up
ara
‹ Tahsin Yücel

Tahsin Yücel Sözleri

Batuuu

Batuuu

@batuuu - Ankara

Bir milletin dili bozulursa, kültüründe buhranlar başlar. San'at, edebiyat ve fikir sahlarında çöküntüler meydana gelir.Kitleler birbirlerini anlamaz duruma düşerler........
ataç ikon Dil Devrimi ve Sonuçları
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
4 beğen · 0 yorum
Batuuu

Batuuu

@batuuu - Ankara

Hiç kuşkusuz, Tanzimat aydınlarından daha ileridedir Ziya Gökalp, " Osmanlı lisanını hiç yokmuş gibi bir tarafa atmak" ve yazı dilimizi konuşma dilimize dayandırmak geektiğini söylediği zaman, doğru yolu bulmuş bir yazar izlenimi uyandırır, ama, ayrıntılara girince, çoğu kez dilbilimsel verilerle bağdaştırılmasına olanak bulunmayan bir yığın yanlış, tutarsız, yüzeysel görüşü birer kesinlik gibi savunduğu görülür. Gerçekten de, kötü bir benzetme olmaktan öte hiçbir gerçekliği bulunmayan düşünceyi, dilin canlı bir varlık olduğu düşüncesini benimseyerek "Bir milletin lisanı, kendisinin cansdız cezirlerinden değil, canlı tasarruflarından terekküp eden calı bir uzviyettir" dedikten sonra, ölüye de, diriye de yapamayacağımız bir dizi budama ve aşağılama işleminden geçirmek ister onu......
ataç ikon Dil Devrimi ve Sonuçları
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
Batuuu

Batuuu

@batuuu - Ankara

Kişi, bilinçli olarak, dilinde birtakım değişiklikler yapmak istiyorsa, kendisine sunulmuş olan bu dil, onun aradığı iletişim olanaklarını gerektiği gibi sağlamadığı, ona aradığı güveni, aradığı rahatlığı vermediği içindir
ataç ikon Dil Devrimi ve Sonuçları
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
6 beğen · 0 yorum
Batuuu

Batuuu

@batuuu - Ankara

Yılar boyu Newton'ın açıkladığı evrende Newton'ın açıkladığından ötesini aramak gereksinimini duymamış olanlar, bu evreni hiç değilse belirli bir açıdan kusursuz saymış kişilerdir.........
ataç ikon Dil Devrimi ve Sonuçları
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
5 beğen · 3 yorum
İlhan yücel (@ilhanyucel)
newton teoremini ve izafiyet teorimini karşılaştırısak hassasiyet, kuantumla karşılaştırısak çeşitlilik elde etmiş oluruz. Fizikten anlayan biri olarak yazmadım ;) Evrenin kusursuzluğu ise orda bir durmak lazım. Bana göre hala mekaniksel olarak kusursuz bir şekilde evrenle birlkte dönüyoruz.
11.06.19 beğen 1 cevap
Batuuu

Batuuu

@batuuu - Ankara

Bilim adamı yeni bir kuram, yeni bir dizge, yeni bir açıklama arıyorsa, çalıştığı alanda kendisine sunulmuş olanla yetinemiyor, onu tümüyle benimsemiyor, ona güvenmiyor, kısacası onunla gerçek arasında bir uzaklık, bir uymazlık görüyor demektir
ataç ikon Dil Devrimi ve Sonuçları
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
4 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

''Kısacası, kişisel yorumlar ne olursa olsun, rastlantının yerlemlerinde ve belirleyiciliğinde herkes birleşir.''
ataç ikon Yalan
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
6 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

''... her rastlantının altından yeni rastlantılar fışkırır, en sıradan olgular bile birer rastlantı yumağına dönüşür.''
ataç ikon Yalan
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
5 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

“Dünyadaki kitapları okumakla bitiremezsin, hiç kimse bitiremez! Ama dünyanın en iyi ansiklopedilerini elinin altında bulundurabilirsin; üstelik, dünyanın tüm bilgilerini ansiklopedilerde bulabilirsin!”
ataç ikon Yalan
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
12 beğen · 2 yorum
kitabın ortası (@kitabinortasi)
Google amcadan önce Ana Britannica vardı, neler yazmıyordu o ansiklopedide ahh ah... dergi gibi açar açar okurdum.
26.05.19 beğen 1 cevap
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

''... her şey gözler önünde olup bitmekteydi, gene de alabildiğine
karmaşık görünüyordu.
ataç ikon Yalan
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
5 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

“Çok güzel! Ama sen de herkes gibisin: üstesinden geliyorsun da altından kalkamıyorsun, tıpkı benim gibi,”
ataç ikon Yalan
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
7 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

''...insan ne kadar çok kekelerse, o kadar doğru konuşur, çünkü aralarda düşünür. Bunu anlayamamanız çok acı, benim için değil, sizin için!”
ataç ikon Yalan
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
8 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

“Ansiklopediler de kekemedir, onlar da her şeyi bölüp dağıtır, tıpkı benim gibi...”
ataç ikon Yalan
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
6 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

“Sö... sö... sözlerimi anlayamamanız çok acı, hocam; benim için değil,
sizin için!”
ataç ikon Yalan
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
5 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

“Haklısınız, efendim: bir nasihatte bin musibet vardır,”
ataç ikon Yalan
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
5 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

“Ben önce söz yoktu demedim hiçbir zaman; bana göre, başlangıçta, söz yalnız insan için değil, tüm yaratıklar için vardı.”
ataç ikon Yalan
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
5 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

''... dinlemesini bilenler için, kekemelik çok seslilik ya da çok boyutluluktu, dilin yoksullaştırıcılığını aşma çabasıydı.
“Anlam hep aralıklardadır,”
ataç ikon Yalan
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
6 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

“Her hayvanın, her böceğin kendi ötüşü, yani, sizin anlayacağınız, kendi dili var. Tüm hayvanlar da birbirlerinin, en azından türdeşlerinin dilini anlar. Ama insanlar böyle mi?''
ataç ikon Yalan
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
5 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

''İnsan dili evrensel değil, çünkü yapay. Oysa hayvanların her türünün kendi dili var, her yerde anlaşıyorlar, çünkü dilleri doğal.”
ataç ikon Yalan
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

“Ama diller değişiyor, gelişiyor, kimi zaman da ölüyor!”
“Bu da onların zayıflığını ve yapaylığını gösterir. Bülbülün ötüşü değişiyor mu?”
ataç ikon Yalan
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

“Kekemelik özlemin daha ileri bir aşamasıdır.”
ataç ikon Yalan
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

“Çocuklarım, eğer insanoğlunun homo sapiens’e doğru gelişmesinde homo erectus’un önemli bir aşama oluşturduğu doğruysa, kendisine en yakın yaratıklar dört ayaklı maymunlar değil, iki ayaklı kuşlar olmak gerekir,”
ataç ikon Yalan
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

“İnsanları yetersiz bir sözcük dağarcığının içine kapatarak aralarında
gerçek bir iletişim kurmalarını önleyen yapay bir dizge.”
ataç ikon Yalan
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
4 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

“Öyle görünüyor ki dil yalnızca bayağı, sıradan, iletilebilir şeyler için
yaratılmıştır. Kişi sırf konuşmakla bile bayağılaştırır kendini,”
ataç ikon Yalan
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

“Başbakan konuşur, halk susar; kayınbirader karşılıksız kredi, işçi emek karşılığı hava alır; profesör kürsüde sabah akşam kapitalizmi över, kimseden çıt çıkmaz;ama kırk yılda bir bir Yusuf Aksu çıkıp da kralın çıplak olduğunu söyleyince, yaka paça kürsüden indirilir,”
ataç ikon Yalan
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
4 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

“Bu çocuğun beyninin bir yarısı çalışırken, öbür yarısı güzellik uykusundadır.”
ataç ikon Yalan
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
5 beğen · 0 yorum
/ 3