up
ara
‹ Vladimir İlyiç Lenin

Vladimir İlyiç Lenin Sözleri

Beyzade

Beyzade

@koraycem

Emperyalizm - Kapitalizmin En Yüksek Aşaması
Kartellerin buhranları yok edebileceği fikri, kapitalizmi ne pahasına olursa olsun...
ataç ikon Emperyalizm - Kapitalizmin En Yüksek Aşa...
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
7 beğen · 1 yorum
BUKALEMUN (@karacurin)
Bu işte bir "parmak" yeni var ama ne?
15.12.18 beğen 1 cevap
Beyzade

Beyzade

@koraycem

Emperyalizm - Kapitalizmin En Yüksek Aşaması
Yarım yüzyıl önce Marks Kapital'i yazarken...
ataç ikon Emperyalizm - Kapitalizmin En Yüksek Aşa...
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Beyzade

Beyzade

@koraycem

Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi
Soygunculuk savaşının yeniden başlaması...
ataç ikon Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Beyzade

Beyzade

@koraycem

Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi
Proleterya...
ataç ikon Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
Mert Esin

Mert Esin

@mertesin

Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı
"(...) Hiçbir demokrat ve hele hiçbir marksist, dillerin eşitliğini ya da "kendi" burjuvazisiyle anadilinde polemiğe girişme gereğini, "kendi" köylüsünü ve "kendi" küçük-burjuvazisi saflarında anti-feodal ve anti-burjuva fikirleri yayma gereğini yadsımaz.(...)" - Vladimir İliç Lenin, "Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı", Sayfa: 21
ataç ikon Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Mert Esin

Mert Esin

@mertesin

Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı
"Ulusal sorunda işçi demokrasisinin programı da şudur: hangi ulus ve hangi dil için olursa olsun her türlü ayrıcalığın kesin olarak ortadan kaldırılması; ulusların siyasal kaderlerini kendilerinin tayin etmesi sorununun, yani bunların tamamen özgür ve demokratik yoldan ayrılmaları ve bağımsız devlet kurmaları sorununun çözüme bağlanması; uluslardan birine herhangi bir ayrıcalık tanıyacak olan (zemstvonun, topluluğun vb.) ulusların hak eşitliğini bozacak olan ya da bir ulusal azınlığın haklarını baltalayacak olan her türlü davranışı yasaya aykırı ve geçersiz sayan ve devletin her yurttaşına, anayasaya aykırı olan bu tür tasarrufların geçersiz sayılmasını talep etme hakkını tanıyan ve aynı zamanda böyle hareketlere girişecek olanları cezalara uğratan genel bir yasanın kabulü." - Vladimir İliç Lenin, "Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı", Sayfa: 18-19
ataç ikon Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Atiye

Atiye

@atiye

Devlet, bir sınıfın başka sınıflara hükmetme aygıtıdır.
ataç ikon Devlet Üzerine
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Ayşegül

Ayşegül

@aysegull

Milyonlarca ve onmilyonlarca insandaki alışkanlık gücü,en korkunç güçtür.
0 beğen · 0 yorum
Cansu

Cansu

@cansuu

Örneğin, 20. yüzyıl devrimlerini ele alacak olursak, kuşkusuz Portekiz ve Türk devrimlerinin* her ikisini de burjuva devrimleri olarak kabul etmek gerekir.
*1908 devrimi kastediliyor.
ataç ikon Devlet ve Devrim
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Cansu

Cansu

@cansuu

Kapitalizm için olabilecek en iyi siyasal kabuk demokratik cumhuriyettir.
ataç ikon Devlet ve Devrim
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Cansu

Cansu

@cansuu

Sürekli ordu ve polis, devlet erkinin zoru icra ettiği iki temel aracıdır.
ataç ikon Devlet ve Devrim
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Cansu

Cansu

@cansuu

Propagandamız kesinlikle tanrıtanımazlık propagandası içerir; otokratik feodal yönetimin günümüze dek tam anlamıyla yasaklayıp baskı altında tuttuğu bilimsel yazının yayımı, şimdi partimizin çalışma alanlarından birini oluşturmalıdır.
ataç ikon Sosyalizm ve Din
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Cansu

Cansu

@cansuu

Bir yurttaşın dininin resmi belgelerde yalnızca belirtilmesinde bile tartışmasız son verilmesi gerekir.
ataç ikon Sosyalizm ve Din
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Cansu

Cansu

@cansuu

Dinin devletle bir bağı olmamalı ve dinsel cemaatlerin yönetim otoriteleriyle hiçbir bağlantısı bulunmamalıdır.
ataç ikon Sosyalizm ve Din
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
4 beğen · 0 yorum
Cansu

Cansu

@cansuu

Din, her yerde, başkaları için sürekli çalışmalarıyla, yokluk ve kendi başına bırakılmışlıklarıyla çekilmez bir yük altına sokulmuş halk yığınlarının üzerine amansızca çöken ruhsal baskı araçlarından biridir.
ataç ikon Sosyalizm ve Din
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Kapitalist toplumda, yalnızca kolu kanadı kırpılmış, sefil, bozulmuş bir demokrasiye, yalnızca zenginler için, azınlık için bir demokrasiye sahip bulunuruz.
ataç ikon Devlet ve Devrim
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

İleri doğru gelişim, yani komünizme doğru gelişim proletarya diktatörlüğünden geçer ve başka türlüsü de mümkün değildir, zira kapitalist direnişi başka hiç kimse tarafından yada başka hiçbir yolla kırılamaz.
ataç ikon Devlet ve Devrim
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Çağatay Kayıkcı

Çağatay Kayıkcı

@cagataykayikci

Yeni ve daha iyi bir toplumun
inşasını gerçekleştirmek istiyoruz: bu yeni, daha iyi
toplumda ne zengin ne de yoksul olacak, herkes
çalışacaktır. Ortak çalışmanın meyvelerinden sadece bir
avuç zengin değil, bütün emekçiler yararlanmalıdır.
Makineler ve diğer yetkinleştirmeler herkesin işini
kolaylaştırmalıdır, milyonlarca insanın sırtından bir avuç
insanın zenginleşmesini değil. Yeni, daha iyi toplum,
sosyalist toplumdur. Bu toplumu konu edinen öğreti sosyalizmdir.
ataç ikon Kır Yoksullarına!
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Vahit Akçaoğlu

Vahit Akçaoğlu

@vahitakcaoglu

“Bizim Programımız tamamen bilimsel, dahası materyalist dünya görüs ̧ ü temeli üzerindedir. Bu nedenle Programımızın açıklanması demek, din sisi- nin gerçek tarihsel ve ekonomik kökenlerinin açıklanmasını da zorunlu kılacak demektir. Propagandamız kaçınılmaz olarak ateizm propagan- dasını, gerekli bilimsel yayımların yapılmasını, otokrat feodal hükümetin bugüne kadar yasakladıgı ve kovusturdugu yazıların Parti çalısmalarımızın bir dalı haline getirilmesini de içermektedir. Bir zamanlar Engels’in Alman Sosyalistlerine verdigi ögüdü simdi bizim izlememiz gerekebilir: Onsekizinci yüzyıl Fransız Aydınlanma dönemi düsünür ve ateistlerinin yazıları çevirilmeli ve genis ölçüde yayılmalıdır.”
ataç ikon Sosyalizm ve Din
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Vahit Akçaoğlu

Vahit Akçaoğlu

@vahitakcaoglu

“”Muhalefet başka bir yol seçmiştir. Muhalefet, Komünist Partisi egemenliğinin ve parti diktatörlüğünün sadece bir taktik sorun olduðu gürüşündedir. Her halükarda Komünist Partisinin egemenliği, her türlü parti egemenliğinin son şeklidir. İlke olarak proleter sınıfın diktatörlüğüne yönelmek gerekir.”

“Bu birliğe girebilmek için, sınıf mücadelesini, sovyet sistemini ve proleterya diktatörlüğünü kabul etmek yeter.”
ataç ikon Sol KomünizmKomünizmin Çocukluk Hastalığ...
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum