up
ara
Vladimir İlyiç Lenin

Vladimir İlyiç Lenin

Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Bugünkü toplum, tamamen geniş emekçi kitlelerin nüfusunun ufak bir azınlığı; yani toprak sahipleri ve kapitalistler sınıfı tarafından sömürülmesi esası üzerine kurulmuştur. Bütün yaşamları boyunca kapitalistler hesabına çalışan “özgür” işçilere sadece kazanç sağlayan kölelerin yaşamını sürdürmeye, kapitalist köleliğin güvenini ve sürekliliğini sağlamaya yetecek oranda geçim olanağı “tanındığından”, bu toplum bir köle toplumudur.''
ataç ikon Din Üzerine
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
5 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Din, sermaye kölelerinin insancıl düşlerini, insana daha yaraşan bir yaşam isteklerini içinde boğdukları bir çeşit ruhsal içkidir.''
ataç ikon Din Üzerine
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
4 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Herkes istediği dini izlemek ya da dinsiz, yani kural olarak bütün
sosyalistler gibi ateist olmakta tamamen özgür olmalıdır. Vatandaşlar
arasında dinsel inançları nedeniyle ayrım yapılmasına kesinlikle göz
yumulamaz.''
ataç ikon Din Üzerine
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
8 beğen · 5 yorum
FiloWay (@filoway)
Kimse dindar olmak zorunda değil; ama olacaksa, dinini bilmek, samimiyetle öğrenmek zorunda...
23.04.19 beğen 2 cevap
FiloWay (@filoway)
nihayetinde inançsızlıkta bir inançtır...
23.04.19 beğen 1 cevap
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Din, kişinin özel sorunu olarak kabul edilmelidir. Sosyalistler, din
konusundaki tavırlarını genellikle bu sözlerle belirtirler. Oysa herhangi bir yanlış anlamaya yol açmamak için bu sözlerin anlamı kesinlikle
açıklanmalıdır. Devlet açısından ele alındığı sürece, dinin kişisel bir sorun olarak kalmasını isteriz. Ancak, Partimiz açısından dini kişisel bir sorun olarak göremeyiz. Dinin devletle ilişkisi olmaması, dinsel kurumların hükümete değin yetkileri bulunmaması gerekir.''
ataç ikon Din Üzerine
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Sermayenin kör –halk kitleleri tarafından önceden sezilemediği için kör– gücünün korkusu yani proletaryanın küçük esnafın yaşamının her adımında “ansızın”, “beklenmedik” ve “rastlantısal” bir yıkıntı, yok olma, yoksulluk, fahişelik, açlıktan ölmek gibi tehlikeler yaratan gücün korkusu, modern dinin kökenidir. Maddeciler anaokulu düzeyinde kalmak istemiyorlarsa, öncelikle bunu hatırdan çıkarmamalıdırlar.''
ataç ikon Din Üzerine
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Ne olursa olsun tanrıya savaş açılmasını isteyen bir anarşist, gerçekte papazlara ve burjuvaziye yardım ediyor demektir (ki anarşistler uygulamada her zaman burjuvaziye yardım ederler).''
ataç ikon Din Üzerine
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
elizabeth.

elizabeth.

@the

Vladimir İliç Ulyanov Lenin.
Paranın egemen olduğu bir toplumda, emekçilerin yoksulluk içinde kıvrandığı, bir avuç zenginin de onların sırtından asalaklık ettiği bir toplumda gerçek özgürlük olmaz.
Vladimir İlyiç Lenin
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
5 beğeni · 0 yorum beğen ikon
Somut Durumun Somut Tahlili
1970
Seçme Eserler Cilt: 7 İktidarın Ele Geçirilmesinden Sonra Parti'nin Görevleri kitabının da yazarı Seçme Eserler Cilt: 7 İktidarın Ele Geçirilmesinden Sonra Parti'nin Görevleri ve Proleter Devrim ve Dönek Kautsky kitaplarının da yazarı Vladimir İlyiç Lenin tarafından kaleme alınan Somut Durumun Somut Tahlili kitabı Felsefe, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Epos Yayınları yayınevinden 1970 yılında 9789756790786 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Somut Durumun Somut Tahlili isimli kitap 216 sayfadan oluşuyor. Somut Durumun Somut Tahlili kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Seçme Eserler Cilt: 7 İktidarın Ele Geçirilmesinden Sonra Parti'nin Görevleri
1970
Somut Durumun Somut Tahlili kitabının da yazarı Somut Durumun Somut Tahlili ve Proleter Devrim ve Dönek Kautsky kitaplarının da yazarı Vladimir İlyiç Lenin tarafından kaleme alınan Seçme Eserler Cilt: 7 İktidarın Ele Geçirilmesinden Sonra Parti'nin Görevleri kitabı Siyaset, türünde okuyucusu ile buluşuyor. İnter Yayınları yayınevinden 1970 yılında 2880000076599 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Seçme Eserler Cilt: 7 İktidarın Ele Geçirilmesinden Sonra Parti'nin Görevleri isimli kitap 560 sayfadan oluşuyor. Seçme Eserler Cilt: 7 İktidarın Ele Geçirilmesinden Sonra Parti'nin Görevleri kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Proleter Devrim ve Dönek Kautsky
1970
Somut Durumun Somut Tahlili kitabının da yazarı Somut Durumun Somut Tahlili ve Seçme Eserler Cilt: 7 İktidarın Ele Geçirilmesinden Sonra Parti'nin Görevleri kitaplarının da yazarı Vladimir İlyiç Lenin tarafından kaleme alınan Proleter Devrim ve Dönek Kautsky kitabı Tarih, Tarih türünde okuyucusu ile buluşuyor. İnter Yayınları yayınevinden 1970 yılında 2880000002901 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Proleter Devrim ve Dönek Kautsky isimli kitap 276 sayfadan oluşuyor. Proleter Devrim ve Dönek Kautsky kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Karl Marx
1970
Somut Durumun Somut Tahlili kitabının da yazarı Somut Durumun Somut Tahlili ve Seçme Eserler Cilt: 7 İktidarın Ele Geçirilmesinden Sonra Parti'nin Görevleri kitaplarının da yazarı Vladimir İlyiç Lenin tarafından kaleme alınan Karl Marx kitabı Felsefe, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Agora Kitaplığı yayınevinden 1970 yılında 9786051030890 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Karl Marx isimli kitap 144 sayfadan oluşuyor. Karl Marx kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Yenilgicilik ve Enternasyonalizm
1970
Somut Durumun Somut Tahlili kitabının da yazarı Somut Durumun Somut Tahlili ve Seçme Eserler Cilt: 7 İktidarın Ele Geçirilmesinden Sonra Parti'nin Görevleri kitaplarının da yazarı Vladimir İlyiç Lenin tarafından kaleme alınan Yenilgicilik ve Enternasyonalizm kitabı Felsefe, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Agora Kitaplığı yayınevinden 1970 yılında 9786051030432 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Yenilgicilik ve Enternasyonalizm isimli kitap 340 sayfadan oluşuyor. Yenilgicilik ve Enternasyonalizm kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Sence kaç puan almalı?
0
0 oy
0