up
ara
‹ Tahsin Yücel

Tahsin Yücel Sözleri

Batuuu

Batuuu

@batuuu

“Pas mı daha güçlüdür, demir mi? Hangi çocuğa sorarsanız sorun, hiç duralamadan “Demir!” der size. Öyledir de. Ama demir pasla değil, pas demirle beslenir. Uygun koşulları buldu mu yer ve kendine dönüştürür onu. Bir de, yetmişli yıllarda, kitabının adını Pas demiri yiyor koymuş olan Rauf Mutluay’ın yaptığı gibi, olguyu bir benzetme olarak kullanmak isterseniz, ülkemizde, şu son yıllarda, nerdeyse her alanda pasın demiri kemirmekte olduğunu, hatta yiyip bitirdiğini söyleyebilirsiniz.”
ataç ikon Yalan
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
Nvn

Nvn

@birokuyucununnotlari

"En geri toplumlar gibi en ileri toplumlar da zaman zaman başlarına öyle uçuk adamlar getirirler ki şaşırıp kalırsınız. Adamın ne edimlerinde en ufak bir tutarlılık vardır, ne söylemlerinde. "Bunda kişi nasıl seçti bu adamı? Koskoca ülkeyi nasıl bıraktı onun ellerine?" dersiniz. Bu arada, okumuş, yazmış, çevresinde tutarlı, bilinçli, örnek yurttaşlar olarak bildiğiniz kişilerin de kahvede iki el pişpirik bile oynamak istemeyecekleri bir adama oy vermiş olmalarını usunuza sığdıramazsınız bir türlü, us düzleminde hiçbir neden bulamazsınız böyle bir tutuma. Yoktur da. Peki, başka düzlemlerde? Ben, kendi payıma hiçbir biçiminde hiçbir düzlemde usuma sığdıramam böyle bir tutarsızlığı. Ancak, bana bıraktığı dosyada yer alan gözlemlerine bakılırsa, unutulmaz Hayristanlı dostum en azından içgüdü düzleminde olanaklı buluyordu bunu. Örnek olarak da, kulağını tersinden gösterir gibi, Erich von Holst adında bir bilim adamının minicik golyan balıkları üzerinde yaptığı bir deneyi gösteriyordu. Nasıl mı? Dostumun bir başka bilim adamının, Konrad Lorenz'in yapıtından aktardığına göre, Von Holst genellikle toplum içinde yaşayan bu minicik balıklardan birinin beynini açıp sürüde birlikteliği sağlayan ön bölümünü kesip çıkarmış, arkasından da, herhalde gerekli bakımları yaptıktan sonra beyinlerine ya da başka yerlerine hiç mi hiç dokunulmamış, yani sapasağlam, yani sağlıklı mı sağlıklı türdeşlerinin arasına bırakmış bu yarım beyinli golyanı. O da ötekiler gibi yüzmeye, ötekiler gibi yemeye başlamış. Ancak, ötekilerin terine, içinde yer aldığı sürüyü rahatlıkla bırakıp gidebiliyormuş artık. O başını alıp gitmeye başlayınca da tüm sürü arkasından geliyormuş. Uzun sözün kısası, bizim yarım beyinli golyan tüm sürünün tartışmasız önderi, tüm tam beyinliler de yarım beyinlinin ardında birbirlerinin eşiti oluvermişler."
ataç ikon Golyan Devrimi
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Nvn

Nvn

@birokuyucununnotlari

"Okumuş Hayristanlılar'ın büyük çoğunluğu Elmansur'un başarısını her şeyden önce İngilizcesinin kusursuzluğuna ve güzelliğine bağlamakta, etkisinin de düşünsel olmaktan çok dilsel, bir başka deyişle, sanatsal olduğunu ileri sürmekteydi. Ama, Alesabbah'ta yazmaya başlar başlamaz, genç yazar hepsini utandırdı: şimdi hayristancasıyla büsbütün büyülüyordu okurlarını. Görünüşe bakılırsa, zamanla daha da artacaktı etkisi. Gerçekten çok iyi bir yazar olduğundan mı? Hayır, yazınsal ve düşünsel açıdan bakılınca, yazıları hiç de ağır çekmezdi doğrusu. Moda şarkıların başarısını andıran bir başarıydı onunki; bir de içinde bulunulan konumu en üst düzeye yerleştirerek rahatlığı, devinimsizliği, alışkıyı ve güveni övmesindendi. Ayrıca, gazetesinin öteki köşe yazarları da sık sık onun yazılarına göndermelerde bulunuyor, onun hem büyük bir usta, hem de halkının iyiliği uğruna canını tehlikeye atmaktan korkmayan bir aydın olduğu kanısını yerleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlardı."
ataç ikon Golyan Devrimi
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

“Kendi kitabımı, yani yalnız benim yazabileceğim kitabı yazmak.”
ataç ikon Sonuncu
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

“Bir kitap hem yere, hem göğe doğru nasıl gelişirdi, yaşamın tam odağına yerleşmek ne demekti?”
ataç ikon Sonuncu
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

“Ama, gün bitip ışıklar söndükten sonra, insan başını koyduğu yastığa ne der?”
ataç ikon Kimim Ben?
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

“yazınsal söylem her zaman dünyaya, topluma, benzerlerimize yöneltir bizi, adına yaraşır her yazar, adına yaraşır her ozan dünya, toplum ve benzerlerimiz üzerine kendi aynasını tutar.”
ataç ikon Kimim Ben?
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

“Bilimsel ya da felsefel söylem gerçeğe uygunluğuyla doğrular kendini, yazınsal söylemin doğrulanmak için gerçeğe gereksinimi yoktur, öğelerinin bağdaşımı yeter ona.”
ataç ikon Kimim Ben?
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

“Belki de en üstün sanat ona güven uyandıran ve okurun geçmişinde uzak bir çağrışım yaratan bir eskiden-görmüşlük havası vererek yeni şeyler yaratmaktır”
ataç ikon Kimim Ben?
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Nurda

Nurda

@ztrknrd

Ayrıntılara girmeyi sevmez oldum çoktandır. Ayrıntılara girdim mi hep böyle oluyorum. Neden? Asıl büyük şeyler ayrıntılardadır da ondan mı? Yani bizim önemsiz dediğimiz, ayrıntı dediğimiz şeyler, en önemli şeyler midir gerçekte? Bu kuşku sık sık düşer içime. Bir sonuca varamam, ama bu kuşkunun doğması ayrıntıların eşiğine geldiğimin, kafamın karışmaya başladığının en açık belirtisidir.
ataç ikon Ben ve Öteki
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Dilek Öz

Dilek Öz

@lostris

Ne de olsa en büyük kazığı kimden yerse, onu başına taç eden bir halkın içinden çıkmıştım. Ne çıkması, hep bu halkın yazgısını paylaşıyordum.

Sayfa : 127
ataç ikon Vatandaş
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Dilek Öz

Dilek Öz

@lostris

Kalabalıklar önünde, çığlık çığlık söylenenler söz değil, gösteri yalnızca! Bu nedenle sesler yükseldikçe gerçek siniyor, söylevler ve söylevciler çoğaldıkça gerçek çekiliyor ortalıktan, şu dünyada gerçek diye bir şey olmuş muydu, olmuşsa neydi, yavaş yavaş bunu bilme olanağı bile kalmıyor, öykünme içinde bir öykünmedir sürüp gidiyor.

Sayfa: 21
ataç ikon Vatandaş
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
elif ersürer

elif ersürer

@mispia

Söylenmemişi söyleyebilmiş olanların söylemlerini araştırırken söylenebilmişin düzleminde kalmıştı ister istemez.
ataç ikon Sonuncu
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Vatandaş
"Gerçek edebiyat ruhsal sağlığımızın güvencesidir, her zaman sürdürmüştür bu işlevini; umarım, bundan sonra da sürdürür..."
ataç ikon Vatandaş
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Yok ! Yok diyorum ! Yoktan yonga kopar mı..?
ataç ikon Vatandaş
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Ne de olsa en büyük kazığı kimden yerse, onu başına taç eden bir halkın içinden çıkmıştım. Ne çıkması, hep bu halkın yazgısını paylaşıyordum.
ataç ikon Vatandaş
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

"Her şey birbirine karışıyordu. Ne yalanın yalanlığı kalıyordu, ne gerçeğin gerçekliği. Her şeyiniz dönüp dolaşıp sözcüğe geliyordu, orada çakılıp kalıyordunuz."
ataç ikon Vatandaş
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

"Herkesin sözcüsü olmak herkes olmaktı bir bakıma, herkesin ölçüsü olmaktı, herkesin ölçüsü olarak ölçüyü ortadan kaldırmaktı."
ataç ikon Vatandaş
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

"Ismarlama kalıplar içinde sıkışıp kalmış değilsek, yazdığımız her satırda kendimiz varsak, 'Ben böyle düşünüyorum!' demek bile iki yönlü bir yaratmadır her zaman."
ataç ikon Vatandaş
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Korkmaz mıyım? Korkmaz olur muyum? Korkarım kuşkusuz. Hele böyle bir saatte, ortalık böyle ıssızken! Sokaklar çöl gibidir böyle saatlerde, çölden de korkunçtur: adamlar hiç yok gibidirler, dünyadan çekilmişlerdir sanki, ama, belli mi olur, bakarsın, birden çıkıverirler ortaya, isterlerse alıp götürürler seni, isterlerse donuna dek soyarlar, isterlerse oracıkta bitirirler işini. Ama şimdi durum başka: yanımda sen varsın.
ataç ikon Vatandaş
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

... ben, okudukça, öğrendikçe, söylenlerden kurtuluyor, düşten düşünceye geliyordum; okudukça, öğrendikçe, insanları geçmek değil, insanlara doğru gitmek gerektiğini anlıyordum.
ataç ikon Vatandaş
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

"Ama öyle zamanlar vardı ki, çalışıp didinmek de, vuruşup dövüşmek de, kaçıp kovalamak da yazmakla aynı şey oluyordu; en iyilerinizden birinin çok güzel özetlediği noktada buluyordum hep kendimi: 'Yazmasam deli olacaktım.'"
ataç ikon Vatandaş
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Mihrimah Özlem K

Mihrimah Özlem K

@mihrimahozlemk

Bu memlekette başımıza ne geliyorsa, gerekli yerde, gerekli adama, gerekli rüşveti vermesini bilmemekten geliyor
ataç ikon Kumru ile Kumru
kitaba 6 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Promiyer

Promiyer

@pronuyer

Yirminci yüzyılın en büyük ve en ilginç dilbilimcilerinden biri, Emile Benveniste “İnsan doğaya değil, ekine doğar”, diyor, ekini de insan ortamı, dirimsel işlevlerin gerçekleşmesinin ötesinde, insanın yaşamına ve etkinliklerine biçim, anlam ve içerik veren her şey diye tanımlıyordu.
Belki de bu nedenle çoğumuz bir tür doğa olarak algılıyorduk onu, belirimlerini, değişimlerini, hatta çelişkilerini doğal buluyor, kendimizi onun akışına bırakıyorduk.
ataç ikon Kimim Ben?
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
/ 2