsminiz nedir dedi.
- Ahmet Râcî.
- Ahmet Râcî mi? (Gülerek) Beşeriyetin ismini gasbetmişsin nûrum! İnsanoğlu o kadar aciz, zayıf ve muhtaçtır ki, hayatını rica ile devam ettirir. Raci demek, insan demektir.
- Sizin isminiz nedir?
- Benim adım çoktur. Her yerde başka bir isimle ve sıfatla anılırım. Üzerimdeki aynalardan dolayı burada “Aynalı Baba” adıyla çağırılın. Ama sen istersen “Adem Baba” de.
ataç ikon Amak-ı Hayal
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
3 beğen · 0 yorum
PİP!

PİP!

@nusretk

cayip! Var ile yok bir olur mu? Meselâ ben şimdi varım; yarın yok olacağım. Bu iki durum arasında fark yok mu dedim. Deli başını çevirdi, kahkahayı kopardı:
— Vay! Sen varsın ha! dedi: Acaba var mısın?
ataç ikon Amak-ı Hayal
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
3 beğen · 0 yorum
PİP!

PİP!

@nusretk

Âlemleri kaplayan huzur, her şeye nüfuz eden bir dalgalanma! Sözün kısası, hepsi bir zarurete, kanunî bir emre esir! Sanki karşımda Buda Gotama şekillendi. Hazin tebessümüyle ve sararmış çehresiyle: Hiç!.. Hiç!.. Hiç!.. diyordu.
ataç ikon Amak-ı Hayal
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
3 beğen · 0 yorum
PİP!

PİP!

@nusretk

Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Saf bir inancın pek güzel cevap verdiği bu soruya akıl ve fen cevap veremiyordu.
ataç ikon Amak-ı Hayal
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
3 beğen · 0 yorum
PİP!

PİP!

@nusretk

Yerküre dediğimiz bu geçici ikametgahı derin bir üzüntüye kapılmadan seyretmek acaba mümkün mü?
ataç ikon Amak-ı Hayal
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
PİP!

PİP!

@nusretk

Bunların bir kısmı ihtisas yaptığı ilimle ve görevle meşgul olarak felsefe denilen hayat muamması ile uğraşmazdı. Bazıları ise din duygusundan âdetâ soyulmuş olup, dine ve felsefeye efsane artığı gözüyle bakıyordu. Garip kanaat! Ben bunlara gıpta ediyorum. Cidden garip kanaat! Bir kısmı ise Ramazan kandillerini gördüğü zaman müslüman olduğunu hatırlayanlardandı.
ataç ikon Amak-ı Hayal
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
PİP!

PİP!

@nusretk

Rahatı ve teselliyi kendimden geçmede ve akılsızlıkta aradım.
ataç ikon Amak-ı Hayal
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
3 beğen · 0 yorum
PİP!

PİP!

@nusretk

Bu defa aşağıladın aşağısına düşmüştüm. Zavallı beynimin içinde sürekli meydan savaşı oluyordu. Birbirinine aykırı fikir dalgaları, hiç durmadan çarpışıyorlar, zihnimi gürültüyle dolduruyordu.
ataç ikon Amak-ı Hayal
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
3 beğen · 0 yorum
PİP!

PİP!

@nusretk

Dayanılması oldukça zor bu durum karşısında, kendimden geçerek ve sarhoş olarak bir parça rahatlıyordum.
ataç ikon Amak-ı Hayal
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
PİP!

PİP!

@nusretk

Galiba insanlardan kaçan biri olmuştum.
ataç ikon Amak-ı Hayal
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
3 beğen · 0 yorum
/ 7